www.katabiblon.com

Ἰωὴλ - יואל

Joel - Yoel [Joel]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Jl 2:11σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ μου καὶ συγχυθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν διότι πάρεστιν ἡμέρα κυρίου ὅτι ἐγγύςJl 2:1
Sound the trumpet in Sion, make a proclamation in my holy mountain, and let all the inhabitants of the land be confounded: for the day of the Lord is near;
Jl 2:1Blow the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain! Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of YahwehLord comes, for it is close at hand:
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-11-07 Editors: 1
Jl 2:1Jl 2:1תִּקְע֨וּ שׁוֹפָ֜ר בְּצִיּ֗וֹן וְהָרִ֙יעוּ֙ בְּהַ֣ר קָדְשִׁ֔י יִרְגְּז֕וּ כֹּ֖ל יֹשְׁבֵ֣י הָאָ֑רֶץ כִּֽי־בָ֥א יוֹם־יְהוָ֖ה כִּ֥י קָרֽוֹב׃Jl 2:1
Blow the trumpet in Zion,
and sound an alarm in my holy mountain!
Let all the inhabitants of the land tremble,
for the day of Yahweh comes,
for it is close at hand:
2Jl 2:22ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός ὅμοιος αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ μετ’ αὐτὸν οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶνJl 2:2
for a day of darkness and gloominess is near, a day of cloud and mist: a numerous and strong people shall be spread upon the mountains as the morning; there has not been from the beginning one like it, and after it there shall not be again even to the years of many generations.
Jl 2:2
A day of darkness and gloominess,
a day of clouds and thick darkness.
As the dawn spreading on the mountains,
a great and strong people;
there has never been the like,
neither will there be any more after them,
even to the years of many generations.
Jl 2:2Jl 2:2י֧וֹם חֹ֣שֶׁךְ וַאֲפֵלָ֗ה י֤וֹם עָנָן֙ וַעֲרָפֶ֔ל כְּשַׁ֖חַר פָּרֻ֣שׂ עַל־הֶֽהָרִ֑ים עַ֚ם רַ֣ב וְעָצ֔וּם כָּמֹ֗הוּ לֹ֤א נִֽהְיָה֙ מִן־הָ֣עוֹלָ֔ם וְאַֽחֲרָיו֙ לֹ֣א יוֹסֵ֔ף עַד־שְׁנֵ֖י דּ֥וֹר וָדֽוֹר׃Jl 2:2
A day of darkness and gloominess,
a day of clouds and thick darkness.
As the dawn spreading on the mountains,
a great and strong people;
there has never been the like,
neither will there be any more after them,
even to the years of many generations.
3Jl 2:33τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πῦρ ἀναλίσκον καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτομένη φλόξ ὡς παράδεισος τρυφῆς ἡ γῆ πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὰ ὄπισθεν αὐτοῦ πεδίον ἀφανισμοῦ καὶ ἀνασῳζόμενος οὐκ ἔσται αὐτῷJl 2:3
Before them is a consuming fire, and behind them is a flame kindled: the land before them is as a paradise of delight, and behind them a desolate plain: and there shall none of them escape.
Jl 2:3
A fire devours before them,
and behind them, a flame burns.
The land is as the garden of Eden before them,
and behind them, a desolate wilderness.
Yes, and no one has escaped them.
Jl 2:3Jl 2:3לְפָנָיו֙ אָ֣כְלָה אֵ֔שׁ וְאַחֲרָ֖יו תְּלַהֵ֣ט לֶֽהָבָ֑ה כְּגַן־עֵ֨דֶן הָאָ֜רֶץ לְפָנָ֗יו וְאַֽחֲרָיו֙ מִדְבַּ֣ר שְׁמָמָ֔ה וְגַם־פְּלֵיטָ֖ה לֹא־הָ֥יְתָה לּֽוֹ׃Jl 2:3
A fire devours before them,
and behind them, a flame burns.
The land is as the garden of Eden before them,
and behind them, a desolate wilderness.
Yes, and no one has escaped them.
4Jl 2:44ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὄψις αὐτῶν καὶ ὡς ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονταιJl 2:4
Their appearance is as the appearance of horses; and as horsemen, so shall they pursue.
Jl 2:4
The appearance of them is as the appearance of horses,
and as horsemen, so do they run.
