www.katabiblon.com

Ἱερεμίας - ירמיה

Jeremiah - Yermiyah [Jeremiah]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Jer 48:11Gr. Jeremiah 31 (Heb. 48)
τῇ Μωαβ οὕτως εἶπεν κύριος οὐαὶ ἐπὶ Ναβαυ ὅτι ὤλετο ἐλήμφθη Καριαθαιμ ᾐσχύνθη Αμαθ καὶ ἡττήθη
Jer 31:1
Thus has the Lord said concerning MOAB, Woe to Nabau! for it has perished: Cariathaim is taken: Amath and Agath are put to shame.
Jer 48:1
¶Of Moab. Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Woe to Nebo! for it is laid waste; Kiriathaim is disappointed, it is taken; Misgab is put to shame and broken down.
Jer 48:1Jer 48:1לְמוֹאָ֡ב כֹּֽה־אָמַר֩ יְהוָ֨ה צְבָא֜וֹת אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל ה֤וֹי אֶל־נְבוֹ֙ כִּ֣י שֻׁדָּ֔דָה הֹבִ֥ישָׁה נִלְכְּדָ֖ה קִרְיָתָ֑יִם הֹבִ֥ישָׁה הַמִּשְׂגָּ֖ב וָחָֽתָּה׃Jer 48:1
¶Of Moab. Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Woe to Nebo! for it is laid waste; Kiriathaim is disappointed, it is taken; Misgab is put to shame and broken down.
2Jer 48:22οὐκ ἔστιν ἔτι ἰατρεία Μωαβ ἀγαυρίαμα ἐν Εσεβων ἐλογίσαντο ἐπ’ αὐτὴν κακά ἐκόψαμεν αὐτὴν ἀπὸ ἔθνους καὶ παῦσιν παύσεται ὄπισθέν σου βαδιεῖται μάχαιραJer 31:2
There is no longer any healing for Moab, nor glorying in Esebon: he has devised evils against her: we have cut her off from being a nation, and she shall be completely still: after thee shall go a sword;
Jer 48:2
The praise of Moab is no more; in Heshbon they have devised evil against her: Come, and let us cut her off from being a nation. You also, Madmen, shall be brought to silence: the sword shall pursue you.
Jer 48:2Jer 48:2אֵ֣ין עוֹד֮ תְּהִלַּ֣ת מוֹאָב֒ בְּחֶשְׁבּ֗וֹן חָשְׁב֤וּ עָלֶ֙יהָ֙ רָעָ֔ה לְכ֖וּ וְנַכְרִיתֶ֣נָּה מִגּ֑וֹי גַּם־מַדְמֵ֣ן תִּדֹּ֔מִּי אַחֲרַ֖יִךְ תֵּ֥לֶךְ חָֽרֶב׃Jer 48:2
The praise of Moab is no more; in Heshbon they have devised evil against her: Come, and let us cut her off from being a nation. You also, Madmen, shall be brought to silence: the sword shall pursue you.
3Jer 48:33ὅτι φωνὴ κεκραγότων ἐξ Ωρωναιμ ὄλεθρος καὶ σύντριμμα μέγαJer 31:3
for there is a voice of men crying out of Oronaim, destruction and great ruin.
Jer 48:3
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Jer 48:3Jer 48:3ק֥וֹל צְעָקָ֖ה מֵחֹֽרוֹנָ֑יִם שֹׁ֖ד וָשֶׁ֥בֶר גָּדֽוֹל׃Jer 48:3
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
4Jer 48:44συνετρίβη Μωαβ ἀναγγείλατε εἰς ΖογοραJer 31:4
Moab is ruined, proclaim it to Zogora:
Jer 48:4
Moab is destroyed; her little ones have caused a cry to be heard.
Jer 48:4Jer 48:4נִשְׁבְּרָ֖ה מוֹאָ֑ב הִשְׁמִ֥יעוּ זְּעָקָ֖ה ‏{ צעוריה צְעִירֶֽיהָ׃ }‏
———
Ketib: צעוריה ⬪ Qere: צְעִירֶֽיהָ׃
Jer 48:4
Moab is destroyed; her little ones have caused a cry to be heard.
5Jer 48:55ὅτι ἐπλήσθη Αλαωθ ἐν κλαυθμῷ ἀναβήσεται κλαίων ἐν ὁδῷ Ωρωναιμ κραυγὴν συντρίμματος ἠκούσατεJer 31:5
for Aloth is filled with weeping: one shall go up weeping by the way of Oronaim; ye have heard a cry of destruction.
Jer 48:5
For by the ascent of Luhith with continual weeping shall they go up; for at the descent of Horonaim they have heard the distress of the cry of destruction.
Jer 48:5Jer 48:5כִּ֚י מַעֲלֵ֣ה ‏{ הלחות הַלּוּחִ֔ית }‏ בִּבְכִ֖י יַֽעֲלֶה־בֶּ֑כִי כִּ֚י בְּמוֹרַ֣ד חוֹרֹנַ֔יִם צָרֵ֥י צַֽעֲקַת־שֶׁ֖בֶר שָׁמֵֽעוּ׃
———
Ketib: הלחות ⬪ Qere: הַלּוּחִ֔ית
Jer 48:5
For by the ascent of Luhith with continual weeping shall they go up; for at the descent of Horonaim they have heard the distress of the cry of destruction.
6Jer 48:66φεύγετε καὶ σώσατε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ ἔσεσθε ὥσπερ ὄνος ἄγριος ἐν ἐρήμῳJer 31:6
Flee ye, and save your lives, and ye shall be as a wild ass in the desert.
Jer 48:6
Flee, save your lives, and be like the heath in the wilderness.
Jer 48:6Jer 48:6נֻ֖סוּ מַלְּט֣וּ נַפְשְׁכֶ֑ם וְתִֽהְיֶ֕ינָה כַּעֲרוֹעֵ֖ר בַּמִּדְבָּֽר׃Jer 48:6
Flee, save your lives, and be like the heath in the wilderness.
