www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Ps 103:0-11Gr. Psalm 102 (Heb. 103)
τῷ Δαυιδ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον καί πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ
Ps 103:1
A Psalm of David. Bless the Lord, O my soul; and all that is within me, bless his holy name.
Ps 103:0-1
(0) ¶By David. (1)
Praise Yahweh, my soul!
All that is within me, praise his holy name!
Ps 103:1Ps 103:1לְדָוִ֨ד ׀ בָּרֲכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־יְהוָ֑ה וְכָל־קְ֝רָבַ֗י אֶת־שֵׁ֥ם קָדְשֽׁוֹ׃Ps 103:0-1
(0) ¶By David. (1)
Praise Yahweh, my soul!
All that is within me, praise his holy name!
2Ps 103:22εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦPs 103:2
Bless the Lord, O my soul, and forget not all his praises:
Ps 103:2
Praise Yahweh, my soul,
and don’t forget all his benefits;
Ps 103:2Ps 103:2בָּרֲכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־יְהוָ֑ה וְאַל־תִּ֝שְׁכְּחִ֗י כָּל־גְּמוּלָֽיו׃Ps 103:2
Praise Yahweh, my soul,
and don’t forget all his benefits;
3Ps 103:33τὸν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σουPs 103:3
who forgives all thy transgressions, who heals all thy diseases;
Ps 103:3
who forgives all your sins;
who heals all your diseases;
Ps 103:3Ps 103:3הַסֹּלֵ֥חַ לְכָל־עֲוֹנֵ֑כִי הָ֝רֹפֵ֗א לְכָל־תַּחֲלֻאָֽיְכִי׃Ps 103:3
who forgives all your sins;
who heals all your diseases;
4Ps 103:44τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖςPs 103:4
who redeems thy life from corruption; who crowns thee with mercy and compassion;
Ps 103:4
who redeems your life from destruction;
who crowns you with loving kindness and tender mercies;
Ps 103:4Ps 103:4הַגּוֹאֵ֣ל מִשַּׁ֣חַת חַיָּ֑יְכִי הַֽ֝מְעַטְּרֵ֗כִי חֶ֣סֶד וְרַחֲמִֽים׃Ps 103:4
who redeems your life from destruction;
who crowns you with loving kindness and tender mercies;
5Ps 103:55τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σουPs 103:5
who satisfies thy desire with good things: so that thy youth shall be renewed like that of the eagle.
Ps 103:5
who satisfies your desire with good things,
so that your youth is renewed like the eagle’s.
Ps 103:5Ps 103:5הַמַּשְׂבִּ֣יַע בַּטּ֣וֹב עֶדְיֵ֑ךְ תִּתְחַדֵּ֖שׁ כַּנֶּ֣שֶׁר נְעוּרָֽיְכִי׃Ps 103:5
who satisfies your desire with good things,
so that your youth is renewed like the eagle’s.
6Ps 103:66ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ κύριος καὶ κρίμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοιςPs 103:6
The Lord executes mercy and judgment for all that are injured.
Ps 103:6
Yahweh executes righteous acts,
and justice for all who are oppressed.
Ps 103:6Ps 103:6עֹשֵׂ֣ה צְדָק֣וֹת יְהוָ֑ה וּ֝מִשְׁפָּטִ֗ים לְכָל־עֲשׁוּקִֽים׃Ps 103:6
Yahweh executes righteous acts,
and justice for all who are oppressed.
7Ps 103:77ἐγνώρισεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ τὰ θελήματα αὐτοῦPs 103:7
He made known his ways to Moses, his will to the children of Israel.
Ps 103:7
He made known his ways to Moses,
his deeds to the children of Israel.
Ps 103:7Ps 103:7יוֹדִ֣יעַ דְּרָכָ֣יו לְמֹשֶׁ֑ה לִבְנֵ֥י יִ֝שְׂרָאֵ֗ל עֲלִילֽוֹתָיו׃Ps 103:7
He made known his ways to Moses,
his deeds to the children of Israel.
8Ps 103:88οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος μακρόθυμος καὶ πολυέλεοςPs 103:8
The Lord is compassionate and pitiful, long-suffering, and full of mercy.
Ps 103:8
Yahweh is merciful and gracious,
slow to anger, and abundant in loving kindness.