Jl 2:4Jl 2:4כְּמַרְאֵ֥ה סוּסִ֖ים מַרְאֵ֑הוּ וּכְפָרָשִׁ֖ים כֵּ֥ן יְרוּצֽוּן׃Jl 2:4
The appearance of them is as the appearance of horses,
and as horsemen, so do they run.
5Jl 2:55ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐξαλοῦνται καὶ ὡς φωνὴ φλογὸς πυρὸς κατεσθιούσης καλάμην καὶ ὡς λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρὸς παρατασσόμενος εἰς πόλεμονJl 2:5
As the sound of chariots on the tops of mountains shall they leap, and as the sound of a flame of fire devouring stubble, and as a numerous and strong people setting themselves in array for battle.
Jl 2:5
Like the noise of chariots on the tops of the mountains do they leap,
like the noise of a flame of fire that devours the stubble,
as a strong people set in battle array.
Jl 2:5Jl 2:5כְּק֣וֹל מַרְכָּב֗וֹת עַל־רָאשֵׁ֤י הֶֽהָרִים֙ יְרַקֵּד֔וּן כְּקוֹל֙ לַ֣הַב אֵ֔שׁ אֹכְלָ֖ה קָ֑שׁ כְּעַ֣ם עָצ֔וּם עֱר֖וּךְ מִלְחָמָֽה׃Jl 2:5
Like the noise of chariots on the tops of the mountains do they leap,
like the noise of a flame of fire that devours the stubble,
as a strong people set in battle array.
6Jl 2:66ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ συντριβήσονται λαοί πᾶν πρόσωπον ὡς πρόσκαυμα χύτραςJl 2:6
Before them shall the people be crushed: every face shall be as the blackness of a caldron.
Jl 2:6
At their presence the peoples are in anguish.
All faces have grown pale.
Jl 2:6Jl 2:6מִפָּנָ֖יו יָחִ֣ילוּ עַמִּ֑ים כָּל־פָּנִ֖ים קִבְּצ֥וּ פָארֽוּר׃Jl 2:6
At their presence the peoples are in anguish.
All faces have grown pale.
7Jl 2:77ὡς μαχηταὶ δραμοῦνται καὶ ὡς ἄνδρες πολεμισταὶ ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ τείχη καὶ ἕκαστος ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ πορεύσεται καὶ οὐ μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς τρίβους αὐτῶνJl 2:7
As warriors shall they run, and as men of war shall they mount on the walls; and each shall move in his right path, and they shall not turn aside from their tracks:
Jl 2:7
They run like mighty men.
They climb the wall like warriors.
They each march in his line, and they don’t swerve off course.
Jl 2:7Jl 2:7כְּגִבּוֹרִ֣ים יְרֻצ֔וּן כְּאַנְשֵׁ֥י מִלְחָמָ֖ה יַעֲל֣וּ חוֹמָ֑ה וְאִ֤ישׁ בִּדְרָכָיו֙ יֵֽלֵכ֔וּן וְלֹ֥א יְעַבְּט֖וּן אֹרְחוֹתָֽם׃Jl 2:7
They run like mighty men.
They climb the wall like warriors.
They each march in his line, and they don’t swerve off course.
8Jl 2:88καὶ ἕκαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐκ ἀφέξεται καταβαρυνόμενοι ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτῶν πορεύσονται καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ συντελεσθῶσινJl 2:8
and not one shall stand aloof from his brother: they shall go on weighed down with their arms, and they fall upon their weapons, yet shall they in no wise be destroyed.
Jl 2:8
Neither does one jostle another;
they march everyone in his path,
and they burst through the defenses,
and don’t break ranks.
Jl 2:8Jl 2:8וְאִ֤ישׁ אָחִיו֙ לֹ֣א יִדְחָק֔וּן גֶּ֥בֶר בִּמְסִלָּת֖וֹ יֵֽלֵכ֑וּן וּבְעַ֥ד הַשֶּׁ֛לַח יִפֹּ֖לוּ לֹ֥א יִבְצָֽעוּ׃Jl 2:8
Neither does one jostle another;
they march everyone in his path,
and they burst through the defenses,
and don’t break ranks.
