www.katabiblon.com

Ἠσαῒας - ישעה

Isaiah - Yishevah [Isaiah]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Is 31:11οὐαὶ οἱ καταβαίνοντες εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ βοήθειαν οἱ ἐφ’ ἵπποις πεποιθότες καὶ ἐφ’ ἅρμασιν ἔστιν γὰρ πολλά καὶ ἐφ’ ἵπποις πλῆθος σφόδρα καὶ οὐκ ἦσαν πεποιθότες ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ καὶ τὸν θεὸν οὐκ ἐξεζήτησανIs 31:1
Woe to them that go down to Egypt for help, who trust in horses and chariots, for they are many; and in horses, which are a great multitude; and have not trusted in the Holy One of Israel, and have not sought the Lord.
Is 31:1
Woe to those who go down to Egypt for help,
and rely on horses,
and trust in chariots because they are many,
and in horsemen because they are very strong,
but they don’t look to the Holy One of Israel,
and they don’t seek Yahweh!
Is 31:1Is 31:1ה֣וֹי הַיֹּרְדִ֤ים מִצְרַ֙יִם֙ לְעֶזְרָ֔ה עַל־סוּסִ֖ים יִשָּׁעֵ֑נוּ וַיִּבְטְח֨וּ עַל־רֶ֜כֶב כִּ֣י רָ֗ב וְעַ֤ל פָּֽרָשִׁים֙ כִּֽי־עָצְמ֣וּ מְאֹ֔ד וְלֹ֤א שָׁעוּ֙ עַל־קְד֣וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־יְהוָ֖ה לֹ֥א דָרָֽשׁוּ׃Is 31:1
Woe to those who go down to Egypt for help,
and rely on horses,
and trust in chariots because they are many,
and in horsemen because they are very strong,
but they don’t look to the Holy One of Israel,
and they don’t seek Yahweh!
2Is 31:22καὶ αὐτὸς σοφὸς ἦγεν ἐπ’ αὐτοὺς κακά καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐ μὴ ἀθετηθῇ καὶ ἐπαναστήσεται ἐπ’ οἴκους ἀνθρώπων πονηρῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐτῶν τὴν ματαίανIs 31:2
Therefore he has wisely brought evils upon them, and his word shall not be frustrated; and he shall rise up against the houses of wicked men, and against their vain hope,
Is 31:2
Yet he also is wise, and will bring disaster,
and will not call back his words, but will arise against the house of the evildoers,
and against the help of those who work iniquity.
Is 31:2Is 31:2וְגַם־ה֤וּא חָכָם֙ וַיָּ֣בֵא רָ֔ע וְאֶת־דְּבָרָ֖יו לֹ֣א הֵסִ֑יר וְקָם֙ עַל־בֵּ֣ית מְרֵעִ֔ים וְעַל־עֶזְרַ֖ת פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן׃Is 31:2
Yet he also is wise, and will bring disaster,
and will not call back his words, but will arise against the house of the evildoers,
and against the help of those who work iniquity.
3Is 31:33Αἰγύπτιον ἄνθρωπον καὶ οὐ θεόν ἵππων σάρκας καὶ οὐκ ἔστιν βοήθεια ὁ δὲ κύριος ἐπάξει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτούς καὶ κοπιάσουσιν οἱ βοηθοῦντες καὶ ἅμα πάντες ἀπολοῦνταιIs 31:3
even an Egyptian, a man, and not God; the flesh of horses, and there is no help in them: but the Lord shall bring his hand upon them, and the helpers shall fail, and all shall perish together.
Is 31:3
Now the Egyptians are men, and not God;
and their horses flesh, and not spirit.
When Yahweh stretches out his hand, both he who helps shall stumble,
and he who is helped shall fall,
and they all shall be consumed together.
Is 31:3Is 31:3וּמִצְרַ֤יִם אָדָם֙ וְֽלֹא־אֵ֔ל וְסוּסֵיהֶ֥ם בָּשָׂ֖ר וְלֹא־ר֑וּחַ וַֽיהוָ֞ה יַטֶּ֣ה יָד֗וֹ וְכָשַׁ֤ל עוֹזֵר֙ וְנָפַ֣ל עָזֻ֔ר וְיַחְדָּ֖ו כֻּלָּ֥ם יִכְלָיֽוּן׃ ס Is 31:3
Now the Egyptians are men, and not God;
and their horses flesh, and not spirit.
