www.katabiblon.com

Παροιμίαι - משלי

Proverbs - Mishlei [Proverbs]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Prv 14:11σοφαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους ἡ δὲ ἄφρων κατέσκαψεν ταῖς χερσὶν αὐτῆςPrv 14:1
Wise women build houses: but a foolish one digs hers down with her hands.
Prv 14:1
Every wise woman builds her house,
but the foolish one tears it down with her own hands.
Prv 14:1Prv 14:1חַכְמ֣וֹת נָ֭שִׁים בָּנְתָ֣ה בֵיתָ֑הּ וְ֝אִוֶּ֗לֶת בְּיָדֶ֥יהָ תֶהֶרְסֶֽנּוּ׃Prv 14:1
Every wise woman builds her house,
but the foolish one tears it down with her own hands.
2Prv 14:22ὁ πορευόμενος ὀρθῶς φοβεῖται τὸν κύριον ὁ δὲ σκολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἀτιμασθήσεταιPrv 14:2
He that walks uprightly fears the Lord; but he that is perverse in his ways shall be dishonoured.
Prv 14:2
He who walks in his uprightness fears Yahweh,
but he who is perverse in his ways despises him.
Prv 14:2Prv 14:2הוֹלֵ֣ךְ בְּ֭יָשְׁרוֹ יְרֵ֣א יְהוָ֑ה וּנְל֖וֹז דְּרָכָ֣יו בּוֹזֵֽהוּ׃Prv 14:2
He who walks in his uprightness fears Yahweh,
but he who is perverse in his ways despises him.
3Prv 14:33ἐκ στόματος ἀφρόνων βακτηρία ὕβρεως χείλη δὲ σοφῶν φυλάσσει αὐτούςPrv 14:3
Out of the mouth of fools comes a rod of pride; but the lips of the wise preserve them.
Prv 14:3
The fool’s talk brings a rod to his back,
but the lips of the wise protect them.out of the mouth of the fool (comes) the staff of hubris but the lips of the wise protect them.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-11-27 Editors: 1
Prv 14:3Prv 14:3בְּֽפִי־אֱ֭וִיל חֹ֣טֶר גַּאֲוָ֑ה וְשִׂפְתֵ֥י חֲ֝כָמִ֗ים תִּשְׁמוּרֵֽם׃Prv 14:3
The fool’s talk brings a rod to his back,
but the lips of the wise protect them.
4Prv 14:44οὗ μή εἰσιν βόες φάτναι καθαραί οὗ δὲ πολλὰ γενήματα φανερὰ βοὸς ἰσχύςPrv 14:4
Where no oxen are, the cribs are clean; but where there is abundant produce, the strength of the ox is apparent.
Prv 14:4
Where no oxen are, the crib is clean,
but much increase is by the strength of the ox.
Prv 14:4Prv 14:4בְּאֵ֣ין אֲ֭לָפִים אֵב֣וּס בָּ֑ר וְרָב־תְּ֝בוּא֗וֹת בְּכֹ֣חַ שֽׁוֹר׃Prv 14:4
Where no oxen are, the crib is clean,
but much increase is by the strength of the ox.
5Prv 14:55μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται ἐκκαίει δὲ ψεύδη μάρτυς ἄδικοςPrv 14:5
A faithful witness does not lie; but an unjust witness kindles falsehoods.
Prv 14:5
A truthful witness will not lie,
but a false witness pours out lies.
Prv 14:5Prv 14:5עֵ֣ד אֱ֭מוּנִים לֹ֣א יְכַזֵּ֑ב וְיָפִ֥יחַ כְּ֝זָבִ֗ים עֵ֣ד שָֽׁקֶר׃Prv 14:5
A truthful witness will not lie,
but a false witness pours out lies.
6Prv 14:66ζητήσεις σοφίαν παρὰ κακοῖς καὶ οὐχ εὑρήσεις αἴσθησις δὲ παρὰ φρονίμοις εὐχερήςPrv 14:6
Thou shalt seek wisdom with bad men, and shalt not find it; but discretion is easily available with the prudent.
