www.katabiblon.com

Ὠσηὲ - הושע

Hosea - Hoshea [Hosea]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Hos 9:11μὴ χαῖρε Ισραηλ μηδὲ εὐφραίνου καθὼς οἱ λαοί διότι ἐπόρνευσας ἀπὸ τοῦ θεοῦ σου ἠγάπησας δόματα ἐπὶ πάντα ἅλωνα σίτουHos 9:1
Rejoice not, O Israel, neither make merry, as other nations: for thou hast gone a-whoring from thy God; thou hast loved gifts upon every threshing-floor.
Hos 9:1
Don’t rejoice, Israel, to jubilation like the nations;
for you were unfaithful to your God.
You love the wages of a prostitute at every grain threshing floor.
Hos 9:1Hos 9:1אַל־תִּשְׂמַ֨ח יִשְׂרָאֵ֤ל ׀ אֶל־גִּיל֙ כָּֽעַמִּ֔ים כִּ֥י זָנִ֖יתָ מֵעַ֣ל אֱלֹהֶ֑יךָ אָהַ֣בְתָּ אֶתְנָ֔ן עַ֖ל כָּל־גָּרְנ֥וֹת דָּגָֽן׃Hos 9:1
Don’t rejoice, Israel, to jubilation like the nations;
for you were unfaithful to your God.
You love the wages of a prostitute at every grain threshing floor.
2Hos 9:22ἅλων καὶ ληνὸς οὐκ ἔγνω αὐτούς καὶ ὁ οἶνος ἐψεύσατο αὐτούςHos 9:2
The threshing-floor and wine-press knew them not, and the wine disappointed them.
Hos 9:2
The threshing floor and the winepress won’t feed them,
and the new wine will fail her.
Hos 9:2Hos 9:2גֹּ֥רֶן וָיֶ֖קֶב לֹ֣א יִרְעֵ֑ם וְתִיר֖וֹשׁ יְכַ֥חֶשׁ בָּֽהּ׃Hos 9:2
The threshing floor and the winepress won’t feed them,
and the new wine will fail her.
3Hos 9:33οὐ κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ τοῦ κυρίου κατῴκησεν Εφραιμ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐν Ἀσσυρίοις ἀκάθαρτα φάγονταιHos 9:3
They dwelt not in the Lord's land: Ephraim dwelt in Egypt, and they shall eat unclean things among the Assyrians.
Hos 9:3
They won’t dwell in Yahweh’s land;
but Ephraim will return to Egypt,
and they will eat unclean food in Assyria.
Hos 9:3Hos 9:3לֹ֥א יֵשְׁב֖וּ בְּאֶ֣רֶץ יְהוָ֑ה וְשָׁ֤ב אֶפְרַ֙יִם֙ מִצְרַ֔יִם וּבְאַשּׁ֖וּר טָמֵ֥א יֹאכֵֽלוּ׃Hos 9:3
They won’t dwell in Yahweh’s land;
but Ephraim will return to Egypt,
and they will eat unclean food in Assyria.
4Hos 9:44οὐκ ἔσπεισαν τῷ κυρίῳ οἶνον καὶ οὐχ ἥδυναν αὐτῷ αἱ θυσίαι αὐτῶν ὡς ἄρτος πένθους αὐτοῖς πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὰ μιανθήσονται διότι οἱ ἄρτοι αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐκ εἰσελεύσονται εἰς τὸν οἶκον κυρίουHos 9:4
They have not offered wine to the Lord, neither have their sacrifices been sweet to him, but as the bread of mourning to them; all that eat them shall be defiled; for their bread for their soul shall not enter into the house of the Lord.
Hos 9:4
They won’t pour out wine offerings to Yahweh,
neither will they be pleasing to him.
Their sacrifices will be to them like the bread of mourners;
all who eat of it will be polluted;
for their bread will be for their appetite.
It will not come into the house of Yahweh.
Hos 9:4Hos 9:4לֹא־יִסְּכ֨וּ לַיהוָ֥ה ׀ יַיִן֮ וְלֹ֣א יֶֽעֶרְבוּ־לוֹ֒ זִבְחֵיהֶ֗ם כְּלֶ֤חֶם אוֹנִים֙ לָהֶ֔ם כָּל־אֹכְלָ֖יו יִטַמָּ֑אוּ כִּֽי־לַחְמָ֣ם לְנַפְשָׁ֔ם לֹ֥א יָב֖וֹא בֵּ֥ית יְהוָֽה׃Hos 9:4
They won’t pour out wine offerings to Yahweh,
neither will they be pleasing to him.
Their sacrifices will be to them like the bread of mourners;
all who eat of it will be polluted;
for their bread will be for their appetite.
It will not come into the house of Yahweh.
5Hos 9:55τί ποιήσετε ἐν ἡμέρᾳ πανηγύρεως καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς τοῦ κυρίουHos 9:5
What will ye do in the day of the general assembly, and in the day of the feast of the Lord?
Hos 9:5
What will you do in the day of solemn assembly,
and in the day of the feast of YahwehThe Lord?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:5Hos 9:5מַֽה־תַּעֲשׂ֖וּ לְי֣וֹם מוֹעֵ֑ד וּלְי֖וֹם חַג־יְהוָֽה׃Hos 9:5
What will you do in the day of solemn assembly,
and in the day of the feast of Yahweh?
