www.katabiblon.com

Παροιμίαι - משלי

Proverbs - Mishlei [Proverbs]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Prv 1:11παροιμίαι Σαλωμῶντος υἱοῦ Δαυιδ ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ΙσραηλPrv 1:1
The Proverbs of Solomon son of David, who reigned in Israel;
Prv 1:1¶The proverbs of Solomon, the son of David, who reigned inking of Israel:
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-06-03 Editors: 1
Prv 1:1Prv 1:1מִ֭שְׁלֵי שְׁלֹמֹ֣ה בֶן־דָּוִ֑ד מֶ֝֗לֶךְ יִשְׂרָאֵֽל׃Prv 1:1
¶The proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel:
2Prv 1:22γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί τε λόγους φρονήσεωςPrv 1:2
to know wisdom and instruction, and to perceive words of understanding;
Prv 1:2
to know wisdom and instruction;
to discern the words of understanding;
Prv 1:2Prv 1:2לָדַ֣עַת חָכְמָ֣ה וּמוּסָ֑ר לְ֝הָבִ֗ין אִמְרֵ֥י בִינָֽה׃Prv 1:2
to know wisdom and instruction;
to discern the words of understanding;
3Prv 1:33δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνεινPrv 1:3
to receive also hard saying, and to understand true justice, and how to direct judgment;
Prv 1:3
to receive instruction in wise dealing,
in righteousness, justice, and equity;subtleties of words, and to perceive true righteousness and to direct justice
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-06-03 Editors: 1
Prv 1:3Prv 1:3לָ֭קַחַת מוּסַ֣ר הַשְׂכֵּ֑ל צֶ֥דֶק וּ֝מִשְׁפָּ֗ט וּמֵישָׁרִֽים׃Prv 1:3
to receive instruction in wise dealing,
in righteousness, justice, and equity;
4Prv 1:44ἵνα δῷ ἀκάκοις πανουργίαν παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιανPrv 1:4
that he might give subtlety to the simple, and to the young man discernment and understanding.
Prv 1:4
to give prudence to the simple,
knowledge and discretion to the young man:in order to give craftiness to the child and discretion and insight to the young man
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-06-03 Editors: 1
Prv 1:4Prv 1:4לָתֵ֣ת לִפְתָאיִ֣ם עָרְמָ֑ה לְ֝נַ֗עַר דַּ֣עַת וּמְזִמָּֽה׃Prv 1:4
to give prudence to the simple,
knowledge and discretion to the young man:
5Prv 1:55τῶνδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεταιPrv 1:5
For by the hearing of these a wise man will be wiser, and man of understanding will gain direction;
Prv 1:5
that the wise man may hear, and increase in learning;
that the man of understanding may attain to sound counsel:for, upon hearing these things, the wise will be wiser and the intelligent will acquire governanceª (self-determination)
———
a governance/ captainship/ leadership but not necessarily over others
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-04-15 Editors: 1
Prv 1:5Prv 1:5יִשְׁמַ֣ע חָ֭כָם וְי֣וֹסֶף לֶ֑קַח וְ֝נָב֗וֹן תַּחְבֻּל֥וֹת יִקְנֶֽה׃Prv 1:5
that the wise man may hear, and increase in learning;
that the man of understanding may attain to sound counsel:
6Prv 1:66νοήσει τε παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματαPrv 1:6
and will understand a parable, and a dark speech; the saying of the wise also, and riddles.
Prv 1:6
tohe will understand a proverb, and parables,
the words and riddles of the wise.and a dark word, and sayings of wise and riddles.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-06-03 Editors: 1
Prv 1:6Prv 1:6לְהָבִ֣ין מָ֭שָׁל וּמְלִיצָ֑ה דִּבְרֵ֥י חֲ֝כָמִ֗ים וְחִידֹתָֽם׃Prv 1:6
to understand a proverb, and parables,
the words and riddles of the wise.
7Prv 1:77ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσινPrv 1:7
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; and there is good understanding to all that practise it: and piety toward God is the beginning of discernment; but the ungodly will set at nought wisdom and instruction.
Prv 1:7
The fear of Yahweh is the beginning of knowledge;
but the foolish despise wisdom and instruction.The fear of God is the beginning of wisdom and understanding is good to all the ones doing it
and piety toward God is the beginning of discretion
but the ungodly despise wisdom and chastisement
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-06-01 Editors: 1
Prv 1:7Prv 1:7יִרְאַ֣ת יְ֭הוָה רֵאשִׁ֣ית דָּ֑עַת חָכְמָ֥ה וּ֝מוּסָ֗ר אֱוִילִ֥ים בָּֽזוּ׃ פ Prv 1:7
The fear of Yahweh is the beginning of knowledge;
but the foolish despise wisdom and instruction.
