www.katabiblon.com

Παροιμίαι - משלי

Proverbs - Mishlei [Proverbs]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Prv 25:11αὗται αἱ παιδεῖαι σαλωμῶντος αἱ ἀδιάκριτοι ἃς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι Εζεκιου τοῦ βασιλέως τῆς ΙουδαίαςPrv 25:1
These are the miscellaneous instructions of Solomon, which the friends of Ezekias king of Judea copied out.
Prv 25:1
¶These also are proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out.
Prv 25:1Prv 25:1גַּם־אֵ֭לֶּה מִשְׁלֵ֣י שְׁלֹמֹ֑ה אֲשֶׁ֥ר הֶ֝עְתִּ֗יקוּ אַנְשֵׁ֤י ׀ חִזְקִיָּ֬ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָֽה׃Prv 25:1
¶These also are proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out.
2Prv 25:22δόξα θεοῦ κρύπτει λόγον δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματαPrv 25:2
The glory of God conceals a matter: but the glory of a king honours business.
Prv 25:2
It is the glory of God to conceal a thing,
but the glory of kings is to search out a matter.
Prv 25:2Prv 25:2כְּבֹ֣ד אֱ֭לֹהִים הַסְתֵּ֣ר דָּבָ֑ר וּכְבֹ֥ד מְ֝לָכִ֗ים חֲקֹ֣ר דָּבָֽר׃Prv 25:2
It is the glory of God to conceal a thing,
but the glory of kings is to search out a matter.
3Prv 25:33οὐρανὸς ὑψηλός γῆ δὲ βαθεῖα καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτοςPrv 25:3
Heaven is high, and earth is deep, and a king's heart is unsearchable.
Prv 25:3
As the heavens for height, and the earth for depth,
so the hearts of kings are unsearchable.
Prv 25:3Prv 25:3שָׁמַ֣יִם לָ֭רוּם וָאָ֣רֶץ לָעֹ֑מֶק וְלֵ֥ב מְ֝לָכִ֗ים אֵ֣ין חֵֽקֶר׃Prv 25:3
As the heavens for height, and the earth for depth,
so the hearts of kings are unsearchable.
4Prv 25:44τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον καὶ καθαρισθήσεται καθαρὸν ἅπανPrv 25:4
Beat the drossy silver, and it shall be made entirely pure.
Prv 25:4
Take away the dross from the silver,
and material comes out for the refiner;
Prv 25:4Prv 25:4הָג֣וֹ סִיגִ֣ים מִכָּ֑סֶף וַיֵּצֵ֖א לַצֹּרֵ֣ף כֶּֽלִי׃Prv 25:4
Take away the dross from the silver,
and material comes out for the refiner;
5Prv 25:55κτεῖνε ἀσεβεῖς ἐκ προσώπου βασιλέως καὶ κατορθώσει ἐν δικαιοσύνῃ ὁ θρόνος αὐτοῦPrv 25:5
Slay the ungodly from before the king, and his throne shall prosper in righteousness.
Prv 25:5
Take away the wicked from the king’s presence,
and his throne will be established in righteousness.
Prv 25:5Prv 25:5הָג֣וֹ רָ֭שָׁע לִפְנֵי־מֶ֑לֶךְ וְיִכּ֖וֹן בַּצֶּ֣דֶק כִּסְאֽוֹ׃Prv 25:5
Take away the wicked from the king’s presence,
and his throne will be established in righteousness.
6Prv 25:66μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον βασιλέως μηδὲ ἐν τόποις δυναστῶν ὑφίστασοPrv 25:6
Be not boastful in the presence of the king, and remain not in the places of princes;
Prv 25:6
Don’t exalt yourself in the presence of the king,
or claim a place among great men;
Prv 25:6Prv 25:6אַל־תִּתְהַדַּ֥ר לִפְנֵי־מֶ֑לֶךְ וּבִמְק֥וֹם גְּ֝דֹלִ֗ים אַֽל־תַּעֲמֹֽד׃Prv 25:6
Don’t exalt yourself in the presence of the king,
or claim a place among great men;
7Prv 25:77κρεῖσσον γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι ἀνάβαινε πρός με ἢ ταπεινῶσαί σε ἐν προσώπῳ δυνάστου ἃ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου λέγεPrv 25:7
for it is better for thee that it should be said, Come up to me, than that one should humble thee in the presence of the prince; speak of that which thine eyes have seen.
