www.katabiblon.com

Ἰωὴλ - יואל

Joel - Yoel [Joel]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Jl 1:11λόγος κυρίου ὃς ἐγενήθη πρὸς Ιωηλ τὸν τοῦ ΒαθουηλJl 1:1
The word of the Lord which came to Joel the son of Bathuel.
Jl 1:1
¶The Word of Yahweh that came to Joel, the son of Pethuel.
Jl 1:1Jl 1:1דְּבַר־יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֔ה אֶל־יוֹאֵ֖ל בֶּן־פְּתוּאֵֽל׃Jl 1:1
¶The Word of Yahweh that came to Joel, the son of Pethuel.
2Jl 1:22ἀκούσατε δὴ ταῦτα οἱ πρεσβύτεροι καὶ ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν εἰ γέγονεν τοιαῦτα ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ἢ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ὑμῶνJl 1:2
Hear these words, ye elders, and hearken all ye that inhabit the land. Have such things happen in your days, or in the days of your fathers?
Jl 1:2
Hear this, you elders,
And listen, all you inhabitants of the land.
Has this ever happened in your days,
or in the days of your fathers?
Jl 1:2Jl 1:2שִׁמְעוּ־זֹאת֙ הַזְּקֵנִ֔ים וְהַֽאֲזִ֔ינוּ כֹּ֖ל יוֹשְׁבֵ֣י הָאָ֑רֶץ הֶהָ֤יְתָה זֹּאת֙ בִּֽימֵיכֶ֔ם וְאִ֖ם בִּימֵ֥י אֲבֹֽתֵיכֶֽם׃Jl 1:2
Hear this, you elders,
And listen, all you inhabitants of the land.
Has this ever happened in your days,
or in the days of your fathers?
3Jl 1:33ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέρανJl 1:3
Tell your children concerning them, and let your children tell their children, and their children another generation.
Jl 1:3
Tell your children about it,
and have your children tell their children,
and their children, another generation.
Jl 1:3Jl 1:3עָלֶ֖יהָ לִבְנֵיכֶ֣ם סַפֵּ֑רוּ וּבְנֵיכֶם֙ לִבְנֵיהֶ֔ם וּבְנֵיהֶ֖ם לְד֥וֹר אַחֵֽר׃Jl 1:3
Tell your children about it,
and have your children tell their children,
and their children, another generation.
4Jl 1:44τὰ κατάλοιπα τῆς κάμπης κατέφαγεν ἡ ἀκρίς καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς ἀκρίδος κατέφαγεν ὁ βροῦχος καὶ τὰ κατάλοιπα τοῦ βρούχου κατέφαγεν ἡ ἐρυσίβηJl 1:4
The leavings of the caterpillar has the locust eaten, and the leavings of the locust has the palmerworm eaten, and the leavings of the palmerworm has the cankerworm eaten.
Jl 1:4
What the swarming gazam-locust[a] has left, the great arbeh-locust[b] has eaten.
What the great arbeh-locust has left, the grasshopper yeleq-locust[c] has eaten.
What the grasshopper yeleq-locust has left, the caterpillar hasil-locust[d] has eaten.[e]
———
a Gk. κάμπη. For Hb. גזם gzm [H1501]. Presumed to be the swarming adult locust.
b Gk. ἀρκις. For Hb. ארבה ʾrbh [H697]. Presumed to be the resident adult locust.
c Gk. βροῦχος. For Hb. ילק ylq [H3218]. Presumed to be the locust wingless hopper stage.
d Gk. ἐρυσίβη. For Hb. חסיל ḥsyl [H2625]. Presumed to be the locust crawling nymph stage.
e United Bible Societies' Translation Insights & Perspectives [TIPs] tool: In [Joel 1:4 and 2:25] there are no less than four different words for locust.... Most commentators accept that this refers to locusts in four different stages of development. These would presumably be the swarming adult locust [gazam/κάμπη], the resident adult locust [arbeh/ἀκρίς], the wingless hopper [yeleq/[βροῦχος], and the crawling nymph [hasil/ἐρυσίβη].