Prv 14:6
A scoffer seeks wisdom, and doesn’t find it,
but knowledge comes easily to a discerning person.
Prv 14:6Prv 14:6בִּקֶּשׁ־לֵ֣ץ חָכְמָ֣ה וָאָ֑יִן וְדַ֖עַת לְנָב֣וֹן נָקָֽל׃Prv 14:6
A scoffer seeks wisdom, and doesn’t find it,
but knowledge comes easily to a discerning person.
7Prv 14:77πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄφρονι ὅπλα δὲ αἰσθήσεως χείλη σοφάPrv 14:7
All things are adverse to a foolish man; but wise lips are the weapons of discretion.
Prv 14:7
Stay away from a foolish man,
for you won’t find knowledge on his lips.
Prv 14:7Prv 14:7לֵ֣ךְ מִ֭נֶּגֶד לְאִ֣ישׁ כְּסִ֑יל וּבַל־יָ֝דַ֗עְתָּ שִׂפְתֵי־דָֽעַת׃Prv 14:7
Stay away from a foolish man,
for you won’t find knowledge on his lips.
8Prv 14:88σοφία πανούργων ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνῃPrv 14:8
The wisdom of the prudent will understand their ways; but the folly of fools leads astray.
Prv 14:8
The wisdom of the prudent is to think about his way,
but the folly of fools is deceit.
Prv 14:8Prv 14:8חָכְמַ֣ת עָ֭רוּם הָבִ֣ין דַּרְכּ֑וֹ וְאִוֶּ֖לֶת כְּסִילִ֣ים מִרְמָֽה׃Prv 14:8
The wisdom of the prudent is to think about his way,
but the folly of fools is deceit.
9Prv 14:99οἰκίαι παρανόμων ὀφειλήσουσιν καθαρισμόν οἰκίαι δὲ δικαίων δεκταίPrv 14:9
The houses of transgressors will need purification; but the houses of the just are acceptable.
Prv 14:9
Fools mock at making atonement for sins,
but among the upright there is good will.
Prv 14:9Prv 14:9אֱ֭וִלִים יָלִ֣יץ אָשָׁ֑ם וּבֵ֖ין יְשָׁרִ֣ים רָצֽוֹן׃Prv 14:9
Fools mock at making atonement for sins,
but among the upright there is good will.
10Prv 14:1010καρδία ἀνδρὸς αἰσθητική λυπηρὰ ψυχὴ αὐτοῦ ὅταν δὲ εὐφραίνηται οὐκ ἐπιμείγνυται ὕβρειPrv 14:10
If a man's mind is intelligent, his soul is sorrowful; and when he rejoices, he has no fellowship with pride.
Prv 14:10
The heart knows its own bitterness and joy;
he will not share these with a stranger.
Prv 14:10Prv 14:10לֵ֗ב י֭וֹדֵעַ מָרַּ֣ת נַפְשׁ֑וֹ וּ֝בְשִׂמְחָת֗וֹ לֹא־יִתְעָ֥רַב זָֽר׃Prv 14:10
The heart knows its own bitterness and joy;
he will not share these with a stranger.
11Prv 14:1111οἰκίαι ἀσεβῶν ἀφανισθήσονται σκηναὶ δὲ κατορθούντων στήσονταιPrv 14:11
The houses of ungodly men shall be utterly destroyed; but the tabernacles of them that walk uprightly shall stand.
Prv 14:11
The house of the wicked will be overthrown,
but the tent of the upright will flourish.
Prv 14:11Prv 14:11בֵּ֣ית רְ֭שָׁעִים יִשָּׁמֵ֑ד וְאֹ֖הֶל יְשָׁרִ֣ים יַפְרִֽיחַ׃Prv 14:11
The house of the wicked will be overthrown,
but the tent of the upright will flourish.
12Prv 14:1212ἔστιν ὁδὸς ἣ δοκεῖ ὀρθὴ εἶναι παρὰ ἀνθρώποις τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα ᾅδουPrv 14:12
There is a way which seems to be right with men, but the ends of it reach to the depths of hell.
Prv 14:12
There is a way which seems right to a man,
but in the end it leads to death.