Prv 25:7
for it is better that it be said to you, “Come up here,”
than that you should be put lower in the presence of the prince,
whom your eyes have seen.
Prv 25:7Prv 25:7כִּ֤י ט֥וֹב אֲמָר־לְךָ֗ עֲ‍ֽלֵ֫ה הֵ֥נָּה מֵֽ֭הַשְׁפִּ֣ילְךָ לִפְנֵ֣י נָדִ֑יב אֲשֶׁ֖ר רָא֣וּ עֵינֶֽיךָ׃Prv 25:7
for it is better that it be said to you, “Come up here,”
than that you should be put lower in the presence of the prince,
whom your eyes have seen.
8Prv 25:88μὴ πρόσπιπτε εἰς μάχην ταχέως ἵνα μὴ μεταμεληθῇς ἐπ’ ἐσχάτων ἡνίκα ἄν σε ὀνειδίσῃ ὁ σὸς φίλοςPrv 25:8
Get not suddenly into a quarrel, lest thou repent at last.
Prv 25:8
Don’t be hasty in bringing charges to court.
What will you do in the end when your neighbor shames you?
Prv 25:8Prv 25:8אַל־תֵּצֵ֥א לָרִ֗ב מַ֫הֵ֥ר פֶּ֣ן מַה־תַּ֭עֲשֶׂה בְּאַחֲרִיתָ֑הּ בְּהַכְלִ֖ים אֹתְךָ֣ רֵעֶֽךָ׃Prv 25:8
Don’t be hasty in bringing charges to court.
What will you do in the end when your neighbor shames you?
9Prv 25:99ἀναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω μὴ καταφρόνειPrv 25:9
Whenever thy friend shall reproach thee, retreat backward, despise him not;
Prv 25:9
Debate your case with your neighbor,
and don’t betray the confidence of another;
Prv 25:9Prv 25:9רִֽ֭יבְךָ רִ֣יב אֶת־רֵעֶ֑ךָ וְס֖וֹד אַחֵ֣ר אַל־תְּגָֽל׃Prv 25:9
Debate your case with your neighbor,
and don’t betray the confidence of another;
10Prv 25:1010μή σε ὀνειδίσῃ μὲν ὁ φίλος ἡ δὲ μάχη σου καὶ ἡ ἔχθρα οὐκ ἀπέσται ἀλλ’ ἔσται σοι ἴση θανάτῳPrv 25:10
lest thy friend continue to reproach thee, so thy quarrel and enmity shall not depart, but shall be to thee like death. Favour and friendship set a man free, which do thou keep for thyself, lest thou be made liable to reproach; but take heed to thy ways peaceably.
Prv 25:10
lest one who hears it put you to shame,
and your bad reputation never depart.
Prv 25:10Prv 25:10פֶּֽן־יְחַסֶּדְךָ֥ שֹׁמֵ֑עַ וְ֝דִבָּתְךָ֗ לֹ֣א תָשֽׁוּב׃Prv 25:10
lest one who hears it put you to shame,
and your bad reputation never depart.
10a10a10aχάρις καὶ φιλία ἐλευθεροῖ ἃς τήρησον σεαυτῷ ἵνα μὴ ἐπονείδιστος γένῃ ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδούς σου εὐσυναλλάκτωςPrv 25:10(a)
Favour and friendship set a man free, which do thou keep for thyself, lest thou be made liable to reproach; but take heed to thy ways peaceably.
10a
---
11Prv 25:1111μῆλον χρυσοῦν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου οὕτως εἰπεῖν λόγονPrv 25:11
As a golden apple in a necklace of sardius, so is it to speak a wise word.
Prv 25:11
A word fitly spoken
is like apples of gold in settings of silver.
Prv 25:11Prv 25:11תַּפּוּחֵ֣י זָ֭הָב בְּמַשְׂכִּיּ֥וֹת כָּ֑סֶף דָּ֝בָ֗ר דָּבֻ֥ר עַל־אָפְנָֽיו׃Prv 25:11
A word fitly spoken
is like apples of gold in settings of silver.
