www.katabiblon.com

Μιχαίας - מיכה

Micah - Michah [Micah]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Mi 6:11ἀκούσατε δὴ λόγον κυρίου κύριος εἶπεν ἀνάστηθι κρίθητι πρὸς τὰ ὄρη καὶ ἀκουσάτωσαν οἱ βουνοὶ φωνήν σουMi 6:1
Hear now a word: the Lord God has said; Arise, plead with the mountains, and let the hills hear thy voice.
Mi 6:1
¶Listen now to what Yahweh says:
“Arise, plead your case before the mountains,
and let the hills hear what you have to say.
Mi 6:1Mi 6:1שִׁמְעוּ־נָ֕א אֵ֥ת אֲשֶׁר־יְהוָ֖ה אֹמֵ֑ר ק֚וּם רִ֣יב אֶת־הֶהָרִ֔ים וְתִשְׁמַ֥עְנָה הַגְּבָע֖וֹת קוֹלֶֽךָ׃Mi 6:1
¶Listen now to what Yahweh says:
“Arise, plead your case before the mountains,
and let the hills hear what you have to say.
2Mi 6:22ἀκούσατε βουνοί τὴν κρίσιν τοῦ κυρίου καὶ αἱ φάραγγες θεμέλια τῆς γῆς ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ μετὰ τοῦ Ισραηλ διελεγχθήσεταιMi 6:2
Hear ye, O mountains, the controversy of the Lord, and ye valleys even the foundations of the earth: for the Lord has a controversy with his people, and will plead with Israel.
Mi 6:2
Hear, you mountains, Yahweh’s controversy,
and you enduring foundations of the earth;
for Yahweh has a controversy with his people,
and he will contend with Israel.
Mi 6:2Mi 6:2שִׁמְע֤וּ הָרִים֙ אֶת־רִ֣יב יְהוָ֔ה וְהָאֵתָנִ֖ים מֹ֣סְדֵי אָ֑רֶץ כִּ֣י רִ֤יב לַֽיהוָה֙ עִם־עַמּ֔וֹ וְעִם־יִשְׂרָאֵ֖ל יִתְוַכָּֽח׃Mi 6:2
Hear, you mountains, Yahweh’s controversy,
and you enduring foundations of the earth;
for Yahweh has a controversy with his people,
and he will contend with Israel.
3Mi 6:33λαός μου τί ἐποίησά σοι ἢ τί ἐλύπησά σε ἢ τί παρηνώχλησά σοι ἀποκρίθητί μοιMi 6:3
O my people, what have I done to thee? or wherein have I grieved thee? or wherein have I troubled thee? answer me.
Mi 6:3
My people, what have I done to you?
How have I burdened you?
Answer me!
Mi 6:3Mi 6:3עַמִּ֛י מֶה־עָשִׂ֥יתִי לְךָ֖ וּמָ֣ה הֶלְאֵתִ֑יךָ עֲנֵ֥ה בִֽי׃Mi 6:3
My people, what have I done to you?
How have I burdened you?
Answer me!
4Mi 6:44διότι ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σε καὶ ἐξαπέστειλα πρὸ προσώπου σου τὸν Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ ΜαριαμMi 6:4
For I brought tee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of bondage, and sent before thee Moses, and Aaron, and Mariam.
Mi 6:4
For I brought you up out of the land of Egypt,
and redeemed you out of the house of bondage.
I sent before you Moses, Aaron, and Miriam.
Mi 6:4Mi 6:4כִּ֤י הֶעֱלִתִ֙יךָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וּמִבֵּ֥ית עֲבָדִ֖ים פְּדִיתִ֑יךָ וָאֶשְׁלַ֣ח לְפָנֶ֔יךָ אֶת־מֹשֶׁ֖ה אַהֲרֹ֥ן וּמִרְיָֽם׃Mi 6:4
For I brought you up out of the land of Egypt,
and redeemed you out of the house of bondage.
I sent before you Moses, Aaron, and Miriam.
5Mi 6:55λαός μου μνήσθητι δὴ τί ἐβουλεύσατο κατὰ σοῦ Βαλακ βασιλεὺς Μωαβ καὶ τί ἀπεκρίθη αὐτῷ Βαλααμ υἱὸς τοῦ Βεωρ ἀπὸ τῶν σχοίνων ἕως τοῦ Γαλγαλ ὅπως γνωσθῇ ἡ δικαιοσύνη τοῦ κυρίουMi 6:5
O my people, remember now, what counsel Balac king of Moab took against thee, and what Balaam the son of Beor answered him, from the reeds to Galgal; that the righteousness of the Lord might be known.
