www.katabiblon.com

Ἀριθμοὶ - במדבר

Numbers - BaMidbar [Numbers]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Nm 24:11καὶ ἰδὼν Βαλααμ ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι κυρίου εὐλογεῖν τὸν Ισραηλ οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημονNm 24:1
And when Balaam saw that it pleased God to bless Israel, he did not go according to his custom to meet the omens, but turned his face toward the wilderness.
Nm 24:1
¶When Balaam saw that it pleased Yahweh to bless Israel, he didn’t go, as at the other times, to meet with enchantments, but he set his face toward the wilderness.
Nm 24:1Nm 24:1וַיַּ֣רְא בִּלְעָ֗ם כִּ֣י ט֞וֹב בְּעֵינֵ֤י יְהוָה֙ לְבָרֵ֣ךְ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל וְלֹא־הָלַ֥ךְ כְּפַֽעַם־בְּפַ֖עַם לִקְרַ֣את נְחָשִׁ֑ים וַיָּ֥שֶׁת אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר פָּנָֽיו׃Nm 24:1
¶When Balaam saw that it pleased Yahweh to bless Israel, he didn’t go, as at the other times, to meet with enchantments, but he set his face toward the wilderness.
2Nm 24:22καὶ ἐξάρας Βαλααμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καθορᾷ τὸν Ισραηλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς καὶ ἐγένετο πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷNm 24:2
And Balaam lifted up his eyes, and sees Israel encamped by their tribes; and the Spirit of God came upon him.
Nm 24:2
Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel dwelling according to their tribes; and the Spirit of God came on him.
Nm 24:2Nm 24:2וַיִּשָּׂ֨א בִלְעָ֜ם אֶת־עֵינָ֗יו וַיַּרְא֙ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל שֹׁכֵ֖ן לִשְׁבָטָ֑יו וַתְּהִ֥י עָלָ֖יו ר֥וּחַ אֱלֹהִֽים׃Nm 24:2
Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel dwelling according to their tribes; and the Spirit of God came on him.
3Nm 24:33καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶνNm 24:3
And he took up his parable and said, Balaam son of Beor says, the man who sees truly says,
Nm 24:3
He took up his parable, and said,
“Balaam the son of Beor says,
the man whose eye was closed says;
Nm 24:3Nm 24:3וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר נְאֻ֤ם בִּלְעָם֙ בְּנ֣וֹ בְעֹ֔ר וּנְאֻ֥ם הַגֶּ֖בֶר שְׁתֻ֥ם הָעָֽיִן׃Nm 24:3
He took up his parable, and said,
“Balaam the son of Beor says,
the man whose eye was closed says;
4Nm 24:44φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦNm 24:4
he says who hears the oracle of the Mighty One, who saw a vision of God in sleep; his eyes were opened:
Nm 24:4
he says, who hears the words of God,
who sees the vision of the Almighty,
falling down, and having his eyes open:
Nm 24:4Nm 24:4נְאֻ֕ם שֹׁמֵ֖עַ אִמְרֵי־אֵ֑ל אֲשֶׁ֨ר מַחֲזֵ֤ה שַׁדַּי֙ יֶֽחֱזֶ֔ה נֹפֵ֖ל וּגְל֥וּי עֵינָֽיִם׃Nm 24:4
he says, who hears the words of God,
who sees the vision of the Almighty,
falling down, and having his eyes open:
5Nm 24:55ὡς καλοί σου οἱ οἶκοι Ιακωβ αἱ σκηναί σου ΙσραηλNm 24:5
How goodly are thy habitations, Jacob, and thy tents, Israel!
Nm 24:5
How goodly are your tents, Jacob,
and your tents, Israel!
Nm 24:5Nm 24:5מַה־טֹּ֥בוּ אֹהָלֶ֖יךָ יַעֲקֹ֑ב מִשְׁכְּנֹתֶ֖יךָ יִשְׂרָאֵֽל׃Nm 24:5
How goodly are your tents, Jacob,
and your tents, Israel!
6Nm 24:66ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν καὶ ὡσεὶ σκηναί ἃς ἔπηξεν κύριος ὡσεὶ κέδροι παρ’ ὕδαταNm 24:6
as shady groves, and as gardens by a river, and as tents which God pitched, and as cedars by the waters.
Nm 24:6
As valleys they are spread forth,
as gardens by the riverside,
as aloes which Yahweh has planted,
as cedar trees beside the waters.