8Prv 1:88ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σουPrv 1:8
Hear, my son, the instruction of thy father, and reject not the rules of thy mother.
Prv 1:8
My son, listen to your father’s instruction,
and don’t forsake your mother’s teachingª:
———
a θεσμους: masc pl 2nd declension acc that which is laid down and established, a law, ordinance [Morpheus from Perseus Digital Library at Tufts University "An Intermediate Greek-English Lexicvon" Liddell Scott, additions provided by Vanessa Gorman, University of Nebraska and Logeion)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-06-04 Editors: 1
Prv 1:8Prv 1:8שְׁמַ֣ע בְּ֭נִי מוּסַ֣ר אָבִ֑יךָ וְאַל־תִּ֝טֹּ֗שׁ תּוֹרַ֥ת אִמֶּֽךָ׃Prv 1:8
My son, listen to your father’s instruction,
and don’t forsake your mother’s teaching:
9Prv 1:99στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ καὶ κλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳPrv 1:9
For thou shalt receive for thine head a crown of graces, and a chain of gold round thy neck.
Prv 1:9
for they will be a garland to grace your head,
and chains around your neck.
Prv 1:9Prv 1:9כִּ֤י ׀ לִוְיַ֤ת חֵ֓ן הֵ֬ם לְרֹאשֶׁ֑ךָ וַ֝עֲנָקִ֗ים לְגַרְגְּרֹתֶֽיךָ׃Prv 1:9
for they will be a garland to grace your head,
and chains around your neck.
10Prv 1:1010υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς μηδὲ βουληθῇς ἐὰν παρακαλέσωσί σε λέγοντεςPrv 1:10
My son, let not ungodly men lead thee astray, neither consent thou to them.
Prv 1:10
My son, if sinners entice you, don’t consent.Son, do not let ungodly men lead you astray, neither consent when they entreatª you saying
———
a παρακαλεσωσι: lit call close beside, entreat/ implore or encorage/ comfort (in affliction) 1aor act sub 3rd pl
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-06-04 Editors: 1
Prv 1:10Prv 1:10בְּנִ֡י אִם־יְפַתּ֥וּךָ חַ֝טָּאִ֗ים אַל־תֹּבֵֽא׃Prv 1:10
My son, if sinners entice you, don’t consent.
11Prv 1:1111ἐλθὲ μεθ’ ἡμῶν κοινώνησον αἵματος κρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκωςPrv 1:11
If they should exhort thee, saying, Come with us, partake in blood, and let us unjustly hide the just man in the earth:
Prv 1:11
If they say, “Come with us,
Let’s lay in wait for blood;
let’s lurk secretly for the innocent without cause;"Come with us! Share in blood.
Let's unjustly hideª a righteous man in the earth
———
a conceal, hide (NT usage: Matt 5:14, 10:26, Luke 8:17, 12:2, esp note REV 6:15-16)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-06-04 Editors: 1
Prv 1:11Prv 1:11אִם־יֹאמְרוּ֮ לְכָ֪ה אִ֫תָּ֥נוּ נֶאֶרְבָ֥ה לְדָ֑ם נִצְפְּנָ֖ה לְנָקִ֣י חִנָּֽם׃Prv 1:11
If they say, “Come with us,
Let’s lay in wait for blood;
let’s lurk secretly for the innocent without cause;
12Prv 1:1212καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης ζῶντα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆςPrv 1:12
and let us swallow him alive, as Hades would, and remove the memorial of him from the earth:
Prv 1:12
let’s swallow them up alive like Sheol,
and whole, like those who go down into the pit.let's swallow him alive just like Hades, and awayª with his memory from the earth
———
a αρωμεν/ αιρε απο της γης τον τοιοθτον οθ γαρ καθηκεν αυτον ζην "rid the earth of one such as this for it is not fitting for him to be living l Acts 22:22
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-06-04 Editors: 1
Prv 1:12Prv 1:12נִ֭בְלָעֵם כִּשְׁא֣וֹל חַיִּ֑ים וּ֝תְמִימִ֗ים כְּי֣וֹרְדֵי בֽוֹר׃Prv 1:12
let’s swallow them up alive like Sheol,
and whole, like those who go down into the pit.
13Prv 1:1313τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεθα πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλωνPrv 1:13
let us seize on his valuable property, and let us fill our houses with spoils:
Prv 1:13
We’ll find all valuable wealth.
