www.katabiblon.com

Ἠσαῒας - ישעה

Isaiah - Yishevah [Isaiah]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Is 9:21ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει ἴδετε φῶς μέγα οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς λάμψει ἐφ’ ὑμᾶςIs 9:2
O people walking in darkness, behold a great light: ye that dwell in the region and shadow of death, a light shall shine upon you.
Is 9:2The people who walked in darkness have seen a great light. Those who lived in the land of the shadow of death, on them the light has shined.The people walking in darkness behold! a great Lightᵃ, those dwelling in the region and shadow of death a Light will shine upon you.
———
a see Gen 1:3-5
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:1Is 9:1הָעָם֙ הַהֹלְכִ֣ים בַּחֹ֔שֶׁךְ רָא֖וּ א֣וֹר גָּד֑וֹל יֹשְׁבֵי֙ בְּאֶ֣רֶץ צַלְמָ֔וֶת א֖וֹר נָגַ֥הּ עֲלֵיהֶֽם׃Is 9:2
The people who walked in darkness have seen a great light.
Those who lived in the land of the shadow of death, on them the light has shined.
2Is 9:32τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ ὃ κατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ σου καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλαIs 9:3
The multitude of the people which thou hast brought down in thy joy, they shall even rejoice before thee as they that rejoice in harvest, and as they that divide the spoil.
Is 9:3
You have multiplied the nation.
You have increased their joy.
¶They rejoice before you according to the joy in harvest, as men rejoice when they divide the spoil.The majority of the people whom you lead in your gladness, will celebrate in front of you like in the harvest and the in the manner of those dividing the spoils
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 2
Is 9:2Is 9:2הִרְבִּ֣יתָ הַגּ֔וֹי ‏{ לא ל֖וֹ }‏ הִגְדַּ֣לְתָּ הַשִּׂמְחָ֑ה שָׂמְח֤וּ לְפָנֶ֙יךָ֙ כְּשִׂמְחַ֣ת בַּקָּצִ֔יר כַּאֲשֶׁ֥ר יָגִ֖ילוּ בְּחַלְּקָ֥ם שָׁלָֽל׃
———
Ketib: לא ⬪ Qere: ל֖וֹ
Is 9:3
You have multiplied the nation.
You have increased their joy.
¶They rejoice before you according to the joy in harvest, as men rejoice when they divide the spoil.
3Is 9:43διότι ἀφῄρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ’ αὐτῶν κείμενος καὶ ἡ ῥάβδος ἡ ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτῶν τὴν γὰρ ῥάβδον τῶν ἀπαιτούντων διεσκέδασεν κύριος ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ ΜαδιαμIs 9:4
Because the yoke that was laid upon them has been taken away, and the rod that was on their neck: for he has broken the rod of the exactors, as in the day of Madiam.
Is 9:4For the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as in the day of Midian.because the yoke laid upon them has been taken away and the hooked staff upon their throat, asking to return, The Lord has scattered like in the day of Madian
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 2
Is 9:3Is 9:3כִּ֣י ׀ אֶת־עֹ֣ל סֻבֳּל֗וֹ וְאֵת֙ מַטֵּ֣ה שִׁכְמ֔וֹ שֵׁ֖בֶט הַנֹּגֵ֣שׂ בּ֑וֹ הַחִתֹּ֖תָ כְּי֥וֹם מִדְיָֽן׃Is 9:4
For the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as in the day of Midian.
4Is 9:54ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ καὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτείσουσιν καὶ θελήσουσιν εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοιIs 9:5
For they shall compensate for every garment that has been acquired by deceit, and all raiment with restitution; and they shall be willing, even if they were burnt with fire.
Is 9:5For all the armor of the armed man in the noisy battle, and the garments rolled in blood, will be for burning, fuel for the fire.Because with reconciliation they will repay each robe (all array) and garment gathered by guile, and they will be willing even if they have become charred.
———
a the stolen στοληεν has thus far referred to the array of the children of Israel and the ιματιον the garment so large a man would sleep in it (Ex 22:26) thus the garment of reconciliation is distinguished from the array obtained by deceit and those getting burned (for deceit) are making their repayment, no doubt wanting that redemption if they are being burned.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-07-27 Editors: 1
Is 9:4Is 9:4כִּ֤י כָל־סְאוֹן֙ סֹאֵ֣ן בְּרַ֔עַשׁ וְשִׂמְלָ֖ה מְגוֹלָלָ֣ה בְדָמִ֑ים וְהָיְתָ֥ה לִשְׂרֵפָ֖ה מַאֲכֹ֥לֶת אֵֽשׁ׃Is 9:5
For all the armor of the armed man in the noisy battle, and the garments rolled in blood, will be for burning, fuel for the fire.