Nm 24:6Nm 24:6כִּנְחָלִ֣ים נִטָּ֔יוּ כְּגַנֹּ֖ת עֲלֵ֣י נָהָ֑ר כַּאֲהָלִים֙ נָטַ֣ע יְהוָ֔ה כַּאֲרָזִ֖ים עֲלֵי־מָֽיִם׃Nm 24:6
As valleys they are spread forth,
as gardens by the riverside,
as aloes which Yahweh has planted,
as cedar trees beside the waters.
7Nm 24:77ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γωγ βασιλεία αὐτοῦ καὶ αὐξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦNm 24:7
There shall come a man out of his seed, and he shall rule over many nations; and the kingdom of Gog shall be exalted, and his kingdom shall be increased.
Nm 24:7
Water shall flow from his buckets.
His seed shall be in many waters.
His king shall be higher than Agag.
His kingdom shall be exalted.a man shall come forth from his seed and he shall be lord over many nations and his kingdom shall be exalted beyond Gog and his kingdom will be increased
———
a huge distinction from MT's "his water shall flow from his buckets"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-03-12 Editors: 1
Nm 24:7Nm 24:7יִֽזַּל־מַ֙יִם֙ מִדָּ֣לְיָ֔ו וְזַרְע֖וֹ בְּמַ֣יִם רַבִּ֑ים וְיָרֹ֤ם מֵֽאֲגַג֙ מַלְכּ֔וֹ וְתִנַּשֵּׂ֖א מַלְכֻתֽוֹ׃Nm 24:7
Water shall flow from his buckets.
His seed shall be in many waters.
His king shall be higher than Agag.
His kingdom shall be exalted.
8Nm 24:88θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόνNm 24:8
God led him out of Egypt; he has as it were the glory of a unicorn: he shall consume the nations of his enemies, and he shall drain their marrow, and with his darts he shall shoot through the enemy.
Nm 24:8
God brings him out of Egypt.
He has as it were the strength of the wild ox.
He shall eat up the nations his adversaries,
shall break their bones in pieces,
and pierce them with his arrows.God guided him out of Egypt, like the glory of a unicorn to Him. He will devour the nations of His enemies and deprive the thickness of their strength and by His arrows He will shoot His enemy dead.
———
a πάχη: thickness neuter noun 3rd declension pl nom voc acc έκμυελιει: verb 2nd/3rd p sing fut ind act to suck the marrow out of/ deprive of strength
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-02-25 Editors: 1
Nm 24:8Nm 24:8אֵ֚ל מוֹצִיא֣וֹ מִמִּצְרַ֔יִם כְּתוֹעֲפֹ֥ת רְאֵ֖ם ל֑וֹ יֹאכַ֞ל גּוֹיִ֣ם צָרָ֗יו וְעַצְמֹתֵיהֶ֛ם יְגָרֵ֖ם וְחִצָּ֥יו יִמְחָֽץ׃Nm 24:8
God brings him out of Egypt.
He has as it were the strength of the wild ox.
He shall eat up the nations his adversaries,
shall break their bones in pieces,
and pierce them with his arrows.
9Nm 24:99κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος τίς ἀναστήσει αὐτόν οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηνται καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανταιNm 24:9
He lay down, he rested as a lion, and as a young lion; who shall stir him up? they that bless thee are blessed, and they that curse thee are cursed.
Nm 24:9
He couched, he lay down as a lion,
as a lioness; who shall rouse him up?
Everyone who blesses you is blessed.
Everyone who curses you is cursed.”
Nm 24:9Nm 24:9כָּרַ֨ע שָׁכַ֧ב כַּאֲרִ֛י וּכְלָבִ֖יא מִ֣י יְקִימֶ֑נּוּ מְבָרֲכֶ֣יךָ בָר֔וּךְ וְאֹרְרֶ֖יךָ אָרֽוּר׃Nm 24:9
He couched, he lay down as a lion,
as a lioness; who shall rouse him up?
Everyone who blesses you is blessed.
Everyone who curses you is cursed.”
10Nm 24:1010καὶ ἐθυμώθη Βαλακ ἐπὶ Βαλααμ καὶ συνεκρότησεν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας τρίτον τοῦτοNm 24:10
And Balac was angry with Balaam, and clapped his hands together; and Balac said to Balaam, I called thee to curse my enemy, and behold thou hast decidedly blessed him this third time.
Nm 24:10
¶Balak’s anger was kindled against Balaam, and he struck his hands together; and Balak said to Balaam, “I called you to curse my enemies, and, behold, you have altogether blessed them these three times.