We’ll fill our houses with spoil.
Prv 1:13Prv 1:13כָּל־ה֣וֹן יָקָ֣ר נִמְצָ֑א נְמַלֵּ֖א בָתֵּ֣ינוּ שָׁלָֽל׃Prv 1:13
We’ll find all valuable wealth.
We’ll fill our houses with spoil.
14Prv 1:1414τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖνPrv 1:14
but do thou cast in thy lot with us, and let us all provide a common purse, and let us have one pouch:
Prv 1:14
You shall cast your lot among us.
We’ll all have one purse.”
Prv 1:14Prv 1:14גּ֭וֹרָ֣לְךָ תַּפִּ֣יל בְּתוֹכֵ֑נוּ כִּ֥יס אֶ֝חָ֗ד יִהְיֶ֥ה לְכֻלָּֽנוּ׃Prv 1:14
You shall cast your lot among us.
We’ll all have one purse.”
15Prv 1:1515μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ’ αὐτῶν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶνPrv 1:15
go not in the way with them, but turn aside thy foot from their paths:
Prv 1:15
My son, don’t walk in the way with them.
Keep your foot from their path,
Prv 1:15Prv 1:15בְּנִ֗י אַל־תֵּלֵ֣ךְ בְּדֶ֣רֶךְ אִתָּ֑ם מְנַ֥ע רַ֝גְלְךָ֗ מִנְּתִיבָתָֽם׃Prv 1:15
My son, don’t walk in the way with them.
Keep your foot from their path,
16Prv 1:1616οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ ἐκχέαι αἷμα16
Prv 1:16
for their feet run to evil.
They hurry to shed blood.
Prv 1:16Prv 1:16כִּ֣י רַ֭גְלֵיהֶם לָרַ֣ע יָר֑וּצוּ וִֽ֝ימַהֲר֗וּ לִשְׁפָּךְ־דָּֽם׃Prv 1:16
for their feet run to evil.
They hurry to shed blood.
17Prv 1:1717οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖςPrv 1:17
for nets are not without cause spread for birds.
Prv 1:17
For in vain is the net spread in the sight of any bird:
Prv 1:17Prv 1:17כִּֽי־חִ֭נָּם מְזֹרָ֣ה הָרָ֑שֶׁת בְּ֝עֵינֵ֗י כָל־בַּ֥עַל כָּנָֽף׃Prv 1:17
For in vain is the net spread in the sight of any bird:
18Prv 1:1818αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακήPrv 1:18
For they that are concerned in murder store up evils for themselves; and the overthrow of transgressors is evil.
Prv 1:18
but these lay wait for their own blood.
They lurk secretly for their own lives.
Prv 1:18Prv 1:18וְ֭הֵם לְדָמָ֣ם יֶאֱרֹ֑בוּ יִ֝צְפְּנ֗וּ לְנַפְשֹׁתָֽם׃Prv 1:18
but these lay wait for their own blood.
They lurk secretly for their own lives.
19Prv 1:1919αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνταιPrv 1:19
These are the ways of all that perform lawless deeds; for by ungodliness they destroy their own life.
Prv 1:19
So are the ways of everyone who is greedy for gain.
It takes away the life of its owners.
Prv 1:19Prv 1:19כֵּ֗ן אָ֭רְחוֹת כָּל־בֹּ֣צֵֽעַ בָּ֑צַע אֶת־נֶ֖פֶשׁ בְּעָלָ֣יו יִקָּֽח׃ פ Prv 1:19
So are the ways of everyone who is greedy for gain.
It takes away the life of its owners.
20Prv 1:2020σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγειPrv 1:20
Wisdom sings aloud in passages, and in the broad places speaks boldly.
Prv 1:20
Wisdom calls aloud in the street.
She utters her voice in the public squares.
Prv 1:20Prv 1:20חָ֭כְמוֹת בַּח֣וּץ תָּרֹ֑נָּה בָּ֝רְחֹב֗וֹת תִּתֵּ֥ן קוֹלָֽהּ׃Prv 1:20
Wisdom calls aloud in the street.
She utters her voice in the public squares.
21Prv 1:2121ἐπ’ ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσσεται ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως θαρροῦσα λέγειPrv 1:21
And she makes proclamation on the top of the walls, and sits by the gates of princes; and at the gates of the city boldly says,
Prv 1:21
She calls at the head of noisy places.
