www.katabiblon.com

Ζαχαρίας - זכריה

Zechariah - Zechariyah [Zechariah]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Zec 9:11λῆμμα λόγου κυρίου ἐν γῇ Σεδραχ καὶ Δαμασκοῦ θυσία αὐτοῦ διότι κύριος ἐφορᾷ ἀνθρώπους καὶ πάσας φυλὰς τοῦ ΙσραηλZec 9:1
The burden of the word of the Lord, in the land of Sedrach, and his sacrifice shall be in Damascus; for the Lord looks upon men, and upon all the tribes of Israel.
Zec 9:1An oracle.
The word of Yahweh is against the land of Hadrach,
and will rest upon Damascus;
for the eye of man
and of all the tribes of Israel is toward Yahweh;The receipt of the word of The Lord in the land of Sedrach and Damascus his sacrifice, because thus says The Lord looking upon men and all the tribes of Israel.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-03-07 Editors: 1
Zec 9:1Zec 9:1מַשָּׂ֤א דְבַר־יְהוָה֙ בְּאֶ֣רֶץ חַדְרָ֔ךְ וְדַמֶּ֖שֶׂק מְנֻחָת֑וֹ כִּ֤י לַֽיהוָה֙ עֵ֣ין אָדָ֔ם וְכֹ֖ל שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃Zec 9:1
¶An oracle.
The word of Yahweh is against the land of Hadrach,
and will rest upon Damascus;
for the eye of man
and of all the tribes of Israel is toward Yahweh;
2Zec 9:22καὶ Εμαθ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς Τύρος καὶ Σιδών διότι ἐφρόνησαν σφόδραZec 9:2
And in Emath, even in her coasts, are Tyre and Sidon, because they were very wise.
Zec 9:2
and Hamath, also, which borders on it;
Tyre and Sidon, because they are very wise.devise exceedingly
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-03-07 Editors: 1
Zec 9:2Zec 9:2וְגַם־חֲמָ֖ת תִּגְבָּל־בָּ֑הּ צֹ֣ר וְצִיד֔וֹן כִּ֥י חָֽכְמָ֖ה מְאֹֽד׃Zec 9:2
and Hamath, also, which borders on it;
Tyre and Sidon, because they are very wise.
3Zec 9:33καὶ ᾠκοδόμησεν Τύρος ὀχυρώματα ἑαυτῇ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν καὶ συνήγαγεν χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶνZec 9:3
And Tyrus built strong-holds for herself, and heaped up silver as dust, and gathered gold as the mire of the ways.
Zec 9:3
Tyre built herself a stronghold,
and heaped up silver like the dust,
and fine gold like the mire of the streetsand Tyre built up entrenchments to herself and treasured up silver like dust and gold like the clay of streets.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-03-07 Editors: 1
Zec 9:3Zec 9:3וַתִּ֥בֶן צֹ֛ר מָצ֖וֹר לָ֑הּ וַתִּצְבָּר־כֶּ֙סֶף֙ כֶּֽעָפָ֔ר וְחָר֖וּץ כְּטִ֥יט חוּצֽוֹת׃Zec 9:3
Tyre built herself a stronghold,
and heaped up silver like the dust,
and fine gold like the mire of the streets.
4Zec 9:44διὰ τοῦτο κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεταιZec 9:4
And therefore the Lord will take them for a possession, and will smite her power in the sea; and she shall be consumed with fire.
Zec 9:4
Behold, the Lord will dispossess her,
and he will strike her power in the sea;
and she will be devoured with fire.Because of this the Lord will take title to her and smite her power into the sea and she will be consumed with fire.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-03-07 Editors: 1
Zec 9:4Zec 9:4הִנֵּ֤ה אֲדֹנָי֙ יֽוֹרִשֶׁ֔נָּה וְהִכָּ֥ה בַיָּ֖ם חֵילָ֑הּ וְהִ֖יא בָּאֵ֥שׁ תֵּאָכֵֽל׃Zec 9:4
Behold, the Lord will dispossess her,
and he will strike her power in the sea;
and she will be devoured with fire.
5Zec 9:55ὄψεται Ἀσκαλὼν καὶ φοβηθήσεται καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα καὶ Ακκαρων ὅτι ᾐσχύνθη ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐκ Γάζης καὶ Ἀσκαλὼν οὐ μὴ κατοικηθῇZec 9:5
Ascalon shall see, and fear; Gaza also, and shall be greatly pained, and Accaron; for she is ashamed at her trespass; and the king shall perish from Gaza, and Ascalon shall not be inhabited.