12Prv 25:1212εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν σάρδιον πολυτελὲς δέδεται λόγος σοφὸς εἰς εὐήκοον οὖςPrv 25:12
In an ear-ring of gold a precious sardius is also set; so is a wise word to an obedient ear.
Prv 25:12
As an earring of gold, and an ornament of fine gold,
so is a wise reprover to an obedient ear.
Prv 25:12Prv 25:12נֶ֣זֶם זָ֭הָב וַחֲלִי־כָ֑תֶם מוֹכִ֥יחַ חָ֝כָ֗ם עַל־אֹ֥זֶן שֹׁמָֽעַת׃Prv 25:12
As an earring of gold, and an ornament of fine gold,
so is a wise reprover to an obedient ear.
13Prv 25:1313ὥσπερ ἔξοδος χιόνος ἐν ἀμήτῳ κατὰ καῦμα ὠφελεῖ οὕτως ἄγγελος πιστὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτόν ψυχὰς γὰρ τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖPrv 25:13
As a fall of snow in the time of harvest is good against heat, so a faithful messenger refreshes those that send him; for he helps the souls of his employers.
Prv 25:13
As the cold of snow in the time of harvest,
so is a faithful messenger to those who send him;
for he refreshes the soul of his masters.
Prv 25:13Prv 25:13כְּצִנַּת־שֶׁ֨לֶג ׀ בְּי֬וֹם קָצִ֗יר צִ֣יר נֶ֭אֱמָן לְשֹׁלְחָ֑יו וְנֶ֖פֶשׁ אֲדֹנָ֣יו יָשִֽׁיב׃ פ Prv 25:13
As the cold of snow in the time of harvest,
so is a faithful messenger to those who send him;
for he refreshes the soul of his masters.
14Prv 25:1414ὥσπερ ἄνεμοι καὶ νέφη καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατοι οὕτως οἱ καυχώμενοι ἐπὶ δόσει ψευδεῖPrv 25:14
As winds and clouds and rains are most evident objects, so is he that boasts of a false gift.
Prv 25:14
As clouds and wind without rain,
so is he who boasts of gifts deceptively.
Prv 25:14Prv 25:14נְשִׂיאִ֣ים וְ֭רוּחַ וְגֶ֣שֶׁם אָ֑יִן אִ֥ישׁ מִ֝תְהַלֵּ֗ל בְּמַתַּת־שָֽׁקֶר׃Prv 25:14
As clouds and wind without rain,
so is he who boasts of gifts deceptively.
15Prv 25:1515ἐν μακροθυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσιν γλῶσσα δὲ μαλακὴ συντρίβει ὀστᾶPrv 25:15
In long-suffering is prosperity to kings, and a soft tongue breaks the bones.
Prv 25:15
By patience a ruler is persuaded.
A soft tongue breaks the bone.
Prv 25:15Prv 25:15בְּאֹ֣רֶךְ אַ֭פַּיִם יְפֻתֶּ֣ה קָצִ֑ין וְלָשׁ֥וֹן רַ֝כָּ֗ה תִּשְׁבָּר־גָּֽרֶם׃Prv 25:15
By patience a ruler is persuaded.
A soft tongue breaks the bone.
16Prv 25:1616μέλι εὑρὼν φάγε τὸ ἱκανόν μήποτε πλησθεὶς ἐξεμέσῃςPrv 25:16
Having found honey, eat only what is enough, lest haply thou be filled, and vomit it up.
Prv 25:16
Have you found honey?
Eat as much as is sufficient for you,
lest you eat too much, and vomit it.
Prv 25:16Prv 25:16דְּבַ֣שׁ מָ֭צָאתָ אֱכֹ֣ל דַּיֶּ֑ךָּ פֶּן־תִּ֝שְׂבָּעֶ֗נּוּ וַהֲקֵֽאתֽוֹ׃Prv 25:16
Have you found honey?
Eat as much as is sufficient for you,
lest you eat too much, and vomit it.
17Prv 25:1717σπάνιον εἴσαγε σὸν πόδα πρὸς τὸν σεαυτοῦ φίλον μήποτε πλησθείς σου μισήσῃ σεPrv 25:17
Enter sparingly into thy friend's house, lest he be satiated with thy company, and hate thee.
Prv 25:17
Let your foot be seldom in your neighbor’s house,
lest he be weary of you, and hate you.