At the entrance of the city gates, she utters her words:
Prv 1:21Prv 1:21בְּרֹ֥אשׁ הֹמִיּ֗וֹת תִּ֫קְרָ֥א בְּפִתְחֵ֖י שְׁעָרִ֥ים בָּעִ֗יר אֲמָרֶ֥יהָ תֹאמֵֽר׃Prv 1:21
She calls at the head of noisy places.
At the entrance of the city gates, she utters her words:
22Prv 1:2222ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσονται οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησινPrv 1:22
So long as the simple cleave to justice, they shall not be ashamed: but the foolish being lovers of haughtiness, having become ungodly have hated knowledge, and are become subject to reproofs.
Prv 1:22
“How long, you simple ones, will you love simplicity?
How long will mockers delight themselves in mockery,
and fools hate knowledge?For as long as the innocent should be having a hold of righteousness, they will not be put to shame, but the unthinking, while lusting of hubris, upon becoming ungodly, hated discretion.
———
a see the dynamics of the degenration of the ones who knew God but glorified Him NOT as God, as laid out in Romans 1:17-28, especially verse 28
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-04-15 Editors: 1
Prv 1:22Prv 1:22עַד־מָתַ֣י ׀ פְּתָיִם֮ תְּֽאֵהֲב֫וּ פֶ֥תִי וְלֵצִ֗ים לָ֭צוֹן חָמְד֣וּ לָהֶ֑ם וּ֝כְסִילִ֗ים יִשְׂנְאוּ־דָֽעַת׃Prv 1:22
“How long, you simple ones, will you love simplicity?
How long will mockers delight themselves in mockery,
and fools hate knowledge?
23Prv 1:2323καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγονPrv 1:23
Behold, I will bring forth to you the utterance of my breath, and I will instruct you in my speech.
Prv 1:23
Turn at my reproof.
Behold, I will pour out my spirit on you.
I will make known my words to you.and they became liable to give an accountᶜ to reproofs. Behold, I will send forthª to you the saying of my breathᵇ, moreover I will teach you my word
———
a προησομαι: προιημι: send ahead, shoot 1st person sing fut. ind. mid
b see 2 Tim 3:16 πασα γραφη θεοπνεθστος "all scripture is God-breathed"
c υπευθυνοι: υπευθυνος 1st/ 2nd declension plural nom. liable to give account for [credits: Morpheus from Perseus Digital Library at Tufts University/ "An Intermediate Greek-English Lexicon" Loddell Scott]
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-04-15 Editors: 1
Prv 1:23Prv 1:23תָּשׁ֗וּבוּ לְֽת֫וֹכַחְתִּ֥י הִנֵּ֤ה אַבִּ֣יעָה לָכֶ֣ם רוּחִ֑י אוֹדִ֖יעָה דְבָרַ֣י אֶתְכֶֽם׃Prv 1:23
Turn at my reproof.
Behold, I will pour out my spirit on you.
I will make known my words to you.
24Prv 1:2424ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προσείχετεPrv 1:24
Since I called, and ye did not hearken; and I spoke at length, and ye gave no heed;
Prv 1:24
Because I have called, and you have refused;
I have stretched out my hand, and no one has paid attention;
Prv 1:24Prv 1:24יַ֣עַן קָ֭רָאתִי וַתְּמָאֵ֑נוּ נָטִ֥יתִי יָ֝דִ֗י וְאֵ֣ין מַקְשִֽׁיב׃Prv 1:24
Because I have called, and you have refused;
I have stretched out my hand, and no one has paid attention;
25Prv 1:2525ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλάς τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατεPrv 1:25
but ye set at nought my counsels, and disregarded my reproofs;
Prv 1:25
but you have ignored all my counsel,
and wanted none of my reproof;
Prv 1:25Prv 1:25וַתִּפְרְע֥וּ כָל־עֲצָתִ֑י וְ֝תוֹכַחְתִּ֗י לֹ֣א אֲבִיתֶֽם׃Prv 1:25
but you have ignored all my counsel,
and wanted none of my reproof;
26Prv 1:2626τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι καταχαροῦμαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθροςPrv 1:26
therefore I also will laugh at your destruction; and I will rejoice against you when ruin comes upon you:
Prv 1:26
I also will laugh at your disaster.
I will mock when calamity overtakes you;
Prv 1:26Prv 1:26גַּם־אֲ֭נִי בְּאֵידְכֶ֣ם אֶשְׂחָ֑ק אֶ֝לְעַ֗ג בְּבֹ֣א פַחְדְּכֶֽם׃Prv 1:26
I also will laugh at your disaster.
