www.katabiblon.com

Ἐκκλησιαστὴς - קהלת

Ecclesiastes - Keholet [Ecclesiastes]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Eccl 12:11καὶ μνήσθητι τοῦ κτίσαντός σε ἐν ἡμέραις νεότητός σου ἕως ὅτου μὴ ἔλθωσιν ἡμέραι τῆς κακίας καὶ φθάσωσιν ἔτη ἐν οἷς ἐρεῖς οὐκ ἔστιν μοι ἐν αὐτοῖς θέλημαEccl 12:1
And remember thy Creator in the days of thy youth, before the days of evil come, and the years overtake thee in which thou shalt say, I have no pleasure in them.
Eccl 12:1
Remember also your Creator in the days of your youth,
before the evil days come, and the years draw near,
when you will say, “I have no pleasure in them;”
Eccl 12:1Eccl 12:1וּזְכֹר֙ אֶת־בּ֣וֹרְאֶ֔יךָ בִּימֵ֖י בְּחוּרֹתֶ֑יךָ עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר לֹא־יָבֹ֙אוּ֙ יְמֵ֣י הָֽרָעָ֔ה וְהִגִּ֣יעוּ שָׁנִ֔ים אֲשֶׁ֣ר תֹּאמַ֔ר אֵֽין־לִ֥י בָהֶ֖ם חֵֽפֶץ׃Eccl 12:1
Remember also your Creator in the days of your youth,
before the evil days come, and the years draw near,
when you will say, “I have no pleasure in them;”
2Eccl 12:22ἕως οὗ μὴ σκοτισθῇ ὁ ἥλιος καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ σελήνη καὶ οἱ ἀστέρες καὶ ἐπιστρέψωσιν τὰ νέφη ὀπίσω τοῦ ὑετοῦEccl 12:2
While the sun and light are not darkened, nor the moon and the stars; nor the clouds return after the rain:
Eccl 12:2
Before the sun, the light, the moon, and the stars are darkened,
and the clouds return after the rain;
Eccl 12:2Eccl 12:2עַ֠ד אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־תֶחְשַׁ֤ךְ הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙ וְהָא֔וֹר וְהַיָּרֵ֖חַ וְהַכּוֹכָבִ֑ים וְשָׁ֥בוּ הֶעָבִ֖ים אַחַ֥ר הַגָּֽשֶׁם׃Eccl 12:2
Before the sun, the light, the moon, and the stars are darkened,
and the clouds return after the rain;
3Eccl 12:33ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐὰν σαλευθῶσιν φύλακες τῆς οἰκίας καὶ διαστραφῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως καὶ ἤργησαν αἱ ἀλήθουσαι ὅτι ὠλιγώθησαν καὶ σκοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ἐν ταῖς ὀπαῖςEccl 12:3
in the day wherein the keepers of the house shall tremble, and the mighty men shall become bent, and the grinding women cease because they have become few, and the women looking out at the windows be dark;
Eccl 12:3
in the day when the keepers of the house shall tremble,
and the strong men shall bow themselves,
and the grinders cease because they are few,
and those who look out of the windows are darkened,
Eccl 12:3Eccl 12:3בַּיּ֗וֹם שֶׁיָּזֻ֙עוּ֙ שֹׁמְרֵ֣י הַבַּ֔יִת וְהִֽתְעַוְּת֖וּ אַנְשֵׁ֣י הֶחָ֑יִל וּבָטְל֤וּ הַטֹּֽחֲנוֹת֙ כִּ֣י מִעֵ֔טוּ וְחָשְׁכ֥וּ הָרֹא֖וֹת בָּאֲרֻבּֽוֹת׃Eccl 12:3
in the day when the keepers of the house shall tremble,
and the strong men shall bow themselves,
and the grinders cease because they are few,
and those who look out of the windows are darkened,
4Eccl 12:44καὶ κλείσουσιν θύρας ἐν ἀγορᾷ ἐν ἀσθενείᾳ φωνῆς τῆς ἀληθούσης καὶ ἀναστήσεται εἰς φωνὴν τοῦ στρουθίου καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἱ θυγατέρες τοῦ ᾄσματοςEccl 12:4
and they shall shut the doors in the market-place, because of the weakness of the voice of her that grinds at the mill; and he shall rise up at the voice of the sparrow, and all the daughters of song shall be brought low;
Eccl 12:4
and they will shut the doors shall be shut in the street;