7Jer 48:77ἐπειδὴ ἐπεποίθεις ἐν ὀχυρώμασίν σου καὶ σὺ συλλημφθήσῃ καὶ ἐξελεύσεται Χαμως ἐν ἀποικίᾳ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμαJer 31:7
Since thou hast trusted in thy strong-hold, therefore thou shalt be taken: and Chamos shall go forth into captivity, and his priests, and his princes together.
Jer 48:7
For, because you have trusted in your works and in your treasures, you also shall be taken: and Chemosh shall go forth into captivity, his priests and his princes together.
Jer 48:7Jer 48:7כִּ֠י יַ֣עַן בִּטְחֵ֤ךְ בְּמַעֲשַׂ֙יִךְ֙ וּבְא֣וֹצְרוֹתַ֔יִךְ גַּם־אַ֖תְּ תִּלָּכֵ֑דִי וְיָצָ֤א ‏{ כמיש כְמוֹשׁ֙ }‏ בַּגּוֹלָ֔ה כֹּהֲנָ֥יו וְשָׂרָ֖יו ‏{ יחד יַחְדָּֽיו׃ }‏
———
Ketib: כמיש ⬪ Qere: כְמוֹשׁ֙
Ketib: יחד ⬪ Qere: יַחְדָּֽיו׃
Jer 48:7
For, because you have trusted in your works and in your treasures, you also shall be taken: and Chemosh shall go forth into captivity, his priests and his princes together.
8Jer 48:88καὶ ἥξει ὄλεθρος ἐπὶ πᾶσαν πόλιν καὶ πόλις οὐ μὴ σωθῇ καὶ ἀπολεῖται ὁ αὐλών καὶ ἐξολεθρευθήσεται ἡ πεδινή καθὼς εἶπεν κύριοςJer 31:8
And destruction shall come upon every city, it shall by no means escape; the valley also shall perish, and the plain country shall be completely destroyed, as the Lord has said.
Jer 48:8
The destroyer shall come on every city, and no city shall escape; the valley also shall perish, and the plain shall be destroyed; as Yahweh has spoken.
Jer 48:8Jer 48:8וְיָבֹ֨א שֹׁדֵ֜ד אֶל־כָּל־עִ֗יר וְעִיר֙ לֹ֣א תִמָּלֵ֔ט וְאָבַ֥ד הָעֵ֖מֶק וְנִשְׁמַ֣ד הַמִּישֹׁ֑ר אֲשֶׁ֖ר אָמַ֥ר יְהוָֽה׃Jer 48:8
The destroyer shall come on every city, and no city shall escape; the valley also shall perish, and the plain shall be destroyed; as Yahweh has spoken.
9Jer 48:99δότε σημεῖα τῇ Μωαβ ὅτι ἁφῇ ἀναφθήσεται καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς εἰς ἄβατον ἔσονται πόθεν ἔνοικος αὐτῇJer 31:9
Set marks upon Moab, for she shall be touched with a plague-spot, and all her cities shall become desolate; whence shall there be an inhabitant for her?
Jer 48:9
Give wings to Moab, that she may fly and get her away: and her cities shall become a desolation, without any to dwell therein.
Jer 48:9Jer 48:9תְּנוּ־צִ֣יץ לְמוֹאָ֔ב כִּ֥י נָצֹ֖א תֵּצֵ֑א וְעָרֶ֙יהָ֙ לְשַׁמָּ֣ה תִֽהְיֶ֔ינָה מֵאֵ֥ין יוֹשֵׁ֖ב בָּהֵֽן׃Jer 48:9
Give wings to Moab, that she may fly and get her away: and her cities shall become a desolation, without any to dwell therein.
10Jer 48:1010ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα κυρίου ἀμελῶς ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ ἀφ’ αἵματοςJer 31:10
Cursed is the man that does the works of the Lord carelessly, keeping back his sword from blood.
Jer 48:10
Cursed is he who does the work of Yahweh negligently; and cursed is he who keeps back his sword from blood.
Jer 48:10Jer 48:10אָר֗וּר עֹשֶׂ֛ה מְלֶ֥אכֶת יְהוָ֖ה רְמִיָּ֑ה וְאָר֕וּר מֹנֵ֥עַ חַרְבּ֖וֹ מִדָּֽם׃Jer 48:10
Cursed is he who does the work of Yahweh negligently; and cursed is he who keeps back his sword from blood.
11Jer 48:1111ἀνεπαύσατο Μωαβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼς ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου εἰς ἀγγεῖον καὶ εἰς ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπενJer 31:11
Moab has been at ease from a child, and trusted in his glory; he has not poured out his liquor from vessel to vessel, and has not gone into banishment, therefore his taste remained in him, and his smell departed not.
Jer 48:11
Moab has been at ease from his youth, and he has settled on his lees, and has not been emptied from vessel to vessel, neither has he gone into captivity: therefore his taste remains in him, and his scent is not changed.
Jer 48:11Jer 48:11שַׁאֲנַ֨ן מוֹאָ֜ב מִנְּעוּרָ֗יו וְשֹׁקֵ֥ט הוּא֙ אֶל־שְׁמָרָ֔יו וְלֹֽא־הוּרַ֤ק מִכְּלִי֙ אֶל־כֶּ֔לִי וּבַגּוֹלָ֖ה לֹ֣א הָלָ֑ךְ עַל־כֵּ֗ן עָמַ֤ד טַעְמוֹ֙ בּ֔וֹ וְרֵיח֖וֹ לֹ֥א נָמָֽר׃ ס Jer 48:11
Moab has been at ease from his youth, and he has settled on his lees, and has not been emptied from vessel to vessel, neither has he gone into captivity: therefore his taste remains in him, and his scent is not changed.