5Is 9:65ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷIs 9:6
For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him.
Is 9:6For to us a child is born. To us a son is given; and the government will be on his shoulders. His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.Because to us a child is born and to us a son was given, whose rule came to be upon His shoulders and His name will be called the messenger of Great Counsel for I will bring peace upon those ruling peace and health by Him.
———
a αρχη is the very first noun of scripture could also be the beginning came to be upon His shoulders
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-08-03 Editors: 1
Is 9:5Is 9:5כִּי־יֶ֣לֶד יֻלַּד־לָ֗נוּ בֵּ֚ן נִתַּן־לָ֔נוּ וַתְּהִ֥י הַמִּשְׂרָ֖ה עַל־שִׁכְמ֑וֹ וַיִּקְרָ֨א שְׁמ֜וֹ פֶּ֠לֶא יוֹעֵץ֙ אֵ֣ל גִּבּ֔וֹר אֲבִיעַ֖ד שַׂר־שָׁלֽוֹם׃Is 9:6
For to us a child is born. To us a son is given; and the government will be on his shoulders. His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
6Is 9:76μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον ὁ ζῆλος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταῦταIs 9:7
His government shall be great, and of his peace there is no end: it shall be upon the throne of David, and upon his kingdom, to establish it, and to support it with judgment and with righteousness, from henceforth and forever. The seal of the Lord of hosts shall perform this.
Is 9:7Of the increase of his government and of peace there shall be no end, on the throne of David, and on his kingdom, to establish it, and to uphold it with justice and with righteousness from that time on, even forever. The zeal of Yahweh of Armies will perform this.¶Of his great beginning (rule) and his peace there is no boundary upon the throne of David and of His Kingdom, to establish her and lay hold of her in righteousness and in judgment from now and into forever, the zeal of the Lord of Sabaoth will do these.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:6Is 9:6‏{ למרבה לְמַרְבֵּ֨ה }‏ הַמִּשְׂרָ֜ה וּלְשָׁל֣וֹם אֵֽין־קֵ֗ץ עַל־כִּסֵּ֤א דָוִד֙ וְעַל־מַמְלַכְתּ֔וֹ לְהָכִ֤ין אֹתָהּ֙ וּֽלְסַעֲדָ֔הּ בְּמִשְׁפָּ֖ט וּבִצְדָקָ֑ה מֵעַתָּה֙ וְעַד־עוֹלָ֔ם קִנְאַ֛ת יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת תַּעֲשֶׂה־זֹּֽאת׃ ס
———
Ketib: למרבה ⬪ Qere: לְמַרְבֵּ֨ה
Is 9:7
Of the increase of his government and of peace there shall be no end, on the throne of David, and on his kingdom, to establish it, and to uphold it with justice and with righteousness from that time on, even forever. The zeal of Yahweh of Armies will perform this.
7Is 9:87θάνατον ἀπέστειλεν κύριος ἐπὶ Ιακωβ καὶ ἦλθεν ἐπὶ ΙσραηλIs 9:8
The Lord has sent death upon Jacob, and it has come upon Israel.
Is 9:8The Lord sent a word into Jacob, and it falls on Israel. Death, The Lord sent upon Jacob and it came upon Israel
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:7Is 9:7דָּבָ֛ר שָׁלַ֥ח אֲדֹנָ֖י בְּיַעֲקֹ֑ב וְנָפַ֖ל בְּיִשְׂרָאֵֽל׃Is 9:8
The Lord sent a word into Jacob,
and it falls on Israel.
8Is 9:98καὶ γνώσονται πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Εφραιμ καὶ οἱ ἐγκαθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ ἐφ’ ὕβρει καὶ ὑψηλῇ καρδίᾳ λέγοντεςIs 9:9
And all the people of Ephraim, and they that dwelt in Samaria shall know, who say in their pride and lofty heart,
Is 9:9
All the people will know,
including Ephraim and the inhabitants of Samaria, who say in pride and in arrogance of heart,and all the people of Ephraim will know and those residing in Samaria upon hubris and by elevated heart saying
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:8Is 9:8וְיָדְעוּ֙ הָעָ֣ם כֻּלּ֔וֹ אֶפְרַ֖יִם וְיוֹשֵׁ֣ב שֹׁמְר֑וֹן בְּגַאֲוָ֛ה וּבְגֹ֥דֶל לֵבָ֖ב לֵאמֹֽר׃Is 9:9
All the people will know,
including Ephraim and the inhabitants of Samaria, who say in pride and in arrogance of heart,
9Is 9:109πλίνθοι πεπτώκασιν ἀλλὰ δεῦτε λαξεύσωμεν λίθους καὶ ἐκκόψωμεν συκαμίνους καὶ κέδρους καὶ οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πύργονIs 9:10
The bricks are fallen down, but come, let us hew stones, and cut down sycamores and cedars, and let us build for ourselves a tower.