whenbecause of the weakness of the sound of the grinding is low,
and one shall rise up at the voice of a bird,
and all the daughters of songmusic shall be brought low;
[translations][edit][history]
Last Edited: 2012-06-22 Editors: 1
Eccl 12:4Eccl 12:4וְסֻגְּר֤וּ דְלָתַ֙יִם֙ בַּשּׁ֔וּק בִּשְׁפַ֖ל ק֣וֹל הַֽטַּחֲנָ֑ה וְיָקוּם֙ לְק֣וֹל הַצִּפּ֔וֹר וְיִשַּׁ֖חוּ כָּל־בְּנ֥וֹת הַשִּֽׁיר׃Eccl 12:4
and the doors shall be shut in the street;
when the sound of the grinding is low,
and one shall rise up at the voice of a bird,
and all the daughters of music shall be brought low;
5Eccl 12:55καί γε ἀπὸ ὕψους ὄψονται καὶ θάμβοι ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἀνθήσῃ τὸ ἀμύγδαλον καὶ παχυνθῇ ἡ ἀκρίς καὶ διασκεδασθῇ ἡ κάππαρις ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ καὶ ἐκύκλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ κοπτόμενοιEccl 12:5
and they shall look up, and fears shall be in the way, and the almond tree shall blossom, and the locust shall increase, and the caper shall be scattered: because man has gone to his eternal home, and the mourners have gone about the market:
Eccl 12:5
yes, they shall be afraid of heights,
and terrors will be in the way;
and the almond tree shall blossom,
and the grasshopper hagab-locust[a] shall be a burden,
and desire shall fail;
because man goes to his everlasting home,
and the mourners go about the streets:
———
a Hb. חגב ḥgb [H2284], here (and Nm. 13:33, 2 Chr. 7:13, and Is. 40:22) translated by Gk. ἀκρίς, which usu. translates ארבה ʾrbh [H697]. Per Lv. 11:22, hagab is thought to be one of four specific types of locust (of which arbeh, hargol, and sol'am are the other types).
[translations][edit][history]
Last Edited: 2024-04-15 Editors: 1
Eccl 12:5Eccl 12:5גַּ֣ם מִגָּבֹ֤הַּ יִרָ֙אוּ֙ וְחַתְחַתִּ֣ים בַּדֶּ֔רֶךְ וְיָנֵ֤אץ הַשָּׁקֵד֙ וְיִסְתַּבֵּ֣ל הֶֽחָגָ֔ב וְתָפֵ֖ר הָֽאֲבִיּוֹנָ֑ה כִּֽי־הֹלֵ֤ךְ הָאָדָם֙ אֶל־בֵּ֣ית עוֹלָמ֔וֹ וְסָבְב֥וּ בַשּׁ֖וּק הַסֹּפְדִֽים׃Eccl 12:5
yes, they shall be afraid of heights,
and terrors will be in the way;
and the almond tree shall blossom,
and the grasshopper shall be a burden,
and desire shall fail;
because man goes to his everlasting home,
and the mourners go about the streets:
6Eccl 12:66ἕως ὅτου μὴ ἀνατραπῇ σχοινίον τοῦ ἀργυρίου καὶ συνθλιβῇ ἀνθέμιον τοῦ χρυσίου καὶ συντριβῇ ὑδρία ἐπὶ τὴν πηγήν καὶ συντροχάσῃ ὁ τροχὸς ἐπὶ τὸν λάκκονEccl 12:6
before the silver cord be let go, or the choice gold be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel run down to the cistern;
Eccl 12:6
before the silver cord is severed,
or the golden bowl is broken,
or the pitcher is broken at the spring,
or the wheel broken at the cistern,
Eccl 12:6Eccl 12:6עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־‏{ ירחק יֵרָתֵק֙ }‏ חֶ֣בֶל הַכֶּ֔סֶף וְתָרֻ֖ץ גֻּלַּ֣ת הַזָּהָ֑ב וְתִשָּׁ֤בֶר כַּד֙ עַל־הַמַּבּ֔וּעַ וְנָרֹ֥ץ הַגַּלְגַּ֖ל אֶל־הַבּֽוֹר׃
———
Ketib: ירחק ⬪ Qere: יֵרָתֵק֙
Eccl 12:6
before the silver cord is severed,
or the golden bowl is broken,
or the pitcher is broken at the spring,
or the wheel broken at the cistern,
7Eccl 12:77καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν ὡς ἦν καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν θεόν ὃς ἔδωκεν αὐτόEccl 12:7
before the dust also return to the earth as it was, and the spirit return to God who gave it.