Prv 14:12Prv 14:12יֵ֤שׁ דֶּ֣רֶךְ יָ֭שָׁר לִפְנֵי־אִ֑ישׁ וְ֝אַחֲרִיתָ֗הּ דַּרְכֵי־מָֽוֶת׃Prv 14:12
There is a way which seems right to a man,
but in the end it leads to death.
13Prv 14:1313ἐν εὐφροσύναις οὐ προσμείγνυται λύπη τελευταία δὲ χαρὰ εἰς πένθος ἔρχεταιPrv 14:13
Grief mingles not with mirth; and joy in the end comes to grief.
Prv 14:13
Even in laughter the heart may be sorrowful,
and mirth may end in heaviness.
Prv 14:13Prv 14:13גַּם־בִּשְׂח֥וֹק יִכְאַב־לֵ֑ב וְאַחֲרִיתָ֖הּ שִׂמְחָ֣ה תוּגָֽה׃Prv 14:13
Even in laughter the heart may be sorrowful,
and mirth may end in heaviness.
14Prv 14:1414τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν πλησθήσεται θρασυκάρδιος ἀπὸ δὲ τῶν διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαθόςPrv 14:14
A stout-hearted man shall be filled with his own ways; and a good man with his own thoughts.
Prv 14:14
The unfaithful will be repaid for his own ways;
likewise a good man will be rewarded for his ways.
Prv 14:14Prv 14:14מִדְּרָכָ֣יו יִ֭שְׂבַּע ס֣וּג לֵ֑ב וּ֝מֵעָלָ֗יו אִ֣ישׁ טֽוֹב׃Prv 14:14
The unfaithful will be repaid for his own ways;
likewise a good man will be rewarded for his ways.
15Prv 14:1515ἄκακος πιστεύει παντὶ λόγῳ πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς μετάνοιανPrv 14:15
The simple believes every word: but the prudent man betakes himself to after-thought.
Prv 14:15
A simple man believes everything,
but the prudent man carefully considers his ways.
Prv 14:15Prv 14:15פֶּ֭תִי יַאֲמִ֣ין לְכָל־דָּבָ֑ר וְ֝עָר֗וּם יָבִ֥ין לַאֲשֻׁרֽוֹ׃Prv 14:15
A simple man believes everything,
but the prudent man carefully considers his ways.
16Prv 14:1616σοφὸς φοβηθεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ κακοῦ ὁ δὲ ἄφρων ἑαυτῷ πεποιθὼς μείγνυται ἀνόμῳPrv 14:16
A wise man fears, and departs from evil; but the fool trusts in himself, and joins himself with the transgressor.
Prv 14:16
A wise man fears, and shuns evil,
but the fool is hotheaded and reckless.
Prv 14:16Prv 14:16חָכָ֣ם יָ֭רֵא וְסָ֣ר מֵרָ֑ע וּ֝כְסִ֗יל מִתְעַבֵּ֥ר וּבוֹטֵֽחַ׃Prv 14:16
A wise man fears, and shuns evil,
but the fool is hotheaded and reckless.
17Prv 14:1717ὀξύθυμος πράσσει μετὰ ἀβουλίας ἀνὴρ δὲ φρόνιμος πολλὰ ὑποφέρειPrv 14:17
A passionate man acts inconsiderately; but a sensible man bears up under many things.
Prv 14:17
He who is quick to become angry will commit folly,
and a crafty man is hated.
Prv 14:17Prv 14:17קְֽצַר־אַ֭פַּיִם יַעֲשֶׂ֣ה אִוֶּ֑לֶת וְאִ֥ישׁ מְ֝זִמּ֗וֹת יִשָּׂנֵֽא׃Prv 14:17
He who is quick to become angry will commit folly,
and a crafty man is hated.
18Prv 14:1818μεριοῦνται ἄφρονες κακίαν οἱ δὲ πανοῦργοι κρατήσουσιν αἰσθήσεωςPrv 14:18
Fools shall have mischief for their portion; but the prudent shall take fast hold of understanding.
