www.katabiblon.com

Ἠσαῒας - ישעה

Isaiah - Yishevah [Isaiah]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Is 11:11καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ιεσσαι καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεταιIs 11:1
And there shall come forth a rod out of the root of Jesse, and a blossom shall come up from his root:
Is 11:1
A shoot will come out of the stock of Jesse, and a branch out of his roots will bear fruit. And a rod will come from the root of Jesse and a blossom will come up out of the root.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-02-05 Editors: 2
Is 11:1Is 11:1וְיָצָ֥א חֹ֖טֶר מִגֵּ֣זַע יִשָׁ֑י וְנֵ֖צֶר מִשָּׁרָשָׁ֥יו יִפְרֶֽה׃Is 11:1
A shoot will come out of the stock of Jesse,
and a branch out of his roots will bear fruit.
2Is 11:22καὶ ἀναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ θεοῦ πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείαςIs 11:2
and the Spirit of God shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and godliness shall fill him;
Is 11:2
The Spirit of Yahweh will rest on him:
the spirit of wisdom and understanding,
the spirit of counsel and might,
the spirit of knowledge and of the fear of Yahweh.and The Spirit of God will rest upon upon Him; the spirit of wisdom and understanding; the spirit of counsel and strength; the spirit of knowledge and godliness;
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-03-19 Editors: 3
Is 11:2Is 11:2וְנָחָ֥ה עָלָ֖יו ר֣וּחַ יְהוָ֑ה ר֧וּחַ חָכְמָ֣ה וּבִינָ֗ה ר֤וּחַ עֵצָה֙ וּגְבוּרָ֔ה ר֥וּחַ דַּ֖עַת וְיִרְאַ֥ת יְהוָֽה׃Is 11:2
The Spirit of Yahweh will rest on him:
the spirit of wisdom and understanding,
the spirit of counsel and might,
the spirit of knowledge and of the fear of Yahweh.
3Is 11:33ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα φόβου θεοῦ οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινεῖ οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξειIs 11:3
the spirit of the fear of God. He shall not judge according to appearance, nor reprove according to report:
Is 11:3
His delight will be in the fear of Yahweh.
He will not judge by the sight of his eyes,
neither decide by the hearing of his ears;the spirit of the fear of God will fill Him.
He will not judge according to reputation, nor rebuke according to report
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-03-19 Editors: 2
Is 11:3Is 11:3וַהֲרִיח֖וֹ בְּיִרְאַ֣ת יְהוָ֑ה וְלֹֽא־לְמַרְאֵ֤ה עֵינָיו֙ יִשְׁפּ֔וֹט וְלֹֽא־לְמִשְׁמַ֥ע אָזְנָ֖יו יוֹכִֽיחַ׃Is 11:3
His delight will be in the fear of Yahweh.
He will not judge by the sight of his eyes,
neither decide by the hearing of his ears;
4Is 11:44ἀλλὰ κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆIs 11:4
but he shall judge the cause of the lowly, and shall reprove the lowly of the earth: and he shall smite the earth with the word of his mouth, and with the breath of his lips shall he destroy the ungodly one.
Is 11:4
but with righteousness he will judge the poor,
and decide with equity for the humble of the earth.
He will strike the earth with the rod of his mouth;
and with the breath of his lips he will kill the wicked.but with justice He will judge the lowly and He will rebuke the lowly of the land. He will smite the land with the word of His mouth and by the spirit though lips He will slay the ungodly.
———
a 2 thes 2:8, eph 6:17, Is 59:21
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-03-19 Editors: 2
Is 11:4Is 11:4וְשָׁפַ֤ט בְּצֶ֙דֶק֙ דַּלִּ֔ים וְהוֹכִ֥יחַ בְּמִישׁ֖וֹר לְעַנְוֵי־אָ֑רֶץ וְהִֽכָּה־אֶ֙רֶץ֙ בְּשֵׁ֣בֶט פִּ֔יו וּבְר֥וּחַ שְׂפָתָ֖יו יָמִ֥ית רָשָֽׁע׃Is 11:4
but with righteousness he will judge the poor,
and decide with equity for the humble of the earth.
He will strike the earth with the rod of his mouth;
and with the breath of his lips he will kill the wicked.
5Is 11:55καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς πλευράςIs 11:5
And he shall have his loins girt with righteousness, and his sides clothed with truth.