Ps 103:8Ps 103:8רַח֣וּם וְחַנּ֣וּן יְהוָ֑ה אֶ֖רֶךְ אַפַּ֣יִם וְרַב־חָֽסֶד׃Ps 103:8
Yahweh is merciful and gracious,
slow to anger, and abundant in loving kindness.
9Ps 103:99οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖPs 103:9
He will not be always angry; neither will he be wrathful for ever.
Ps 103:9
He will not always accuse;
neither will he stay angry forever.He will not be enraged until the end nor will He carryin a grudge forever.
———
a μηνιω: to bear a grudge against
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-06-17 Editors: 1
Ps 103:9Ps 103:9לֹֽא־לָנֶ֥צַח יָרִ֑יב וְלֹ֖א לְעוֹלָ֣ם יִטּֽוֹר׃Ps 103:9
He will not always accuse;
neither will he stay angry forever.
10Ps 103:1010οὐ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖνPs 103:10
He has not dealt with us according to our sins, nor recompensed us according to our iniquities.
Ps 103:10
He has not dealt with us according to our sins,
nor repaid us for our iniquities.
Ps 103:10Ps 103:10לֹ֣א כַ֭חֲטָאֵינוּ עָ֣שָׂה לָ֑נוּ וְלֹ֥א כַ֝עֲוֹנֹתֵ֗ינוּ גָּמַ֥ל עָלֵֽינוּ׃Ps 103:10
He has not dealt with us according to our sins,
nor repaid us for our iniquities.
11Ps 103:1111ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόνPs 103:11
For as the heaven is high above the earth, the Lord has so increased his mercy toward them that fear him.
Ps 103:11
For as the heavens are high above the earth,
so great is his loving kindness toward those who fear him.
Ps 103:11Ps 103:11כִּ֤י כִגְבֹ֣הַּ שָׁ֭מַיִם עַל־הָאָ֑רֶץ גָּבַ֥ר חַ֝סְדּ֗וֹ עַל־יְרֵאָֽיו׃Ps 103:11
For as the heavens are high above the earth,
so great is his loving kindness toward those who fear him.
12Ps 103:1212καθ’ ὅσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶνPs 103:12
As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us.
Ps 103:12
As far as the east is from the west,
so far has he removed our transgressions from us.
Ps 103:12Ps 103:12כִּרְחֹ֣ק מִ֭זְרָח מִֽמַּֽעֲרָ֑ב הִֽרְחִ֥יק מִ֝מֶּ֗נּוּ אֶת־פְּשָׁעֵֽינוּ׃Ps 103:12
As far as the east is from the west,
so far has he removed our transgressions from us.
13Ps 103:1313καθὼς οἰκτίρει πατὴρ υἱούς οἰκτίρησεν κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόνPs 103:13
As a father pities his children, the Lord pities them that fear him.
Ps 103:13
Like a father has compassion on his children,
so Yahweh has compassion on those who fear him.
Ps 103:13Ps 103:13כְּרַחֵ֣ם אָ֭ב עַל־בָּנִ֑ים רִחַ֥ם יְ֝הוָ֗ה עַל־יְרֵאָֽיו׃Ps 103:13
Like a father has compassion on his children,
so Yahweh has compassion on those who fear him.
14Ps 103:1414ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν μνήσθητι ὅτι χοῦς ἐσμενPs 103:14
For he knows our frame: remember that we are dust.
Ps 103:14
For he knows how we are made.
He remembers that we are dust.
Ps 103:14Ps 103:14כִּי־ה֖וּא יָדַ֣ע יִצְרֵ֑נוּ זָ֝כ֗וּר כִּי־עָפָ֥ר אֲנָֽחְנוּ׃Ps 103:14
For he knows how we are made.
He remembers that we are dust.
15Ps 103:1515ἄνθρωπος ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσειPs 103:15
As for man, his days are as grass; as a flower of the field, so shall he flourish.
Ps 103:15
As for man, his days are like grass.
As a flower of the field, so he flourishes.
Ps 103:15Ps 103:15אֱ֭נוֹשׁ כֶּחָצִ֣יר יָמָ֑יו כְּצִ֥יץ הַ֝שָּׂדֶ֗ה כֵּ֣ן יָצִֽיץ׃Ps 103:15
As for man, his days are like grass.
As a flower of the field, so he flourishes.
16Ps 103:1616ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦPs 103:16
For the wind passes over it, and it shall not be; and it shall know its place no more.
Ps 103:16
For the wind passes over it, and it is gone.
Its place remembers it no more.
