www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Ps 18:01Gr. Psalm 17 (Heb. 18)
εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ κυρίου τῷ Δαυιδ ἃ ἐλάλησεν τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐρρύσατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαουλ
Ps 18:1
For the end, a Psalm of David, the servant of the Lord; the words which he spoke to the Lord, even the words of this Song, in the day in which the Lord delivered him out the hand of all his enemies, and out the hand of Saul: and he said: I will love thee, O Lord, my strength.
Ps 18:0¶For the Chief Musician. By David the servant of Yahweh, who spoke to Yahweh the words of this song in the day that Yahweh delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. He said,Into completion by the servant of the Lord, by David who spoke to The Lord these words of this ode in the day which the Lord delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-02-18 Editors: 1
Ps 18:1Ps 18:1לַמְנַצֵּ֤חַ ׀ לְעֶ֥בֶד יְהוָ֗ה לְדָ֫וִ֥ד אֲשֶׁ֤ר דִּבֶּ֨ר ׀ לַיהוָ֗ה אֶת־דִּ֭בְרֵי הַשִּׁירָ֣ה הַזֹּ֑את בְּי֤וֹם הִֽצִּיל־יְהוָ֘ה אוֹת֥וֹ מִכַּ֥ף כָּל־אֹ֝יְבָ֗יו וּמִיַּ֥ד שָׁאֽוּל׃Ps 18:0
¶For the Chief Musician. By David the servant of Yahweh, who spoke to Yahweh the words of this song in the day that Yahweh delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. He said,
2Ps 18:12καὶ εἶπεν ἀγαπήσω σε κύριε ἡ ἰσχύς μου2
Ps 18:1
I love you, Yahweh, my strength.and he said
"I will love you Lord, my strength
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-02-18 Editors: 1
Ps 18:2Ps 18:2וַיֹּאמַ֡ר אֶרְחָמְךָ֖ יְהוָ֣ה חִזְקִֽי׃Ps 18:1
I love you, Yahweh, my strength.
3Ps 18:23κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου ὁ θεός μου βοηθός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ’ αὐτόν ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου ἀντιλήμπτωρ μουPs 18:2
The Lord is my firm support, and my refuge, and my deliverer; my God is my helper, I will hope in him; he is my defender, and the horn of my salvation, and my helper.
Ps 18:2
Yahweh is my rock, my fortress, and my deliverer;
my God, my rock, in whom I take refuge;
my shield, and the horn of my salvation, my high tower.the Lord is my firmament and my refuge and my Savior
My God is my helper and I will hope upon Him
My Protector and Horn of my Salvation, my supporter
———
a ρύστης 1st declension nom sing savior delivered see Ps 17:49, 69:6, 143:2
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-02-18 Editors: 1
Ps 18:3Ps 18:3יְהוָ֤ה ׀ סַֽלְעִ֥י וּמְצוּדָתִ֗י וּמְפַ֫לְטִ֥י אֵלִ֣י צ֭וּרִי אֶֽחֱסֶה־בּ֑וֹ מָֽגִנִּ֥י וְקֶֽרֶן־יִ֝שְׁעִ֗י מִשְׂגַּבִּֽי׃Ps 18:2
Yahweh is my rock, my fortress, and my deliverer;
my God, my rock, in whom I take refuge;
my shield, and the horn of my salvation, my high tower.
4Ps 18:34αἰνῶν ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαιPs 18:3
I will call upon the Lord with praises, and I shall be saved from mine enemies.
Ps 18:3
I call on Yahweh, who is worthy to be praised;
and I am saved from my enemies.with praises I will call upon the Lord and out from my enemies, I will be saved.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-07-07 Editors: 1
Ps 18:4Ps 18:4מְ֭הֻלָּל אֶקְרָ֣א יְהוָ֑ה וּמִן־אֹ֝יְבַ֗י אִוָּשֵֽׁעַ׃Ps 18:3
I call on Yahweh, who is worthy to be praised;
and I am saved from my enemies.
5Ps 18:45περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου καὶ χείμαρροι ἀνομίας ἐξετάραξάν μεPs 18:4
The pangs of death compassed me, and the torrents of ungodliness troubled me exceedingly.
Ps 18:4
The cords of death surrounded me.
