www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Ps 35:0-11Gr. Psalm 34 (Heb. 35)
τῷ Δαυιδ δίκασον κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με
Ps 35:1
A Psalm of David. Judge thou, O Lord, them that injure me, fight against them that fight against me.
Ps 35:0-1(0) ¶By David. (1)
Contend, Yahweh, with those who contend with me.
Fight against those who fight against me.Judge Lord, those who do wrong to me and wage war against the ones waging war with me.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-04 Editors: 1
Ps 35:1Ps 35:1לְדָוִ֨ד ׀ רִיבָ֣ה יְ֭הוָה אֶת־יְרִיבַ֑י לְ֝חַ֗ם אֶת־לֹֽחֲמָֽי׃Ps 35:0-1
(0) ¶By David. (1)
Contend, Yahweh, with those who contend with me.
Fight against those who fight against me.
2Ps 35:22ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μουPs 35:2
Take hold of shield and buckler, and arise for my help.
Ps 35:2
Take hold of shield and buckler,
and stand up for my help.
Ps 35:2Ps 35:2הַחֲזֵ֣ק מָגֵ֣ן וְצִנָּ֑ה וְ֝ק֗וּמָה בְּעֶזְרָתִֽי׃Ps 35:2
Take hold of shield and buckler,
and stand up for my help.
3Ps 35:33ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου σωτηρία σου ἐγώ εἰμιPs 35:3
Bring forth a sword, and stop the way against them that persecute me: say to my soul, I am thy salvation.
Ps 35:3
Brandish the spear and block those who pursue me.
Tell my soul, “I am your salvation.”
Ps 35:3Ps 35:3וְהָ֘רֵ֤ק חֲנִ֣ית וּ֭סְגֹר לִקְרַ֣את רֹדְפָ֑י אֱמֹ֥ר לְ֝נַפְשִׁ֗י יְֽשֻׁעָתֵ֥ךְ אָֽנִי׃Ps 35:3
Brandish the spear and block those who pursue me.
Tell my soul, “I am your salvation.”
4Ps 35:44αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακάPs 35:4
Let them that seek my soul be ashamed and confounded: let them that devise evils against me be turned back and put to shame.
Ps 35:4
Let those who seek after my soul be disappointed and brought to dishonor.
Let those who plot my ruin be turned back and confounded.
Ps 35:4Ps 35:4יֵבֹ֣שׁוּ וְיִכָּלְמוּ֮ מְבַקְשֵׁ֪י נַ֫פְשִׁ֥י יִסֹּ֣גוּ אָח֣וֹר וְיַחְפְּר֑וּ חֹ֝שְׁבֵ֗י רָעָתִֽי׃Ps 35:4
Let those who seek after my soul be disappointed and brought to dishonor.
Let those who plot my ruin be turned back and confounded.
5Ps 35:55γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκθλίβων αὐτούςPs 35:5
Let them be as dust before the wind, and an angel of the Lord afflicting them.
Ps 35:5
Let them be as chaff before the wind,
Yahweh’s angel driving them on.
Ps 35:5Ps 35:5יִֽהְי֗וּ כְּמֹ֥ץ לִפְנֵי־ר֑וּחַ וּמַלְאַ֖ךְ יְהוָ֣ה דּוֹחֶֽה׃Ps 35:5
Let them be as chaff before the wind,
Yahweh’s angel driving them on.
6Ps 35:66γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ ἄγγελος κυρίου καταδιώκων αὐτούςPs 35:6
Let their way be dark and slippery, and an angel of the Lord persecuting them.
Ps 35:6
Let their way be dark and slippery,
Yahweh’s angel pursuing them.Let their way be darkness and slipperiness and an angel of The Lord chasing after them.
———
a ολισθημα: slipperiness
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-01 Editors: 1
Ps 35:6Ps 35:6יְֽהִי־דַרְכָּ֗ם חֹ֥שֶׁךְ וַחֲלַקְלַקּ֑וֹת וּמַלְאַ֥ךְ יְ֝הוָ֗ה רֹדְפָֽם׃Ps 35:6
Let their way be dark and slippery,
Yahweh’s angel pursuing them.