Ps 103:16Ps 103:16כִּ֤י ר֣וּחַ עָֽבְרָה־בּ֣וֹ וְאֵינֶ֑נּוּ וְלֹא־יַכִּירֶ֖נּוּ ע֣וֹד מְקוֹמֽוֹ׃Ps 103:16
For the wind passes over it, and it is gone.
Its place remembers it no more.
17Ps 103:1717τὸ δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοὺς υἱῶνPs 103:17
But the mercy of the Lord is from generation to generation upon them that fear him, and his righteousness to children's children;
Ps 103:17
But Yahweh’s loving kindness is from everlasting to everlasting with those who fear him,
his righteousness to children’s children;
Ps 103:17Ps 103:17וְחֶ֤סֶד יְהוָ֨ה ׀ מֵעוֹלָ֣ם וְעַד־ע֭וֹלָם עַל־יְרֵאָ֑יו וְ֝צִדְקָת֗וֹ לִבְנֵ֥י בָנִֽים׃Ps 103:17
But Yahweh’s loving kindness is from everlasting to everlasting with those who fear him,
his righteousness to children’s children;
18Ps 103:1818τοῖς φυλάσσουσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάςPs 103:18
to them that keep his covenant, and remember his commandments to do them.
Ps 103:18
to those who keep his covenant,
to those who remember to obey his precepts.
Ps 103:18Ps 103:18לְשֹׁמְרֵ֥י בְרִית֑וֹ וּלְזֹכְרֵ֥י פִ֝קֻּדָ֗יו לַעֲשׂוֹתָֽם׃Ps 103:18
to those who keep his covenant,
to those who remember to obey his precepts.
19Ps 103:1919κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζειPs 103:19
The Lord has prepared his throne in the heaven; and his kingdom rules over all.
Ps 103:19
Yahweh has established his throne in the heavens.
His kingdom rules over all.
Ps 103:19Ps 103:19יְֽהוָ֗ה בַּ֭שָּׁמַיִם הֵכִ֣ין כִּסְא֑וֹ וּ֝מַלְכוּת֗וֹ בַּכֹּ֥ל מָשָֽׁלָה׃Ps 103:19
Yahweh has established his throne in the heavens.
His kingdom rules over all.
20Ps 103:2020εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ δυνατοὶ ἰσχύι ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦPs 103:20
Bless the Lord, all ye his angels, mighty in strength, who perform his bidding, ready to hearken to the voice of his words.
Ps 103:20
Praise Yahweh, you angels of his,
who are mighty in strength, who fulfill his word,
obeying the voice of his word.
Ps 103:20Ps 103:20בָּרֲכ֥וּ יְהוָ֗ה מַלְאָ֫כָ֥יו גִּבֹּ֣רֵי כֹ֭חַ עֹשֵׂ֣י דְבָר֑וֹ לִ֝שְׁמֹ֗עַ בְּק֣וֹל דְּבָרֽוֹ׃Ps 103:20
Praise Yahweh, you angels of his,
who are mighty in strength, who fulfill his word,
obeying the voice of his word.
21Ps 103:2121εὐλογεῖτε τὸν κύριον πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦPs 103:21
Bless the Lord, all ye his hosts; ye ministers of his that do his will.
Ps 103:21
Praise Yahweh, all you armies of his,
you servants of his, who do his pleasure.
Ps 103:21Ps 103:21בָּרֲכ֣וּ יְ֭הוָה כָּל־צְבָאָ֑יו מְ֝שָׁרְתָ֗יו עֹשֵׂ֥י רְצוֹנֽוֹ׃Ps 103:21
Praise Yahweh, all you armies of his,
you servants of his, who do his pleasure.
22Ps 103:2222εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριονPs 103:22
Bless the Lord, all his works, in every place of his dominion: bless the Lord, O my soul.
Ps 103:22
Praise Yahweh, all you works of his,
in all places of his dominion.
Praise Yahweh, my soul!
Ps 103:22Ps 103:22בָּרֲכ֤וּ יְהוָ֨ה ׀ כָּֽל־מַעֲשָׂ֗יו בְּכָל־מְקֹמ֥וֹת מֶמְשַׁלְתּ֑וֹ בָּרֲכִ֥י נַ֝פְשִׁ֗י אֶת־יְהוָֽה׃Ps 103:22
Praise Yahweh, all you works of his,
in all places of his dominion.
Praise Yahweh, my soul!
« Ch 101» Ch 103

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 20:46:08 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top