The floods of ungodliness made me afraid.The pangs of death surrounded me and the torrents of lawlessness troubled me
———
a ωδινες agonies, usually referring to labor pains
b see Ps 17:6 AND 2Kgs 22:6/ 2Sam 22:6
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-07-07 Editors: 1
Ps 18:5Ps 18:5אֲפָפ֥וּנִי חֶבְלֵי־מָ֑וֶת וְֽנַחֲלֵ֖י בְלִיַּ֣עַל יְבַֽעֲתֽוּנִי׃Ps 18:4
The cords of death surrounded me.
The floods of ungodliness made me afraid.
6Ps 18:56ὠδῖνες ᾅδου περιεκύκλωσάν με προέφθασάν με παγίδες θανάτουPs 18:5
The pangs of hell came round about me: the snares of death prevented me.
Ps 18:5
The cords of Sheol were around me.
The snares of death came on me.
Ps 18:6Ps 18:6חֶבְלֵ֣י שְׁא֣וֹל סְבָב֑וּנִי קִ֝דְּמ֗וּנִי מ֣וֹקְשֵׁי מָֽוֶת׃Ps 18:5
The cords of Sheol were around me.
The snares of death came on me.
7Ps 18:67καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου ἐκέκραξα ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦPs 18:6
And when I was afflicted I called upon the Lord, and cried to my God: he heard my voice out of this holy temple, and my cry shall enter before him, even into his ears.
Ps 18:6
In my distress I called on Yahweh,
and cried to my God.
He heard my voice out of his temple.
My cry before him came into his ears.and in my tribulation I called upon The Lord and I cried out to my God
and out of His Holy Temple He heard my voice
and in His presence, my cry will enter into HIs ears
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-02-18 Editors: 1
Ps 18:7Ps 18:7בַּצַּר־לִ֤י ׀ אֶֽקְרָ֣א יְהוָה֮ וְאֶל־אֱלֹהַ֪י אֲשַׁ֫וֵּ֥עַ יִשְׁמַ֣ע מֵהֵיכָל֣וֹ קוֹלִ֑י וְ֝שַׁוְעָתִ֗י לְפָנָ֤יו ׀ תָּב֬וֹא בְאָזְנָֽיו׃Ps 18:6
In my distress I called on Yahweh,
and cried to my God.
He heard my voice out of his temple.
My cry before him came into his ears.
8Ps 18:78καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύθησαν ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ θεόςPs 18:7
Then the earth shook and quaked, and the foundations of the mountains were disturbed, and were shaken, because God was angry with them.
Ps 18:7
Then the earth shook and trembled.
The foundations also of the mountains quaked and were shaken,
because he was angry.
Ps 18:8Ps 18:8וַתִּגְעַ֬שׁ וַתִּרְעַ֨שׁ ׀ הָאָ֗רֶץ וּמוֹסְדֵ֣י הָרִ֣ים יִרְגָּ֑זוּ וַ֝יִּתְגָּֽעֲשׁ֗וּ כִּי־חָ֥רָה לֽוֹ׃Ps 18:7
Then the earth shook and trembled.
The foundations also of the mountains quaked and were shaken,
because he was angry.
9Ps 18:89ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ κατεφλόγισεν ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ’ αὐτοῦPs 18:8
There went up a smoke in his wrath, and fire burst into a flame at his presence: coals were kindled at it.
Ps 18:8
Smoke went out of his nostrils.
Consuming fire came out of his mouth.
Coals were kindled by it.
Ps 18:9Ps 18:9עָ֘לָ֤ה עָשָׁ֨ן ׀ בְּאַפּ֗וֹ וְאֵשׁ־מִפִּ֥יו תֹּאכֵ֑ל גֶּ֝חָלִ֗ים בָּעֲר֥וּ מִמֶּֽנּוּ׃Ps 18:8
Smoke went out of his nostrils.
Consuming fire came out of his mouth.
Coals were kindled by it.
10Ps 18:910καὶ ἔκλινεν οὐρανὸν καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦPs 18:9
And he bowed the heaven, and came down: and thick darkness was under his feet.
Ps 18:9
He bowed the heavens also, and came down.
Thick darkness was under his feet.
Ps 18:10Ps 18:10וַיֵּ֣ט שָׁ֭מַיִם וַיֵּרַ֑ד וַ֝עֲרָפֶ֗ל תַּ֣חַת רַגְלָֽיו׃Ps 18:9
He bowed the heavens also, and came down.