Zec 9:5
Ashkelon will see it, and fear;
Gaza also, and will writhe in agony;
as will Ekron, for her expectation will be disappointed;
and the king will perish from Gaza,
and Ashkelon will not be inhabited.Askalon will behold and fear and Gaza will agonize exceedingly for Akkaron was put to shame for her transgression and the King of Gaza will be destroyed and Askalon will not be inhabited.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-03-07 Editors: 1
Zec 9:5Zec 9:5תֵּרֶ֨א אַשְׁקְל֜וֹן וְתִירָ֗א וְעַזָּה֙ וְתָחִ֣יל מְאֹ֔ד וְעֶקְר֖וֹן כִּֽי־הֹבִ֣ישׁ מֶבָּטָ֑הּ וְאָ֤בַד מֶ֙לֶךְ֙ מֵֽעַזָּ֔ה וְאַשְׁקְל֖וֹן לֹ֥א תֵשֵֽׁב׃Zec 9:5
Ashkelon will see it, and fear;
Gaza also, and will writhe in agony;
as will Ekron, for her expectation will be disappointed;
and the king will perish from Gaza,
and Ashkelon will not be inhabited.
6Zec 9:66καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν Ἀζώτῳ καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλωνZec 9:6
And aliens shall dwell in Azotus, and I will bring down the pride of the Philistines.
Zec 9:6
Foreigners will dwell in Ashdod,
and I will cut off the pride of the Philistines.and foreigners will reside in Azoto and I will break the foreign hubris.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-03-07 Editors: 1
Zec 9:6Zec 9:6וְיָשַׁ֥ב מַמְזֵ֖ר בְּאַשְׁדּ֑וֹד וְהִכְרַתִּ֖י גְּא֥וֹן פְּלִשְׁתִּֽים׃Zec 9:6
Foreigners will dwell in Ashdod,
and I will cut off the pride of the Philistines.
7Zec 9:77καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν καὶ ὑπολειφθήσεται καὶ οὗτος τῷ θεῷ ἡμῶν καὶ ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ιουδα καὶ Ακκαρων ὡς ὁ ΙεβουσαῖοςZec 9:7
And I will take their blood out of their mouth, and their abominations from between their teeth; and these also shall be left to our God, and they shall be as a captain of a thousand in Juda, and Accaron as a Jebusite.
Zec 9:7
I will take away his blood out of his mouth,
and his abominations from between his teeth;
and he also will be a remnant for our God;
and he will be as a chieftain in Judah,
and Ekron as a Jebusite.and I will remove the blood from out of their mouth and their abominations out of the middle of their teeth. and he will be abandoned and this to the Lord our God will be like a chiliarch in Judah and Akkron as the Jebusite.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-03-07 Editors: 1
Zec 9:7Zec 9:7וַהֲסִרֹתִ֨י דָמָ֜יו מִפִּ֗יו וְשִׁקֻּצָיו֙ מִבֵּ֣ין שִׁנָּ֔יו וְנִשְׁאַ֥ר גַּם־ה֖וּא לֵֽאלֹהֵ֑ינוּ וְהָיָה֙ כְּאַלֻּ֣ף בִּֽיהוּדָ֔ה וְעֶקְר֖וֹן כִּיבוּסִֽי׃Zec 9:7
I will take away his blood out of his mouth,
and his abominations from between his teeth;
and he also will be a remnant for our God;
and he will be as a chieftain in Judah,
and Ekron as a Jebusite.
8Zec 9:88καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα τοῦ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐπ’ αὐτοὺς οὐκέτι ἐξελαύνων διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μουZec 9:8
And I will set up a defence for my house, that they may not pass through, nor turn back, neither shall there any more come upon them one to drive them away: for now have I seen with mine eyes.
Zec 9:8
I will encamp around my house against the army,
that none pass through or return;
and no oppressor will pass through them any more:
for now I have seen with my eyes.
Zec 9:8Zec 9:8וְחָנִ֨יתִי לְבֵיתִ֤י מִצָּבָה֙ מֵעֹבֵ֣ר וּמִשָּׁ֔ב וְלֹֽא־יַעֲבֹ֧ר עֲלֵיהֶ֛ם ע֖וֹד נֹגֵ֑שׂ כִּ֥י עַתָּ֖ה רָאִ֥יתִי בְעֵינָֽי׃ ס Zec 9:8
I will encamp around my house against the army,
that none pass through or return;
and no oppressor will pass through them any more:
for now I have seen with my eyes.
9Zec 9:99χαῖρε σφόδρα θύγατερ Σιων κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλημ ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέονZec 9:9
Rejoice greatly, O daughter of Sion; proclaim it aloud, O daughter of Jerusalem; behold, the King is coming to thee, just, and a Saviour; he is meek and riding on an ass, and a young foal.