Prv 25:17Prv 25:17הֹקַ֣ר רַ֭גְלְךָ מִבֵּ֣ית רֵעֶ֑ךָ פֶּן־יִ֝שְׂבָּעֲךָ֗ וּשְׂנֵאֶֽךָ׃Prv 25:17
Let your foot be seldom in your neighbor’s house,
lest he be weary of you, and hate you.
18Prv 25:1818ῥόπαλον καὶ μάχαιρα καὶ τόξευμα ἀκιδωτόν οὕτως καὶ ἀνὴρ ὁ καταμαρτυρῶν τοῦ φίλου αὐτοῦ μαρτυρίαν ψευδῆPrv 25:18
As a club, and a dagger, and a pointed arrow, so also is a man who bears false witness against his friend.
Prv 25:18
A man who gives false testimony against his neighbor
is like a club, a sword, or a sharp arrow.
Prv 25:18Prv 25:18מֵפִ֣יץ וְ֭חֶרֶב וְחֵ֣ץ שָׁנ֑וּן אִ֥ישׁ עֹנֶ֥ה בְ֝רֵעֵ֗הוּ עֵ֣ד שָֽׁקֶר׃Prv 25:18
A man who gives false testimony against his neighbor
is like a club, a sword, or a sharp arrow.
19Prv 25:1919ὀδοὺς κακοῦ καὶ ποὺς παρανόμου ὀλεῖται ἐν ἡμέρᾳ κακῇPrv 25:19
The way of the wicked and the foot of the transgressor shall perish in an evil day.
Prv 25:19
Confidence in someone unfaithful in time of trouble
is like a bad tooth, or a lame foot.
Prv 25:19Prv 25:19שֵׁ֣ן רֹ֭עָה וְרֶ֣גֶל מוּעָ֑דֶת מִבְטָ֥ח בּ֝וֹגֵ֗ד בְּי֣וֹם צָרָֽה׃Prv 25:19
Confidence in someone unfaithful in time of trouble
is like a bad tooth, or a lame foot.
20Prv 25:2020ὥσπερ ὄξος ἕλκει ἀσύμφορον οὕτως προσπεσὸν πάθος ἐν σώματι καρδίαν λυπεῖPrv 25:20
As vinegar is bad for a sore, so trouble befalling the body afflicts the heart. As a moth in a garment, and a worm in wood, so the grief of a man hurts the heart.
Prv 25:20
As one who takes away a garment in cold weather,
or vinegar on soda,
so is one who sings songs to a heavy heart.
Prv 25:20Prv 25:20מַ֥עֲדֶה בֶּ֨גֶד ׀ בְּי֣וֹם קָ֭רָה חֹ֣מֶץ עַל־נָ֑תֶר וְשָׁ֥ר בַּ֝שִּׁרִ֗ים עַ֣ל לֶב־רָֽע׃ פ Prv 25:20
As one who takes away a garment in cold weather,
or vinegar on soda,
so is one who sings songs to a heavy heart.
20a20a20aὥσπερ σὴς ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει καρδίανPrv 25:20(a)
As a moth in a garment, and a worm in wood, so the grief of a man hurts the heart.
20a
---
21Prv 25:2121ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου τρέφε αὐτόν ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόνPrv 25:21
If thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink;
Prv 25:21
If your enemy is hungry, give him food to eat.
If he is thirsty, give him water to drink:
Prv 25:21Prv 25:21אִם־רָעֵ֣ב שֹׂ֭נַאֲךָ הַאֲכִלֵ֣הוּ לָ֑חֶם וְאִם־צָ֝מֵ֗א הַשְׁקֵ֥הוּ מָֽיִם׃Prv 25:21
If your enemy is hungry, give him food to eat.
If he is thirsty, give him water to drink:
22Prv 25:2222τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ δὲ κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθάPrv 25:22
for so doing thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee with good.
Prv 25:22
for you will heap coals of fire on his head,
and Yahweh will reward you.
Prv 25:22Prv 25:22כִּ֤י גֶֽחָלִ֗ים אַ֭תָּה חֹתֶ֣ה עַל־רֹאשׁ֑וֹ וַֽ֝יהוָ֗ה יְשַׁלֶּם־לָֽךְ׃Prv 25:22
for you will heap coals of fire on his head,
and Yahweh will reward you.