Thick darkness was under his feet.
11Ps 18:1011καὶ ἐπέβη ἐπὶ χερουβιν καὶ ἐπετάσθη ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμωνPs 18:10
And he mounted on cherubs and flew: he flew on the wings of winds.
Ps 18:10
He rode on a cherub, and flew.
Yes, he soared on the wings of the wind.
Ps 18:11Ps 18:11וַיִּרְכַּ֣ב עַל־כְּ֭רוּב וַיָּעֹ֑ף וַ֝יֵּ֗דֶא עַל־כַּנְפֵי־רֽוּחַ׃Ps 18:10
He rode on a cherub, and flew.
Yes, he soared on the wings of the wind.
12Ps 18:1112καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρωνPs 18:11
And he made darkness his secret place: round about him was his tabernacle, even dark water in the clouds of the air.
Ps 18:11
He made darkness his hiding place, his pavilion around him,
darkness of waters, thick clouds of the skies.
Ps 18:12Ps 18:12יָ֤שֶׁת חֹ֨שֶׁךְ ׀ סִתְר֗וֹ סְבִֽיבוֹתָ֥יו סֻכָּת֑וֹ חֶשְׁכַת־מַ֝֗יִם עָבֵ֥י שְׁחָקִֽים׃Ps 18:11
He made darkness his hiding place, his pavilion around him,
darkness of waters, thick clouds of the skies.
13Ps 18:1213ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον χάλαζα καὶ ἄνθρακες πυρόςPs 18:12
At the brightness before him the clouds passed, hail and coals of fire.
Ps 18:12
At the brightness before him his thick clouds passed,
hailstones and coals of fire.
Ps 18:13Ps 18:13מִנֹּ֗גַהּ נֶ֫גְדּ֥וֹ עָבָ֥יו עָבְר֑וּ בָּ֝רָ֗ד וְגַֽחֲלֵי־אֵֽשׁ׃Ps 18:12
At the brightness before him his thick clouds passed,
hailstones and coals of fire.
14Ps 18:1314καὶ ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦPs 18:13
The Lord also thundered from heaven, and the Highest uttered his voice.
Ps 18:13
Yahweh also thundered in the sky.
The Most High uttered his voice:
hailstones and coals of fire.
Ps 18:14Ps 18:14וַיַּרְעֵ֬ם בַּשָּׁמַ֨יִם ׀ יְֽהוָ֗ה וְ֭עֶלְיוֹן יִתֵּ֣ן קֹל֑וֹ בָּ֝רָ֗ד וְגַֽחֲלֵי־אֵֽשׁ׃Ps 18:13
Yahweh also thundered in the sky.
The Most High uttered his voice:
hailstones and coals of fire.
15Ps 18:1415καὶ ἐξαπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνεν καὶ συνετάραξεν αὐτούςPs 18:14
And he sent forth his weapons, and scattered them; and multiplied lightnings, and routed them.
Ps 18:14
He sent out his arrows, and scattered them;
Yes, great lightning bolts, and routed them.
Ps 18:15Ps 18:15וַיִּשְׁלַ֣ח חִ֭צָּיו וַיְפִיצֵ֑ם וּבְרָקִ֥ים רָ֝ב וַיְהֻמֵּֽם׃Ps 18:14
He sent out his arrows, and scattered them;
Yes, great lightning bolts, and routed them.
16Ps 18:1516καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου κύριε ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ὀργῆς σουPs 18:15
And the springs of waters appeared, and the foundations of the world were exposed, at thy rebuke, O Lord, at the blasting of the breath of thy wrath.
Ps 18:15
Then the channels of waters appeared.
The foundations of the world were laid bare at your rebuke, Yahweh,
at the blast of the breath of your nostrils.
Ps 18:16Ps 18:16וַיֵּ֤רָא֨וּ ׀ אֲפִ֥יקֵי מַ֗יִם וַֽיִּגָּלוּ֮ מוֹסְד֪וֹת תֵּ֫בֵ֥ל מִגַּעֲרָ֣תְךָ֣ יְהוָ֑ה מִ֝נִּשְׁמַ֗ת ר֣וּחַ אַפֶּֽךָ׃Ps 18:15
Then the channels of waters appeared.
The foundations of the world were laid bare at your rebuke, Yahweh,
at the blast of the breath of your nostrils.
