www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Ps 135:11Gr. Psalm 134 (Heb. 135)
αλληλουια αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου αἰνεῖτε δοῦλοι κύριον
Ps 135:1
Alleluia. Praise ye the name of the Lord; praise the Lord, ye his servants,
Ps 135:1
Praise Yah!
Praise the name of Yahweh!
Praise him, you servants of Yahweh,Halleluiah Praise the name of The Lord
¶Praise The Lord servants
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:1Ps 135:1הַ֥לְלוּ יָ֨הּ ׀ הַֽ֭לְלוּ אֶת־שֵׁ֣ם יְהוָ֑ה הַֽ֝לְלוּ עַבְדֵ֥י יְהוָֽה׃Ps 135:1
Praise Yah!
Praise the name of Yahweh!
Praise him, you servants of Yahweh,
2Ps 135:22οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν αὐλαῖς οἴκου θεοῦ ἡμῶνPs 135:2
who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God.
Ps 135:2
you who stand in the house of Yahweh,
in the courts of our God’s house.Those having stood in the house of The Lord in courtyards of the house of Our God
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:2Ps 135:2שֶׁ֣֭עֹֽמְדִים בְּבֵ֣ית יְהוָ֑ה בְּ֝חַצְר֗וֹת בֵּ֣ית אֱלֹהֵֽינוּ׃Ps 135:2
you who stand in the house of Yahweh,
in the courts of our God’s house.
3Ps 135:33αἰνεῖτε τὸν κύριον ὅτι ἀγαθὸς κύριος ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὅτι καλόνPs 135:3
Praise ye the Lord; for the Lord is good: sing praises to his name; for it is good.
Ps 135:3
Praise Yah, for Yahweh is good.
Sing praises to his name, for that is pleasant.Praise The Lord because The Lord He is Good
¶Play to His name because it is RIGHT
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:3Ps 135:3הַֽ֭לְלוּ־יָהּ כִּי־ט֣וֹב יְהוָ֑ה זַמְּר֥וּ לִ֝שְׁמ֗וֹ כִּ֣י נָעִֽים׃Ps 135:3
Praise Yah, for Yahweh is good.
Sing praises to his name, for that is pleasant.
4Ps 135:44ὅτι τὸν Ιακωβ ἐξελέξατο ἑαυτῷ ὁ κύριος Ισραηλ εἰς περιουσιασμὸν αὐτοῦPs 135:4
For the Lord has chosen Jacob for himself, and Israel for his peculiar treasure.
Ps 135:4
For Yah has chosen Jacob for himself;
Israel for his own possession.because The Lord has chosen Jacob to Himself and Israel His private possession
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:4Ps 135:4כִּֽי־יַעֲקֹ֗ב בָּחַ֣ר ל֣וֹ יָ֑הּ יִ֝שְׂרָאֵ֗ל לִסְגֻלָּתֽוֹ׃Ps 135:4
For Yah has chosen Jacob for himself;
Israel for his own possession.
5Ps 135:55ὅτι ἐγὼ ἔγνων ὅτι μέγας κύριος καὶ ὁ κύριος ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεούςPs 135:5
For I know that the Lord is great, and our Lord is above all gods;
Ps 135:5
For I know that Yahweh is great,
that our Lord is above all gods.Because I knew that great is Our Lord is above all the gods
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:5Ps 135:5כִּ֤י אֲנִ֣י יָ֭דַעְתִּי כִּי־גָד֣וֹל יְהוָ֑ה וַ֝אֲדֹנֵ֗ינוּ מִכָּל־אֱלֹהִֽים׃Ps 135:5
For I know that Yahweh is great,
that our Lord is above all gods.
6Ps 135:66πάντα ὅσα ἠθέλησεν ὁ κύριος ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἀβύσσοιςPs 135:6
all that the Lord willed, he did in heaven, and on the earth, in the sea, and in all deeps.
Ps 135:6
Whatever YahwehThe Lord pleased, that he has done,
in heaven and in earth, in the seas and in all deeps;
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:6Ps 135:6כֹּ֤ל אֲשֶׁר־חָפֵ֥ץ יְהוָ֗ה עָ֫שָׂ֥ה בַּשָּׁמַ֥יִם וּבָאָ֑רֶץ בַּ֝יַּמִּ֗ים וְכָל־תְּהוֹמֽוֹת׃Ps 135:6
Whatever Yahweh pleased, that he has done,
in heaven and in earth, in the seas and in all deeps;
7Ps 135:77ἀνάγων νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν ὁ ἐξάγων ἀνέμους ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦPs 135:7
Who brings up clouds from the extremity of the earth: he has made lightnings for the rain: he brings winds out of his treasures.