23Prv 25:2323ἄνεμος βορέας ἐξεγείρει νέφη πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζειPrv 25:23
The north wind raises clouds; so an impudent face provokes the tongue.
Prv 25:23
The north wind brings forth rain:
so a backbiting tongue brings an angry face.
Prv 25:23Prv 25:23ר֣וּחַ צָ֭פוֹן תְּח֣וֹלֵֽל גָּ֑שֶׁם וּפָנִ֥ים נִ֝זְעָמִ֗ים לְשׁ֣וֹן סָֽתֶר׃Prv 25:23
The north wind brings forth rain:
so a backbiting tongue brings an angry face.
24Prv 25:2424κρεῖττον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος ἢ μετὰ γυναικὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ κοινῇPrv 25:24
It is better to dwell on a corner of the roof, than with a railing woman in an open house.
Prv 25:24
It is better to dwell in the corner of the housetop,
than to share a house with a contentious woman.
Prv 25:24Prv 25:24ט֗וֹב שֶׁ֥בֶת עַל־פִּנַּת־גָּ֑ג מֵאֵ֥שֶׁת ‏{ מדונים מִ֝דְיָנִ֗ים }‏ וּבֵ֥ית חָֽבֶר׃
———
Ketib: מדונים ⬪ Qere: מִ֝דְיָנִ֗ים
Prv 25:24
It is better to dwell in the corner of the housetop,
than to share a house with a contentious woman.
25Prv 25:2525ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνές οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς μακρόθενPrv 25:25
As cold water is agreeable to a thirsting soul, so is a good message from a land far off.
Prv 25:25
Like cold water to a thirsty soul,
so is good news from a far country.
Prv 25:25Prv 25:25מַ֣יִם קָ֭רִים עַל־נֶ֣פֶשׁ עֲיֵפָ֑ה וּשְׁמוּעָ֥ה ט֝וֹבָ֗ה מֵאֶ֥רֶץ מֶרְחָֽק׃Prv 25:25
Like cold water to a thirsty soul,
so is good news from a far country.
26Prv 25:2626ὥσπερ εἴ τις πηγὴν φράσσοι καὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαίνοιτο οὕτως ἄκοσμον δίκαιον πεπτωκέναι ἐνώπιον ἀσεβοῦςPrv 25:26
As if one should stop a well, and corrupt a spring of water, so is it unseemly for a righteous man to fall before an ungodly man.
Prv 25:26
Like a muddied spring, and a polluted well,
so is a righteous man who gives way before the wicked.
Prv 25:26Prv 25:26מַעְיָ֣ן נִ֭רְפָּשׂ וּמָק֣וֹר מָשְׁחָ֑ת צַ֝דִּ֗יק מָ֣ט לִפְנֵֽי־רָשָֽׁע׃Prv 25:26
Like a muddied spring, and a polluted well,
so is a righteous man who gives way before the wicked.
27Prv 25:2727ἐσθίειν μέλι πολὺ οὐ καλόν τιμᾶν δὲ χρὴ λόγους ἐνδόξουςPrv 25:27
It is not good to eat much honey; but it is right to honour venerable sayings.
Prv 25:27
It is not good to eat much honey;
nor is it honorable to seek one’s own honor.but there is need to honor glorious words.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-01-22 Editors: 1
Prv 25:27Prv 25:27אָ֘כֹ֤ל דְּבַ֣שׁ הַרְבּ֣וֹת לֹא־ט֑וֹב וְחֵ֖קֶר כְּבֹדָ֣ם כָּבֽוֹד׃Prv 25:27
It is not good to eat much honey;
nor is it honorable to seek one’s own honor.
28Prv 25:2828ὥσπερ πόλις τὰ τείχη καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσειPrv 25:28
As a city whose walls are broken down, and which is unfortified, so is a man who does anything without counsel.
Prv 25:28
Like a city that is broken down and without walls
is a man whose spirit is without restraint.
Prv 25:28Prv 25:28עִ֣יר פְּ֭רוּצָה אֵ֣ין חוֹמָ֑ה אִ֝֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר אֵ֖ין מַעְצָ֣ר לְרוּחֽוֹ׃Prv 25:28
Like a city that is broken down and without walls
is a man whose spirit is without restraint.
« Ch 24» Ch 26

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 07:48:04 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top