Eccl 12:7
and the dust returns to the earth as it was,
and the spirit returns to God who gave it.
Eccl 12:7Eccl 12:7וְיָשֹׁ֧ב הֶעָפָ֛ר עַל־הָאָ֖רֶץ כְּשֶׁהָיָ֑ה וְהָר֣וּחַ תָּשׁ֔וּב אֶל־הָאֱלֹהִ֖ים אֲשֶׁ֥ר נְתָנָֽהּ׃Eccl 12:7
and the dust returns to the earth as it was,
and the spirit returns to God who gave it.
8Eccl 12:88ματαιότης ματαιοτήτων εἶπεν ὁ Ἐκκλησιαστής τὰ πάντα ματαιότηςEccl 12:8
Vanity of vanities, said the Preacher; all is vanity.
Eccl 12:8
“Vanity of vanities,” says the Preacher.
“All is vanity!”
Eccl 12:8Eccl 12:8הֲבֵ֧ל הֲבָלִ֛ים אָמַ֥ר הַקּוֹהֶ֖לֶת הַכֹּ֥ל הָֽבֶל׃Eccl 12:8
“Vanity of vanities,” says the Preacher.
“All is vanity!”
9Eccl 12:99καὶ περισσὸν ὅτι ἐγένετο Ἐκκλησιαστὴς σοφός ἔτι ἐδίδαξεν γνῶσιν σὺν τὸν λαόν καὶ οὖς ἐξιχνιάσεται κόσμιον παραβολῶνEccl 12:9
And because the Preacher was wise above others, so it was that he taught man excellent knowledge, and the ear will trace out the parables.
Eccl 12:9¶Further, because the Preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yes, he pondered, sought out, and set inAnd an ear will set the order manyof parables. proverbs.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2012-06-22 Editors: 1
Eccl 12:9Eccl 12:9וְיֹתֵ֕ר שֶׁהָיָ֥ה קֹהֶ֖לֶת חָכָ֑ם ע֗וֹד לִמַּד־דַּ֙עַת֙ אֶת־הָעָ֔ם וְאִזֵּ֣ן וְחִקֵּ֔ר תִּקֵּ֖ן מְשָׁלִ֥ים הַרְבֵּֽה׃Eccl 12:9
¶Further, because the Preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yes, he pondered, sought out, and set in order many proverbs.
10Eccl 12:1010πολλὰ ἐζήτησεν Ἐκκλησιαστὴς τοῦ εὑρεῖν λόγους θελήματος καὶ γεγραμμένον εὐθύτητος λόγους ἀληθείαςEccl 12:10
The Preacher sought diligently to find out acceptable words, and a correct writing, even words of truth.
Eccl 12:10
The Preacher sought to find out acceptable words, and that which was written blamelessly, words of truth.