Nm 24:10Nm 24:10וַיִּֽחַר־אַ֤ף בָּלָק֙ אֶל־בִּלְעָ֔ם וַיִּסְפֹּ֖ק אֶת־כַּפָּ֑יו וַיֹּ֨אמֶר בָּלָ֜ק אֶל־בִּלְעָ֗ם לָקֹ֤ב אֹֽיְבַי֙ קְרָאתִ֔יךָ וְהִנֵּה֙ בֵּרַ֣כְתָּ בָרֵ֔ךְ זֶ֖ה שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִֽים׃Nm 24:10
¶Balak’s anger was kindled against Balaam, and he struck his hands together; and Balak said to Balaam, “I called you to curse my enemies, and, behold, you have altogether blessed them these three times.
11Nm 24:1111νῦν οὖν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου εἶπα τιμήσω σε καὶ νῦν ἐστέρησέν σε κύριος τῆς δόξηςNm 24:11
Now therefore flee to thy place: I said, I will honour thee, but now the Lord has deprived thee of glory.
Nm 24:11
Therefore now flee you to your place! I thought to promote you to great honor; but, behold, Yahweh has kept you back from honor.”
Nm 24:11Nm 24:11וְעַתָּ֖ה בְּרַח־לְךָ֣ אֶל־מְקוֹמֶ֑ךָ אָמַ֙רְתִּי֙ כַּבֵּ֣ד אֲכַבֶּדְךָ֔ וְהִנֵּ֛ה מְנָעֲךָ֥ יְהוָ֖ה מִכָּבֽוֹד׃Nm 24:11
Therefore now flee you to your place! I thought to promote you to great honor; but, behold, Yahweh has kept you back from honor.”
12Nm 24:1212καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ οὐχὶ καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου οὓς ἀπέστειλας πρός με ἐλάλησα λέγωνNm 24:12
And Balaam said to Balac, Did I not speak to thy messengers also whom thou sentest to me, saying,
Nm 24:12
¶Balaam said to Balak, “Didn’t I also tell your messengers who you sent to me, saying,
Nm 24:12Nm 24:12וַיֹּ֥אמֶר בִּלְעָ֖ם אֶל־בָּלָ֑ק הֲלֹ֗א גַּ֧ם אֶל־מַלְאָכֶ֛יךָ אֲשֶׁר־שָׁלַ֥חְתָּ אֵלַ֖י דִּבַּ֥רְתִּי לֵאמֹֽר׃Nm 24:12
¶Balaam said to Balak, “Didn’t I also tell your messengers who you sent to me, saying,
13Nm 24:1313ἐάν μοι δῷ Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ’ ἐμαυτοῦ ὅσα ἐὰν εἴπῃ ὁ θεός ταῦτα ἐρῶNm 24:13
If Balac should give me his house full of silver and gold, I shall not be able to transgress the word of the Lord to make it good or bad by myself; whatsoever things God shall say, them will I speak.
Nm 24:13
‘If Balak would give me his house full of silver and gold, I can’t go beyond the word of Yahweh, to do either good or bad of my own mind. I will say what Yahweh says’?
Nm 24:13Nm 24:13אִם־יִתֶּן־לִ֨י בָלָ֜ק מְלֹ֣א בֵיתוֹ֮ כֶּ֣סֶף וְזָהָב֒ לֹ֣א אוּכַ֗ל לַעֲבֹר֙ אֶת־פִּ֣י יְהוָ֔ה לַעֲשׂ֥וֹת טוֹבָ֛ה א֥וֹ רָעָ֖ה מִלִּבִּ֑י אֲשֶׁר־יְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֹת֥וֹ אֲדַבֵּֽר׃Nm 24:13
‘If Balak would give me his house full of silver and gold, I can’t go beyond the word of Yahweh, to do either good or bad of my own mind. I will say what Yahweh says’?
14Nm 24:1414καὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου δεῦρο συμβουλεύσω σοι τί ποιήσει ὁ λαὸς οὗτος τὸν λαόν σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶνNm 24:14
And now, behold, I return to my place; come, I will advise thee of what this people shall do to thy people in the last days.
Nm 24:14
Now, behold, I go to my people: come, and I will inform you what this people shall do to your people in the latter days.”
Nm 24:14Nm 24:14וְעַתָּ֕ה הִנְנִ֥י הוֹלֵ֖ךְ לְעַמִּ֑י לְכָה֙ אִיעָ֣צְךָ֔ אֲשֶׁ֨ר יַעֲשֶׂ֜ה הָעָ֥ם הַזֶּ֛ה לְעַמְּךָ֖ בְּאַחֲרִ֥ית הַיָּמִֽים׃Nm 24:14
Now, behold, I go to my people: come, and I will inform you what this people shall do to your people in the latter days.”