Prv 14:18
The simple inherit folly,
but the prudent are crowned with knowledge.
Prv 14:18Prv 14:18נָחֲל֣וּ פְתָאיִ֣ם אִוֶּ֑לֶת וַֽ֝עֲרוּמִ֗ים יַכְתִּ֥רוּ דָֽעַת׃Prv 14:18
The simple inherit folly,
but the prudent are crowned with knowledge.
19Prv 14:1919ὀλισθήσουσιν κακοὶ ἔναντι ἀγαθῶν καὶ ἀσεβεῖς θεραπεύσουσιν θύρας δικαίωνPrv 14:19
Evil men shall fall before the good; and the ungodly shall attend at the gates of the righteous.
Prv 14:19
The evil bow down before the good,
and the wicked at the gates of the righteous.
Prv 14:19Prv 14:19שַׁח֣וּ רָ֭עִים לִפְנֵ֣י טוֹבִ֑ים וּ֝רְשָׁעִ֗ים עַֽל־שַׁעֲרֵ֥י צַדִּֽיק׃Prv 14:19
The evil bow down before the good,
and the wicked at the gates of the righteous.
20Prv 14:2020φίλοι μισήσουσιν φίλους πτωχούς φίλοι δὲ πλουσίων πολλοίPrv 14:20
Friends will hate poor friends; but the friends of the rich are many.
Prv 14:20
The poor person is shunned even by his own neighbor,
but the rich person has many friends.
Prv 14:20Prv 14:20גַּם־לְ֭רֵעֵהוּ יִשָּׂ֣נֵא רָ֑שׁ וְאֹהֲבֵ֖י עָשִׁ֣יר רַבִּֽים׃Prv 14:20
The poor person is shunned even by his own neighbor,
but the rich person has many friends.
21Prv 14:2121ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστόςPrv 14:21
He that dishonours the needy sins: but he that has pity on the poor is most blessed.
Prv 14:21
He who despises his neighbor sins,
but blessed is he who has pity on the poor.
Prv 14:21Prv 14:21בָּז־לְרֵעֵ֥הוּ חוֹטֵ֑א וּמְחוֹנֵ֖ן ‏{ עניים עֲנָוִ֣ים }‏ אַשְׁרָֽיו׃
———
Ketib: עניים ⬪ Qere: עֲנָוִ֣ים
Prv 14:21
He who despises his neighbor sins,
but blessed is he who has pity on the poor.
22Prv 14:2222πλανώμενοι τεκταίνουσι κακά ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταίνουσιν ἀγαθοί οὐκ ἐπίστανται ἔλεον καὶ πίστιν τέκτονες κακῶν ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις παρὰ τέκτοσιν ἀγαθοῖςPrv 14:22
They that go astray devise evils: but the good devise mercy and truth. The framers of evil do not understand mercy and truth: but compassion and faithfulness are with the framers of good.
Prv 14:22
Don’t they go astray who plot evil?
But love and faithfulness belong to those who plan good.
Prv 14:22Prv 14:22הֲ‍ֽלוֹא־יִ֭תְעוּ חֹ֣רְשֵׁי רָ֑ע וְחֶ֥סֶד וֶ֝אֱמֶ֗ת חֹ֣רְשֵׁי טֽוֹב׃Prv 14:22
Don’t they go astray who plot evil?
But love and faithfulness belong to those who plan good.
23Prv 14:2323ἐν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστιν περισσόν ὁ δὲ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσταιPrv 14:23
With every one who is careful there is abundance: but the pleasure-taking and indolent shall be in want.
Prv 14:23
In all hard work there is profit,
but the talk of the lips leads only to poverty.
Prv 14:23Prv 14:23בְּכָל־עֶ֭צֶב יִהְיֶ֣ה מוֹתָ֑ר וּדְבַר־שְׂ֝פָתַ֗יִם אַךְ־לְמַחְסֽוֹר׃Prv 14:23
In all hard work there is profit,
but the talk of the lips leads only to poverty.
24Prv 14:2424στέφανος σοφῶν πανοῦργος ἡ δὲ διατριβὴ ἀφρόνων κακήPrv 14:24
A prudent man is the crown of the wise: but the occupation of fools is evil.