17Ps 18:1617ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶνPs 18:16
He sent from on high and took me, he drew me to himself out of many waters.
Ps 18:16
He sent from on high.
He took me.
He drew me out of many waters.
Ps 18:17Ps 18:17יִשְׁלַ֣ח מִ֭מָּרוֹם יִקָּחֵ֑נִי יַֽ֝מְשֵׁ֗נִי מִמַּ֥יִם רַבִּֽים׃Ps 18:16
He sent from on high.
He took me.
He drew me out of many waters.
18Ps 18:1718ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούντων με ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέPs 18:17
He will deliver me from my mighty enemies, and from them that hate me; for they are stronger than I.
Ps 18:17
He delivered me from my strong enemy,
from those who hated me; for they were too mighty for me.
Ps 18:18Ps 18:18יַצִּילֵ֗נִי מֵאֹיְבִ֥י עָ֑ז וּ֝מִשֹּׂנְאַ֗י כִּֽי־אָמְצ֥וּ מִמֶּֽנִּי׃Ps 18:17
He delivered me from my strong enemy,
from those who hated me; for they were too mighty for me.
19Ps 18:1819προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώς μου καὶ ἐγένετο κύριος ἀντιστήριγμά μουPs 18:18
They prevented me in the day of mine affliction: but the Lord was my stay against them.
Ps 18:18
They came on me in the day of my calamity,
but Yahweh was my support.
Ps 18:19Ps 18:19יְקַדְּמ֥וּנִי בְיוֹם־אֵידִ֑י וַֽיְהִי־יְהוָ֖ה לְמִשְׁעָ֣ן לִֽי׃Ps 18:18
They came on me in the day of my calamity,
but Yahweh was my support.
20Ps 18:1920καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμόν ῥύσεταί με ὅτι ἠθέλησέν με ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούντων μεPs 18:19
And he brought me out into a wide place: he will deliver me, because he has pleasure in me.
Ps 18:19
He brought me forth also into a large place.
He delivered me, because he delighted in me.
Ps 18:20Ps 18:20וַיּוֹצִיאֵ֥נִי לַמֶּרְחָ֑ב יְ֝חַלְּצֵ֗נִי כִּ֘י חָ֥פֵֽץ בִּֽי׃Ps 18:19
He brought me forth also into a large place.
He delivered me, because he delighted in me.
21Ps 18:2021καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοιPs 18:20
And the Lord will recompense me according to my righteousness; even according to the purity of my hands will he recompense me.
Ps 18:20
Yahweh has rewarded me according to my righteousness.
According to the cleanness of my hands has he recompensed me.
Ps 18:21Ps 18:21יִגְמְלֵ֣נִי יְהוָ֣ה כְּצִדְקִ֑י כְּבֹ֥ר יָ֝דַ֗י יָשִׁ֥יב לִֽי׃Ps 18:20
Yahweh has rewarded me according to my righteousness.
According to the cleanness of my hands has he recompensed me.
22Ps 18:2122ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ θεοῦ μουPs 18:21
For I have kept the way of the Lord and have not wickedly departed from my God.
Ps 18:21
For I have kept the ways of Yahweh,
and have not wickedly departed from my God.
Ps 18:22Ps 18:22כִּֽי־שָׁ֭מַרְתִּי דַּרְכֵ֣י יְהוָ֑ה וְלֹֽא־רָ֝שַׁ֗עְתִּי מֵאֱלֹהָֽי׃Ps 18:21
For I have kept the ways of Yahweh,
and have not wickedly departed from my God.
23Ps 18:2223ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησα ἀπ’ ἐμοῦPs 18:22
For all his judgments were before me, and his ordinances departed not from me.
Ps 18:22
For all his ordinances were before me.
I didn’t put away his statutes from me.
Ps 18:23Ps 18:23כִּ֣י כָל־מִשְׁפָּטָ֣יו לְנֶגְדִּ֑י וְ֝חֻקֹּתָ֗יו לֹא־אָסִ֥יר מֶֽנִּי׃Ps 18:22
For all his ordinances were before me.
I didn’t put away his statutes from me.
24Ps 18:2324καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ’ αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μουPs 18:23
And I shall be blameless with hem, and shall keep myself from mine iniquity.
Ps 18:23
I was also blameless with him.
I kept myself from my iniquity.