Eccl 12:10Eccl 12:10בִּקֵּ֣שׁ קֹהֶ֔לֶת לִמְצֹ֖א דִּבְרֵי־חֵ֑פֶץ וְכָת֥וּב יֹ֖שֶׁר דִּבְרֵ֥י אֱמֶֽת׃Eccl 12:10
The Preacher sought to find out acceptable words, and that which was written blamelessly, words of truth.
11Eccl 12:1111λόγοι σοφῶν ὡς τὰ βούκεντρα καὶ ὡς ἧλοι πεφυτευμένοι οἳ παρὰ τῶν συναγμάτων ἐδόθησαν ἐκ ποιμένος ἑνὸς καὶ περισσὸν ἐξ αὐτῶνEccl 12:11
The words of the wise are as goads, and as nails firmly fastened, which have been given from one shepherd by agreement.
Eccl 12:11
The words of the wise are like goads; and like nails well fastened are words from the masters of assemblies, which are given from one shepherd.
Eccl 12:11Eccl 12:11דִּבְרֵ֤י חֲכָמִים֙ כַּדָּ֣רְבֹנ֔וֹת וּֽכְמַשְׂמְר֥וֹת נְטוּעִ֖ים בַּעֲלֵ֣י אֲסֻפּ֑וֹת נִתְּנ֖וּ מֵרֹעֶ֥ה אֶחָֽד׃Eccl 12:11
The words of the wise are like goads; and like nails well fastened are words from the masters of assemblies, which are given from one shepherd.
12Eccl 12:1212υἱέ μου φύλαξαι ποιῆσαι βιβλία πολλά οὐκ ἔστιν περασμός καὶ μελέτη πολλὴ κόπωσις σαρκόςEccl 12:12
And moreover, my son, guard thyself by means of them: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh.
Eccl 12:12
Furthermore, my son, be admonished: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh.
Eccl 12:12Eccl 12:12וְיֹתֵ֥ר מֵהֵ֖מָּה בְּנִ֣י הִזָּהֵ֑ר עֲשׂ֨וֹת סְפָרִ֤ים הַרְבֵּה֙ אֵ֣ין קֵ֔ץ וְלַ֥הַג הַרְבֵּ֖ה יְגִעַ֥ת בָּשָֽׂר׃Eccl 12:12
Furthermore, my son, be admonished: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh.
13Eccl 12:1313τέλος λόγου τὸ πᾶν ἀκούεται τὸν θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε ὅτι τοῦτο πᾶς ὁ ἄνθρωποςEccl 12:13
Hear the end of the matter, the sun: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole man.
Eccl 12:13
¶This is the end of the matter. All has been heard. Fear God, and keep his commandments; for this is the whole duty of man.
Eccl 12:13Eccl 12:13ס֥וֹף דָּבָ֖ר הַכֹּ֣ל נִשְׁמָ֑ע אֶת־הָאֱלֹהִ֤ים יְרָא֙ וְאֶת־מִצְוֹתָ֣יו שְׁמ֔וֹר כִּי־זֶ֖ה כָּל־הָאָדָֽם׃Eccl 12:13
¶This is the end of the matter. All has been heard. Fear God, and keep his commandments; for this is the whole duty of man.
14Eccl 12:1414ὅτι σὺν πᾶν τὸ ποίημα ὁ θεὸς ἄξει ἐν κρίσει ἐν παντὶ παρεωραμένῳ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν πονηρόνEccl 12:14
For God will bring every work into judgment, with everything that has been overlooked, whether it be good, or whether it be evil.
Eccl 12:14
For God will bring every work into judgment, with every hidden thing, whether it is good, or whether it is evil.
Eccl 12:14Eccl 12:14כִּ֤י אֶת־כָּל־מַֽעֲשֶׂ֔ה הָאֱלֹהִ֛ים יָבִ֥א בְמִשְׁפָּ֖ט עַ֣ל כָּל־נֶעְלָ֑ם אִם־ט֖וֹב וְאִם־רָֽע׃ Eccl 12:14
For God will bring every work into judgment, with every hidden thing, whether it is good, or whether it is evil.
« Ch 11

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 02:38:32 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top