12Jer 48:1212διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται φησὶν κύριος καὶ ἀποστελῶ αὐτῷ κλίνοντας καὶ κλινοῦσιν αὐτὸν καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ λεπτυνοῦσιν καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ συγκόψουσινJer 31:12
Therefore, behold, his days come, saith the Lord, when I shall send upon him bad leaders, and they shall lead him astray, and they shall utterly break in pieces his possessions, and shall cut his horns asunder.
Jer 48:12
Therefore, behold, the days come, says Yahweh, that I will send to him those who pour off, and they shall pour him off; and they shall empty his vessels, and break their bottles in pieces.
Jer 48:12Jer 48:12לָכֵ֞ן הִנֵּ֖ה־יָמִ֤ים בָּאִים֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה וְשִׁלַּחְתִּי־ל֥וֹ צֹעִ֖ים וְצֵעֻ֑הוּ וְכֵלָ֣יו יָרִ֔יקוּ וְנִבְלֵיהֶ֖ם יְנַפֵּֽצוּ׃Jer 48:12
Therefore, behold, the days come, says Yahweh, that I will send to him those who pour off, and they shall pour him off; and they shall empty his vessels, and break their bottles in pieces.
13Jer 48:1313καὶ καταισχυνθήσεται Μωαβ ἀπὸ Χαμως ὥσπερ κατῃσχύνθη οἶκος Ισραηλ ἀπὸ Βαιθηλ ἐλπίδος αὐτῶν πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖςJer 31:13
And Moab shall be ashamed of Chamos, as the house of Israel was ashamed of Baethel their hope, having trusted in them.
Jer 48:13
Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel their confidence.
Jer 48:13Jer 48:13וּבֹ֥שׁ מוֹאָ֖ב מִכְּמ֑וֹשׁ כַּאֲשֶׁר־בֹּ֙שׁוּ֙ בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל מִבֵּ֥ית אֵ֖ל מִבְטֶחָֽם׃Jer 48:13
Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel their confidence.
14Jer 48:1414πῶς ἐρεῖτε ἰσχυροί ἐσμεν καὶ ἄνθρωπος ἰσχύων εἰς τὰ πολεμικάJer 31:14
How will ye say, We are strong, and men strong for war?
Jer 48:14
How do you say, We are mighty men, and valiant men for the war?
Jer 48:14Jer 48:14אֵ֚יךְ תֹּֽאמְר֔וּ גִּבּוֹרִ֖ים אֲנָ֑חְנוּ וְאַנְשֵׁי־חַ֖יִל לַמִּלְחָמָֽה׃Jer 48:14
How do you say, We are mighty men, and valiant men for the war?
15Jer 48:1515ὤλετο Μωαβ πόλις αὐτοῦ καὶ ἐκλεκτοὶ νεανίσκοι αὐτοῦ κατέβησαν εἰς σφαγήνJer 31:15
Moab is ruined, even his city, and his choice young men have gone down to slaughter.
Jer 48:15
Moab is laid waste, and they are gone up into his cities, and his chosen young men are gone down to the slaughter, says the King, whose name is Yahweh of Armies.
Jer 48:15Jer 48:15שֻׁדַּ֤ד מוֹאָב֙ וְעָרֶ֣יהָ עָלָ֔ה וּמִבְחַ֥ר בַּֽחוּרָ֖יו יָרְד֣וּ לַטָּ֑בַח נְאֻ֨ם־הַמֶּ֔לֶךְ יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת שְׁמֽוֹ׃Jer 48:15
Moab is laid waste, and they are gone up into his cities, and his chosen young men are gone down to the slaughter, says the King, whose name is Yahweh of Armies.
16Jer 48:1616ἐγγὺς ἡμέρα Μωαβ ἐλθεῖν καὶ πονηρία αὐτοῦ ταχεῖα σφόδραJer 31:16
The day of Moab is near at hand, and his iniquity moves swiftly to vengeance.
Jer 48:16
The calamity of Moab is near to come, and his affliction hurries fast.
Jer 48:16Jer 48:16קָר֥וֹב אֵיד־מוֹאָ֖ב לָב֑וֹא וְרָ֣עָת֔וֹ מִהֲרָ֖ה מְאֹֽד׃Jer 48:16
The calamity of Moab is near to come, and his affliction hurries fast.
17Jer 48:1717κινήσατε αὐτῷ πάντες κυκλόθεν αὐτοῦ πάντες εἰδότες ὄνομα αὐτοῦ εἴπατε πῶς συνετρίβη βακτηρία εὐκλεής ῥάβδος μεγαλώματοςJer 31:17
Shake the head at him, all ye that are round about him; all of you utter his name; say ye, How is the glorious staff broken to pieces, the rod of magnificence!
Jer 48:17
All you who are around him, bemoan him, and all you who know his name; say, How is the strong staff broken, the beautiful rod!
Jer 48:17Jer 48:17נֻ֤דוּ לוֹ֙ כָּל־סְבִיבָ֔יו וְכֹ֖ל יֹדְעֵ֣י שְׁמ֑וֹ אִמְר֗וּ אֵיכָ֤ה נִשְׁבַּר֙ מַטֵּה־עֹ֔ז מַקֵּ֖ל תִּפְאָרָֽה׃Jer 48:17
All you who are around him, bemoan him, and all you who know his name; say, How is the strong staff broken, the beautiful rod!
18Jer 48:1818κατάβηθι ἀπὸ δόξης καὶ κάθισον ἐν ὑγρασίᾳ καθημένη Δαιβων ἐκτρίβητε ὅτι ὤλετο Μωαβ ἀνέβη εἰς σὲ λυμαινόμενος ὀχύρωμά σουJer 31:18
Come down from thy glory, and sit down in a damp place: Daebon shall be broken, because Moab is destroyed: there has gone up against thee one to ravage thy strong-hold.
Jer 48:18
You daughter who dwells in Dibon, come down from your glory, and sit in thirst; for the destroyer of Moab has come up against you, he has destroyed your strongholds.