9Jl 2:99τῆς πόλεως ἐπιλήμψονται καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων δραμοῦνται καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀναβήσονται καὶ διὰ θυρίδων εἰσελεύσονται ὡς κλέπταιJl 2:9
They shall seize upon the city, and run upon the walls, and go up upon the houses, and enter in through the windows as thieves.
Jl 2:9
They rush on the city.
They run on the wall.
They climb up into the houses.
They enter in at the windows like thieves.
Jl 2:9Jl 2:9בָּעִ֣יר יָשֹׁ֗קּוּ בַּֽחוֹמָה֙ יְרֻצ֔וּן בַּבָּתִּ֖ים יַעֲל֑וּ בְּעַ֧ד הַחַלּוֹנִ֛ים יָבֹ֖אוּ כַּגַּנָּֽב׃Jl 2:9
They rush on the city.
They run on the wall.
They climb up into the houses.
They enter in at the windows like thieves.
10Jl 2:1010πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ γῆ καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανός ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσιν καὶ τὰ ἄστρα δύσουσιν τὸ φέγγος αὐτῶνJl 2:10
Before them the earth shall be confounded, and the sky shall be shaken: the sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their light.
Jl 2:10
The earth quakes before them.
The heavens tremble.
The sun and the moon are darkened,
and the stars withdraw their shining.
Jl 2:10Jl 2:10לְפָנָיו֙ רָ֣גְזָה אֶ֔רֶץ רָעֲשׁ֖וּ שָׁמָ֑יִם שֶׁ֤מֶשׁ וְיָרֵ֙חַ֙ קָדָ֔רוּ וְכוֹכָבִ֖ים אָסְפ֥וּ נָגְהָֽם׃Jl 2:10
The earth quakes before them.
The heavens tremble.
The sun and the moon are darkened,
and the stars withdraw their shining.
11Jl 2:1111καὶ κύριος δώσει φωνὴν αὐτοῦ πρὸ προσώπου δυνάμεως αὐτοῦ ὅτι πολλή ἐστιν σφόδρα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα λόγων αὐτοῦ διότι μεγάλη ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου μεγάλη καὶ ἐπιφανὴς σφόδρα καὶ τίς ἔσται ἱκανὸς αὐτῇJl 2:11
And the Lord shall utter his voice before his host: for his camp is very great: for the execution of his words is mighty: for the day of the Lord is great, very glorious, and who shall be able to resist it?
Jl 2:11
Yahweh thunders his voice before his army;
for his forces are very great;
for he is strong who obeys his command;
for the day of Yahweh is great and very awesome,
and who can endure it?
Jl 2:11Jl 2:11וַֽיהוָ֗ה נָתַ֤ן קוֹלוֹ֙ לִפְנֵ֣י חֵיל֔וֹ כִּ֣י רַ֤ב מְאֹד֙ מַחֲנֵ֔הוּ כִּ֥י עָצ֖וּם עֹשֵׂ֣ה דְבָר֑וֹ כִּֽי־גָד֧וֹל יוֹם־יְהוָ֛ה וְנוֹרָ֥א מְאֹ֖ד וּמִ֥י יְכִילֶֽנּוּ׃Jl 2:11
Yahweh thunders his voice before his army;
for his forces are very great;
for he is strong who obeys his command;
for the day of Yahweh is great and very awesome,
and who can endure it?
12Jl 2:1212καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν κοπετῷJl 2:12
Now therefore, saith the Lord your God, turn to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with lamentation:
Jl 2:12
“Yet even now,” says Yahweh, “turn to me with all your heart,
and with fasting, and with weeping, and with mourning.”
Jl 2:12Jl 2:12וְגַם־עַתָּה֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה שֻׁ֥בוּ עָדַ֖י בְּכָל־לְבַבְכֶ֑ם וּבְצ֥וֹם וּבְבְכִ֖י וּבְמִסְפֵּֽד׃Jl 2:12
“Yet even now,” says Yahweh, “turn to me with all your heart,
and with fasting, and with weeping, and with mourning.”
13Jl 2:1313καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαιςJl 2:13
and rend your hearts, and not your garments, and turn to the Lord your God: for he is merciful and compassionate, long-suffering, and plenteous in mercy, and repents of evils.
Jl 2:13
Tear your heart, and not your garments,
and turn to Yahweh, your God;
for he is gracious and merciful,
slow to anger, and abundant in loving kindness,
and relents from sending calamity.