Is 9:10
“The bricks have fallen,
but we will build with cut stone.
The sycamore fig trees have been cut down,
but we will put cedars in their place.”"The bricks have fallen but come let's hew stone and cut down the sycamine trees and cedars and build a tower to ourselves."
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:9Is 9:9לְבֵנִ֥ים נָפָ֖לוּ וְגָזִ֣ית נִבְנֶ֑ה שִׁקְמִ֣ים גֻּדָּ֔עוּ וַאֲרָזִ֖ים נַחֲלִֽיף׃Is 9:10
“The bricks have fallen,
but we will build with cut stone.
The sycamore fig trees have been cut down,
but we will put cedars in their place.”
10Is 9:1110καὶ ῥάξει ὁ θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ὄρος Σιων ἐπ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν διασκεδάσειIs 9:11
And God shall dash down them that rise up against him on mount Sion, and shall scatter his enemies;
Is 9:11
Therefore Yahweh will set up on high against him the adversaries of Rezin,
and will stir up his enemies,and God will strike upon them the ones rebelling upon Mount Zion and disperse their enemies
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:10Is 9:10וַיְשַׂגֵּ֧ב יְהוָ֛ה אֶת־צָרֵ֥י רְצִ֖ין עָלָ֑יו וְאֶת־אֹיְבָ֖יו יְסַכְסֵֽךְ׃Is 9:11
Therefore Yahweh will set up on high against him the adversaries of Rezin,
and will stir up his enemies,
11Is 9:1211Συρίαν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ισραηλ ὅλῳ τῷ στόματι ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλήIs 9:12
even Syria from the rising of the sun, and the Greeks from the setting of the sun, who devour Israel with open mouth. For all this his anger is not turned away, but still his hand is exalted.
Is 9:12
The Syrians in front,
and the Philistines behind;
and they will devour Israel with open mouth.
For all this, his anger is not turned away,
but his hand is stretched out still.From Syria of the east of the sun and from Greece of the west of the sun, those devouring Israel with their whole mouth, upon them all the indignation will not be turned away but still the hand is elevated
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:11Is 9:11אֲרָ֣ם מִקֶּ֗דֶם וּפְלִשְׁתִּים֙ מֵֽאָח֔וֹר וַיֹּאכְל֥וּ אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּכָל־פֶּ֑ה בְּכָל־זֹאת֙ לֹא־שָׁ֣ב אַפּ֔וֹ וְע֖וֹד יָד֥וֹ נְטוּיָֽה׃Is 9:12
The Syrians in front,
and the Philistines behind;
and they will devour Israel with open mouth.
For all this, his anger is not turned away,
but his hand is stretched out still.
12Is 9:1312καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἀπεστράφη ἕως ἐπλήγη καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησανIs 9:13
But the people turned not until they were smitten, and they sought not the Lord.
Is 9:13
Yet the people have not turned to him who struck them,
neither have they sought Yahweh of Armies.and the people did not repent until it was stuck and they did not seek out the Lord
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-01-01 Editors: 1
Is 9:12Is 9:12וְהָעָ֥ם לֹא־שָׁ֖ב עַד־הַמַּכֵּ֑הוּ וְאֶת־יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת לֹ֥א דָרָֽשׁוּ׃ ס Is 9:13
Yet the people have not turned to him who struck them,
neither have they sought Yahweh of Armies.
13Is 9:1413καὶ ἀφεῖλεν κύριος ἀπὸ Ισραηλ κεφαλὴν καὶ οὐράν μέγαν καὶ μικρὸν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳIs 9:14
So the Lord took away from Israel the head and tail, great and small, in one day:
Is 9:14
Therefore Yahweh will cut off from Israel head and tail,
palm branch and reed, in one day.and The Lord removed from Israel head and atil , great and small in ONE DAYᵃ
———
a and the Light He called DAY
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:13Is 9:13וַיַּכְרֵ֨ת יְהוָ֜ה מִיִּשְׂרָאֵ֗ל רֹ֧אשׁ וְזָנָ֛ב כִּפָּ֥ה וְאַגְמ֖וֹן י֥וֹם אֶחָֽד׃Is 9:14
Therefore Yahweh will cut off from Israel head and tail,
palm branch and reed, in one day.