[translations][edit][history]
Last Edited: 2024-04-15 Editors: 1
Jl 1:4Jl 1:4יֶ֤תֶר הַגָּזָם֙ אָכַ֣ל הָֽאַרְבֶּ֔ה וְיֶ֥תֶר הָאַרְבֶּ֖ה אָכַ֣ל הַיָּ֑לֶק וְיֶ֣תֶר הַיֶּ֔לֶק אָכַ֖ל הֶחָסִֽיל׃Jl 1:4
What the swarming locust has left, the great locust has eaten.
What the great locust has left, the grasshopper has eaten.
What the grasshopper has left, the caterpillar has eaten.
5Jl 1:55ἐκνήψατε οἱ μεθύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν καὶ κλαύσατε θρηνήσατε πάντες οἱ πίνοντες οἶνον εἰς μέθην ὅτι ἐξῆρται ἐκ στόματος ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαράJl 1:5
Awake, ye drunkards, from your wine, and weep: mourn, all ye that drink wine to drunkenness: for joy and gladness and removed are from your mouth.
Jl 1:5
Wake up, you drunkards, and weep!
Wail, all you drinkers of wine, because of the sweet wine;
for it is cut off from your mouth.
Jl 1:5Jl 1:5הָקִ֤יצוּ שִׁכּוֹרִים֙ וּבְכ֔וּ וְהֵילִ֖לוּ כָּל־שֹׁ֣תֵי יָ֑יִן עַל־עָסִ֕יס כִּ֥י נִכְרַ֖ת מִפִּיכֶֽם׃Jl 1:5
Wake up, you drunkards, and weep!
Wail, all you drinkers of wine, because of the sweet wine;
for it is cut off from your mouth.
6Jl 1:66ὅτι ἔθνος ἀνέβη ἐπὶ τὴν γῆν μου ἰσχυρὸν καὶ ἀναρίθμητον οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος καὶ αἱ μύλαι αὐτοῦ σκύμνουJl 1:6
For a strong and innumerable nation is come up against my land, their teeth are lion's teeth, and their back teeth those of a lion's whelp.
Jl 1:6
For a nation has come up on my land, strong, and without number.
His teeth are the teeth of a lion,
and he has the fangs of a lioness.whelp
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-11-07 Editors: 1
Jl 1:6Jl 1:6כִּֽי־גוֹי֙ עָלָ֣ה עַל־אַרְצִ֔י עָצ֖וּם וְאֵ֣ין מִסְפָּ֑ר שִׁנָּיו֙ שִׁנֵּ֣י אַרְיֵ֔ה וּֽמְתַלְּע֥וֹת לָבִ֖יא לֽוֹ׃Jl 1:6
For a nation has come up on my land, strong, and without number.
His teeth are the teeth of a lion,
and he has the fangs of a lioness.
7Jl 1:77ἔθετο τὴν ἄμπελόν μου εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὰς συκᾶς μου εἰς συγκλασμόν ἐρευνῶν ἐξηρεύνησεν αὐτὴν καὶ ἔρριψεν ἐλεύκανεν κλήματα αὐτῆςJl 1:7
He has ruined my vine, and utterly broken my fig-trees: he has utterly searched my vine, and cast it down; he has peeled its branches.
Jl 1:7
He has laid my vine waste,
and stripped my fig tree.
He has stripped its bark, and thrown it away.
Its branches are made white.
Jl 1:7Jl 1:7שָׂ֤ם גַּפְנִי֙ לְשַׁמָּ֔ה וּתְאֵנָתִ֖י לִקְצָפָ֑ה חָשֹׂ֤ף חֲשָׂפָהּ֙ וְהִשְׁלִ֔יךְ הִלְבִּ֖ינוּ שָׂרִיגֶֽיהָ׃Jl 1:7
He has laid my vine waste,
and stripped my fig tree.
He has stripped its bark, and thrown it away.
Its branches are made white.
8Jl 1:88θρήνησον πρός με ὑπὲρ νύμφην περιεζωσμένην σάκκον ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρθενικόνJl 1:8
Lament to me more than a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth.
Jl 1:8
Mourn like a virgin dressed in sackcloth for the husband of her youth!