Prv 14:24
The crown of the wise is their riches,
but the folly of fools crowns them with folly.
Prv 14:24Prv 14:24עֲטֶ֣רֶת חֲכָמִ֣ים עָשְׁרָ֑ם אִוֶּ֖לֶת כְּסִילִ֣ים אִוֶּֽלֶת׃Prv 14:24
The crown of the wise is their riches,
but the folly of fools crowns them with folly.
25Prv 14:2525ῥύσεται ἐκ κακῶν ψυχὴν μάρτυς πιστός ἐκκαίει δὲ ψεύδη δόλιοςPrv 14:25
A faithful witness shall deliver a soul from evil: but a deceitful man kindles falsehoods.
Prv 14:25
A truthful witness saves souls,
but a false witness is deceitful.
Prv 14:25Prv 14:25מַצִּ֣יל נְ֭פָשׁוֹת עֵ֣ד אֱמֶ֑ת וְיָפִ֖חַ כְּזָבִ֣ים מִרְמָֽה׃Prv 14:25
A truthful witness saves souls,
but a false witness is deceitful.
26Prv 14:2626ἐν φόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος τοῖς δὲ τέκνοις αὐτοῦ καταλείπει ἔρεισμαPrv 14:26
In the fear of the Lord is strong confidence: and he leaves his children a support.
Prv 14:26
In the fear of Yahweh is a secure fortress,
and he will be a refuge for his children.
Prv 14:26Prv 14:26בְּיִרְאַ֣ת יְ֭הוָה מִבְטַח־עֹ֑ז וּ֝לְבָנָ֗יו יִהְיֶ֥ה מַחְסֶֽה׃Prv 14:26
In the fear of Yahweh is a secure fortress,
and he will be a refuge for his children.
27Prv 14:2727πρόσταγμα κυρίου πηγὴ ζωῆς ποιεῖ δὲ ἐκκλίνειν ἐκ παγίδος θανάτουPrv 14:27
The commandment of the Lord is a fountain of life; and it causes men to turn aside from the snare of death.
Prv 14:27
The fear of Yahweh is a fountain of life,
turning people from the snares of death.
Prv 14:27Prv 14:27יִרְאַ֣ת יְ֭הוָה מְק֣וֹר חַיִּ֑ים לָ֝ס֗וּר מִמֹּ֥קְשֵׁי מָֽוֶת׃Prv 14:27
The fear of Yahweh is a fountain of life,
turning people from the snares of death.
28Prv 14:2828ἐν πολλῷ ἔθνει δόξα βασιλέως ἐν δὲ ἐκλείψει λαοῦ συντριβὴ δυνάστουPrv 14:28
In a populous nation is the glory of a king: but in the failure of people is the ruin of a prince.
Prv 14:28
In the multitude of people is the king’s glory,
but in the lack of people is the destruction of the prince.
Prv 14:28Prv 14:28בְּרָב־עָ֥ם הַדְרַת־מֶ֑לֶךְ וּבְאֶ֥פֶס לְ֝אֹ֗ם מְחִתַּ֥ת רָזֽוֹן׃Prv 14:28
In the multitude of people is the king’s glory,
but in the lack of people is the destruction of the prince.
29Prv 14:2929μακρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν φρονήσει ὁ δὲ ὀλιγόψυχος ἰσχυρῶς ἄφρωνPrv 14:29
A man slow to wrath abounds in wisdom: but a man of impatient spirit is very foolish.
Prv 14:29
He who is slow to anger has great understanding,
but he who has a quick temper displays folly.
Prv 14:29Prv 14:29אֶ֣רֶךְ אַ֭פַּיִם רַב־תְּבוּנָ֑ה וּקְצַר־ר֝֗וּחַ מֵרִ֥ים אִוֶּֽלֶת׃Prv 14:29
He who is slow to anger has great understanding,
but he who has a quick temper displays folly.
30Prv 14:3030πραΰθυμος ἀνὴρ καρδίας ἰατρός σὴς δὲ ὀστέων καρδία αἰσθητικήPrv 14:30
A meek-spirited man is a healer of the heart: but a sensitive heart is a corruption of the bones.