Jl 2:13Jl 2:13וְקִרְע֤וּ לְבַבְכֶם֙ וְאַל־בִּגְדֵיכֶ֔ם וְשׁ֖וּבוּ אֶל־יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם כִּֽי־חַנּ֤וּן וְרַחוּם֙ ה֔וּא אֶ֤רֶךְ אַפַּ֙יִם֙ וְרַב־חֶ֔סֶד וְנִחָ֖ם עַל־הָרָעָֽה׃Jl 2:13
Tear your heart, and not your garments,
and turn to Yahweh, your God;
for he is gracious and merciful,
slow to anger, and abundant in loving kindness,
and relents from sending calamity.
14Jl 2:1414τίς οἶδεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτοῦ εὐλογίαν θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶνJl 2:14
Who knows if he will return, and repent, and leave a blessing behind him, even a meat-offering and a drink-offering to the Lord your God?
Jl 2:14
Who knows? He may turn and relent,
and leave a blessing behind him,
even a meal offering and a drink offering to Yahweh, your God.
Jl 2:14Jl 2:14מִ֥י יוֹדֵ֖עַ יָשׁ֣וּב וְנִחָ֑ם וְהִשְׁאִ֤יר אַֽחֲרָיו֙ בְּרָכָ֔ה מִנְחָ֣ה וָנֶ֔סֶךְ לַיהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃ פ Jl 2:14
Who knows? He may turn and relent,
and leave a blessing behind him,
even a meal offering and a drink offering to Yahweh, your God.
15Jl 2:1515σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείανJl 2:15
Sound the trumpet in Sion, sanctify a fast, proclaim a solemn service:
Jl 2:15
Blow the trumpet in Zion!
Sanctify a fast.
Call a solemn assembly.
Jl 2:15Jl 2:15תִּקְע֥וּ שׁוֹפָ֖ר בְּצִיּ֑וֹן קַדְּשׁוּ־צ֖וֹם קִרְא֥וּ עֲצָרָֽה׃Jl 2:15
Blow the trumpet in Zion!
Sanctify a fast.
Call a solemn assembly.
16Jl 2:1616συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ καὶ νύμφη ἐκ τοῦ παστοῦ αὐτῆςJl 2:16
gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the infants at the breast: let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet.
Jl 2:16
Gather the people.
Sanctify the assembly.
Assemble the elders.
Gather the children, and those who nurse from breasts.
Let the bridegroom go forth from his room,
and the bride out of her room.
Jl 2:16Jl 2:16אִסְפוּ־עָ֞ם קַדְּשׁ֤וּ קָהָל֙ קִבְצ֣וּ זְקֵנִ֔ים אִסְפוּ֙ עֽוֹלָלִ֔ים וְיֹנְקֵ֖י שָׁדָ֑יִם יֵצֵ֤א חָתָן֙ מֵֽחֶדְר֔וֹ וְכַלָּ֖ה מֵחֻפָּתָֽהּ׃Jl 2:16
Gather the people.
Sanctify the assembly.
Assemble the elders.
Gather the children, and those who nurse from breasts.
Let the bridegroom go forth from his room,
and the bride out of her room.
17Jl 2:1717ἀνὰ μέσον τῆς κρηπῖδος τοῦ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες κυρίῳ καὶ ἐροῦσιν φεῖσαι κύριε τοῦ λαοῦ σου καὶ μὴ δῷς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος τοῦ κατάρξαι αὐτῶν ἔθνη ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶνJl 2:17
Between the porch and the altar let the priests that minister to the Lord weep, and say, Spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them, lest they should say among the heathen, Where is their God?
Jl 2:17
Let the priests, the ministers of Yahweh, weep between the porch and the altar,
and let them say, “Spare your people, Yahweh,
and don’t give your heritage to reproach,
that the nations should rule over them.
Why should they say among the peoples,
‘Where is their God?’”