Jl 1:8Jl 1:8אֱלִ֕י כִּבְתוּלָ֥ה חֲגֻֽרַת־שַׂ֖ק עַל־בַּ֥עַל נְעוּרֶֽיהָ׃Jl 1:8
Mourn like a virgin dressed in sackcloth for the husband of her youth!
9Jl 1:99ἐξῆρται θυσία καὶ σπονδὴ ἐξ οἴκου κυρίου πενθεῖτε οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳJl 1:9
The meat-offering and drink-offering are removed from the house of the Lord: mourn, ye priests that serve at the altar of the Lord.
Jl 1:9The meal offering and the drink offering are cut off from Yahweh’s house. The You priests, Yahweh’s ministers, mourn grieve.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-03-08 Editors: 1
Jl 1:9Jl 1:9הָכְרַ֥ת מִנְחָ֛ה וָנֶ֖סֶךְ מִבֵּ֣ית יְהוָ֑ה אָֽבְלוּ֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים מְשָׁרְתֵ֖י יְהוָֽה׃Jl 1:9
The meal offering and the drink offering are cut off from Yahweh’s house.
The priests, Yahweh’s ministers, mourn.
10Jl 1:1010ὅτι τεταλαιπώρηκεν τὰ πεδία πενθείτω ἡ γῆ ὅτι τεταλαιπώρηκεν σῖτος ἐξηράνθη οἶνος ὠλιγώθη ἔλαιονJl 1:10
For the plains languish: let the land mourn, for the corn languishes; the wine is dried up, the oil becomes scarce;
Jl 1:10
The field is laid waste.
The land mourns, for the grain is destroyed,
The new wine has dried up,
and the oil languishes.
Jl 1:10Jl 1:10שֻׁדַּ֣ד שָׂדֶ֔ה אָבְלָ֖ה אֲדָמָ֑ה כִּ֚י שֻׁדַּ֣ד דָּגָ֔ן הוֹבִ֥ישׁ תִּיר֖וֹשׁ אֻמְלַ֥ל יִצְהָֽר׃Jl 1:10
The field is laid waste.
The land mourns, for the grain is destroyed,
The new wine has dried up,
and the oil languishes.
11Jl 1:1111ἐξηράνθησαν οἱ γεωργοί θρηνεῖτε κτήματα ὑπὲρ πυροῦ καὶ κριθῆς ὅτι ἀπόλωλεν τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦJl 1:11
the husbandmen are consumed: mourn your property on account of the wheat and barley; for the harvest has perished from off the field.
Jl 1:11
Be confounded, you farmers!
Wail, you vineyard keepers;
for the wheat and for the barley;
for the harvest of the field has perished.
Jl 1:11Jl 1:11הֹבִ֣ישׁוּ אִכָּרִ֗ים הֵילִ֙ילוּ֙ כֹּֽרְמִ֔ים עַל־חִטָּ֖ה וְעַל־שְׂעֹרָ֑ה כִּ֥י אָבַ֖ד קְצִ֥יר שָׂדֶֽה׃Jl 1:11
Be confounded, you farmers!
Wail, you vineyard keepers;
for the wheat and for the barley;
for the harvest of the field has perished.
12Jl 1:1212ἡ ἄμπελος ἐξηράνθη καὶ αἱ συκαῖ ὠλιγώθησαν ῥόα καὶ φοῖνιξ καὶ μῆλον καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐξηράνθησαν ὅτι ᾔσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπωνJl 1:12
The vine is dried up, and the fig-trees are become few; the pomegranate, and palm-tree, and apple, and all trees of the field are dried up: for the sons of men have have abolished joy.
Jl 1:12
The vine has dried up, and the fig tree withered;
the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree,
even all of the trees of the field are withered;
for joy has withered away from the sons of men.
Jl 1:12Jl 1:12הַגֶּ֣פֶן הוֹבִ֔ישָׁה וְהַתְּאֵנָ֖ה אֻמְלָ֑לָה רִמּ֞וֹן גַּם־תָּמָ֣ר וְתַפּ֗וּחַ כָּל־עֲצֵ֤י הַשָּׂדֶה֙ יָבֵ֔שׁוּ כִּֽי־הֹבִ֥ישׁ שָׂשׂ֖וֹן מִן־בְּנֵ֥י אָדָֽם׃ ס Jl 1:12
The vine has dried up, and the fig tree withered;
the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree,
even all of the trees of the field are withered;
for joy has withered away from the sons of men.