Mi 6:5
My people, remember now what Balak king of Moab devised,
and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim to Gilgal,
that you may know the righteous acts of Yahweh.”
Mi 6:5Mi 6:5עַמִּ֗י זְכָר־נָא֙ מַה־יָּעַ֗ץ בָּלָק֙ מֶ֣לֶךְ מוֹאָ֔ב וּמֶה־עָנָ֥ה אֹת֖וֹ בִּלְעָ֣ם בֶּן־בְּע֑וֹר מִן־הַשִּׁטִּים֙ עַד־הַגִּלְגָּ֔ל לְמַ֕עַן דַּ֖עַת צִדְק֥וֹת יְהוָֽה׃Mi 6:5
My people, remember now what Balak king of Moab devised,
and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim to Gilgal,
that you may know the righteous acts of Yahweh.”
6Mi 6:66ἐν τίνι καταλάβω τὸν κύριον ἀντιλήμψομαι θεοῦ μου ὑψίστου εἰ καταλήμψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμασιν ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοιςMi 6:6
Wherewithal shall I reach the Lord, and lay hold of my God most high? shall I reach him by whole-burnt-offerings, by calves of a year old?
Mi 6:6
How shall I come before Yahweh,
and bow myself before the exalted God?
Shall I come before him with burnt offerings,
with calves a year old?
Mi 6:6Mi 6:6בַּמָּה֙ אֲקַדֵּ֣ם יְהוָ֔ה אִכַּ֖ף לֵאלֹהֵ֣י מָר֑וֹם הַאֲקַדְּמֶ֣נּוּ בְעוֹל֔וֹת בַּעֲגָלִ֖ים בְּנֵ֥י שָׁנָֽה׃Mi 6:6
How shall I come before Yahweh,
and bow myself before the exalted God?
Shall I come before him with burnt offerings,
with calves a year old?
7Mi 6:77εἰ προσδέξεται κύριος ἐν χιλιάσιν κριῶν ἢ ἐν μυριάσιν χειμάρρων πιόνων εἰ δῶ πρωτότοκά μου ἀσεβείας καρπὸν κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μουMi 6:7
Will the Lord accept thousands of rams, or ten thousands of fat goats? should I give my first-born for ungodliness, the fruit of my body for the sin of my soul?
Mi 6:7
Will Yahweh be pleased with thousands of rams?
With tens of thousands of rivers of oil?
Shall I give my firstborn for my disobedience?
The fruit of my body for the sin of my soul?Will The Lord accept thousands of rams? or myriads of torrents of fat?
Should I give my first born for ungodliness?
the fruit of my bellyª on behalf of the sin of my soul?
———
a exact same word in John 3:4 metaphor for womb
b we have nothing to offer on our own behalf (Is 64:6) so our 2Cor 5:20-21 ambassadorship is to share the good news (Rom 10:17,Matt 28:19) that God has made Jesus to be sin for us
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-01-04 Editors: 1
Mi 6:7Mi 6:7הֲיִרְצֶ֤ה יְהוָה֙ בְּאַלְפֵ֣י אֵילִ֔ים בְּרִֽבְב֖וֹת נַֽחֲלֵי־שָׁ֑מֶן הַאֶתֵּ֤ן בְּכוֹרִי֙ פִּשְׁעִ֔י פְּרִ֥י בִטְנִ֖י חַטַּ֥את נַפְשִֽׁי׃Mi 6:7
Will Yahweh be pleased with thousands of rams?
With tens of thousands of rivers of oil?
Shall I give my firstborn for my disobedience?
The fruit of my body for the sin of my soul?
8Mi 6:88εἰ ἀνηγγέλη σοι ἄνθρωπε τί καλόν ἢ τί κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλ’ ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ κυρίου θεοῦ σουMi 6:8
Has it not been told thee, O man, what is good? or what does the Lord require of thee, but to do justice, and love mercy, and be ready to walk with the Lord thy God?
Mi 6:8
He has shown you, O man, what is good.