Jer 48:18Jer 48:18רְדִ֤י מִכָּבוֹד֙ ‏{ ישבי וּשְׁבִ֣י }‏ בַצָּמָ֔א יֹשֶׁ֖בֶת בַּת־דִּיב֑וֹן כִּֽי־שֹׁדֵ֤ד מוֹאָב֙ עָ֣לָה בָ֔ךְ שִׁחֵ֖ת מִבְצָרָֽיִךְ׃
———
Ketib: ישבי ⬪ Qere: וּשְׁבִ֣י
Jer 48:18
You daughter who dwells in Dibon, come down from your glory, and sit in thirst; for the destroyer of Moab has come up against you, he has destroyed your strongholds.
19Jer 48:1919ἐφ’ ὁδοῦ στῆθι καὶ ἔπιδε καθημένη ἐν Αροηρ καὶ ἐρώτησον φεύγοντα καὶ σῳζόμενον καὶ εἰπόν τί ἐγένετοJer 31:19
Stand by the way, and look, thou that dwellest in Arer; and ask him that is fleeing, and him that escapes, and say, What has happened?
Jer 48:19
Inhabitant of Aroer, stand by the way, and watch: ask him who flees, and her who escapes; say, What has been done?
Jer 48:19Jer 48:19אֶל־דֶּ֛רֶךְ עִמְדִ֥י וְצַפִּ֖י יוֹשֶׁ֣בֶת עֲרוֹעֵ֑ר שַׁאֲלִי־נָ֣ס וְנִמְלָ֔טָה אִמְרִ֖י מַה־נִּֽהְיָֽתָה׃Jer 48:19
Inhabitant of Aroer, stand by the way, and watch: ask him who flees, and her who escapes; say, What has been done?
20Jer 48:2020κατῃσχύνθη Μωαβ ὅτι συνετρίβη ὀλόλυξον καὶ κέκραξον ἀνάγγειλον ἐν Αρνων ὅτι ὤλετο ΜωαβJer 31:20
Moab is put to shame, because he is broken: howl and cry; proclaim in Arnon, that Moab has perished.
Jer 48:20
Moab is disappointed; for it is broken down: wail and cry; tell it by the Arnon, that Moab is laid waste.
Jer 48:20Jer 48:20הֹבִ֥ישׁ מוֹאָ֛ב כִּֽי־חַ֖תָּה ‏{ הילילי הֵילִ֣ילוּ ׀ }‏ ‏{ וזעקי וּֽזְעָ֑קוּ }‏ הַגִּ֣ידוּ בְאַרְנ֔וֹן כִּ֥י שֻׁדַּ֖ד מוֹאָֽב׃
———
Ketib: הילילי ⬪ Qere: הֵילִ֣ילוּ ׀
Ketib: וזעקי ⬪ Qere: וּֽזְעָ֑קוּ
Jer 48:20
Moab is disappointed; for it is broken down: wail and cry; tell it by the Arnon, that Moab is laid waste.
21Jer 48:2121καὶ κρίσις ἔρχεται εἰς γῆν τοῦ Μισωρ ἐπὶ Χαιλων καὶ ἐπὶ Ιασσα καὶ ἐπὶ ΜωφαθJer 31:21
And judgment is coming against the land of Misor, upon Chelon, and Rephas, and Mophas,
Jer 48:21
Judgment is come on the plain country, on Holon, and on Jahzah, and on Mephaath,
Jer 48:21Jer 48:21וּמִשְׁפָּ֥ט בָּ֖א אֶל־אֶ֣רֶץ הַמִּישֹׁ֑ר אֶל־חֹל֥וֹן וְאֶל־יַ֖הְצָה וְעַל־‏{ מופעת מֵיפָֽעַת׃ }‏
———
Ketib: מופעת ⬪ Qere: מֵיפָֽעַת׃
Jer 48:21
Judgment is come on the plain country, on Holon, and on Jahzah, and on Mephaath,
22Jer 48:2222καὶ ἐπὶ Δαιβων καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ ἐπ’ οἶκον ΔεβλαθαιμJer 31:22
and upon Daebon, and upon Nabau, and upon the house of Daethlathaim,
Jer 48:22
and on Dibon, and on Nebo, and on Beth Diblathaim,
Jer 48:22Jer 48:22וְעַל־דִּיב֣וֹן וְעַל־נְב֔וֹ וְעַל־בֵּ֖ית דִּבְלָתָֽיִם׃Jer 48:22
and on Dibon, and on Nebo, and on Beth Diblathaim,
23Jer 48:2323καὶ ἐπὶ Καριαθαιμ καὶ ἐπ’ οἶκον Γαμωλ καὶ ἐπ’ οἶκον ΜαωνJer 31:23
and upon Cariathaim, and upon the house of Gaemol, and upon the house of Maon,
Jer 48:23
and on Kiriathaim, and on Beth Gamul, and on Beth Meon,
Jer 48:23Jer 48:23וְעַ֧ל קִרְיָתַ֛יִם וְעַל־בֵּ֥ית גָּמ֖וּל וְעַל־בֵּ֥ית מְעֽוֹן׃Jer 48:23
and on Kiriathaim, and on Beth Gamul, and on Beth Meon,
24Jer 48:2424καὶ ἐπὶ Καριωθ καὶ ἐπὶ Βοσορ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Μωαβ τὰς πόρρω καὶ τὰς ἐγγύςJer 31:24
and upon Carioth, and upon Bosor, and upon all the cities of Moab, far and near.
Jer 48:24
and on Kerioth, and on Bozrah, and on all the cities of the land of Moab, far or near.
Jer 48:24Jer 48:24וְעַל־קְרִיּ֖וֹת וְעַל־בָּצְרָ֑ה וְעַ֗ל כָּל־עָרֵי֙ אֶ֣רֶץ מוֹאָ֔ב הָרְחֹק֖וֹת וְהַקְּרֹבֽוֹת׃Jer 48:24
and on Kerioth, and on Bozrah, and on all the cities of the land of Moab, far or near.