15Nm 24:1515καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶνNm 24:15
And he took up his parable and said, Balaam the son of Beor says, the man who sees truly says,
Nm 24:15
¶He took up his parable, and said,
“Balaam the son of Beor says,
the man whose eye was closed says;
Nm 24:15Nm 24:15וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר נְאֻ֤ם בִּלְעָם֙ בְּנ֣וֹ בְעֹ֔ר וּנְאֻ֥ם הַגֶּ֖בֶר שְׁתֻ֥ם הָעָֽיִן׃Nm 24:15
¶He took up his parable, and said,
“Balaam the son of Beor says,
the man whose eye was closed says;
16Nm 24:1616ἀκούων λόγια θεοῦ ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦNm 24:16
hearing the oracles of God, receiving knowledge from the Most High, and having seen a vision of God in sleep; his eyes were opened.
Nm 24:16
he says, who hears the words of God,
knows the knowledge of the Most High,
and who sees the vision of the Almighty,
Falling down, and having his eyes open:
Nm 24:16Nm 24:16נְאֻ֗ם שֹׁמֵ֙עַ֙ אִמְרֵי־אֵ֔ל וְיֹדֵ֖עַ דַּ֣עַת עֶלְי֑וֹן מַחֲזֵ֤ה שַׁדַּי֙ יֶֽחֱזֶ֔ה נֹפֵ֖ל וּגְל֥וּי עֵינָֽיִם׃Nm 24:16
he says, who hears the words of God,
knows the knowledge of the Most High,
and who sees the vision of the Almighty,
Falling down, and having his eyes open:
17Nm 24:1717δείξω αὐτῷ καὶ οὐχὶ νῦν μακαρίζω καὶ οὐκ ἐγγίζει ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς ΣηθNm 24:17
I will point to him, but not now; I bless him, but he draws not near: a star shall rise out of Jacob, a man shall spring out of Israel; and shall crush the princes of Moab, and shall spoil all the sons of Seth.
Nm 24:17
I see him, but not now.
I see him, but not near.
A star will come out of Jacob.
A scepter will rise out of Israel,
and shall strike through the corners of Moab,
and break down all the sons of Sheth.
Nm 24:17Nm 24:17אֶרְאֶ֙נּוּ֙ וְלֹ֣א עַתָּ֔ה אֲשׁוּרֶ֖נּוּ וְלֹ֣א קָר֑וֹב דָּרַ֨ךְ כּוֹכָ֜ב מִֽיַּעֲקֹ֗ב וְקָ֥ם שֵׁ֙בֶט֙ מִיִּשְׂרָאֵ֔ל וּמָחַץ֙ פַּאֲתֵ֣י מוֹאָ֔ב וְקַרְקַ֖ר כָּל־בְּנֵי־שֵֽׁת׃Nm 24:17
I see him, but not now.
I see him, but not near.
A star will come out of Jacob.
A scepter will rise out of Israel,
and shall strike through the corners of Moab,
and break down all the sons of Sheth.
18Nm 24:1818καὶ ἔσται Εδωμ κληρονομία καὶ ἔσται κληρονομία Ησαυ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ καὶ Ισραηλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύιNm 24:18
And Edom shall be an inheritance, and Esau his enemy shall be an inheritance of Israel, and Israel wrought valiantly.
Nm 24:18
Edom shall be a possession.
Seir, his enemies, also shall be a possession,
while Israel does valiantly.and the inheritance will be Edom and the inheritance will be Esau, the enemy of him and Israel made therein by strength.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-11-25 Editors: 1
Nm 24:18Nm 24:18וְהָיָ֨ה אֱד֜וֹם יְרֵשָׁ֗ה וְהָיָ֧ה יְרֵשָׁ֛ה שֵׂעִ֖יר אֹיְבָ֑יו וְיִשְׂרָאֵ֖ל עֹ֥שֶׂה חָֽיִל׃Nm 24:18
Edom shall be a possession.
Seir, his enemies, also shall be a possession,
while Israel does valiantly.
19Nm 24:1919καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ιακωβ καὶ ἀπολεῖ σῳζόμενον ἐκ πόλεωςNm 24:19
And one shall arise out of Jacob, and destroy out of the city him that escapes.
Nm 24:19
Out of Jacob shall one have dominion,
and shall destroy the remnant from the city.”
Nm 24:19Nm 24:19וְיֵ֖רְדְּ מִֽיַּעֲקֹ֑ב וְהֶֽאֱבִ֥יד שָׂרִ֖יד מֵעִֽיר׃Nm 24:19
Out of Jacob shall one have dominion,
and shall destroy the remnant from the city.”
20Nm 24:2020καὶ ἰδὼν τὸν Αμαληκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ἀρχὴ ἐθνῶν Αμαληκ καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖταιNm 24:20
And having seen Amalec, he took up his parable and said, Amalec is the first of the nations; yet his seed shall perish.