What does Yahweh require of you, but to act justly,
to love mercy, and to walk humbly with your God?Has it been proclaimed to you o man what is good, or what The Lord is seeking from among you other than to do judgment and love mercy and to be ready to go with (follow) The Lord your God?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-01-04 Editors: 1
Mi 6:8Mi 6:8הִגִּ֥יד לְךָ֛ אָדָ֖ם מַה־טּ֑וֹב וּמָֽה־יְהוָ֞ה דּוֹרֵ֣שׁ מִמְּךָ֗ כִּ֣י אִם־עֲשׂ֤וֹת מִשְׁפָּט֙ וְאַ֣הֲבַת חֶ֔סֶד וְהַצְנֵ֥עַ לֶ֖כֶת עִם־אֱלֹהֶֽיךָ׃ פ Mi 6:8
He has shown you, O man, what is good.
What does Yahweh require of you, but to act justly,
to love mercy, and to walk humbly with your God?
9Mi 6:99φωνὴ κυρίου τῇ πόλει ἐπικληθήσεται καὶ σώσει φοβουμένους τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἄκουε φυλή καὶ τίς κοσμήσει πόλινMi 6:9
The Lord's voice shall be proclaimed in the city, and he shall save those that fear his name: hear, O tribe; and who shall order the city?
Mi 6:9
Yahweh’s voice calls to the city,
and wisdom sees your name:
“Listen to the rod,
and he who appointed it.The voice of The Lord will be called upon by the city and He will save the ones fearing His name; Listen O tribe, who will set the city in order?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-09-13 Editors: 1
Mi 6:9Mi 6:9ק֤וֹל יְהוָה֙ לָעִ֣יר יִקְרָ֔א וְתוּשִׁיָּ֖ה יִרְאֶ֣ה שְׁמֶ֑ךָ שִׁמְע֥וּ מַטֶּ֖ה וּמִ֥י יְעָדָֽהּ׃Mi 6:9
Yahweh’s voice calls to the city,
and wisdom sees your name:
“Listen to the rod,
and he who appointed it.
10Mi 6:1010μὴ πῦρ καὶ οἶκος ἀνόμου θησαυρίζων θησαυροὺς ἀνόμους καὶ μετὰ ὕβρεως ἀδικίαMi 6:10
Is there not fire, and the house of the wicked heaping up wicked treasures, and that with the pride of unrighteousness?
Mi 6:10
Are there yet treasures of wickedness in the house of the wicked,
and a short ephah that is accursed?
Mi 6:10Mi 6:10ע֗וֹד הַאִשׁ֙ בֵּ֣ית רָשָׁ֔ע אֹצְר֖וֹת רֶ֑שַׁע וְאֵיפַ֥ת רָז֖וֹן זְעוּמָֽה׃Mi 6:10
Are there yet treasures of wickedness in the house of the wicked,
and a short ephah that is accursed?
11Mi 6:1111εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος καὶ ἐν μαρσίππῳ στάθμια δόλουMi 6:11
Shall the wicked be justified by the balanced, or deceitful weights in the bag,
Mi 6:11
Shall I be pure with dishonest scales,
and with a bag of deceitful weights?
Mi 6:11Mi 6:11הַאֶזְכֶּ֖ה בְּמֹ֣אזְנֵי רֶ֑שַׁע וּבְכִ֖יס אַבְנֵ֥י מִרְמָֽה׃Mi 6:11
Shall I be pure with dishonest scales,
and with a bag of deceitful weights?
12Mi 6:1212ἐξ ὧν τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἀσεβείας ἔπλησαν καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἐλάλουν ψευδῆ καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶνMi 6:12
whereby they have accumulated their ungodly wealth, and they that dwell in the city have uttered falsehoods, and their tongue has been exalted in their mouth?
Mi 6:12
Her rich men are full of violence,
her inhabitants speak lies,
and their tongue is deceitful in their speech.
Mi 6:12Mi 6:12אֲשֶׁ֤ר עֲשִׁירֶ֙יהָ֙ מָלְא֣וּ חָמָ֔ס וְיֹשְׁבֶ֖יהָ דִּבְּרוּ־שָׁ֑קֶר וּלְשׁוֹנָ֖ם רְמִיָּ֥ה בְּפִיהֶֽם׃Mi 6:12
Her rich men are full of violence,
her inhabitants speak lies,
and their tongue is deceitful in their speech.
13Mi 6:1313καὶ ἐγὼ ἄρξομαι τοῦ πατάξαι σε ἀφανιῶ σε ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις σουMi 6:13
Therefore will I begin to smite thee; I will destroy thee in thy sins.
Mi 6:13
Therefore I also have struck you with a grievous wound.
I have made you desolate because of your sins.