When Yahweh stretches out his hand, both he who helps shall stumble,
and he who is helped shall fall,
and they all shall be consumed together.
4Is 31:44ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος ὃν τρόπον ἐὰν βοήσῃ ὁ λέων ἢ ὁ σκύμνος ἐπὶ τῇ θήρᾳ ᾗ ἔλαβεν καὶ κεκράξῃ ἐπ’ αὐτῇ ἕως ἂν ἐμπλησθῇ τὰ ὄρη τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ ἡττήθησαν καὶ τὸ πλῆθος τοῦ θυμοῦ ἐπτοήθησαν οὕτως καταβήσεται κύριος σαβαωθ ἐπιστρατεῦσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σιων ἐπὶ τὰ ὄρη αὐτῆςIs 31:4
For thus said the Lord to me, As a lion would roar, or a lion's whelp over prey which he has taken, and cry over it, until the mountains are filled with his voice, and the animals are awe-struck and tremble at the fierceness of his wrath: so the Lord of hosts shall descend to fight upon the mount Sion, even upon her mountains.
Is 31:4
For thus says Yahweh to me,
“As the lion and the young lion growling over his prey,
if a multitude of shepherds is called together against him,
will not be dismayed at their voice,
nor abase himself for the noise of them,
so Yahweh of Armies will come down to fight on Mount Zion and on its heights.
Is 31:4Is 31:4כִּ֣י כֹ֣ה אָֽמַר־יְהוָ֣ה ׀ אֵלַ֡י כַּאֲשֶׁ֣ר יֶהְגֶּה֩ הָאַרְיֵ֨ה וְהַכְּפִ֜יר עַל־טַרְפּ֗וֹ אֲשֶׁ֨ר יִקָּרֵ֤א עָלָיו֙ מְלֹ֣א רֹעִ֔ים מִקּוֹלָם֙ לֹ֣א יֵחָ֔ת וּמֵֽהֲמוֹנָ֖ם לֹ֣א יַֽעֲנֶ֑ה כֵּ֗ן יֵרֵד֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת לִצְבֹּ֥א עַל־הַר־צִיּ֖וֹן וְעַל־גִּבְעָתָֽהּ׃Is 31:4
For thus says Yahweh to me,
“As the lion and the young lion growling over his prey,
if a multitude of shepherds is called together against him,
will not be dismayed at their voice,
nor abase himself for the noise of them,
so Yahweh of Armies will come down to fight on Mount Zion and on its heights.
5Is 31:55ὡς ὄρνεα πετόμενα οὕτως ὑπερασπιεῖ κύριος ὑπὲρ Ιερουσαλημ καὶ ἐξελεῖται καὶ περιποιήσεται καὶ σώσειIs 31:5
As birds flying, so shall the Lord of hosts defend; he shall defend Jerusalem, and he shall rescue, and save and deliver.
Is 31:5
As birds hovering, so Yahweh of Armies will protect Jerusalem.
He will protect and deliver it.
He will pass over and preserve it.”As flying birds, thus is The Lord on behalf of Jerusalem and He will recue, and He will procure, and He will save
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-10-31 Editors: 1
Is 31:5Is 31:5כְּצִפֳּרִ֣ים עָפ֔וֹת כֵּ֗ן יָגֵ֛ן יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת עַל־יְרֽוּשָׁלִָ֑ם גָּנ֥וֹן וְהִצִּ֖יל פָּסֹ֥חַ וְהִמְלִֽיט׃Is 31:5
As birds hovering, so Yahweh of Armies will protect Jerusalem.
He will protect and deliver it.
He will pass over and preserve it.”
6Is 31:66ἐπιστράφητε οἱ τὴν βαθεῖαν βουλὴν βουλευόμενοι καὶ ἄνομονIs 31:6
Turn, ye children of Israel, who devise a deep and sinful counsel.