25Jer 48:2525κατεάχθη κέρας Μωαβ καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ συνετρίβηJer 31:25
The horn of Moab is broken, and his arm is crushed.
Jer 48:25
The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, says Yahweh.
Jer 48:25Jer 48:25נִגְדְּעָה֙ קֶ֣רֶן מוֹאָ֔ב וּזְרֹע֖וֹ נִשְׁבָּ֑רָה נְאֻ֖ם יְהוָֽה׃Jer 48:25
The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, says Yahweh.
26Jer 48:2626μεθύσατε αὐτόν ὅτι ἐπὶ κύριον ἐμεγαλύνθη καὶ ἐπικρούσει Μωαβ ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔσται εἰς γέλωτα καὶ αὐτόςJer 31:26
Make ye him drunk; for he has magnified himself against the Lord: and Moab shall clap with his hand, and shall be also himself a laughing-stock.
Jer 48:26
Make him drunken; for he magnified himself against Yahweh: and Moab shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision.
Jer 48:26Jer 48:26הַשְׁכִּירֻ֕הוּ כִּ֥י עַל־יְהוָ֖ה הִגְדִּ֑יל וְסָפַ֤ק מוֹאָב֙ בְּקִיא֔וֹ וְהָיָ֥ה לִשְׂחֹ֖ק גַּם־הֽוּא׃Jer 48:26
Make him drunken; for he magnified himself against Yahweh: and Moab shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision.
27Jer 48:2727καὶ εἰ μὴ εἰς γελοιασμὸν ἦν σοι Ισραηλ εἰ ἐν κλοπαῖς σου εὑρέθη ὅτι ἐπολέμεις αὐτόνJer 31:27
For surely Israel was to thee a laughing-stock, and was found among thy thefts, because thou didst fight against him.
Jer 48:27
For wasn’t Israel a derision to you? was he found among thieves? for as often as you speak of him, you shake your head.
Jer 48:27Jer 48:27וְאִ֣ם ׀ ל֣וֹא הַשְּׂחֹ֗ק הָיָ֤ה לְךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אִם־בְּגַנָּבִ֖ים ‏{ נמצאה נִמְצָ֑א }‏ כִּֽי־מִדֵּ֧י דְבָרֶ֥יךָ בּ֖וֹ תִּתְנוֹדָֽד׃
———
Ketib: נמצאה ⬪ Qere: נִמְצָ֑א
Jer 48:27
For wasn’t Israel a derision to you? was he found among thieves? for as often as you speak of him, you shake your head.
28Jer 48:2828κατέλιπον τὰς πόλεις καὶ ᾤκησαν ἐν πέτραις οἱ κατοικοῦντες Μωαβ ἐγενήθησαν ὡς περιστεραὶ νοσσεύουσαι ἐν πέτραις στόματι βοθύνουJer 31:28
The inhabitants of Moab have left the cities, and dwelt in rocks; they have become as doves nestling in rocks, at the mouth of a cave.
Jer 48:28
You inhabitants of Moab, leave the cities, and dwell in the rock; and be like the dove that makes her nest over the mouth of the abyss.
Jer 48:28Jer 48:28עִזְב֤וּ עָרִים֙ וְשִׁכְנ֣וּ בַּסֶּ֔לַע יֹשְׁבֵ֖י מוֹאָ֑ב וִֽהְי֣וּ כְיוֹנָ֔ה תְּקַנֵּ֖ן בְּעֶבְרֵ֥י פִי־פָֽחַת׃Jer 48:28
You inhabitants of Moab, leave the cities, and dwell in the rock; and be like the dove that makes her nest over the mouth of the abyss.
29Jer 48:2929ἤκουσα ὕβριν Μωαβ ὕβρισεν λίαν ὕβριν αὐτοῦ καὶ ὑπερηφανίαν αὐτοῦ καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦJer 31:29
And I have heard of the pride of Moab, he has greatly heightened his pride and his haughtiness, and his heart has been lifted up.
Jer 48:29
We have heard of the pride of Moab, that he is very proud; his loftiness, and his pride, and his arrogance, and the haughtiness of his heart.
Jer 48:29Jer 48:29שָׁמַ֥עְנוּ גְאוֹן־מוֹאָ֖ב גֵּאֶ֣ה מְאֹ֑ד גָּבְה֧וֹ וּגְאוֹנ֛וֹ וְגַאֲוָת֖וֹ וְרֻ֥ם לִבּֽוֹ׃Jer 48:29
We have heard of the pride of Moab, that he is very proud; his loftiness, and his pride, and his arrogance, and the haughtiness of his heart.
30Jer 48:3030ἐγὼ δὲ ἔγνων ἔργα αὐτοῦ οὐχὶ τὸ ἱκανὸν αὐτοῦ οὐχ οὕτως ἐποίησενJer 31:30
But I know his works: is it not enough for him? has he not done thus?
Jer 48:30
I know his wrath, says Yahweh, that it is nothing; his boastings have worked nothing.
Jer 48:30Jer 48:30אֲנִ֤י יָדַ֙עְתִּי֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה עֶבְרָת֖וֹ וְלֹא־כֵ֑ן בַּדָּ֖יו לֹא־כֵ֥ן עָשֽׂוּ׃Jer 48:30
I know his wrath, says Yahweh, that it is nothing; his boastings have worked nothing.
31Jer 48:3131διὰ τοῦτο ἐπὶ Μωαβ ὀλολύζετε πάντοθεν βοήσατε ἐπ’ ἄνδρας Κιραδας αὐχμοῦJer 31:31
Therefore howl ye for Moab on all sides; cry out against the shorn men in a gloomy place. I will weep for thee,
Jer 48:31
Therefore will I wail for Moab; yes, I will cry out for all Moab: for the men of Kir Heres shall they mourn.
