www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Ps 24:0-11Gr. Psalm 23 (Heb. 24)
ψαλμὸς τῷ Δαυιδ τῆς μιᾶς σαββάτων τοῦ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ
Ps 24:1
A Psalm for David on the first day of the week. The earth is the Lord's and the fullness thereof; the world, and all that dwell in it.
Ps 24:0-1(0) ¶A Psalm by David. For the first day of the week.[a] (1)
The earth (is) Yahweh’s the Lord's, with and its fullness;,
the inhabited world, and all those who dwell therein in it.
———
a Gk. τῆς μιᾶς σαββάτων. (Cf. Mk. 16:9, 1 Cor. 16:2.) Wikipedia: Traditionally, a different Psalm for the Day is read after the morning service each day of the week (starting Sunday, Psalms: 24, 48, 82, 94, 81, 93, 92). This is described in the Mishnah (the initial codification of the Jewish oral tradition) in the tractate Tamid. The Jewish Encyclopedia: The daily psalms are named in the order in which they were recited: on Sunday, xxiv.; Monday, xlviii.; Tuesday, lxxxii.; Wednesday, xciv.; Thursday, lxxxi.; Friday, xciii.; and Sabbath, xcii. (Tamid l.c.). This selection shows that it was made at a time when Israel was threatened with disaster...
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-30 Editors: 1
Ps 24:1Ps 24:1לְדָוִ֗ד מִ֫זְמ֥וֹר לַֽ֭יהוָה הָאָ֣רֶץ וּמְלוֹאָ֑הּ תֵּ֝בֵ֗ל וְיֹ֣שְׁבֵי בָֽהּ׃Ps 24:0-1
(0) ¶A Psalm by David. (1)
The earth is Yahweh’s, with its fullness;
the world, and those who dwell therein.
2Ps 24:22αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήνPs 24:2
He has founded it upon the seas, and prepared it upon the rivers.
Ps 24:2
For he He himself on the seas has founded it on the seas,
and on rivers established readied it on the floods.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-27 Editors: 1
Ps 24:2Ps 24:2כִּי־ה֭וּא עַל־יַמִּ֣ים יְסָדָ֑הּ וְעַל־נְ֝הָר֗וֹת יְכוֹנְנֶֽהָ׃Ps 24:2
For he has founded it on the seas,
and established it on the floods.
3Ps 24:33τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου καὶ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦPs 24:3
Who shall go up to the mountain of the Lord, and who shall stand in his holy place?
Ps 24:3
Who may will ascend into Yahweh’s hill the mount of the Lord?,
Who may and who will stand in his holy place?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-30 Editors: 1
Ps 24:3Ps 24:3מִֽי־יַעֲלֶ֥ה בְהַר־יְהוָ֑ה וּמִי־יָ֝קוּם בִּמְק֥וֹם קָדְשֽׁוֹ׃Ps 24:3
Who may ascend to Yahweh’s hill?
Who may stand in his holy place?
4Ps 24:44ἀθῷος χερσὶν καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦPs 24:4
He that is innocent in his hands and pure in his heart; who has not lifted up his soul to vanity, nor sworn deceitfully to his neighbour.
Ps 24:4
He who has clean with innocent hands and a pure clean heart;,
who has not lifted up did not take for granted[a] his soul to falsehood,
and has did not sworn swear deceitfully with deceitful intent[b] to his neighbor.?
———
a Gk. ἐπὶ ματαίῳ. (Cf. Ex. 20:7, Dt. 5:11.)
b Gk. ἐπὶ δόλῳ. (Cf. 2 Mc. 4:34.)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-30 Editors: 1
Ps 24:4Ps 24:4נְקִ֥י כַפַּ֗יִם וּֽבַר־לֵ֫בָ֥ב אֲשֶׁ֤ר ׀ לֹא־נָשָׂ֣א לַשָּׁ֣וְא נַפְשִׁ֑י וְלֹ֖א נִשְׁבַּ֣ע לְמִרְמָֽה׃Ps 24:4
He who has clean hands and a pure heart;
who has not lifted up his soul to falsehood,
and has not sworn deceitfully.
5Ps 24:55οὗτος λήμψεται εὐλογίαν παρὰ κυρίου καὶ ἐλεημοσύνην παρὰ θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦPs 24:5
He shall receive a blessing from the Lord, and mercy from God his Saviour.
Ps 24:5
He shall This one will receive a blessing from Yahweh (the) Lord,
righteousness and mercifulness from the God of his salvation savior.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-27 Editors: 1
Ps 24:5Ps 24:5יִשָּׂ֣א בְ֭רָכָה מֵאֵ֣ת יְהוָ֑ה וּ֝צְדָקָ֗ה מֵאֱלֹהֵ֥י יִשְׁעֽוֹ׃Ps 24:5
He shall receive a blessing from Yahweh,
righteousness from the God of his salvation.