Jl 2:17Jl 2:17בֵּ֤ין הָאוּלָם֙ וְלַמִּזְבֵּ֔חַ יִבְכּוּ֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים מְשָׁרְתֵ֖י יְהוָ֑ה וְֽיֹאמְר֞וּ ח֧וּסָה יְהוָ֣ה עַל־עַמֶּ֗ךָ וְאַל־תִּתֵּ֨ן נַחֲלָתְךָ֤ לְחֶרְפָּה֙ לִמְשָׁל־בָּ֣ם גּוֹיִ֔ם לָ֚מָּה יֹאמְר֣וּ בָֽעַמִּ֔ים אַיֵּ֖ה אֱלֹהֵיהֶֽם׃Jl 2:17
Let the priests, the ministers of Yahweh, weep between the porch and the altar,
and let them say, “Spare your people, Yahweh,
and don’t give your heritage to reproach,
that the nations should rule over them.
Why should they say among the peoples,
‘Where is their God?’”
18Jl 2:1818καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦJl 2:18
But the Lord was jealous of his land, and spared his people.
Jl 2:18
Then Yahweh was jealous for his land,
And had pity on his people.
Jl 2:18Jl 2:18וַיְקַנֵּ֥א יְהוָ֖ה לְאַרְצ֑וֹ וַיַּחְמֹ֖ל עַל־עַמּֽוֹ׃Jl 2:18
Then Yahweh was jealous for his land,
And had pity on his people.
19Jl 2:1919καὶ ἀπεκρίθη κύριος καὶ εἶπεν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω ὑμῖν τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ἐμπλησθήσεσθε αὐτῶν καὶ οὐ δώσω ὑμᾶς οὐκέτι εἰς ὀνειδισμὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιJl 2:19
And the Lord answered and said to his people, Behold, I will send you corn, and wine, and oil, and ye shall be satisfied with them: and I will no longer make you a reproach among the Gentiles.
Jl 2:19
Yahweh answered his people,
“Behold, I will send you grain, new wine, and oil,
and you will be satisfied with them;
and I will no more make you a reproach among the nations.
Jl 2:19Jl 2:19וַיַּ֨עַן יְהוָ֜ה וַיֹּ֣אמֶר לְעַמּ֗וֹ הִנְנִ֨י שֹׁלֵ֤חַ לָכֶם֙ אֶת־הַדָּגָן֙ וְהַתִּיר֣וֹשׁ וְהַיִּצְהָ֔ר וּשְׂבַעְתֶּ֖ם אֹת֑וֹ וְלֹא־אֶתֵּ֨ן אֶתְכֶ֥ם ע֛וֹד חֶרְפָּ֖ה בַּגּוֹיִֽם׃Jl 2:19
Yahweh answered his people,
“Behold, I will send you grain, new wine, and oil,
and you will be satisfied with them;
and I will no more make you a reproach among the nations.
20Jl 2:2020καὶ τὸν ἀπὸ βορρᾶ ἐκδιώξω ἀφ’ ὑμῶν καὶ ἐξώσω αὐτὸν εἰς γῆν ἄνυδρον καὶ ἀφανιῶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην καὶ ἀναβήσεται ἡ σαπρία αὐτοῦ καὶ ἀναβήσεται ὁ βρόμος αὐτοῦ ὅτι ἐμεγάλυνεν τὰ ἔργα αὐτοῦJl 2:20
And I will chase away from you the northern adversary, and will drive him away into a dry land, and I will sink his face in the former sea, and his back parts in the latter sea, and his ill savour shall come up, and his stink come up, because he has wrought great things.
Jl 2:20
But I will remove the northern army far away from you,
and will drive it into a barren and desolate land,
its front into the eastern sea,
and its back into the western sea;
and its stench will come up,
and its bad smell will rise.”
Surely he has done great things.
Jl 2:20Jl 2:20וְֽאֶת־הַצְּפוֹנִ֞י אַרְחִ֣יק מֵעֲלֵיכֶ֗ם וְהִדַּחְתִּיו֮ אֶל־אֶ֣רֶץ צִיָּ֣ה וּשְׁמָמָה֒ אֶת־פָּנָ֗יו אֶל־הַיָּם֙ הַקַּדְמֹנִ֔י וְסֹפ֖וֹ אֶל־הַיָּ֣ם הָאַֽחֲר֑וֹן וְעָלָ֣ה בָאְשׁ֗וֹ וְתַ֙עַל֙ צַחֲנָת֔וֹ כִּ֥י הִגְדִּ֖יל לַעֲשֽׂוֹת׃Jl 2:20
But I will remove the northern army far away from you,
and will drive it into a barren and desolate land,
its front into the eastern sea,
and its back into the western sea;
and its stench will come up,
and its bad smell will rise.”