14Is 9:1514πρεσβύτην καὶ τοὺς τὰ πρόσωπα θαυμάζοντας αὕτη ἡ ἀρχή καὶ προφήτην διδάσκοντα ἄνομα οὗτος ἡ οὐράIs 9:15
the old man, and them that respect persons, this is the head; and the prophet teaching unlawful things, he is the tail.
Is 9:15
The elder and the honorable man is the head,
and the prophet who teaches lies is the tail.The elder and those marveling faces, this is the beginning (head) and the prophet teaching lawlessness, this is the tail.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:14Is 9:14זָקֵ֥ן וּנְשׂוּא־פָנִ֖ים ה֣וּא הָרֹ֑אשׁ וְנָבִ֥יא מֽוֹרֶה־שֶּׁ֖קֶר ה֥וּא הַזָּנָֽב׃Is 9:15
The elder and the honorable man is the head,
and the prophet who teaches lies is the tail.
15Is 9:1615καὶ ἔσονται οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον πλανῶντες καὶ πλανῶσιν ὅπως καταπίωσιν αὐτούςIs 9:16
And they that pronounce this people blessed shall mislead them; and they mislead them that they may devour them.
Is 9:16
For those who lead this people lead them astray;
and those who are led by them are destroyed.and the ones blessing this wandering people are misleading them to devour them
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:15Is 9:15וַיִּֽהְי֛וּ מְאַשְּׁרֵ֥י הָֽעָם־הַזֶּ֖ה מַתְעִ֑ים וּמְאֻשָּׁרָ֖יו מְבֻלָּעִֽים׃Is 9:16
For those who lead this people lead them astray;
and those who are led by them are destroyed.
16Is 9:1716διὰ τοῦτο ἐπὶ τοὺς νεανίσκους αὐτῶν οὐκ εὐφρανθήσεται ὁ θεὸς καὶ τοὺς ὀρφανοὺς αὐτῶν καὶ τὰς χήρας αὐτῶν οὐκ ἐλεήσει ὅτι πάντες ἄνομοι καὶ πονηροί καὶ πᾶν στόμα λαλεῖ ἄδικα ἐπὶ πᾶσιν τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλήIs 9:17
Therefore the Lord shall not take pleasure in their young men, neither shall he have pity on their orphans or on their widows: for they are all transgressors and wicked, and every mouth speaks unjustly. For all this his anger is not turned away, but his hand is yet exalted.
Is 9:17
Therefore the Lord will not rejoice over their young men,
neither will he have compassion on their fatherless and widows;
for everyone is profane and an evildoer,
and every mouth speaks folly.
For all this his anger is not turned away,
but his hand is stretched out still.Because of this, over their young men The God will not rejoice and will not show mercy upon their orphaned or their widows because all lawlessness and wickedness and each mouth speaking unrighteousness, He will not turn away His indignation but still the hand is elevated.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:16Is 9:16עַל־כֵּ֨ן עַל־בַּחוּרָ֜יו לֹֽא־יִשְׂמַ֣ח ׀ אֲדֹנָ֗י וְאֶת־יְתֹמָ֤יו וְאֶת־אַלְמְנֹתָיו֙ לֹ֣א יְרַחֵ֔ם כִּ֤י כֻלּוֹ֙ חָנֵ֣ף וּמֵרַ֔ע וְכָל־פֶּ֖ה דֹּבֵ֣ר נְבָלָ֑ה בְּכָל־זֹאת֙ לֹא־שָׁ֣ב אַפּ֔וֹ וְע֖וֹד יָד֥וֹ נְטוּיָֽה׃Is 9:17
Therefore the Lord will not rejoice over their young men,
neither will he have compassion on their fatherless and widows;
for everyone is profane and an evildoer,
and every mouth speaks folly.
For all this his anger is not turned away,
but his hand is stretched out still.
17Is 9:1817καὶ καυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ἀνομία καὶ ὡς ἄγρωστις ξηρὰ βρωθήσεται ὑπὸ πυρός καὶ καυθήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ καὶ συγκαταφάγεται τὰ κύκλῳ τῶν βουνῶν πάνταIs 9:18
And iniquity shall burn as fire, and shall be devoured by fire as dry grass: and it shall burn in the thickets of the wood, and shall devour all that is round about the hills.
Is 9:18
For wickedness burns like a fire.