7Ps 35:77ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μουPs 35:7
For without cause they have hid for me their destructive snare: without a cause they have reproached my soul.
Ps 35:7
For without cause they have hidden their net in a pit for me.
Without cause they have dug a pit for my soul.
Ps 35:7Ps 35:7כִּֽי־חִנָּ֣ם טָֽמְנוּ־לִ֭י שַׁ֣חַת רִשְׁתָּ֑ם חִ֝נָּ֗ם חָפְר֥וּ לְנַפְשִֽׁי׃Ps 35:7
For without cause they have hidden their net in a pit for me.
Without cause they have dug a pit for my soul.
8Ps 35:88ἐλθέτω αὐτοῖς παγίς ἣν οὐ γινώσκουσιν καὶ ἡ θήρα ἣν ἔκρυψαν συλλαβέτω αὐτούς καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦνται ἐν αὐτῇPs 35:8
Let a snare which they know not come upon them; and the gin which they hid take them; and let them fall into the very same snare.
Ps 35:8
Let destruction come on him unawares.
Let his net that he has hidden catch himself.
Let him fall into that destruction.
Ps 35:8Ps 35:8תְּבוֹאֵ֣הוּ שׁוֹאָה֮ לֹֽא־יֵ֫דָ֥ע וְרִשְׁתּ֣וֹ אֲשֶׁר־טָמַ֣ן תִּלְכְּד֑וֹ בְּ֝שׁוֹאָ֗ה יִפָּל־בָּֽהּ׃Ps 35:8
Let destruction come on him unawares.
Let his net that he has hidden catch himself.
Let him fall into that destruction.
9Ps 35:99ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦPs 35:9
But my soul shall exult in the Lord: it shall delight in his salvation.
Ps 35:9
My soul shall be joyful in Yahweh.
It shall rejoice in his salvation.
Ps 35:9Ps 35:9וְ֭נַפְשִׁי תָּגִ֣יל בַּיהוָ֑ה תָּ֝שִׂישׂ בִּישׁוּעָתֽוֹ׃Ps 35:9
My soul shall be joyful in Yahweh.
It shall rejoice in his salvation.
10Ps 35:1010πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσιν κύριε τίς ὅμοιός σοι ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόνPs 35:10
All my bones shall say, O Lord, who is like to thee? delivering the poor out of the hand of them that are stronger than he, yea, the poor and needy one from them that spoil him.
Ps 35:10
All my bones shall say, “Yahweh, who is like you,
who delivers the poor from him who is too strong for him;
yes, the poor and the needy from him who robs him?”
Ps 35:10Ps 35:10כָּ֥ל עַצְמוֹתַ֨י ׀ תֹּאמַרְנָה֮ יְהוָ֗ה מִ֥י כָ֫מ֥וֹךָ מַצִּ֣יל עָ֭נִי מֵחָזָ֣ק מִמֶּ֑נּוּ וְעָנִ֥י וְ֝אֶבְי֗וֹן מִגֹּזְלֽוֹ׃Ps 35:10
All my bones shall say, “Yahweh, who is like you,
who delivers the poor from him who is too strong for him;
yes, the poor and the needy from him who robs him?”
11Ps 35:1111ἀναστάντες μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων μεPs 35:11
Unjust witnesses arose, and asked me of things I new not.
Ps 35:11
Unrighteous witnesses rise up.
They ask me about things that I don’t know about.
Ps 35:11Ps 35:11יְ֭קוּמוּן עֵדֵ֣י חָמָ֑ס אֲשֶׁ֥ר לֹא־יָ֝דַ֗עְתִּי יִשְׁאָלֽוּנִי׃Ps 35:11
Unrighteous witnesses rise up.
They ask me about things that I don’t know about.
12Ps 35:1212ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μουPs 35:12
They rewarded me evil for good, and bereavement to my soul.
Ps 35:12
They reward me evil for good,
to the bereaving of my soul.
Ps 35:12Ps 35:12יְשַׁלְּמ֣וּנִי רָ֭עָה תַּ֥חַת טוֹבָ֗ה שְׁכ֣וֹל לְנַפְשִֽׁי׃Ps 35:12
They reward me evil for good,
to the bereaving of my soul.