Ps 18:24Ps 18:24וָאֱהִ֣י תָמִ֣ים עִמּ֑וֹ וָ֝אֶשְׁתַּמֵּ֗ר מֵעֲוֹנִֽי׃Ps 18:23
I was also blameless with him.
I kept myself from my iniquity.
25Ps 18:2425καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦPs 18:24
And the Lord shall recompense me according to my righteousness, and according to the purity of my hands before his eyes.
Ps 18:24
Therefore Yahweh has rewarded me according to my righteousness,
according to the cleanness of my hands in his eyesight.
Ps 18:25Ps 18:25וַיָּֽשֶׁב־יְהוָ֣ה לִ֣י כְצִדְקִ֑י כְּבֹ֥ר יָ֝דַ֗י לְנֶ֣גֶד עֵינָֽיו׃Ps 18:24
Therefore Yahweh has rewarded me according to my righteousness,
according to the cleanness of my hands in his eyesight.
26Ps 18:2526μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃPs 18:25
With the holy thou wilt be holy; and with the innocent man thou wilt be innocent.
Ps 18:25
With the merciful you will show yourself merciful.
With the perfect man, you will show yourself perfect.
Ps 18:26Ps 18:26עִם־חָסִ֥יד תִּתְחַסָּ֑ד עִם־גְּבַ֥ר תָּ֝מִ֗ים תִּתַּמָּֽם׃Ps 18:25
With the merciful you will show yourself merciful.
With the perfect man, you will show yourself perfect.
27Ps 18:2627καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψειςPs 18:26
And with the excellent man thou wilt be excellent; and with the perverse thou wilt shew frowardness.
Ps 18:26
With the pure, you will show yourself pure.
With the crooked you will show yourself shrewd.
Ps 18:27Ps 18:27עִם־נָבָ֥ר תִּתְבָּרָ֑ר וְעִם־עִ֝קֵּ֗שׁ תִּתְפַּתָּֽל׃Ps 18:26
With the pure, you will show yourself pure.
With the crooked you will show yourself shrewd.
28Ps 18:2728ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσειςPs 18:27
For thou wilt save the lowly people, and wilt humble the eyes of the proud.
Ps 18:27
For you will save the afflicted people,
but the haughty eyes you will bring down.
Ps 18:28Ps 18:28כִּֽי־אַ֭תָּה עַם־עָנִ֣י תוֹשִׁ֑יעַ וְעֵינַ֖יִם רָמ֣וֹת תַּשְׁפִּֽיל׃Ps 18:27
For you will save the afflicted people,
but the haughty eyes you will bring down.
29Ps 18:2829ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου κύριε ὁ θεός μου φωτιεῖς τὸ σκότος μουPs 18:28
For thou, O Lord, wilt light my lamp: my God, thou wilt lighten my darkness.
Ps 18:28
For you will light my lamp, Yahweh.
My God will light up my darkness.
Ps 18:29Ps 18:29כִּֽי־אַ֭תָּה תָּאִ֣יר נֵרִ֑י יְהוָ֥ה אֱ֝לֹהַ֗י יַגִּ֥יהַּ חָשְׁכִּֽי׃Ps 18:28
For you will light my lamp, Yahweh.
My God will light up my darkness.
30Ps 18:2930ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχοςPs 18:29
For by thee shall I be delivered from a troop; and by my God I will pass over a wall.
Ps 18:29
For by you, I advance through a troop.
By my God, I leap over a wall.
Ps 18:30Ps 18:30כִּֽי־בְ֭ךָ אָרֻ֣ץ גְּד֑וּד וּ֝בֵֽאלֹהַ֗י אֲדַלֶּג־שֽׁוּר׃Ps 18:29
For by you, I advance through a troop.
By my God, I leap over a wall.
31Ps 18:3031ὁ θεός μου ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ τὰ λόγια κυρίου πεπυρωμένα ὑπερασπιστής ἐστιν πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ’ αὐτόνPs 18:30
As for my God, his way is perfect: the oracles of the Lord are tried in the fire; he is a protector of all them that hope in him.
Ps 18:30
As for God, his way is perfect.
The word of Yahweh is tried.
He is a shield to all those who take refuge in him.
Ps 18:31Ps 18:31הָאֵל֮ תָּמִ֪ים דַּ֫רְכּ֥וֹ אִמְרַֽת־יְהוָ֥ה צְרוּפָ֑ה מָגֵ֥ן ה֝֗וּא לְכֹ֤ל ׀ הַחֹסִ֬ים בּֽוֹ׃Ps 18:30
As for God, his way is perfect.