Is 11:5
Righteousness will be the belt of his waist,
and faithfulness the belt of his waist.and his loin will be girded with righteousness and truth shut in his side (rib)
———
a ειλημένος sing nom perf mp participle roll up, packed, shut in
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-03-19 Editors: 2
Is 11:5Is 11:5וְהָ֥יָה צֶ֖דֶק אֵז֣וֹר מָתְנָ֑יו וְהָאֱמוּנָ֖ה אֵז֥וֹר חֲלָצָֽיו׃Is 11:5
Righteousness will be the belt of his waist,
and faithfulness the belt of his waist.
6Is 11:66καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετὰ ἀρνός καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει αὐτούςIs 11:6
And the wolf shall feed with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the young calf and bull and lion shall feed together; and a little child shall lead them.
Is 11:6
The wolf will live with the lamb,
and the leopard will lie down with the young goat;
The calf, the young lion, and the fattened calf together;
and a little child will lead them.and the wolf will graze with the lamb and the leopard will rest together with the goat, and the calf and the bull and the lion will simultaneously graze and a small child shall lead them
———
a Luke 10:21?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:6Is 11:6וְגָ֤ר זְאֵב֙ עִם־כֶּ֔בֶשׂ וְנָמֵ֖ר עִם־גְּדִ֣י יִרְבָּ֑ץ וְעֵ֨גֶל וּכְפִ֤יר וּמְרִיא֙ יַחְדָּ֔ו וְנַ֥עַר קָטֹ֖ן נֹהֵ֥ג בָּֽם׃Is 11:6
The wolf will live with the lamb,
and the leopard will lie down with the young goat;
The calf, the young lion, and the fattened calf together;
and a little child will lead them.
7Is 11:77καὶ βοῦς καὶ ἄρκος ἅμα βοσκηθήσονται καὶ ἅμα τὰ παιδία αὐτῶν ἔσονται καὶ λέων καὶ βοῦς ἅμα φάγονται ἄχυραIs 11:7
And the ox and bear shall feed together; and their young shall be together: and the lion shall eat straw like the ox.
Is 11:7
The oxcow and the bear will graze at the same time.
Their young ones will lie down togetherbe together.
The lion and the ox will at the same time eat chaff.will eat straw like the ox.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:7Is 11:7וּפָרָ֤ה וָדֹב֙ תִּרְעֶ֔ינָה יַחְדָּ֖ו יִרְבְּצ֣וּ יַלְדֵיהֶ֑ן וְאַרְיֵ֖ה כַּבָּקָ֥ר יֹֽאכַל־תֶּֽבֶן׃Is 11:7
The cow and the bear will graze.
Their young ones will lie down together.
The lion will eat straw like the ox.
8Is 11:88καὶ παιδίον νήπιον ἐπὶ τρώγλην ἀσπίδων καὶ ἐπὶ κοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιβαλεῖIs 11:8
And an infant shall put his hand on the holes of asps, and on the nest of young asps.
Is 11:8
The nursing child will play near a cobra’s hole,
and the weaned child will put his hand on the viper’s den.and the young childᵃ will place his hand upon the hole of the asps and upon the bed of the offspring of vipers
———
a Luke 10:21
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:8Is 11:8וְשִֽׁעֲשַׁ֥ע יוֹנֵ֖ק עַל־חֻ֣ר פָּ֑תֶן וְעַל֙ מְאוּרַ֣ת צִפְעוֹנִ֔י גָּמ֖וּל יָד֥וֹ הָדָֽה׃Is 11:8
The nursing child will play near a cobra’s hole,
and the weaned child will put his hand on the viper’s den.
9Is 11:99καὶ οὐ μὴ κακοποιήσωσιν οὐδὲ μὴ δύνωνται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου ὅτι ἐνεπλήσθη ἡ σύμπασα τοῦ γνῶναι τὸν κύριον ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλύψαι θαλάσσαςIs 11:9
And they shall not hurt, nor shall they at all be able to destroy any one on my holy mountain: for the whole world is filled with the knowledge of the Lord, as much water covers the seas.
Is 11:9
They will not hurt nor destroy in all my holy mountain;
for the earth will be full of the knowledge of Yahweh,
as the waters cover the sea.They shall not do bad neither shall they be capable to destroy any upon my holy mountain because the whole world was filled with the knowledge of The Lord like much water covers the sea.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-05-25 Editors: 2
Is 11:9Is 11:9לֹֽא־יָרֵ֥עוּ וְלֹֽא־יַשְׁחִ֖יתוּ בְּכָל־הַ֣ר קָדְשִׁ֑י כִּֽי־מָלְאָ֣ה הָאָ֗רֶץ דֵּעָה֙ אֶת־יְהוָ֔ה כַּמַּ֖יִם לַיָּ֥ם מְכַסִּֽים׃ פ Is 11:9
They will not hurt nor destroy in all my holy mountain;
for the earth will be full of the knowledge of Yahweh,
as the waters cover the sea.