13Jl 1:1313περιζώσασθε καὶ κόπτεσθε οἱ ἱερεῖς θρηνεῖτε οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ εἰσέλθατε ὑπνώσατε ἐν σάκκοις λειτουργοῦντες θεῷ ὅτι ἀπέσχηκεν ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν θυσία καὶ σπονδήJl 1:13
Gird yourselves with sackcloth, and lament, ye priests: mourn, ye that serve at the altar: go in, sleep in sackcloths, ye that minister to God: for the meat-offering and drink-offering are withheld from the house of your God.
Jl 1:13
Put on sackcloth and mourn, you priests!
Wail, you ministers of the altar.
Come, lie all night in sackcloth, you ministers of my God,
for the meal offering and the drink offering are withheld from your God’s house.
Jl 1:13Jl 1:13חִגְר֨וּ וְסִפְד֜וּ הַכֹּהֲנִ֗ים הֵילִ֙ילוּ֙ מְשָׁרְתֵ֣י מִזְבֵּ֔חַ בֹּ֚אוּ לִ֣ינוּ בַשַּׂקִּ֔ים מְשָׁרְתֵ֖י אֱלֹהָ֑י כִּ֥י נִמְנַ֛ע מִבֵּ֥ית אֱלֹהֵיכֶ֖ם מִנְחָ֥ה וָנָֽסֶךְ׃Jl 1:13
Put on sackcloth and mourn, you priests!
Wail, you ministers of the altar.
Come, lie all night in sackcloth, you ministers of my God,
for the meal offering and the drink offering are withheld from your God’s house.
14Jl 1:1414ἁγιάσατε νηστείαν κηρύξατε θεραπείαν συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικοῦντας γῆν εἰς οἶκον θεοῦ ὑμῶν καὶ κεκράξατε πρὸς κύριον ἐκτενῶςJl 1:14
Sanctify a fast, proclaim a solemn service, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of your God, and cry earnestly to the Lord,
Jl 1:14
Sanctify a fast.
Call a solemn assembly.
Gather the elders,
and all the inhabitants of the land, to the house of Yahweh, your God,
and cry to Yahweh.
Jl 1:14Jl 1:14קַדְּשׁוּ־צוֹם֙ קִרְא֣וּ עֲצָרָ֔ה אִסְפ֣וּ זְקֵנִ֗ים כֹּ֚ל יֹשְׁבֵ֣י הָאָ֔רֶץ בֵּ֖ית יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם וְזַעֲק֖וּ אֶל־יְהוָֽה׃Jl 1:14
Sanctify a fast.
Call a solemn assembly.
Gather the elders,
and all the inhabitants of the land, to the house of Yahweh, your God,
and cry to Yahweh.
15Jl 1:1515οἴμμοι οἴμμοι οἴμμοι εἰς ἡμέραν ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου καὶ ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας ἥξειJl 1:15
Alas, Alas, Alas for the day! for the day of the Lord is nigh, and it will come as trouble upon trouble.
Jl 1:15
Alas for the day!
For the day of Yahweh is at hand,
and it will come as destruction from the Almighty.
Jl 1:15Jl 1:15אֲהָ֖הּ לַיּ֑וֹם כִּ֤י קָרוֹב֙ י֣וֹם יְהוָ֔ה וּכְשֹׁ֖ד מִשַׁדַּ֥י יָבֽוֹא׃Jl 1:15
Alas for the day!
For the day of Yahweh is at hand,
and it will come as destruction from the Almighty.
16Jl 1:1616κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν βρώματα ἐξωλεθρεύθη ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαράJl 1:16
Your meat has been destroyed before your eyes, joy and gladness from out of the house of your God.
Jl 1:16
Isn’t the food cut off before our eyes;
joy and gladness from the house of our God?
Jl 1:16Jl 1:16הֲל֛וֹא נֶ֥גֶד עֵינֵ֖ינוּ אֹ֣כֶל נִכְרָ֑ת מִבֵּ֥ית אֱלֹהֵ֖ינוּ שִׂמְחָ֥ה וָגִֽיל׃Jl 1:16
Isn’t the food cut off before our eyes;
joy and gladness from the house of our God?