The word of Yahweh is tried.
He is a shield to all those who take refuge in him.
32Ps 18:3132ὅτι τίς θεὸς πλὴν τοῦ κυρίου καὶ τίς θεὸς πλὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶνPs 18:31
For who is God but the Lord? and who is a God except our God?
Ps 18:31
For who is God, except Yahweh?
Who is a rock, besides our God,
Ps 18:32Ps 18:32כִּ֤י מִ֣י אֱ֭לוֹהַּ מִבַּלְעֲדֵ֣י יְהוָ֑ה וּמִ֥י צ֝֗וּר זוּלָתִ֥י אֱלֹהֵֽינוּ׃Ps 18:31
For who is God, except Yahweh?
Who is a rock, besides our God,
33Ps 18:3233ὁ θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μουPs 18:32
It is God that girds me with strength, and has made my way blameless:
Ps 18:32
the God who arms me with strength, and makes my way perfect?
Ps 18:33Ps 18:33הָ֭אֵל הַמְאַזְּרֵ֣נִי חָ֑יִל וַיִּתֵּ֖ן תָּמִ֣ים דַּרְכִּֽי׃Ps 18:32
the God who arms me with strength, and makes my way perfect?
34Ps 18:3334ὁ καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφου καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν μεPs 18:33
who strengthens my feet as hart's feet, and sets me upon high places.
Ps 18:33
He makes my feet like deer’s feet,
and sets me on my high places.
Ps 18:34Ps 18:34מְשַׁוֶּ֣ה רַ֭גְלַי כָּאַיָּל֑וֹת וְעַ֥ל בָּ֝מֹתַ֗י יַעֲמִידֵֽנִי׃Ps 18:33
He makes my feet like deer’s feet,
and sets me on my high places.
35Ps 18:3435διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μουPs 18:34
He instructs my hands for war: and thou hast made my arms as a brazen bow.
Ps 18:34
He teaches my hands to war,
so that my arms bend a bow of bronze.
Ps 18:35Ps 18:35מְלַמֵּ֣ד יָ֭דַי לַמִּלְחָמָ֑ה וְֽנִחֲתָ֥ה קֶֽשֶׁת־נְ֝חוּשָׁ֗ה זְרוֹעֹתָֽי׃Ps 18:34
He teaches my hands to war,
so that my arms bend a bow of bronze.
36Ps 18:3536καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέν με εἰς τέλος καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξειPs 18:35
And thou hast made me secure in my salvation: and thy right hand has helped me, and thy correction has upheld me to the end; yea, thy correction itself shall instruct me.
Ps 18:35
You have also given me the shield of your salvation.
Your right hand sustains me.
Your gentleness has made me great.
Ps 18:36Ps 18:36וַתִּתֶּן־לִי֮ מָגֵ֪ן יִ֫שְׁעֶ֥ךָ וִֽימִינְךָ֥ תִסְעָדֵ֑נִי וְֽעַנְוַתְךָ֥ תַרְבֵּֽנִי׃Ps 18:35
You have also given me the shield of your salvation.
Your right hand sustains me.
Your gentleness has made me great.
37Ps 18:3637ἐπλάτυνας τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μουPs 18:36
Thou has made room for my goings under me, and by footsteps did not fail.
Ps 18:36
You have enlarged my steps under me,
My feet have not slipped.
Ps 18:37Ps 18:37תַּרְחִ֣יב צַעֲדִ֣י תַחְתָּ֑י וְלֹ֥א מָ֝עֲד֗וּ קַרְסֻלָּֽי׃Ps 18:36
You have enlarged my steps under me,
My feet have not slipped.
38Ps 18:3738καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήμψομαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι ἕως ἂν ἐκλίπωσινPs 18:37
I will pursue mine enemies, and overtake them; and I will not turn back until they are consumed.
Ps 18:37
I will pursue my enemies, and overtake them.
Neither will I turn again until they are consumed.
Ps 18:38Ps 18:38אֶרְדּ֣וֹף א֭וֹיְבַי וְאַשִּׂיגֵ֑ם וְלֹֽא־אָ֝שׁוּב עַד־כַּלּוֹתָֽם׃Ps 18:37
I will pursue my enemies, and overtake them.