10Is 11:1010καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ιεσσαι καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμήIs 11:10
And in that day there shall be a root of Jesse, and he that shall arise to rule over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust, and his rest shall be glorious.
Is 11:10¶It will happen in that day that the nations will seek the root of Jesse, who stands as a banner of the peoples; and his resting place will be glorious.and on that day there will be a root out of Jesse, the one standing up to rule the nations, upon him the nations will hope and his rest will be his honor
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:10Is 11:10וְהָיָה֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא שֹׁ֣רֶשׁ יִשַׁ֗י אֲשֶׁ֤ר עֹמֵד֙ לְנֵ֣ס עַמִּ֔ים אֵלָ֖יו גּוֹיִ֣ם יִדְרֹ֑שׁוּ וְהָיְתָ֥ה מְנֻחָת֖וֹ כָּבֽוֹד׃ פ Is 11:10
¶It will happen in that day that the nations will seek the root of Jesse, who stands as a banner of the peoples; and his resting place will be glorious.
11Is 11:1111καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προσθήσει κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ ζηλῶσαι τὸ καταλειφθὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ ὃ ἂν καταλειφθῇ ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καὶ Βαβυλωνίας καὶ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Αιλαμιτῶν καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ ἐξ ἈραβίαςIs 11:11
And it shall be in that day, that the Lord shall again shew his hand, to be zealous for the remnant that is left of the people, which shall be left by the Assyrians, and that from Egypt, and from the country of Babylon, and from Ethiopia, and from the Elamites, and from the rising of the sun, and out of Arabia.
Is 11:11It will happen in that day that the Lord will set his hand again the second time to recover the remnant that is left of his people from Assyria,from Egypt, from Pathros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the islands of the sea.and it will be on that day that The Lord will show his had of zeal to the remnant of the ones left behind of His people from Assyria and from Egypt and Babylon and Ethiopia and Ailamiton and from the eastern places of the sun and out of Arabia
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:11Is 11:11וְהָיָ֣ה ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יוֹסִ֨יף אֲדֹנָ֤י ׀ שֵׁנִית֙ יָד֔וֹ לִקְנ֖וֹת אֶת־שְׁאָ֣ר עַמּ֑וֹ אֲשֶׁ֣ר יִשָּׁאֵר֩ מֵאַשּׁ֨וּר וּמִמִּצְרַ֜יִם וּמִפַּתְר֣וֹס וּמִכּ֗וּשׁ וּמֵעֵילָ֤ם וּמִשִּׁנְעָר֙ וּמֵ֣חֲמָ֔ת וּמֵאִיֵּ֖י הַיָּֽם׃Is 11:11
It will happen in that day that the Lord will set his hand again the second time to recover the remnant that is left of his people from Assyria, from Egypt, from Pathros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the islands of the sea.
12Is 11:1212καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ισραηλ καὶ τοὺς διεσπαρμένους τοῦ Ιουδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύγων τῆς γῆςIs 11:12
And he shall lift up a standard for the nations, and he shall gather the lost ones of Israel, and he shall gather the dispersed of Juda from the four corners of the earth.
Is 11:12And he will raise up a sign to the nations and gather the destroyed of Israel and he will gatherª the scattered of Judah from the four wings of the earth He will set up a banner for the nations, and will assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.
———
a see Matt 15:24, Mt23:37, Lk 13:34
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-05-24 Editors: 2
Is 11:12Is 11:12וְנָשָׂ֥א נֵס֙ לַגּוֹיִ֔ם וְאָסַ֖ף נִדְחֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וּנְפֻצ֤וֹת יְהוּדָה֙ יְקַבֵּ֔ץ מֵאַרְבַּ֖ע כַּנְפ֥וֹת הָאָֽרֶץ׃Is 11:12
He will set up a banner for the nations, and will assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.
13Is 11:1313καὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ ζῆλος Εφραιμ καὶ οἱ ἐχθροὶ Ιουδα ἀπολοῦνται Εφραιμ οὐ ζηλώσει Ιουδαν καὶ Ιουδας οὐ θλίψει ΕφραιμIs 11:13
And the envy of Ephraim shall be taken away, and the enemies of Juda shall perish: Ephraim shall not envy Juda, and Juda shall not afflict Ephraim.