Surely he has done great things.
21Jl 2:2121θάρσει γῆ χαῖρε καὶ εὐφραίνου ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαιJl 2:21
Be of good courage, O land; rejoice and be glad: for the Lord has done great things.
Jl 2:21
Land, don’t be afraid.
Be glad and rejoice, for Yahweh has done great things.
Jl 2:21Jl 2:21אַל־תִּֽירְאִ֖י אֲדָמָ֑ה גִּ֣ילִי וּשְׂמָ֔חִי כִּֽי־הִגְדִּ֥יל יְהוָ֖ה לַעֲשֽׂוֹת׃Jl 2:21
Land, don’t be afraid.
Be glad and rejoice, for Yahweh has done great things.
22Jl 2:2222θαρσεῖτε κτήνη τοῦ πεδίου ὅτι βεβλάστηκεν πεδία τῆς ἐρήμου ὅτι ξύλον ἤνεγκεν τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἄμπελος καὶ συκῆ ἔδωκαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶνJl 2:22
Be of good courage, ye beasts of the plain, for the plains of the wilderness have budded, for the trees have borne their fruit, the fig tree and the vine have yielded their strength.
Jl 2:22
Don’t be afraid, you animals of the field;
for the pastures of the wilderness spring up,
for the tree bears its fruit.
The fig tree and the vine yield their strength.
Jl 2:22Jl 2:22אַל־תִּֽירְאוּ֙ בַּהֲמ֣וֹת שָׂדַ֔י כִּ֥י דָשְׁא֖וּ נְא֣וֹת מִדְבָּ֑ר כִּֽי־עֵץ֙ נָשָׂ֣א פִרְי֔וֹ תְּאֵנָ֥ה וָגֶ֖פֶן נָתְנ֥וּ חֵילָֽם׃Jl 2:22
Don’t be afraid, you animals of the field;
for the pastures of the wilderness spring up,
for the tree bears its fruit.
The fig tree and the vine yield their strength.
23Jl 2:2323καὶ τὰ τέκνα Σιων χαίρετε καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν διότι ἔδωκεν ὑμῖν τὰ βρώματα εἰς δικαιοσύνην καὶ βρέξει ὑμῖν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον καθὼς ἔμπροσθενJl 2:23
Rejoice then and be glad, ye children of Sion, in the Lord your God: for he has given you food fully, and he will rain on you the early and the latter rain, as before.
Jl 2:23
“Be glad then, you children of Zion,
and rejoice in Yahweh, your God;
for he gives you the former rain in just measure,
and he causes the rain to come down for you,
the former rain and the latter rain,
as before.
Jl 2:23Jl 2:23וּבְנֵ֣י צִיּ֗וֹן גִּ֤ילוּ וְשִׂמְחוּ֙ בַּיהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם כִּֽי־נָתַ֥ן לָכֶ֛ם אֶת־הַמּוֹרֶ֖ה לִצְדָקָ֑ה וַיּ֣וֹרֶד לָכֶ֗ם גֶּ֛שֶׁם מוֹרֶ֥ה וּמַלְק֖וֹשׁ בָּרִאשֽׁוֹן׃Jl 2:23
“Be glad then, you children of Zion,
and rejoice in Yahweh, your God;
for he gives you the former rain in just measure,
and he causes the rain to come down for you,
the former rain and the latter rain,
as before.
24Jl 2:2424καὶ πλησθήσονται αἱ ἅλωνες σίτου καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ ἐλαίουJl 2:24
And the floors shall be filled with corn, and the presses shall overflow with wine and oil.
Jl 2:24
The threshing floors will be full of wheat,
and the vats will overflow with new wine and oil.
Jl 2:24Jl 2:24וּמָלְא֥וּ הַגֳּרָנ֖וֹת בָּ֑ר וְהֵשִׁ֥יקוּ הַיְקָבִ֖ים תִּיר֥וֹשׁ וְיִצְהָֽר׃Jl 2:24
The threshing floors will be full of wheat,
and the vats will overflow with new wine and oil.