17Jl 1:1717ἐσκίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν ἠφανίσθησαν θησαυροί κατεσκάφησαν ληνοί ὅτι ἐξηράνθη σῖτοςJl 1:17
The heifers have started at their mangers, the treasures are abolished, the wine-presses are broken down; for the corn is withered.
Jl 1:17
The seeds rot under their clods.
The granaries are laid desolate.
The barns are broken down, for the grain has withered.
Jl 1:17Jl 1:17עָבְשׁ֣וּ פְרֻד֗וֹת תַּ֚חַת מֶגְרְפֹ֣תֵיהֶ֔ם נָשַׁ֙מּוּ֙ אֹֽצָר֔וֹת נֶהֶרְס֖וּ מַמְּגֻר֑וֹת כִּ֥י הֹבִ֖ישׁ דָּגָֽן׃Jl 1:17
The seeds rot under their clods.
The granaries are laid desolate.
The barns are broken down, for the grain has withered.
18Jl 1:1818τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς ἔκλαυσαν βουκόλια βοῶν ὅτι οὐχ ὑπῆρχεν νομὴ αὐτοῖς καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων ἠφανίσθησανJl 1:18
What shall we store up for ourselves? the herds of cattle have mourned, because they had no pasture; and the flocks of sheep have been utterly destroyed.
Jl 1:18
How the animals groan!
The herds of livestock are perplexed, because they have no pasture.
Yes, the flocks of sheep are made desolate.
Jl 1:18Jl 1:18מַה־נֶּאֶנְחָ֣ה בְהֵמָ֗ה נָבֹ֙כוּ֙ עֶדְרֵ֣י בָקָ֔ר כִּ֛י אֵ֥ין מִרְעֶ֖ה לָהֶ֑ם גַּם־עֶדְרֵ֥י הַצֹּ֖אן נֶאְשָֽׁמוּ׃Jl 1:18
How the animals groan!
The herds of livestock are perplexed, because they have no pasture.
Yes, the flocks of sheep are made desolate.
19Jl 1:1919πρὸς σέ κύριε βοήσομαι ὅτι πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου καὶ φλὸξ ἀνῆψεν πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦJl 1:19
To thee, O Lord, will I cry: for fire has devoured the fair places of the wilderness, and a flame has burnt up all the trees of the field.
Jl 1:19
Yahweh, I cry to you,
For the fire has devoured the pastures of the wilderness,
and the flame has burned all the trees of the field.
Jl 1:19Jl 1:19אֵלֶ֥יךָ יְהוָ֖ה אֶקְרָ֑א כִּ֣י אֵ֗שׁ אָֽכְלָה֙ נְא֣וֹת מִדְבָּ֔ר וְלֶ֣הָבָ֔ה לִהֲטָ֖ה כָּל־עֲצֵ֥י הַשָּׂדֶֽה׃Jl 1:19
Yahweh, I cry to you,
For the fire has devoured the pastures of the wilderness,
and the flame has burned all the trees of the field.
20Jl 1:2020καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου ἀνέβλεψαν πρὸς σέ ὅτι ἐξηράνθησαν ἀφέσεις ὑδάτων καὶ πῦρ κατέφαγεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμουJl 1:20
And the cattle of the field have looked up to thee: for the fountains of waters have been dried up, and fire has devoured the fair places of the wilderness.
Jl 1:20
Yes, the animals of the field pant to you,
for the water brooks have dried up,
And the fire has devoured the pastures of the wilderness.
Jl 1:20Jl 1:20גַּם־בַּהֲמ֥וֹת שָׂדֶ֖ה תַּעֲר֣וֹג אֵלֶ֑יךָ כִּ֤י יָֽבְשׁוּ֙ אֲפִ֣יקֵי מָ֔יִם וְאֵ֕שׁ אָכְלָ֖ה נְא֥וֹת הַמִּדְבָּֽר׃ פ Jl 1:20
Yes, the animals of the field pant to you,
for the water brooks have dried up,
And the fire has devoured the pastures of the wilderness.
» Ch 2

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 13-Jul-2024 15:00:52 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top