Jer 48:31Jer 48:31עַל־כֵּן֙ עַל־מוֹאָ֣ב אֲיֵלִ֔יל וּלְמוֹאָ֥ב כֻּלֹּ֖ה אֶזְעָ֑ק אֶל־אַנְשֵׁ֥י קִֽיר־חֶ֖רֶשׂ יֶהְגֶּֽה׃Jer 48:31
Therefore will I wail for Moab; yes, I will cry out for all Moab: for the men of Kir Heres shall they mourn.
32Jer 48:3232ὡς κλαυθμὸν Ιαζηρ ἀποκλαύσομαί σοι ἄμπελος Σεβημα κλήματά σου διῆλθεν θάλασσαν Ιαζηρ ἥψαντο ἐπὶ ὀπώραν σου ἐπὶ τρυγηταῖς σου ὄλεθρος ἐπέπεσενJer 31:32
O vine of Aserema, as with the weeping of Jazer: thy branches are gone over the sea, they reached the cities of Jazer: destruction has come upon thy fruits, and upon thy grape-gatherers.
Jer 48:32
With more than the weeping of Jazer will I weep for you, vine of Sibmah: your branches passed over the sea, they reached even to the sea of Jazer: on your summer fruits and on your vintage the destroyer is fallen.
Jer 48:32Jer 48:32מִבְּכִ֨י יַעְזֵ֤ר אֶבְכֶּה־לָּךְ֙ הַגֶּ֣פֶן שִׂבְמָ֔ה נְטִֽישֹׁתַ֙יִךְ֙ עָ֣בְרוּ יָ֔ם עַ֛ד יָ֥ם יַעְזֵ֖ר נָגָ֑עוּ עַל־קֵיצֵ֥ךְ וְעַל־בְּצִירֵ֖ךְ שֹׁדֵ֥ד נָפָֽל׃Jer 48:32
With more than the weeping of Jazer will I weep for you, vine of Sibmah: your branches passed over the sea, they reached even to the sea of Jazer: on your summer fruits and on your vintage the destroyer is fallen.
33Jer 48:3333συνεψήσθη χαρμοσύνη καὶ εὐφροσύνη ἐκ τῆς Μωαβίτιδος καὶ οἶνος ἦν ἐπὶ ληνοῖς σου πρωὶ οὐκ ἐπάτησαν οὐδὲ δείλης οὐκ ἐποίησαν αιδαδJer 31:33
Joy and gladness have been utterly swept off the land of Moab: and though there was wine in thy presses, in the morning they trod it not, neither in the evening did they raise the cry of joy.
Jer 48:33
Gladness and joy is taken away from the fruitful field and from the land of Moab; and I have caused wine to cease from the wine presses: none shall tread with shouting; the shouting shall be no shouting.
Jer 48:33Jer 48:33וְנֶאֶסְפָ֨ה שִׂמְחָ֥ה וָגִ֛יל מִכַּרְמֶ֖ל וּמֵאֶ֣רֶץ מוֹאָ֑ב וְיַ֙יִן֙ מִיקָבִ֣ים הִשְׁבַּ֔תִּי לֹֽא־יִדְרֹ֣ךְ הֵידָ֔ד הֵידָ֖ד לֹ֥א הֵידָֽד׃Jer 48:33
Gladness and joy is taken away from the fruitful field and from the land of Moab; and I have caused wine to cease from the wine presses: none shall tread with shouting; the shouting shall be no shouting.
34Jer 48:3434ἀπὸ κραυγῆς Εσεβων ἕως Ελεαλη αἱ πόλεις αὐτῶν ἔδωκαν φωνὴν αὐτῶν ἀπὸ Ζογορ ἕως Ωρωναιμ καὶ Αγλαθ-σαλισια ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ Νεβριμ εἰς κατάκαυμα ἔσταιJer 31:34
From the cry of Esebon even to Aetam their cities uttered their voice, from Zogor to Oronaim, and their tidings as a heifer of three years old, for the water also of Nebrin shall be dried up.
Jer 48:34
From the cry of Heshbon even to Elealeh, even to Jahaz have they uttered their voice, from Zoar even to Horonaim, to Eglath Shelishiyah: for the waters of Nimrim also shall become desolate.
Jer 48:34Jer 48:34מִזַּעֲקַ֨ת חֶשְׁבּ֜וֹן עַד־אֶלְעָלֵ֗ה עַד־יַ֙הַץ֙ נָתְנ֣וּ קוֹלָ֔ם מִצֹּ֙עַר֙ עַד־חֹ֣רֹנַ֔יִם עֶגְלַ֖ת שְׁלִֽשִׁיָּ֑ה כִּ֚י גַּם־מֵ֣י נִמְרִ֔ים לִמְשַׁמּ֖וֹת יִהְיֽוּ׃Jer 48:34
From the cry of Heshbon even to Elealeh, even to Jahaz have they uttered their voice, from Zoar even to Horonaim, to Eglath Shelishiyah: for the waters of Nimrim also shall become desolate.
35Jer 48:3535καὶ ἀπολῶ τὸν Μωαβ φησὶν κύριος ἀναβαίνοντα ἐπὶ βωμὸν καὶ θυμιῶντα θεοῖς αὐτοῦJer 31:35
And I will destroy Moab, saith the Lord, as he comes up to the altar, and burns incense to his gods.
Jer 48:35
Moreover I will cause to cease in Moab, says Yahweh, him who offers in the high place, and him who burns incense to his gods.
Jer 48:35Jer 48:35וְהִשְׁבַּתִּ֥י לְמוֹאָ֖ב נְאֻם־יְהוָ֑ה מַעֲלֶ֣ה בָמָ֔ה וּמַקְטִ֖יר לֵאלֹהָֽיו׃Jer 48:35
Moreover I will cause to cease in Moab, says Yahweh, him who offers in the high place, and him who burns incense to his gods.