Is 11:13The envy also of Ephraim will depart, and those who persecute Judah will be cut off. Ephraim won’t envy Judah, and Judah won’t persecute Ephraim.and He will take away the zeal of Ephraim and the enemy of Judah will be destroyed. Ephraim will not antagonize Judah and Judah will not distress Ephraim.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:13Is 11:13וְסָ֙רָה֙ קִנְאַ֣ת אֶפְרַ֔יִם וְצֹרְרֵ֥י יְהוּדָ֖ה יִכָּרֵ֑תוּ אֶפְרַ֙יִם֙ לֹֽא־יְקַנֵּ֣א אֶת־יְהוּדָ֔ה וִֽיהוּדָ֖ה לֹֽא־יָצֹ֥ר אֶת־אֶפְרָֽיִם׃Is 11:13
The envy also of Ephraim will depart, and those who persecute Judah will be cut off. Ephraim won’t envy Judah, and Judah won’t persecute Ephraim.
14Is 11:1414καὶ πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων θάλασσαν ἅμα προνομεύσουσιν καὶ τοὺς ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ Ιδουμαίαν καὶ ἐπὶ Μωαβ πρῶτον τὰς χεῖρας ἐπιβαλοῦσιν οἱ δὲ υἱοὶ Αμμων πρῶτοι ὑπακούσονταιIs 11:14
And they shall fly in the ships of the Philistines: they shall at the same time spoil the sea, and them that come from the east, and Idumea: and they shall lay their hands on Moab first; but the children of Ammon shall first obey them.
Is 11:14They will fly down on the shoulders of the Philistines on the west. Together they will plunder the children of the east. They will extend their power over Edom and Moab, and the children of Ammon will obey them. And they will fly away in foreign ships and together they will plunder the sea those from the eastern places of the rising sun and Idumea and they shall first cast their hands on Moab, but the sons of Ammon will be the first to obey.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:14Is 11:14וְעָפ֨וּ בְכָתֵ֤ף פְּלִשְׁתִּים֙ יָ֔מָּה יַחְדָּ֖ו יָבֹ֣זּוּ אֶת־בְּנֵי־קֶ֑דֶם אֱד֤וֹם וּמוֹאָב֙ מִשְׁל֣וֹח יָדָ֔ם וּבְנֵ֥י עַמּ֖וֹן מִשְׁמַעְתָּֽם׃Is 11:14
They will fly down on the shoulders of the Philistines on the west. Together they will plunder the children of the east. They will extend their power over Edom and Moab, and the children of Ammon will obey them.
15Is 11:1515καὶ ἐρημώσει κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύματι βιαίῳ καὶ πατάξει ἑπτὰ φάραγγας ὥστε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασινIs 11:15
And the Lord shall make desolate the sea of Egypt; and he shall lay his hand on the river with a strong wind, and he shall smite the seven channels, so that men shall pass through it dry-shod.
Is 11:15Yahweh will utterly destroy the tongue of the Egyptian sea; and with his scorching wind he will wave his hand over the River, and will split it into seven streams, and cause men to march over in sandals.and The Lord will lay desolate the sea of Egypt and will lay His hand upon the river by a fierce wind and will smite seven valleys so that He may pass through in sandals.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:15Is 11:15וְהֶחֱרִ֣ים יְהוָ֗ה אֵ֚ת לְשׁ֣וֹן יָם־מִצְרַ֔יִם וְהֵנִ֥יף יָד֛וֹ עַל־הַנָּהָ֖ר בַּעְיָ֣ם רוּח֑וֹ וְהִכָּ֙הוּ֙ לְשִׁבְעָ֣ה נְחָלִ֔ים וְהִדְרִ֖יךְ בַּנְּעָלִֽים׃Is 11:15
Yahweh will utterly destroy the tongue of the Egyptian sea; and with his scorching wind he will wave his hand over the River, and will split it into seven streams, and cause men to march over in sandals.
16Is 11:1616καὶ ἔσται δίοδος τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἔσται τῷ Ισραηλ ὡς ἡ ἡμέρα ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ γῆς ΑἰγύπτουIs 11:16
And there shall be a passage for my people that is left in Egypt: and it shall be to Israel as the day when he came forth out of the land of Egypt.
Is 11:16There will be a highway for the remnant that is left of his people from Assyria, like there was for Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.and a passage will be to my people left behind in Egypt and it will be to Israel as the day when he came out of the land of Egypt
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-06-01 Editors: 2
Is 11:16Is 11:16וְהָיְתָ֣ה מְסִלָּ֔ה לִשְׁאָ֣ר עַמּ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר יִשָּׁאֵ֖ר מֵֽאַשּׁ֑וּר כַּאֲשֶׁ֤ר הָֽיְתָה֙ לְיִשְׂרָאֵ֔ל בְּי֥וֹם עֲלֹת֖וֹ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃Is 11:16
There will be a highway for the remnant that is left of his people from Assyria, like there was for Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 02:35:56 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top