13Ps 35:1313ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεταιPs 35:13
But I, when they troubled me, put on sackcloth, and humbled my soul with fasting: and my prayer shall return to my own bosom.
Ps 35:13
But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth.
I afflicted my soul with fasting.
My prayer returned into my own bosom.
Ps 35:13Ps 35:13וַאֲנִ֤י ׀ בַּחֲלוֹתָ֡ם לְב֬וּשִׁי שָׂ֗ק עִנֵּ֣יתִי בַצּ֣וֹם נַפְשִׁ֑י וּ֝תְפִלָּתִ֗י עַל־חֵיקִ֥י תָשֽׁוּב׃Ps 35:13
But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth.
I afflicted my soul with fasting.
My prayer returned into my own bosom.
14Ps 35:1414ὡς πλησίον ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον οὕτως εὐηρέστουν ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως ἐταπεινούμηνPs 35:14
I behaved agreeably towards them as if it had been our neighbour or brother: I humbled myself as one mourning and sad of countenance.
Ps 35:14
As a neighbor, as a brother, thusly I behaved (myself) as though it had been my friend or my brother.
As grieving and being sad of countenance, thusly I humbled (myself) bowed down mourning, as one who mourns his mother.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-03-08 Editors: 1
Ps 35:14Ps 35:14כְּרֵֽעַ־כְּאָ֣ח לִ֭י הִתְהַלָּ֑כְתִּי כַּאֲבֶל־אֵ֝֗ם קֹדֵ֥ר שַׁחֽוֹתִי׃Ps 35:14
I behaved myself as though it had been my friend or my brother.
I bowed down mourning, as one who mourns his mother.
15Ps 35:1515καὶ κατ’ ἐμοῦ ηὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ’ ἐμὲ μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησανPs 35:15
Yet they rejoiced against me, and plagues were plentifully brought against me, and I knew it not: they were scattered, but repented not.
Ps 35:15
But in my adversity, they rejoiced, and gathered themselves together.
The attackers gathered themselves together against me, and I didn’t know it.
They tore at me, and didn’t cease.
Ps 35:15Ps 35:15וּבְצַלְעִי֮ שָׂמְח֪וּ וְֽנֶאֱ֫סָ֥פוּ נֶאֶסְפ֬וּ עָלַ֣י נֵ֭כִים וְלֹ֣א יָדַ֑עְתִּי קָֽרְע֥וּ וְלֹא־דָֽמּוּ׃Ps 35:15
But in my adversity, they rejoiced, and gathered themselves together.
The attackers gathered themselves together against me, and I didn’t know it.
They tore at me, and didn’t cease.
16Ps 35:1616ἐπείρασάν με ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶνPs 35:16
They tempted me, they sneered at me most contemptuously, they gnashed their teeth upon me.
Ps 35:16
Like the profane mockers in feasts,
they gnashed their teeth at me.
Ps 35:16Ps 35:16בְּ֭חַנְפֵי לַעֲגֵ֣י מָע֑וֹג חָרֹ֖ק עָלַ֣י שִׁנֵּֽימוֹ׃Ps 35:16
Like the profane mockers in feasts,
they gnashed their teeth at me.
17Ps 35:1717κύριε πότε ἐπόψῃ ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μουPs 35:17
O Lord, when wilt thou look upon me? Deliver my soul from their mischief, mine only-begotten one from the lions.
Ps 35:17
Lord, how long will you look on?
Rescue my soul from their destruction,
my precious life from the lions.
Ps 35:17Ps 35:17אֲדֹנָי֮ כַּמָּ֪ה תִּ֫רְאֶ֥ה הָשִׁ֣יבָה נַ֭פְשִׁי מִשֹּׁאֵיהֶ֑ם מִ֝כְּפִירִ֗ים יְחִידָתִֽי׃Ps 35:17
Lord, how long will you look on?
Rescue my soul from their destruction,
my precious life from the lions.
18Ps 35:1818ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σεPs 35:18
I will give thanks to thee even in a great congregation: in an abundant people I will praise thee.