It devours the briers and thorns;
yes, it kindles in the thickets of the forest,
and they roll upward in a column of smoke.and the lawlessness will be burned like fire and like the dry grass in the field it will be eaten by fire and will be burned by the shaggy thicket and it will be devoured gathered in the circle of all the hills.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:17Is 9:17כִּֽי־בָעֲרָ֤ה כָאֵשׁ֙ רִשְׁעָ֔ה שָׁמִ֥יר וָשַׁ֖יִת תֹּאכֵ֑ל וַתִּצַּת֙ בְּסִֽבְכֵ֣י הַיַּ֔עַר וַיִּֽתְאַבְּכ֖וּ גֵּא֥וּת עָשָֽׁן׃Is 9:18
For wickedness burns like a fire.
It devours the briers and thorns;
yes, it kindles in the thickets of the forest,
and they roll upward in a column of smoke.
18Is 9:1918διὰ θυμὸν ὀργῆς κυρίου συγκέκαυται ἡ γῆ ὅλη καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὑπὸ πυρὸς κατακεκαυμένος ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐκ ἐλεήσειIs 9:19
The whole earth is set on fire because of the fierce anger of the Lord, and the people shall be as men burnt by fire: no man shall pity his brother.
Is 9:19
Through the wrath of Yahweh of Armies, the land is burnt up;
and the people are the fuel for the fire.
No one spares his brother.Because of the indignaation of the wrath of The Lord, the whole land will be set afire and the people like by fire having been burned up, a man will not have mercy on his brother.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:18Is 9:18בְּעֶבְרַ֛ת יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת נֶעְתַּ֣ם אָ֑רֶץ וַיְהִ֤י הָעָם֙ כְּמַאֲכֹ֣לֶת אֵ֔שׁ אִ֥ישׁ אֶל־אָחִ֖יו לֹ֥א יַחְמֹֽלוּ׃Is 9:19
Through the wrath of Yahweh of Armies, the land is burnt up;
and the people are the fuel for the fire.
No one spares his brother.
19Is 9:2019ἀλλὰ ἐκκλινεῖ εἰς τὰ δεξιά ὅτι πεινάσει καὶ φάγεται ἐκ τῶν ἀριστερῶν καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇ ἄνθρωπος ἔσθων τὰς σάρκας τοῦ βραχίονος αὐτοῦIs 9:20
But one shall turn aside to the right hand, for he shall be hungry; and shall eat on the left, and a man shall by no means be satisfied with eating the flesh of his own arm.
Is 9:20
One will devour on the right hand, and be hungry;
and he will eat on the left hand, and they will not be satisfied.
Everyone will eat the flesh of his own arm:but will recoil to the right because he will hunger and eat out of the left and a man will not be satisfied eating the flesh of his own arm
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:19Is 9:19וַיִּגְזֹ֤ר עַל־יָמִין֙ וְרָעֵ֔ב וַיֹּ֥אכַל עַל־שְׂמֹ֖אול וְלֹ֣א שָׂבֵ֑עוּ אִ֥ישׁ בְּשַׂר־זְרֹע֖וֹ יֹאכֵֽלוּ׃Is 9:20
One will devour on the right hand, and be hungry;
and he will eat on the left hand, and they will not be satisfied.
Everyone will eat the flesh of his own arm:
20Is 9:2120φάγεται γὰρ Μανασση τοῦ Εφραιμ καὶ Εφραιμ τοῦ Μανασση ὅτι ἅμα πολιορκήσουσιν τὸν Ιουδαν ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλήIs 9:21
For Manasses shall eat the flesh of Ephraim, and Ephraim the flesh of Manasses; for they shall besiege Juda together. For all this his anger is not turned away, but his hand is yet exalted.
Is 9:21
Manasseh, Ephraim; and Ephraim, Manasseh; and they together shall be against Judah.
For all this his anger is not turned away,
but his hand is stretched out still.For Manasses will eat of Ephraim and Ephraim of Manssaes because simultaneously Judah is besieged, upon all these the indignation is not turned away but still the hand is elevated.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-11 Editors: 1
Is 9:20Is 9:20מְנַשֶּׁ֣ה אֶת־אֶפְרַ֗יִם וְאֶפְרַ֙יִם֙ אֶת־מְנַשֶּׁ֔ה יַחְדָּ֥ו הֵ֖מָּה עַל־יְהוּדָ֑ה בְּכָל־זֹאת֙ לֹא־שָׁ֣ב אַפּ֔וֹ וְע֖וֹד יָד֥וֹ נְטוּיָֽה׃ ס Is 9:21
Manasseh, Ephraim; and Ephraim, Manasseh; and they together shall be against Judah.
For all this his anger is not turned away,
but his hand is stretched out still.
« Ch 8» Ch 10

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Jul-2024 18:28:11 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top