36Jer 48:3636διὰ τοῦτο καρδία μου Μωαβ ὥσπερ αὐλοὶ βομβήσουσιν καρδία μου ἐπ’ ἀνθρώπους Κιραδας ὥσπερ αὐλὸς βομβήσει διὰ τοῦτο ἃ περιεποιήσατο ἀπώλετο ἀπὸ ἀνθρώπουJer 31:36
Therefore the heart of Moab shall sound as pipes, my heart shall sound as a pipe for the shorn men; forasmuch as what every man has gained has perished from him.
Jer 48:36
Therefore my heart sounds for Moab like pipes, and my heart sounds like pipes for the men of Kir Heres: therefore the abundance that he has gotten is perished.
Jer 48:36Jer 48:36עַל־כֵּ֞ן לִבִּ֤י לְמוֹאָב֙ כַּחֲלִלִ֣ים יֶהֱמֶ֔ה וְלִבִּי֙ אֶל־אַנְשֵׁ֣י קִֽיר־חֶ֔רֶשׂ כַּחֲלִילִ֖ים יֶהֱמֶ֑ה עַל־כֵּ֛ן יִתְרַ֥ת עָשָׂ֖ה אָבָֽדוּ׃Jer 48:36
Therefore my heart sounds for Moab like pipes, and my heart sounds like pipes for the men of Kir Heres: therefore the abundance that he has gotten is perished.
37Jer 48:3737πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρήσονται καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται καὶ πᾶσαι χεῖρες κόψονται καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκοςJer 31:37
They shall all have their heads shaved in every place, and every beard shall be shaved; and all hands shall beat the breasts, and on all loins shall be sackcloth.
Jer 48:37
For every head is bald, and every beard clipped: on all the hands are cuttings, and on the waist sackcloth.
Jer 48:37Jer 48:37כִּ֤י כָל־רֹאשׁ֙ קָרְחָ֔ה וְכָל־זָקָ֖ן גְּרֻעָ֑ה עַ֤ל כָּל־יָדַ֙יִם֙ גְּדֻדֹ֔ת וְעַל־מָתְנַ֖יִם שָֽׂק׃Jer 48:37
For every head is bald, and every beard clipped: on all the hands are cuttings, and on the waist sackcloth.
38Jer 48:3838καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωαβ καὶ ἐπὶ πλατείαις αὐτῆς ὅτι συνέτριψα τὸν Μωαβ φησὶν κύριος ὡς ἀγγεῖον οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦJer 31:38
And on all the housetops of Moab, and in his streets shall be mourning: for I have broken him, saith the Lord, as a vessel, which is useless.
Jer 48:38
On all the housetops of Moab and in its streets there is lamentation every where; for I have broken Moab like a vessel in which none delights, says Yahweh.
Jer 48:38Jer 48:38עַ֣ל כָּל־גַּגּ֥וֹת מוֹאָ֛ב וּבִרְחֹבֹתֶ֖יהָ כֻּלֹּ֣ה מִסְפֵּ֑ד כִּֽי־שָׁבַ֣רְתִּי אֶת־מוֹאָ֗ב כִּכְלִ֛י אֵֽין־חֵ֥פֶץ בּ֖וֹ נְאֻם־יְהוָֽה׃Jer 48:38
On all the housetops of Moab and in its streets there is lamentation every where; for I have broken Moab like a vessel in which none delights, says Yahweh.
39Jer 48:3939πῶς κατήλλαξεν πῶς ἔστρεψεν νῶτον Μωαβ ᾐσχύνθη καὶ ἐγένετο Μωαβ εἰς γέλωτα καὶ ἐγκότημα πᾶσιν τοῖς κύκλῳ αὐτῆςJer 31:39
How has he changed! how has Moab turned his back! Moab is put to shame, and become a laughing-stock, and an object of anger to all that are round about him.
Jer 48:39
How is it broken down! how do they wail! how has Moab turned the back with shame! so shall Moab become a derision and a terror to all who are around him.
Jer 48:39Jer 48:39אֵ֥יךְ חַ֙תָּה֙ הֵילִ֔ילוּ אֵ֛יךְ הִפְנָה־עֹ֥רֶף מוֹאָ֖ב בּ֑וֹשׁ וְהָיָ֥ה מוֹאָ֛ב לִשְׂחֹ֥ק וְלִמְחִתָּ֖ה לְכָל־סְבִיבָֽיו׃ ס Jer 48:39
How is it broken down! how do they wail! how has Moab turned the back with shame! so shall Moab become a derision and a terror to all who are around him.
40Jer 48:4040ὅτι οὕτως εἶπεν κύριοςJer 31:40
For thus said the Lord;
Jer 48:40
For thus says Yahweh: Behold, he shall fly as an eagle, and shall spread out his wings against Moab.
Jer 48:40Jer 48:40כִּי־כֹה֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הִנֵּ֥ה כַנֶּ֖שֶׁר יִדְאֶ֑ה וּפָרַ֥שׂ כְּנָפָ֖יו אֶל־מוֹאָֽב׃Jer 48:40
For thus says Yahweh: Behold, he shall fly as an eagle, and shall spread out his wings against Moab.
41Jer 48:4141ἐλήμφθη Ακκαριωθ καὶ τὰ ὀχυρώματα συνελήμφθηJer 31:41
Carioth is taken, and the strong-holds have been taken together.
Jer 48:41
Kerioth is taken, and the strongholds are seized, and the heart of the mighty men of Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs.
Jer 48:41Jer 48:41נִלְכְּדָה֙ הַקְּרִיּ֔וֹת וְהַמְּצָד֖וֹת נִתְפָּ֑שָׂה וְֽ֠הָיָה לֵ֞ב גִּבּוֹרֵ֤י מוֹאָב֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא כְּלֵ֖ב אִשָּׁ֥ה מְצֵרָֽה׃Jer 48:41
Kerioth is taken, and the strongholds are seized, and the heart of the mighty men of Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs.