Neither will I turn again until they are consumed.
39Ps 18:3839ἐκθλίψω αὐτούς καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μουPs 18:38
I will dash them to pieces and they shall not be able to stand: they shall fall under my feet.
Ps 18:38
I will strike them through, so that they will not be able to rise.
They shall fall under my feet.
Ps 18:39Ps 18:39אֶ֭מְחָצֵם וְלֹא־יֻ֣כְלוּ ק֑וּם יִ֝פְּל֗וּ תַּ֣חַת רַגְלָֽי׃Ps 18:38
I will strike them through, so that they will not be able to rise.
They shall fall under my feet.
40Ps 18:3940καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον συνεπόδισας πάντας τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ἐμὲ ὑποκάτω μουPs 18:39
For thou hast girded me with strength for war: thou hast beaten down under me all that rose up against me.
Ps 18:39
For you have armed me with strength to the battle.
You have subdued under me those who rose up against me.
Ps 18:40Ps 18:40וַתְּאַזְּרֵ֣נִי חַ֭יִל לַמִּלְחָמָ֑ה תַּכְרִ֖יעַ קָמַ֣י תַּחְתָּֽי׃Ps 18:39
For you have armed me with strength to the battle.
You have subdued under me those who rose up against me.
41Ps 18:4041καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον καὶ τοὺς μισοῦντάς με ἐξωλέθρευσαςPs 18:40
And thou has made mine enemies turn their backs before me; and thou hast destroyed them that hated me.
Ps 18:40
You have also made my enemies turn their backs to me,
that I might cut off those who hate me.
Ps 18:41Ps 18:41וְֽאֹיְבַ֗י נָתַ֣תָּה לִּ֣י עֹ֑רֶף וּ֝מְשַׂנְאַ֗י אַצְמִיתֵֽם׃Ps 18:40
You have also made my enemies turn their backs to me,
that I might cut off those who hate me.
42Ps 18:4142ἐκέκραξαν καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων πρὸς κύριον καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶνPs 18:41
They cried, but there was no deliverer: even to the Lord, but he hearkened not to them.
Ps 18:41
They cried, but there was none to save;
even to Yahweh, but he didn’t answer them.
Ps 18:42Ps 18:42יְשַׁוְּע֥וּ וְאֵין־מוֹשִׁ֑יעַ עַל־יְ֝הוָ֗ה וְלֹ֣א עָנָֽם׃Ps 18:41
They cried, but there was none to save;
even to Yahweh, but he didn’t answer them.
43Ps 18:4243καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡς χοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούςPs 18:42
I will grind them as the mud of the streets: and I will beat them small as dust before the wind.
Ps 18:42
Then I beat them small as the dust before the wind.
I cast them out as the mire of the streets.
Ps 18:43Ps 18:43וְֽאֶשְׁחָקֵ֗ם כְּעָפָ֥ר עַל־פְּנֵי־ר֑וּחַ כְּטִ֖יט חוּצ֣וֹת אֲרִיקֵֽם׃Ps 18:42
Then I beat them small as the dust before the wind.
I cast them out as the mire of the streets.
44Ps 18:4344ῥύσῃ με ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέν μοιPs 18:43
Deliver me from the gain sayings of the people: thou shalt make me head of the Gentiles: a people whom I knew not served me,
Ps 18:43
You have delivered me from the strivings of the people.
You have made me the head of the nations.
A people whom I have not known shall serve me.
Ps 18:44Ps 18:44תְּפַלְּטֵנִי֮ מֵרִ֪יבֵ֫י עָ֥ם תְּ֭שִׂימֵנִי לְרֹ֣אשׁ גּוֹיִ֑ם עַ֖ם לֹא־יָדַ֣עְתִּי יַֽעַבְדֽוּנִי׃Ps 18:43
You have delivered me from the strivings of the people.
You have made me the head of the nations.
A people whom I have not known shall serve me.
45Ps 18:4445εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέν μοι υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοιPs 18:44
at the hearing of the ear they obeyed me: the strange children lied to me.
Ps 18:44
As soon as they hear of me they shall obey me.
The foreigners shall submit themselves to me.