Ps 35:18
I will give you thanks in the great assembly.
I will praise you among many people.
Ps 35:18Ps 35:18א֭וֹדְךָ בְּקָהָ֣ל רָ֑ב בְּעַ֖ם עָצ֣וּם אֲהַֽלְלֶֽךָּ׃Ps 35:18
I will give you thanks in the great assembly.
I will praise you among many people.
19Ps 35:1919μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως οἱ μισοῦντές με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖςPs 35:19
Let not them that are mine enemies without a cause rejoice against me; who hate me for nothing, and wink with their eyes.
Ps 35:19
Don’t let those who are my enemies wrongfully rejoice over me;
neither let those who hate me without a cause wink their eyes.
Ps 35:19Ps 35:19אַֽל־יִשְׂמְחוּ־לִ֣י אֹיְבַ֣י שֶׁ֑קֶר שֹׂנְאַ֥י חִ֝נָּ֗ם יִקְרְצוּ־עָֽיִן׃Ps 35:19
Don’t let those who are my enemies wrongfully rejoice over me;
neither let those who hate me without a cause wink their eyes.
20Ps 35:2020ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ’ ὀργὴν δόλους διελογίζοντοPs 35:20
For to me they spoke peaceably, but imagined deceits in their anger.
Ps 35:20
For they don’t speak peace,
but they devise deceitful words against those who are quiet in the land.
Ps 35:20Ps 35:20כִּ֤י לֹ֥א שָׁל֗וֹם יְדַ֫בֵּ֥רוּ וְעַ֥ל רִגְעֵי־אֶ֑רֶץ דִּבְרֵ֥י מִ֝רְמוֹת יַחֲשֹׁבֽוּן׃Ps 35:20
For they don’t speak peace,
but they devise deceitful words against those who are quiet in the land.
21Ps 35:2121καὶ ἐπλάτυναν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπαν εὖγε εὖγε εἶδαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶνPs 35:21
And they opened wide their mouth upon me; they said Aha, aha, our eyes have seen it.
Ps 35:21
Yes, they opened their mouth wide against me.
They said, “Aha! Aha! Our eye has seen it!”
Ps 35:21Ps 35:21וַיַּרְחִ֥יבוּ עָלַ֗י פִּ֫יהֶ֥ם אָ֭מְרוּ הֶאָ֣ח ׀ הֶאָ֑ח רָאֲתָ֥ה עֵינֵֽינוּ׃Ps 35:21
Yes, they opened their mouth wide against me.
They said, “Aha! Aha! Our eye has seen it!”
22Ps 35:2222εἶδες κύριε μὴ παρασιωπήσῃς κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦPs 35:22
Thou hast seen it, O Lord: keep not silence: O Lord, withdraw not thyself from me.
Ps 35:22
You have seen it, Yahweh. Don’t keep silent.
Lord, don’t be far from me.
Ps 35:22Ps 35:22רָאִ֣יתָה יְ֭הוָה אַֽל־תֶּחֱרַ֑שׁ אֲ֝דֹנָ֗י אֲל־תִּרְחַ֥ק מִמֶּֽנִּי׃Ps 35:22
You have seen it, Yahweh. Don’t keep silent.
Lord, don’t be far from me.
23Ps 35:2323ἐξεγέρθητι κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου ὁ θεός μου καὶ ὁ κύριός μου εἰς τὴν δίκην μουPs 35:23
Awake, O Lord, and attend to my judgment, even to my cause, my God and my Lord.
Ps 35:23
Wake up! Rise up to defend me, my God!
My Lord, contend for me!
Ps 35:23Ps 35:23הָעִ֣ירָה וְ֭הָקִיצָה לְמִשְׁפָּטִ֑י אֱלֹהַ֖י וַֽאדֹנָ֣י לְרִיבִֽי׃Ps 35:23
Wake up! Rise up to defend me, my God!
My Lord, contend for me!
24Ps 35:2424κρῖνόν με κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου κύριε ὁ θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοιPs 35:24
Judge me, O Lord, according to thy righteousness, O Lord my God; and let them not rejoice against me.