25Jl 2:2525καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν ἀντὶ τῶν ἐτῶν ὧν κατέφαγεν ἡ ἀκρὶς καὶ ὁ βροῦχος καὶ ἡ ἐρυσίβη καὶ ἡ κάμπη ἡ δύναμίς μου ἡ μεγάλη ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶςJl 2:25
And I will recompense you for the years which the locust, and the caterpillar, and the palmerworm, and the cankerworm have eaten, even my great army, which I sent against you.
Jl 2:25
I will restore to you the years that the swarming arbeh-locust[a] has eaten,
the great yeleq-locust,[b] the grasshopper hasil-locust,[c] and the caterpillar gazam-locust,[d]
my great army, which I sent among you.[e]
———
a Gk. ἀρκις. For Hb. ארבה ʾrbh [H697]. Presumed to be the resident adult locust.
b Gk. βροῦχος. For Hb. ילק ylq [H3218]. Presumed to be the locust wingless hopper stage.
c Gk. ἐρυσίβη. For Hb. חסיל ḥsyl [H2625]. Presumed to be the locust crawling nymph stage.
d Gk. κάμπη. For Hb. גזם gzm [H1501]. Presumed to be the swarming adult locust.
e United Bible Societies' Translation Insights & Perspectives [TIPs] tool: In [Joel 1:4 and 2:25] there are no less than four different words for locust.... Most commentators accept that this refers to locusts in four different stages of development. These would presumably be the swarming adult locust [gazam/κάμπη], the resident adult locust [arbeh/ἀρκίς], the wingless hopper [yeleq/βροῦχος], and the crawling nymph [hasil/ἐρυσίβη].
[translations][edit][history]
Last Edited: 2024-04-15 Editors: 1
Jl 2:25Jl 2:25וְשִׁלַּמְתִּ֤י לָכֶם֙ אֶת־הַשָּׁנִ֔ים אֲשֶׁר֙ אָכַ֣ל הָֽאַרְבֶּ֔ה הַיֶּ֖לֶק וְהֶחָסִ֣יל וְהַגָּזָ֑ם חֵילִי֙ הַגָּד֔וֹל אֲשֶׁ֥ר שִׁלַּ֖חְתִּי בָּכֶֽם׃Jl 2:25
I will restore to you the years that the swarming locust has eaten,
the great locust, the grasshopper, and the caterpillar,
my great army, which I sent among you.
26Jl 2:2626καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες καὶ ἐμπλησθήσεσθε καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἃ ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν εἰς θαυμάσια καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶναJl 2:26
And ye shall eat abundantly, and be satisfied, and shall praise the name of the Lord your God for the things which he has wrought wonderfully with you: and my people shall not be ashamed for ever.
Jl 2:26
You will have plenty to eat, and be satisfied,
and will praise the name of Yahweh, your God,
who has dealt wondrously with you;
and my people will never again be disappointed.
Jl 2:26Jl 2:26וַאֲכַלְתֶּ֤ם אָכוֹל֙ וְשָׂב֔וֹעַ וְהִלַּלְתֶּ֗ם אֶת־שֵׁ֤ם יְהוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה עִמָּכֶ֖ם לְהַפְלִ֑יא וְלֹא־יֵבֹ֥שׁוּ עַמִּ֖י לְעוֹלָֽם׃Jl 2:26
You will have plenty to eat, and be satisfied,
and will praise the name of Yahweh, your God,
who has dealt wondrously with you;
and my people will never again be disappointed.
27Jl 2:2727καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ Ισραηλ ἐγώ εἰμι καὶ ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν οὐκέτι πᾶς ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶναJl 2:27
And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and that there is none else beside me; and my people shall no more be ashamed for ever.
Jl 2:27
You will know that I am in the midst of Israel,
and that I am Yahweh, your God, and there is no one else;
and my people will never again be disappointed.
Jl 2:27Jl 2:27וִידַעְתֶּ֗ם כִּ֣י בְקֶ֤רֶב יִשְׂרָאֵל֙ אָ֔נִי וַאֲנִ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶ֖ם וְאֵ֣ין ע֑וֹד וְלֹא־יֵבֹ֥שׁוּ עַמִּ֖י לְעוֹלָֽם׃ ס Jl 2:27
You will know that I am in the midst of Israel,
and that I am Yahweh, your God, and there is no one else;
and my people will never again be disappointed.
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 14-Jul-2024 09:28:20 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top