Mi 6:13Mi 6:13וְגַם־אֲנִ֖י הֶחֱלֵ֣יתִי הַכּוֹתֶ֑ךָ הַשְׁמֵ֖ם עַל־חַטֹּאתֶֽךָ׃Mi 6:13
Therefore I also have struck you with a grievous wound.
I have made you desolate because of your sins.
14Mi 6:1414σὺ φάγεσαι καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇς καὶ σκοτάσει ἐν σοὶ καὶ ἐκνεύσει καὶ οὐ μὴ διασωθῇς καὶ ὅσοι ἐὰν διασωθῶσιν εἰς ῥομφαίαν παραδοθήσονταιMi 6:14
Thou shalt eat, and shalt not be satisfied; and there shall be darkness upon thee; and he shall depart from thee, and thou shalt not escape; and all that shall escape shall be delivered over to the sword.
Mi 6:14
You shall eat, but not be satisfied.
Your humiliation will be in your midst.
You will store up, but not save;
and that which you save I will give up to the sword.
Mi 6:14Mi 6:14אַתָּ֤ה תֹאכַל֙ וְלֹ֣א תִשְׂבָּ֔ע וְיֶשְׁחֲךָ֖ בְּקִרְבֶּ֑ךָ וְתַסֵּג֙ וְלֹ֣א תַפְלִ֔יט וַאֲשֶׁ֥ר תְּפַלֵּ֖ט לַחֶ֥רֶב אֶתֵּֽן׃Mi 6:14
You shall eat, but not be satisfied.
Your humiliation will be in your midst.
You will store up, but not save;
and that which you save I will give up to the sword.
15Mi 6:1515σὺ σπερεῖς καὶ οὐ μὴ ἀμήσῃς σὺ πιέσεις ἐλαίαν καὶ οὐ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον καὶ οἶνον καὶ οὐ μὴ πίητε καὶ ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μουMi 6:15
Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt press the olive, but thou shalt not anoint thyself with oil; and shalt make wine, but ye shall drink no wine: and the ordinances of my people shall be utterly abolished.
Mi 6:15
You will sow, but won’t reap.
You will tread the olives, but won’t anoint yourself with oil;
and crush grapes, but won’t drink the wine.
Mi 6:15Mi 6:15אַתָּ֥ה תִזְרַ֖ע וְלֹ֣א תִקְצ֑וֹר אַתָּ֤ה תִדְרֹֽךְ־זַ֙יִת֙ וְלֹא־תָס֣וּךְ שֶׁ֔מֶן וְתִיר֖וֹשׁ וְלֹ֥א תִשְׁתֶּה־יָּֽיִן׃Mi 6:15
You will sow, but won’t reap.
You will tread the olives, but won’t anoint yourself with oil;
and crush grapes, but won’t drink the wine.
16Mi 6:1616καὶ ἐφύλαξας τὰ δικαιώματα Ζαμβρι καὶ πάντα τὰ ἔργα οἴκου Αχααβ καὶ ἐπορεύθητε ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν ὅπως παραδῶ σε εἰς ἀφανισμὸν καὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμόν καὶ ὀνείδη λαῶν λήμψεσθεMi 6:16
For thou hast kept the statues of Zambri, and done all the works of the house of Achaab; and ye have walked in their ways, that I might deliver thee to utter destruction, and those that inhabit the city to hissing: and ye shall bear the reproach of nations.
Mi 6:16
For the statutes of Omri are kept,
and all the works of the house of Ahab.
You walk in their counsels,
that I may make you a ruin,
and her inhabitants a hissing;
And you will bear the reproach of my people.”
Mi 6:16Mi 6:16וְיִשְׁתַּמֵּ֞ר חֻקּ֣וֹת עָמְרִ֗י וְכֹל֙ מַעֲשֵׂ֣ה בֵית־אַחְאָ֔ב וַתֵּלְכ֖וּ בְּמֹֽעֲצוֹתָ֑ם לְמַעַן֩ תִּתִּ֨י אֹתְךָ֜ לְשַׁמָּ֗ה וְיֹשְׁבֶ֙יהָ֙ לִשְׁרֵקָ֔ה וְחֶרְפַּ֥ת עַמִּ֖י תִּשָּֽׂאוּ׃ פ Mi 6:16
For the statutes of Omri are kept,
and all the works of the house of Ahab.
You walk in their counsels,
that I may make you a ruin,
and her inhabitants a hissing;
And you will bear the reproach of my people.”
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Jul-2024 16:38:17 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top