Nm 24:20
¶He looked at Amalek, and took up his parable, and said,
“Amalek was the first of the nations,
But his latter end shall come to destruction.”
Nm 24:20Nm 24:20וַיַּרְא֙ אֶת־עֲמָלֵ֔ק וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר רֵאשִׁ֤ית גּוֹיִם֙ עֲמָלֵ֔ק וְאַחֲרִית֖וֹ עֲדֵ֥י אֹבֵֽד׃Nm 24:20
¶He looked at Amalek, and took up his parable, and said,
“Amalek was the first of the nations,
But his latter end shall come to destruction.”
21Nm 24:2121καὶ ἰδὼν τὸν Καιναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ἰσχυρὰ ἡ κατοικία σου καὶ ἐὰν θῇς ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σουNm 24:21
And having seen the Kenite, he took up his parable and said, thy dwelling-place is strong; yet though thou shouldest put thy nest in a rock,
Nm 24:21
¶He looked at the Kenite, and took up his parable, and said,
“Your dwelling place is strong.
Your nest is set in the rock.
Nm 24:21Nm 24:21וַיַּרְא֙ אֶת־הַקֵּינִ֔י וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר אֵיתָן֙ מֽוֹשָׁבֶ֔ךָ וְשִׂ֥ים בַּסֶּ֖לַע קִנֶּֽךָ׃Nm 24:21
¶He looked at the Kenite, and took up his parable, and said,
“Your dwelling place is strong.
Your nest is set in the rock.
22Nm 24:2222καὶ ἐὰν γένηται τῷ Βεωρ νεοσσιὰ πανουργίας Ἀσσύριοί σε αἰχμαλωτεύσουσινNm 24:22
and though Beor should have a skillfully contrived hiding-place, the Assyrians shall carry thee away captive.
Nm 24:22
Nevertheless Kain shall be wasted,
until Asshur carries you away captive.”
Nm 24:22Nm 24:22כִּ֥י אִם־יִהְיֶ֖ה לְבָ֣עֵֽר קָ֑יִן עַד־מָ֖ה אַשּׁ֥וּר תִּשְׁבֶּֽךָּ׃Nm 24:22
Nevertheless Kain shall be wasted,
until Asshur carries you away captive.”
23Nm 24:2323καὶ ἰδὼν τὸν Ωγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ὦ ὦ τίς ζήσεται ὅταν θῇ ταῦτα ὁ θεόςNm 24:23
And he looked upon Og, and took up his parable and said, Oh, oh, who shall live, when God shall do these things?
Nm 24:23
¶He took up his parable, and said,
“Alas, who shall live when God does this?
Nm 24:23Nm 24:23וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר א֕וֹי מִ֥י יִחְיֶ֖ה מִשֻּׂמ֥וֹ אֵֽל׃Nm 24:23
¶He took up his parable, and said,
“Alas, who shall live when God does this?
24Nm 24:2424καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων καὶ κακώσουσιν Ασσουρ καὶ κακώσουσιν Εβραίους καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνταιNm 24:24
And one shall come forth from the hands of the Citians, and shall afflict Assur, and shall afflict the Hebrews, and they shall perish together.
Nm 24:24
But ships shall come from the coast of Kittim.
They shall afflict Asshur, and shall afflict Eber.
He also shall come to destruction.”
Nm 24:24Nm 24:24וְצִים֙ מִיַּ֣ד כִּתִּ֔ים וְעִנּ֥וּ אַשּׁ֖וּר וְעִנּוּ־עֵ֑בֶר וְגַם־ה֖וּא עֲדֵ֥י אֹבֵֽד׃Nm 24:24
But ships shall come from the coast of Kittim.
They shall afflict Asshur, and shall afflict Eber.
He also shall come to destruction.”
25Nm 24:2525καὶ ἀναστὰς Βαλααμ ἀπῆλθεν ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ Βαλακ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόνNm 24:25
And Balaam rose up and departed and returned to his place, and Balac went to his own home.
Nm 24:25
¶Balaam rose up, and went and returned to his place; and Balak also went his way.
Nm 24:25Nm 24:25וַיָּ֣קָם בִּלְעָ֔ם וַיֵּ֖לֶךְ וַיָּ֣שָׁב לִמְקֹמ֑וֹ וְגַם־בָּלָ֖ק הָלַ֥ךְ לְדַרְכּֽוֹ׃ פ Nm 24:25
¶Balaam rose up, and went and returned to his place; and Balak also went his way.
« Ch 23» Ch 25

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Jul-2024 05:54:52 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top