42Jer 48:4242καὶ ἀπολεῖται Μωαβ ἀπὸ ὄχλου ὅτι ἐπὶ τὸν κύριον ἐμεγαλύνθηJer 31:42
And Moab shall perish from being a multitude, because he has magnified himself against the Lord.
Jer 48:42Moab shall be destroyed from being a peoplea crowd, because he has magnified himself against Yahweh.over The Lord.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-02-21 Editors: 1
Jer 48:42Jer 48:42וְנִשְׁמַ֥ד מוֹאָ֖ב מֵעָ֑ם כִּ֥י עַל־יְהוָ֖ה הִגְדִּֽיל׃Jer 48:42
Moab shall be destroyed from being a people, because he has magnified himself against Yahweh.
43Jer 48:4343παγὶς καὶ φόβος καὶ βόθυνος ἐπὶ σοί καθήμενος ΜωαβJer 31:43
A snare, and fear, and the pit, are upon thee, O inhabitant of Moab.
Jer 48:43Fear, and the pit, and the snare, are on you, inhabitant of Moab, says Yahweh.seated one of Moab
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-02-21 Editors: 1
Jer 48:43Jer 48:43פַּ֥חַד וָפַ֖חַת וָפָ֑ח עָלֶ֛יךָ יוֹשֵׁ֥ב מוֹאָ֖ב נְאֻם־יְהוָֽה׃Jer 48:43
Fear, and the pit, and the snare, are on you, inhabitant of Moab, says Yahweh.
44Jer 48:4444ὁ φεύγων ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον καὶ ὁ ἀναβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου συλλημφθήσεται ἐν τῇ παγίδι ὅτι ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ Μωαβ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῆςJer 31:44
He that flees from the terror shall fall into the pit, and he that comes up out of the pit shall even be taken in the snare: for I will bring these things upon Moab in the year of their visitation.
Jer 48:44He who flees from the fear shall fall into the pit; and he who gets up out of the pit shall be taken in the snare: for I will bring on him, even on Moab, the year of their visitation, says Yahweh.The one fleeing from the face of fear will fall into the pit, the one ascending out of the pit will be seized in the snare because I will bring these upon Moab in the year of his visitation
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-02-21 Editors: 1
Jer 48:44Jer 48:44‏{ הניס הַנָּ֞ס }‏ מִפְּנֵ֤י הַפַּ֙חַד֙ יִפֹּ֣ל אֶל־הַפַּ֔חַת וְהָֽעֹלֶה֙ מִן־הַפַּ֔חַת יִלָּכֵ֖ד בַּפָּ֑ח כִּֽי־אָבִ֨יא אֵלֶ֧יהָ אֶל־מוֹאָ֛ב שְׁנַ֥ת פְּקֻדָּתָ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃
———
Ketib: הניס ⬪ Qere: הַנָּ֞ס
Jer 48:44
He who flees from the fear shall fall into the pit; and he who gets up out of the pit shall be taken in the snare: for I will bring on him, even on Moab, the year of their visitation, says Yahweh.
45Jer 48:454545
Jer 48:45Those who fled stand without strength under the shadow of Heshbon; for a fire is gone forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and has devoured the corner of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones..
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-02-21 Editors: 1
Jer 48:45Jer 48:45בְּצֵ֥ל חֶשְׁבּ֛וֹן עָמְד֖וּ מִכֹּ֣חַ נָסִ֑ים כִּֽי־אֵ֞שׁ יָצָ֣א מֵחֶשְׁבּ֗וֹן וְלֶֽהָבָה֙ מִבֵּ֣ין סִיח֔וֹן וַתֹּ֙אכַל֙ פְּאַ֣ת מוֹאָ֔ב וְקָדְקֹ֖ד בְּנֵ֥י שָׁאֽוֹן׃Jer 48:45
Those who fled stand without strength under the shadow of Heshbon; for a fire is gone forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and has devoured the corner of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones.
46Jer 48:464646
Jer 48:46Woe to you, O Moab! the people of Chemosh is undone; for your sons are taken away captive, and your daughters into captivity..
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-02-21 Editors: 1
Jer 48:46Jer 48:46אוֹי־לְךָ֣ מוֹאָ֔ב אָבַ֖ד עַם־כְּמ֑וֹשׁ כִּֽי־לֻקְּח֤וּ בָנֶ֙יךָ֙ בַּשֶּׁ֔בִי וּבְנֹתֶ֖יךָ בַּשִּׁבְיָֽה׃Jer 48:46
Woe to you, O Moab! the people of Chemosh is undone; for your sons are taken away captive, and your daughters into captivity.
47Jer 48:474747
Jer 48:47Yet will I bring back the captivity of Moab in the latter days, says Yahweh. Thus far is the judgment of Moab..
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-02-21 Editors: 1
Jer 48:47Jer 48:47וְשַׁבְתִּ֧י שְׁבוּת־מוֹאָ֛ב בְּאַחֲרִ֥ית הַיָּמִ֖ים נְאֻם־יְהוָ֑ה עַד־הֵ֖נָּה מִשְׁפַּ֥ט מוֹאָֽב׃ ס Jer 48:47
Yet will I bring back the captivity of Moab in the latter days, says Yahweh. Thus far is the judgment of Moab.
« Ch 30» Ch 32

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 15-Jul-2024 04:11:36 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (25:1-13, 49:34-39, 46:1) 26 (46:2-28) 27 (50) 28 (51) 29 (47) 30 (49:7-22, 1-6, 28-33, 23-27) 31 (48) 32 (25:13-38) 33 (26) 34 (27) 35 (28) 36 (29) 37 (30) 38 (31) 39 (32) 40 (33) 41 (34) 42 (35) 43 (36) 44 (37) 45 (38) 46 (39) 47 (40) 48 (41) 49 (42) 50 (43) 51 (44-45) 52

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top