Ps 35:24
Vindicate me, Yahweh my God, according to your righteousness.
Don’t let them gloat over me.Judge me according to your righteousness Lord, My God and do not gloat over me
———
a επιχαιρω: rejoice over, exult over, mostly with a malignant joy, rarely in a good sense, gloat
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-01 Editors: 1
Ps 35:24Ps 35:24שָׁפְטֵ֣נִי כְ֭צִדְקְךָ יְהוָ֥ה אֱלֹהָ֗י וְאַל־יִשְׂמְחוּ־לִֽי׃Ps 35:24
Vindicate me, Yahweh my God, according to your righteousness.
Don’t let them gloat over me.
25Ps 35:2525μὴ εἴπαισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴπαισαν κατεπίομεν αὐτόνPs 35:25
Let them not say in their hearts, Aha, aha, it is pleasing to our soul: neither let them say, We have devoured him.
Ps 35:25
Don’t let them say in their heart, “Aha! That’s the way we want it!”
Don’t let them say, “We have swallowed him up!”
Ps 35:25Ps 35:25אַל־יֹאמְר֣וּ בְ֭לִבָּם הֶאָ֣ח נַפְשֵׁ֑נוּ אַל־יֹ֝אמְר֗וּ בִּֽלַּעֲנֽוּהוּ׃Ps 35:25
Don’t let them say in their heart, “Aha! That’s the way we want it!”
Don’t let them say, “We have swallowed him up!”
26Ps 35:2626αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ μεγαλορρημονοῦντες ἐπ’ ἐμέPs 35:26
Let them be confounded and ashamed together that rejoice at my afflictions: let them be clothed with shame and confusion that speak great swelling words against me.
Ps 35:26
Let them be disappointed and confounded together who rejoice at my calamity.
Let them be clothed with shame and dishonor who magnify themselves against me.
Ps 35:26Ps 35:26יֵ֘בֹ֤שׁוּ וְיַחְפְּר֨וּ ׀ יַחְדָּו֮ שְׂמֵחֵ֪י רָעָ֫תִ֥י יִֽלְבְּשׁוּ־בֹ֥שֶׁת וּכְלִמָּ֑ה הַֽמַּגְדִּילִ֥ים עָלָֽי׃Ps 35:26
Let them be disappointed and confounded together who rejoice at my calamity.
Let them be clothed with shame and dishonor who magnify themselves against me.
27Ps 35:2727ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός μεγαλυνθήτω ὁ κύριος οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦPs 35:27
Let them that rejoice in my righteousness exult and be glad: and let them say continually, The Lord be magnified, who desire the peace of his servant.
Ps 35:27
Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause.
Yes, let them say continually, “Yahweh be magnified,
who has pleasure in the prosperity of his servant!”Let them exult and celebrate, the ones who desire my righteousness, and let them who want the peace of His Servant say through everything, "Let The Lord be magnified"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-01 Editors: 1
Ps 35:27Ps 35:27יָרֹ֣נּוּ וְיִשְׂמְחוּ֮ חֲפֵצֵ֪י צִ֫דְקִ֥י וְיֹאמְר֣וּ תָ֭מִיד יִגְדַּ֣ל יְהוָ֑ה הֶ֝חָפֵ֗ץ שְׁל֣וֹם עַבְדּֽוֹ׃Ps 35:27
Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause.
Yes, let them say continually, “Yahweh be magnified,
who has pleasure in the prosperity of his servant!”
28Ps 35:2828καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σουPs 35:28
And my tongue shall meditate on thy righteousness, and on thy praise all the day.
Ps 35:28
My tongue shall talk about your righteousness and about your praise all day long.and my tongue (language) will take care for your righteouness and your praise all day
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-01 Editors: 1
Ps 35:28Ps 35:28וּ֭לְשׁוֹנִי תֶּהְגֶּ֣ה צִדְקֶ֑ךָ כָּל־הַ֝יּוֹם תְּהִלָּתֶֽךָ׃Ps 35:28
My tongue shall talk about your righteousness and about your praise all day long.
« Ch 33» Ch 35

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Jul-2024 04:19:14 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top