Zec 9:9
Rejoice greatly, daughter of Zion!
Shout, daughter of Jerusalem!
Behold, your King comes to you!
He is righteous, and having salvation;
lowly, and riding on a donkey,
even on a colt, the foal of a donkey.
Zec 9:9Zec 9:9גִּילִ֨י מְאֹ֜ד בַּת־צִיּ֗וֹן הָרִ֙יעִי֙ בַּ֣ת יְרוּשָׁלִַ֔ם הִנֵּ֤ה מַלְכֵּךְ֙ יָ֣בוֹא לָ֔ךְ צַדִּ֥יק וְנוֹשָׁ֖ע ה֑וּא עָנִי֙ וְרֹכֵ֣ב עַל־חֲמ֔וֹר וְעַל־עַ֖יִר בֶּן־אֲתֹנֽוֹת׃Zec 9:9
Rejoice greatly, daughter of Zion!
Shout, daughter of Jerusalem!
Behold, your King comes to you!
He is righteous, and having salvation;
lowly, and riding on a donkey,
even on a colt, the foal of a donkey.
10Zec 9:1010καὶ ἐξολεθρεύσει ἅρματα ἐξ Εφραιμ καὶ ἵππον ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἐξολεθρευθήσεται τόξον πολεμικόν καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ποταμῶν διεκβολὰς γῆςZec 9:10
And he shall destroy the chariots out of Ephraim, and the horse out of Jerusalem, and the bow of war shall be utterly destroyed; and there shall be abundance and peace out of the nations; and he shall rule over the waters as far as the sea, and the rivers to the ends of the earth.
Zec 9:10
I will cut off the chariot from Ephraim,
and the horse from Jerusalem;
and the battle bow will be cut off;
and he will speak peace to the nations:
and his dominion will be from sea to sea,
and from the River to the ends of the earth.
Zec 9:10Zec 9:10וְהִכְרַתִּי־רֶ֣כֶב מֵאֶפְרַ֗יִם וְסוּס֙ מִיר֣וּשָׁלִַ֔ם וְנִכְרְתָה֙ קֶ֣שֶׁת מִלְחָמָ֔ה וְדִבֶּ֥ר שָׁל֖וֹם לַגּוֹיִ֑ם וּמָשְׁלוֹ֙ מִיָּ֣ם עַד־יָ֔ם וּמִנָּהָ֖ר עַד־אַפְסֵי־אָֽרֶץ׃Zec 9:10
I will cut off the chariot from Ephraim,
and the horse from Jerusalem;
and the battle bow will be cut off;
and he will speak peace to the nations:
and his dominion will be from sea to sea,
and from the River to the ends of the earth.
11Zec 9:1111καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρZec 9:11
And thou by the blood of thy covenant has sent forth thy prisoners out of the pit that has no water.
Zec 9:11
As for you also,
because of the blood of your covenant,
I have set free your prisoners from the pit in which is no water.
Zec 9:11Zec 9:11גַּם־אַ֣תְּ בְּדַם־בְּרִיתֵ֗ךְ שִׁלַּ֤חְתִּי אֲסִירַ֙יִךְ֙ מִבּ֔וֹר אֵ֥ין מַ֖יִם בּֽוֹ׃Zec 9:11
As for you also,
because of the blood of your covenant,
I have set free your prisoners from the pit in which is no water.
12Zec 9:1212καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τῆς συναγωγῆς καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροικεσίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοιZec 9:12
Ye shall dwell in strongholds, ye prisoners of the congregation: and for one day of thy captivity I will recompense thee double.
Zec 9:12
Turn to the stronghold, you prisoners of hope!
Even today I declare that I will restore double to you.
Zec 9:12Zec 9:12שׁ֚וּבוּ לְבִצָּר֔וֹן אֲסִירֵ֖י הַתִּקְוָ֑ה גַּם־הַיּ֕וֹם מַגִּ֥יד מִשְׁנֶ֖ה אָשִׁ֥יב לָֽךְ׃Zec 9:12
Turn to the stronghold, you prisoners of hope!
Even today I declare that I will restore double to you.
13Zec 9:1313διότι ἐνέτεινά σε Ιουδα ἐμαυτῷ τόξον ἔπλησα τὸν Εφραιμ καὶ ἐπεγερῶ τὰ τέκνα σου Σιων ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦZec 9:13
For I have bent thee, O Juda, for myself as a bow, I have filled Ephraim; and I will raise up thy children, O Sion, against the children of the Greeks, and I will handle thee as the sword of a warrior.
Zec 9:13
For indeed I bend Judah as a bow for me.
I have filled the bow with Ephraim;
and I will stir up your sons, Zion,
against your sons, Greece,
and will make you like the sword of a mighty man.