Is 31:6
Return to him from whom you have deeply revolted, children of Israel.
Is 31:6Is 31:6שׁ֗וּבוּ לַאֲשֶׁ֛ר הֶעְמִ֥יקוּ סָרָ֖ה בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃Is 31:6
Return to him from whom you have deeply revolted, children of Israel.
7Is 31:77ὅτι τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπαρνήσονται οἱ ἄνθρωποι τὰ χειροποίητα αὐτῶν τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ ἃ ἐποίησαν αἱ χεῖρες αὐτῶνIs 31:7
For in that day men shall renounce their silver idols and their golden idols, which their hands made.
Is 31:7For in that day everyone shall cast away his idols of silver and his idols of gold—sin which your own hands have made for you.because in that day, men will deny the their handmadeª idols, the silver and the gold which their hands made
———
a χειροποιητα
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-02-04 Editors: 1
Is 31:7Is 31:7כִּ֚י בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא יִמְאָס֗וּן אִ֚ישׁ אֱלִילֵ֣י כַסְפּ֔וֹ וֶאֱלִילֵ֖י זְהָב֑וֹ אֲשֶׁ֨ר עָשׂ֥וּ לָכֶ֛ם יְדֵיכֶ֖ם חֵֽטְא׃Is 31:7
For in that day everyone shall cast away his idols of silver and his idols of gold—sin which your own hands have made for you.
8Is 31:88καὶ πεσεῖται Ασσουρ οὐ μάχαιρα ἀνδρὸς οὐδὲ μάχαιρα ἀνθρώπου καταφάγεται αὐτόν καὶ φεύξεται οὐκ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας οἱ δὲ νεανίσκοι ἔσονται εἰς ἥττημαIs 31:8
And the Assyrian shall fall: not the sword of a great man, nor the sword of a mean man shall devour him; neither shall he flee from the face of the sword: but the young men shall be overthrown:
Is 31:8
“The Assyrian will fall by the sword, not of man;
and the sword, not of mankind, shall devour him.
He will flee from the sword,
and his young men will become subject to forced labor.
Is 31:8Is 31:8וְנָפַ֤ל אַשּׁוּר֙ בְּחֶ֣רֶב לֹא־אִ֔ישׁ וְחֶ֥רֶב לֹֽא־אָדָ֖ם תֹּֽאכֲלֶ֑נּוּ וְנָ֥ס לוֹ֙ מִפְּנֵי־חֶ֔רֶב וּבַחוּרָ֖יו לָמַ֥ס יִהְיֽוּ׃Is 31:8
“The Assyrian will fall by the sword, not of man;
and the sword, not of mankind, shall devour him.
He will flee from the sword,
and his young men will become subject to forced labor.
9Is 31:99πέτρᾳ γὰρ περιλημφθήσονται ὡς χάρακι καὶ ἡττηθήσονται ὁ δὲ φεύγων ἁλώσεται τάδε λέγει κύριος μακάριος ὃς ἔχει ἐν Σιων σπέρμα καὶ οἰκείους ἐν ΙερουσαλημIs 31:9
for they shall be compassed with rocks as with a trench, and shall be worsted; and he that flees shall be taken. Thus saith the Lord, Blesses is he that has a seed in Sion, and household friends in Jerusalem.
Is 31:9
His rock will pass away by reason of terror,
and his princes will be afraid of the banner,”
says Yahweh, whose fire is in Zion,
and his furnace in Jerusalem.
Is 31:9Is 31:9וְסַלְעוֹ֙ מִמָּג֣וֹר יַֽעֲב֔וֹר וְחַתּ֥וּ מִנֵּ֖ס שָׂרָ֑יו נְאֻם־יְהוָ֗ה אֲשֶׁר־א֥וּר לוֹ֙ בְּצִיּ֔וֹן וְתַנּ֥וּר ל֖וֹ בִּירוּשָׁלִָֽם׃ ס Is 31:9
His rock will pass away by reason of terror,
and his princes will be afraid of the banner,”
says Yahweh, whose fire is in Zion,
and his furnace in Jerusalem.
« Ch 30» Ch 32

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 14-Jul-2024 09:54:19 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top