Ps 18:45Ps 18:45לְשֵׁ֣מַֽע אֹ֭זֶן יִשָּׁ֣מְעוּ לִ֑י בְּנֵֽי־נֵ֝כָ֗ר יְכַחֲשׁוּ־לִֽי׃Ps 18:44
As soon as they hear of me they shall obey me.
The foreigners shall submit themselves to me.
46Ps 18:4546υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶνPs 18:45
The strange children waxed old, and fell away from their paths through lameness.
Ps 18:45
The foreigners shall fade away,
and shall come trembling out of their close places.
Ps 18:46Ps 18:46בְּנֵי־נֵכָ֥ר יִבֹּ֑לוּ וְ֝יַחְרְג֗וּ מִֽמִּסְגְּרֽוֹתֵיהֶֽם׃Ps 18:45
The foreigners shall fade away,
and shall come trembling out of their close places.
47Ps 18:4647ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μουPs 18:46
The Lord lives; and blessed be my God; and let the God of my salvation be exalted.
Ps 18:46
Yahweh lives; and blessed be my rock.
Exalted be the God of my salvation,
Ps 18:47Ps 18:47חַי־יְ֭הוָה וּבָר֣וּךְ צוּרִ֑י וְ֝יָר֗וּם אֱלוֹהֵ֥י יִשְׁעִֽי׃Ps 18:46
Yahweh lives; and blessed be my rock.
Exalted be the God of my salvation,
48Ps 18:4748ὁ θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοὶ καὶ ὑποτάξας λαοὺς ὑπ’ ἐμέPs 18:47
It is God that avenges me, and has subdued the nations under me;
Ps 18:47
even the God who executes vengeance for me,
and subdues peoples under me.
Ps 18:48Ps 18:48הָאֵ֗ל הַנּוֹתֵ֣ן נְקָמ֣וֹת לִ֑י וַיַּדְבֵּ֖ר עַמִּ֣ים תַּחְתָּֽי׃Ps 18:47
even the God who executes vengeance for me,
and subdues peoples under me.
49Ps 18:4849ὁ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων ἀπὸ τῶν ἐπανιστανομένων ἐπ’ ἐμὲ ὑψώσεις με ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥύσῃ μεPs 18:48
my deliverer from angry enemies: thou shalt set me on high above them that rise up against me: thou shalt deliver me from the unrighteous man.
Ps 18:48
He rescues me from my enemies.
Yes, you lift me up above those who rise up against me.
You deliver me from the violent man.
Ps 18:49Ps 18:49מְפַלְּטִ֗י מֵאֹ֫יְבָ֥י אַ֣ף מִן־קָ֭מַי תְּרוֹמְמֵ֑נִי מֵאִ֥ישׁ חָ֝מָ֗ס תַּצִּילֵֽנִי׃Ps 18:48
He rescues me from my enemies.
Yes, you lift me up above those who rise up against me.
You deliver me from the violent man.
50Ps 18:4950διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν κύριε καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶPs 18:49
Therefore will I confess to thee, O Lord, among the Gentiles, and sing to thy name.
Ps 18:49
Therefore I will give thanks to you, Yahweh, among the nations,
and will sing praises to your name.
Ps 18:50Ps 18:50עַל־כֵּ֤ן ׀ אוֹדְךָ֖ בַגּוֹיִ֥ם ׀ יְהוָ֑ה וּלְשִׁמְךָ֥ אֲזַמֵּֽרָה׃Ps 18:49
Therefore I will give thanks to you, Yahweh, among the nations,
and will sing praises to your name.
51Ps 18:5051μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνοςPs 18:50
God magnifies the deliverances of his king; and deals mercifully with David his anointed, and his seed, for ever.
Ps 18:50
He gives great deliverance to his king,
and shows loving kindness to his anointed,
to David and to his seed, forevermore.
Ps 18:51Ps 18:51‏{ מגדל מַגְדִּיל֮ }‏ יְשׁוּע֪וֹת מַ֫לְכּ֥וֹ וְעֹ֤שֶׂה חֶ֨סֶד ׀ לִמְשִׁיח֗וֹ לְדָוִ֥ד וּלְזַרְע֗וֹ עַד־עוֹלָֽם׃
———
Ketib: מגדל ⬪ Qere: מַגְדִּיל֮
Ps 18:50
He gives great deliverance to his king,
and shows loving kindness to his anointed,
to David and to his seed, forevermore.
« Ch 16» Ch 18

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 14-Jul-2024 10:08:05 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top