I will mock when calamity overtakes you;
27Prv 1:2727καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθροςPrv 1:27
yea when dismay suddenly comes upon you, and your overthrow shall arrive like a tempest; and when tribulation and distress shall come upon you, or when ruin shall come upon you.
Prv 1:27
when calamity overtakes you like a storm,
when your disaster comes on like a whirlwind;
when distress and anguish come on you.
Prv 1:27Prv 1:27בְּבֹ֤א ‏{ כשאוה כְשׁוֹאָ֨ה ׀ }‏ פַּחְדְּכֶ֗ם וְֽ֭אֵידְכֶם כְּסוּפָ֣ה יֶאֱתֶ֑ה בְּבֹ֥א עֲ֝לֵיכֶ֗ם צָרָ֥ה וְצוּקָֽה׃
———
Ketib: כשאוה ⬪ Qere: כְשׁוֹאָ֨ה ׀
Prv 1:27
when calamity overtakes you like a storm,
when your disaster comes on like a whirlwind;
when distress and anguish come on you.
28Prv 1:2828ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσινPrv 1:28
For it shall be that when ye call upon me, I will not hearken to you: wicked men shall seek me, but shall not find me.
Prv 1:28
Then will they call on me, but I will not answer.
They will seek me diligently, but they will not find me;
Prv 1:28Prv 1:28אָ֣ז יִ֭קְרָאֻנְנִי וְלֹ֣א אֶֽעֱנֶ֑ה יְ֝שַׁחֲרֻ֗נְנִי וְלֹ֣א יִמְצָאֻֽנְנִי׃Prv 1:28
Then will they call on me, but I will not answer.
They will seek me diligently, but they will not find me;
29Prv 1:2929ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον τοῦ κυρίου οὐ προείλαντοPrv 1:29
For they hated wisdom, and did not choose the word of the Lord:
Prv 1:29
because they hated knowledge,
and didn’t choose the fear of Yahweh.
Prv 1:29Prv 1:29תַּ֭חַת כִּי־שָׂ֣נְאוּ דָ֑עַת וְיִרְאַ֥ת יְ֝הֹוָ֗ה לֹ֣א בָחָֽרוּ׃Prv 1:29
because they hated knowledge,
and didn’t choose the fear of Yahweh.
30Prv 1:3030οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχουςPrv 1:30
neither would they attend to my counsels, but derided my reproofs.
Prv 1:30
They wanted none of my counsel.
They despised all my reproof.
Prv 1:30Prv 1:30לֹא־אָב֥וּ לַעֲצָתִ֑י נָ֝אֲצ֗וּ כָּל־תּוֹכַחְתִּֽי׃Prv 1:30
They wanted none of my counsel.
They despised all my reproof.
31Prv 1:3131τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονταιPrv 1:31
Therefore shall they eat the fruits of their own way, and shall be filled with their own ungodliness.
Prv 1:31
Therefore they will eat of the fruit of their own way,
and be filled with their own schemes.
Prv 1:31Prv 1:31וְֽ֭יֹאכְלוּ מִפְּרִ֣י דַרְכָּ֑ם וּֽמִמֹּעֲצֹ֖תֵיהֶ֣ם יִשְׂבָּֽעוּ׃Prv 1:31
Therefore they will eat of the fruit of their own way,
and be filled with their own schemes.
32Prv 1:3232ἀνθ’ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσονται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖPrv 1:32
For because they wronged the simple, they shall be slain; and an inquisition shall ruin the ungodly.
Prv 1:32
For the backsliding of the simple will kill them.
The careless ease of fools will destroy them.
Prv 1:32Prv 1:32כִּ֤י מְשׁוּבַ֣ת פְּתָיִ֣ם תַּֽהַרְגֵ֑ם וְשַׁלְוַ֖ת כְּסִילִ֣ים תְּאַבְּדֵֽם׃Prv 1:32
For the backsliding of the simple will kill them.
The careless ease of fools will destroy them.
33Prv 1:3333ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦPrv 1:33
But he that hearkens to me shall dwell in confidence, and shall rest securely from all evil.
Prv 1:33
But whoever listens to me will dwell securely,
and will be at ease, without fear of harm.”
Prv 1:33Prv 1:33וְשֹׁמֵ֣עַֽ לִ֭י יִשְׁכָּן־בֶּ֑טַח וְ֝שַׁאֲנַ֗ן מִפַּ֥חַד רָעָֽה׃ פ Prv 1:33
But whoever listens to me will dwell securely,
and will be at ease, without fear of harm.”
» Ch 2

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Jul-2024 17:19:36 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top