Ps 135:7
who causes the clouds to rise from the ends of the earth;
who makes lightnings with the rain;
who brings forth the wind out of his treasuries;
Ps 135:7Ps 135:7מַֽעֲלֶ֣ה נְשִׂאִים֮ מִקְצֵ֪ה הָ֫אָ֥רֶץ בְּרָקִ֣ים לַמָּטָ֣ר עָשָׂ֑ה מֽוֹצֵא־ר֝וּחַ מֵאֽוֹצְרוֹתָֽיו׃Ps 135:7
who causes the clouds to rise from the ends of the earth;
who makes lightnings with the rain;
who brings forth the wind out of his treasuries;
8Ps 135:88ὃς ἐπάταξεν τὰ πρωτότοκα Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνουςPs 135:8
Who smote the first-born of Egypt, both of man and beast.
Ps 135:8
Who struck the firstborn of Egypt,
both of man and animal;
Ps 135:8Ps 135:8שֶֽׁ֭הִכָּה בְּכוֹרֵ֣י מִצְרָ֑יִם מֵ֝אָדָ֗ם עַד־בְּהֵמָֽה׃Ps 135:8
Who struck the firstborn of Egypt,
both of man and animal;
9Ps 135:99ἐξαπέστειλεν σημεῖα καὶ τέρατα ἐν μέσῳ σου Αἴγυπτε ἐν Φαραω καὶ ἐν πᾶσι τοῖς δούλοις αὐτοῦPs 135:9
He sent signs and wonders into the midst of thee, O Egypt, on Pharao, and on all his servants.
Ps 135:9
Who sent signs and wonders into the midst of you, Egypt,
on Pharaoh, and on all his servants;
Ps 135:9Ps 135:9שָׁלַ֤ח ׀ אֹת֣וֹת וּ֭מֹפְתִים בְּתוֹכֵ֣כִי מִצְרָ֑יִם בְּ֝פַרְעֹ֗ה וּבְכָל־עֲבָדָֽיו׃Ps 135:9
Who sent signs and wonders into the midst of you, Egypt,
on Pharaoh, and on all his servants;
10Ps 135:1010ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ καὶ ἀπέκτεινεν βασιλεῖς κραταιούςPs 135:10
Who smote many nations, and slew mighty kings;
Ps 135:10
who struck many nations,
and killed mighty kings,
Ps 135:10Ps 135:10שֶֽׁ֭הִכָּה גּוֹיִ֣ם רַבִּ֑ים וְ֝הָרַ֗ג מְלָכִ֥ים עֲצוּמִֽים׃Ps 135:10
who struck many nations,
and killed mighty kings,
11Ps 135:1111τὸν Σηων βασιλέα τῶν Αμορραίων καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν καὶ πάσας τὰς βασιλείας ΧαναανPs 135:11
Seon king of the Amorites, and Og king of Basan, and all the kingdoms of Chanaan:
Ps 135:11
Sihon king of the Amorites,
Og king of Bashan,
and all the kingdoms of Canaan,
Ps 135:11Ps 135:11לְסִיח֤וֹן ׀ מֶ֤לֶךְ הָאֱמֹרִ֗י וּ֭לְעוֹג מֶ֣לֶךְ הַבָּשָׁ֑ן וּ֝לְכֹ֗ל מַמְלְכ֥וֹת כְּנָֽעַן׃Ps 135:11
Sihon king of the Amorites,
Og king of Bashan,
and all the kingdoms of Canaan,
12Ps 135:1212καὶ ἔδωκεν τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν κληρονομίαν Ισραηλ λαῷ αὐτοῦPs 135:12
and gave their land for an inheritance, an inheritance to Israel his people.
Ps 135:12
and gave their land for a heritage,
a heritage to Israel, his people.
Ps 135:12Ps 135:12וְנָתַ֣ן אַרְצָ֣ם נַחֲלָ֑ה נַ֝חֲלָ֗ה לְיִשְׂרָאֵ֥ל עַמּֽוֹ׃Ps 135:12
and gave their land for a heritage,
a heritage to Israel, his people.
13Ps 135:1313κύριε τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα κύριε τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάνPs 135:13
O Lord, thy name endures for ever, and thy memorial to all generations.
Ps 135:13
Your name, YahwehLord, the name of you, endures forever;
your renown, Yahweh,Lord the memory of you throughout all generations.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:13Ps 135:13יְ֭הוָה שִׁמְךָ֣ לְעוֹלָ֑ם יְ֝הוָ֗ה זִכְרְךָ֥ לְדֹר־וָדֹֽר׃Ps 135:13
Your name, Yahweh, endures forever;
your renown, Yahweh, throughout all generations.
14Ps 135:1414ὅτι κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεταιPs 135:14
For the Lord shall judge his people, and comfort himself concerning his servants.
Ps 135:14
For Yahweh The Lord will judge his people,
and have compassion on his servants.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:14Ps 135:14כִּֽי־יָדִ֣ין יְהוָ֣ה עַמּ֑וֹ וְעַל־עֲ֝בָדָ֗יו יִתְנֶחָֽם׃Ps 135:14
For Yahweh will judge his people,
and have compassion on his servants.