Prv 14:30
The life of the body is a heart at peace,
but envy rots the bones.The gentle mind of a man is the healer of the heart but the senual heart the moth to the bones.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-02-25 Editors: 1
Prv 14:30Prv 14:30חַיֵּ֣י בְ֭שָׂרִים לֵ֣ב מַרְפֵּ֑א וּרְקַ֖ב עֲצָמ֣וֹת קִנְאָֽה׃Prv 14:30
The life of the body is a heart at peace,
but envy rots the bones.
31Prv 14:3131ὁ συκοφαντῶν πένητα παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεᾷ πτωχόνPrv 14:31
He that oppresses the needy provokes his Maker: but he that honours him has pity upon the poor.
Prv 14:31
He who oppresses the poor shows contempt for his Maker,
but he who is kind to the needy honors him.
Prv 14:31Prv 14:31עֹ֣שֵֽׁק־דָּ֭ל חֵרֵ֣ף עֹשֵׂ֑הוּ וּ֝מְכַבְּד֗וֹ חֹנֵ֥ן אֶבְיֽוֹן׃Prv 14:31
He who oppresses the poor shows contempt for his Maker,
but he who is kind to the needy honors him.
32Prv 14:3232ἐν κακίᾳ αὐτοῦ ἀπωσθήσεται ἀσεβής ὁ δὲ πεποιθὼς τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι δίκαιοςPrv 14:32
The ungodly shall be driven away in his wickedness: but he who is secure in his own holiness is just.
Prv 14:32
The wicked is brought down in his calamity,
but in death, the righteous has a refuge.
Prv 14:32Prv 14:32בְּֽ֭רָעָתוֹ יִדָּחֶ֣ה רָשָׁ֑ע וְחֹסֶ֖ה בְמוֹת֣וֹ צַדִּֽיק׃Prv 14:32
The wicked is brought down in his calamity,
but in death, the righteous has a refuge.
33Prv 14:3333ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοφία ἐν δὲ καρδίᾳ ἀφρόνων οὐ διαγινώσκεταιPrv 14:33
There is wisdom in the good heart of a man: but in the heart of fools it is not discerned.
Prv 14:33
Wisdom rests in the heart of one who has understanding,
and is even made known in the inward part of fools.
Prv 14:33Prv 14:33בְּלֵ֣ב נָ֭בוֹן תָּנ֣וּחַ חָכְמָ֑ה וּבְקֶ֥רֶב כְּ֝סִילִ֗ים תִּוָּדֵֽעַ׃Prv 14:33
Wisdom rests in the heart of one who has understanding,
and is even made known in the inward part of fools.
34Prv 14:3434δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαιPrv 14:34
Righteousness exalts a nation: but sins diminish tribes.
Prv 14:34
Righteousness exalts a nation,
but sin is a disgrace to any people.
Prv 14:34Prv 14:34צְדָקָ֥ה תְרֽוֹמֵֽם־גּ֑וֹי וְחֶ֖סֶד לְאֻמִּ֣ים חַטָּֽאת׃Prv 14:34
Righteousness exalts a nation,
but sin is a disgrace to any people.
35Prv 14:3535δεκτὸς βασιλεῖ ὑπηρέτης νοήμων τῇ δὲ ἑαυτοῦ εὐστροφίᾳ ἀφαιρεῖται ἀτιμίανPrv 14:35
An understanding servant is acceptable to a king; and by his good behaviour he removes disgrace.
Prv 14:35
The king’s favor is toward a servant who deals wisely,
but his wrath is toward one who causes shame.
Prv 14:35Prv 14:35רְֽצוֹן־מֶ֭לֶךְ לְעֶ֣בֶד מַשְׂכִּ֑יל וְ֝עֶבְרָת֗וֹ תִּהְיֶ֥ה מֵבִֽישׁ׃Prv 14:35
The king’s favor is toward a servant who deals wisely,
but his wrath is toward one who causes shame.
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Jul-2024 00:48:51 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top