Zec 9:13Zec 9:13כִּֽי־דָרַ֨כְתִּי לִ֜י יְהוּדָ֗ה קֶ֚שֶׁת מִלֵּ֣אתִי אֶפְרַ֔יִם וְעוֹרַרְתִּ֤י בָנַ֙יִךְ֙ צִיּ֔וֹן עַל־בָּנַ֖יִךְ יָוָ֑ן וְשַׂמְתִּ֖יךְ כְּחֶ֥רֶב גִּבּֽוֹר׃Zec 9:13
For indeed I bend Judah as a bow for me.
I have filled the bow with Ephraim;
and I will stir up your sons, Zion,
against your sons, Greece,
and will make you like the sword of a mighty man.
14Zec 9:1414καὶ κύριος ἔσται ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς καὶ κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦZec 9:14
And the Lord shall be over them, and his arrow shall go forth as lightning: and the Lord Almighty shall blow with the trumpet; and shall proceed with the tumult of his threatening.
Zec 9:14
Yahweh will be seen over them;
and his arrow will go flash like lightning;
and the Lord Yahweh will blow the trumpet,
and will go with whirlwinds of the south.
Zec 9:14Zec 9:14וַֽיהוָה֙ עֲלֵיהֶ֣ם יֵֽרָאֶ֔ה וְיָצָ֥א כַבָּרָ֖ק חִצּ֑וֹ וַֽאדֹנָ֤י יְהֹוִה֙ בַּשּׁוֹפָ֣ר יִתְקָ֔ע וְהָלַ֖ךְ בְּסַעֲר֥וֹת תֵּימָֽן׃Zec 9:14
Yahweh will be seen over them;
and his arrow will go flash like lightning;
and the Lord Yahweh will blow the trumpet,
and will go with whirlwinds of the south.
15Zec 9:1515κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτῶν καὶ καταναλώσουσιν αὐτοὺς καὶ καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριονZec 9:15
The Lord Almighty shall protect them, and they shall destroy them, and overwhelm them with sling-stones; and they shall swallow them down as wine, and fill the bowls as the altar.
Zec 9:15
Yahweh of Armies will defend them;
and they will destroy and overcome with sling stones;
and they will drink, and roar as through wine;
and they will be filled like bowls,
like the corners of the altar.
Zec 9:15Zec 9:15יְהוָ֣ה צְבָאוֹת֮ יָגֵ֣ן עֲלֵיהֶם֒ וְאָכְל֗וּ וְכָֽבְשׁוּ֙ אַבְנֵי־קֶ֔לַע וְשָׁת֥וּ הָמ֖וּ כְּמוֹ־יָ֑יִן וּמָֽלְאוּ֙ כַּמִּזְרָ֔ק כְּזָוִיּ֖וֹת מִזְבֵּֽחַ׃Zec 9:15
Yahweh of Armies will defend them;
and they will destroy and overcome with sling stones;
and they will drink, and roar as through wine;
and they will be filled like bowls,
like the corners of the altar.
16Zec 9:1616καὶ σώσει αὐτοὺς κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦZec 9:16
And the Lord their God shall save them in that day, even his people as a flock; for holy stones are rolled upon his land.
Zec 9:16
Yahweh their God will save them in that day as the flock of his people;
for they are like the jewels of a crown,
lifted on high over his land.
Zec 9:16Zec 9:16וְֽהוֹשִׁיעָ֞ם יְהוָ֧ה אֱלֹהֵיהֶ֛ם בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא כְּצֹ֣אן עַמּ֑וֹ כִּ֚י אַבְנֵי־נֵ֔זֶר מִֽתְנוֹסְס֖וֹת עַל־אַדְמָתֽוֹ׃Zec 9:16
Yahweh their God will save them in that day as the flock of his people;
for they are like the jewels of a crown,
lifted on high over his land.
17Zec 9:1717ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ’ αὐτοῦ σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένουςZec 9:17
For if he has anything good, and if he has anything fair, the young men shall have corn, and there shall be fragrant wine to the virgins.
Zec 9:17
For how great is his goodness,
and how great is his beauty!
Grain will make the young men flourish,
and new wine the virgins.
Zec 9:17Zec 9:17כִּ֥י מַה־טּוּב֖וֹ וּמַה־יָפְי֑וֹ דָּגָן֙ בַּֽחוּרִ֔ים וְתִיר֖וֹשׁ יְנוֹבֵ֥ב בְּתֻלֽוֹת׃Zec 9:17
For how great is his goodness,
and how great is his beauty!
Grain will make the young men flourish,
and new wine the virgins.
« Ch 8» Ch 10

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 14-Jul-2024 10:13:31 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top