6Ps 24:66αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων αὐτόν ζητούντων τὸ πρόσωπον τοῦ θεοῦ Ιακωβ διάψαλμαPs 24:6
This is the generation of them that seek him, that seek the face of the God of Jacob. Pause.
Ps 24:6
This is the Let[a] this generation of those who seek Him him,;
who let them seek your the face—even of the God of Jacob.
Selah.[b]
———
a Gk. ζητούντων. This may be either a genitive plural participle (This is the generation of the ones seeking him, of the ones seeking the face of the God of Jacob) or a Classical Greek imperative. The Classical 3rd person plural imperative ending is -οντων (see Smyth 385; 466. 3.), whereas in Koine it would be -ετωσαν (ζητειτωσαν). A collective singular (in this case, ἡ γενεὰ) may be used with a plural verb (Smyth, 950).
b Gk. διάψαλμα. LSJ: musical interlude, used by the LXX, in the Psalms, for the Hebr. Selah.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-30 Editors: 1
Ps 24:6Ps 24:6זֶ֭ה דּ֣וֹר ‏{ דרשו דֹּרְשָׁ֑יו }‏ מְבַקְשֵׁ֨י פָנֶ֖יךָ יַעֲקֹ֣ב סֶֽלָה׃
———
Ketib: דרשו ⬪ Qere: דֹּרְשָׁ֑יו
Ps 24:6
This is the generation of those who seek Him,
who seek your face—even Jacob.
Selah.
7Ps 24:77ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξηςPs 24:7
Lift up your gates, ye princes, and be ye lifted up, ye everlasting doors; and the king of glory shall come in.
Ps 24:7
Rulers, Lift up raise your heads, you gates!
Be lifted up, you everlasting doors,And be raised, eternal gates,
and the King of gGlory will come enter in.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-28 Editors: 1
Ps 24:7Ps 24:7שְׂא֤וּ שְׁעָרִ֨ים ׀ רָֽאשֵׁיכֶ֗ם וְֽ֭הִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵ֣י עוֹלָ֑ם וְ֝יָב֗וֹא מֶ֣לֶךְ הַכָּבֽוֹד׃Ps 24:7
Lift up your heads, you gates!
Be lifted up, you everlasting doors,
and the King of glory will come in.
8Ps 24:88τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳPs 24:8
Who is this king of Glory? the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle.
Ps 24:8
Who is the this King of gGlory?
Yahweh strong and (The) Lord, mighty and powerful;,
Yahweh mighty (the) Lord, powerful in battle war.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-28 Editors: 1
Ps 24:8Ps 24:8מִ֥י זֶה֮ מֶ֤לֶךְ הַכָּ֫ב֥וֹד יְ֭הוָה עִזּ֣וּז וְגִבּ֑וֹר יְ֝הוָ֗ה גִּבּ֥וֹר מִלְחָמָֽה׃Ps 24:8
Who is the King of glory?
Yahweh strong and mighty,
Yahweh mighty in battle.
9Ps 24:99ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξηςPs 24:9
Lift up your gates, ye princes; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the king of glory shall come in.
Ps 24:9
Rulers, Lift up raise your heads, you gates;!
yes, lift them up, you everlasting doors,And be raised, eternal gates,
and the King of gGlory will come enter in.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-28 Editors: 1
Ps 24:9Ps 24:9שְׂא֤וּ שְׁעָרִ֨ים ׀ רָֽאשֵׁיכֶ֗ם וּ֭שְׂאוּ פִּתְחֵ֣י עוֹלָ֑ם וְ֝יָבֹא מֶ֣לֶךְ הַכָּבֽוֹד׃Ps 24:9
Lift up your heads, you gates;
yes, lift them up, you everlasting doors,
and the King of glory will come in.
10Ps 24:1010τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξηςPs 24:10
Who is this king of glory? The Lord of hosts, he is this king of glory.
Ps 24:10
Who is this King of gGlory?
Yahweh of Armies (The) Lord of the powers. He is himself the King of gGlory!
Selah.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-28 Editors: 1
Ps 24:10Ps 24:10מִ֤י ה֣וּא זֶה֮ מֶ֤לֶךְ הַכָּ֫ב֥וֹד יְהוָ֥ה צְבָא֑וֹת ה֤וּא מֶ֖לֶךְ הַכָּב֣וֹד סֶֽלָה׃Ps 24:10
Who is this King of glory?
Yahweh of Armies is the King of glory!
Selah.
« Ch 22» Ch 24

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Jul-2024 05:54:29 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top