15Ps 135:1515τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον ἔργα χειρῶν ἀνθρώπωνPs 135:15
The idols of the heathen are silver and gold, the works of men's hands.
Ps 135:15
The idols of the nations are silver and gold,
the work of men’s hands.
Ps 135:15Ps 135:15עֲצַבֵּ֣י הַ֭גּוֹיִם כֶּ֣סֶף וְזָהָ֑ב מַ֝עֲשֵׂ֗ה יְדֵ֣י אָדָֽם׃Ps 135:15
The idols of the nations are silver and gold,
the work of men’s hands.
16Ps 135:1616στόμα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονταιPs 135:16
They have a mouth, but they cannot speak; they have eyes, but they cannot see;
Ps 135:16
They have mouths, but they can’t speak.
They have eyes, but they can’t see.
Ps 135:16Ps 135:16פֶּֽה־לָ֭הֶם וְלֹ֣א יְדַבֵּ֑רוּ עֵינַ֥יִם לָ֝הֶ֗ם וְלֹ֣א יִרְאֽוּ׃Ps 135:16
They have mouths, but they can’t speak.
They have eyes, but they can’t see.
17Ps 135:1717ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἐνωτισθήσονται ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαφήσουσιν πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν οὐδὲ γάρ ἐστιν πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶνPs 135:17
they have ears, but they cannot hear; for there is no breath in their mouth.
Ps 135:17
They have ears, but they can’t hear;
neither is there any breath in their mouths.
Ps 135:17Ps 135:17אָזְנַ֣יִם לָ֭הֶם וְלֹ֣א יַאֲזִ֑ינוּ אַ֝֗ף אֵין־יֶשׁ־ר֥וּחַ בְּפִיהֶֽם׃Ps 135:17
They have ears, but they can’t hear;
neither is there any breath in their mouths.
18Ps 135:1818ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖςPs 135:18
Let those who make them be made like to them; and all those who trust in them.
Ps 135:18
Those who make them will be like them;
yes, everyone who trusts in them.
Ps 135:18Ps 135:18כְּ֭מוֹהֶם יִהְי֣וּ עֹשֵׂיהֶ֑ם כֹּ֭ל אֲשֶׁר־בֹּטֵ֣חַ בָּהֶֽם׃Ps 135:18
Those who make them will be like them;
yes, everyone who trusts in them.
19Ps 135:1919οἶκος Ισραηλ εὐλογήσατε τὸν κύριον οἶκος Ααρων εὐλογήσατε τὸν κύριονPs 135:19
O house of Israel, bless ye the Lord: O house of Aaron, bless ye the Lord:
Ps 135:19
House of Israel, praise YahwehThe Lord!
House of Aaron, praise Yahweh!The Lord
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:19Ps 135:19בֵּ֣ית יִ֭שְׂרָאֵל בָּרֲכ֣וּ אֶת־יְהוָ֑ה בֵּ֥ית אַ֝הֲרֹ֗ן בָּרֲכ֥וּ אֶת־יְהוָֽה׃Ps 135:19
House of Israel, praise Yahweh!
House of Aaron, praise Yahweh!
20Ps 135:2020οἶκος Λευι εὐλογήσατε τὸν κύριον οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον εὐλογήσατε τὸν κύριονPs 135:20
O house of Levi, bless ye the Lord: ye that fear the Lord, bless the Lord.
Ps 135:20
House of Levi, praise YahwehThe Lord!
You who fear YahwehThe Lord, praise YahwehThe Lord!
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:20Ps 135:20בֵּ֣ית הַ֭לֵּוִי בָּרֲכ֣וּ אֶת־יְהוָ֑ה יִֽרְאֵ֥י יְ֝הוָ֗ה בָּרֲכ֥וּ אֶת־יְהוָֽה׃Ps 135:20
House of Levi, praise Yahweh!
You who fear Yahweh, praise Yahweh!
21Ps 135:2121εὐλογητὸς κύριος ἐκ Σιων ὁ κατοικῶν ΙερουσαλημPs 135:21
Blessed in Sion be the Lord, who dwells in Jerusalem.
Ps 135:21
Blessed be Yahweh frombe The Lord out of Zion,
Who dwells at Jerusalem.
Praise Yah!
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-07 Editors: 1
Ps 135:21Ps 135:21בָּ֘ר֤וּךְ יְהוָ֨ה ׀ מִצִּיּ֗וֹן שֹׁ֘כֵ֤ן יְֽרוּשָׁלִָ֗ם הַֽלְלוּ־יָֽהּ׃Ps 135:21
Blessed be Yahweh from Zion,
Who dwells at Jerusalem.
Praise Yah!
« Ch 133» Ch 135

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2024 05:08:55 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top