6Hos 9:66διὰ τοῦτο ἰδοὺ πορεύσονται ἐκ ταλαιπωρίας Αἰγύπτου καὶ ἐκδέξεται αὐτοὺς Μέμφις καὶ θάψει αὐτοὺς Μαχμας τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεθρος κληρονομήσει ἄκανθαι ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶνHos 9:6
Therefore, behold, they go forth from the trouble of Egypt, and Memphis shall receive them, and Machmas shall bury them: as for their silver, destruction shall inherit it; thorns shall be in their tents.
Hos 9:6
For, behold, they have gone away from destruction.
Egypt will gather them up.
Memphis will bury them.
Nettles will possess their pleasant things of silver.
Thorns will be in their tents.Because of this behold, they will go out of the misery of Egypt and Memphis will take them and Machmas will bury them. Ruination will inherit their silver, thorns in their habitations.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:6Hos 9:6כִּֽי־הִנֵּ֤ה הָֽלְכוּ֙ מִשֹּׁ֔ד מִצְרַ֥יִם תְּקַבְּצֵ֖ם מֹ֣ף תְּקַבְּרֵ֑ם מַחְמַ֣ד לְכַסְפָּ֗ם קִמּוֹשׂ֙ יִֽירָשֵׁ֔ם ח֖וֹחַ בְּאָהֳלֵיהֶֽם׃Hos 9:6
For, behold, they have gone away from destruction.
Egypt will gather them up.
Memphis will bury them.
Nettles will possess their pleasant things of silver.
Thorns will be in their tents.
7Hos 9:77ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἐκδικήσεως ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἀνταποδόσεώς σου καὶ κακωθήσεται Ισραηλ ὥσπερ ὁ προφήτης ὁ παρεξεστηκώς ἄνθρωπος ὁ πνευματοφόρος ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθη μανία σουHos 9:7
The days of vengeance are come, the days of thy recompense are come; and Israel shall be afflicted as the prophet that is mad, as a man deranged: by reason of the multitude of thine iniquities thy madness has abounded.
Hos 9:7
The days of visitationvengeance have come.
The days of reckoningyour reward have come.
Israel will consider the prophet to be a fool,
and the man who is inspired to be insane,
because of the abundance of your sins,
and because your hostility is great. be badly affected just as the prophet, the man having undergone a change carried by the spirit of your wrongdoings, your madness has multiplied
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:7Hos 9:7בָּ֣אוּ ׀ יְמֵ֣י הַפְּקֻדָּ֗ה בָּ֚אוּ יְמֵ֣י הַשִׁלֻּ֔ם יֵדְע֖וּ יִשְׂרָאֵ֑ל אֱוִ֣יל הַנָּבִ֗יא מְשֻׁגָּע֙ אִ֣ישׁ הָר֔וּחַ עַ֚ל רֹ֣ב עֲוֹנְךָ֔ וְרַבָּ֖ה מַשְׂטֵמָֽה׃Hos 9:7
The days of visitation have come.
The days of reckoning have come.
Israel will consider the prophet to be a fool,
and the man who is inspired to be insane,
because of the abundance of your sins,
and because your hostility is great.
8Hos 9:88σκοπὸς Εφραιμ μετὰ θεοῦ προφήτης παγὶς σκολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ μανίαν ἐν οἴκῳ κυρίου κατέπηξανHos 9:8
The watchman of Ephraim was with God: the prophet is a crooked snare in all his ways: they have established madness in the house of God.
Hos 9:8
A prophet watches over Ephraim with my God.
A fowler’s snare is on all of his paths,
and hostility in the house of his God.Ephraim is a watcher with God, a prophet is a crooked snare upon all his ways.
They fixed madness in the house of the Lord
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:8Hos 9:8צֹפֶ֥ה אֶפְרַ֖יִם עִם־אֱלֹהָ֑י נָבִ֞יא פַּ֤ח יָקוֹשׁ֙ עַל־כָּל־דְּרָכָ֔יו מַשְׂטֵמָ֖ה בְּבֵ֥ית אֱלֹהָֽיו׃Hos 9:8
A prophet watches over Ephraim with my God.
A fowler’s snare is on all of his paths,
and hostility in the house of his God.
9Hos 9:99ἐφθάρησαν κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ βουνοῦ μνησθήσεται ἀδικίας αὐτοῦ ἐκδικήσει ἁμαρτίας αὐτοῦHos 9:9
They have corrupted themselves according to the days of the hill: he will remember their iniquities, he will take vengeance on their sins.
Hos 9:9
They have deeply corrupted themselves,
as in the days of Gibeah.
He will remember their iniquity.
He will punish them for their sins.They were corrupted according to the days of the hill, he will remember his wrongdoings and dispense justice on his sins
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:9Hos 9:9הֶעְמִֽיקוּ־שִׁחֵ֖תוּ כִּימֵ֣י הַגִּבְעָ֑ה יִזְכּ֣וֹר עֲוֹנָ֔ם יִפְק֖וֹד חַטֹּאותָֽם׃ ס Hos 9:9
They have deeply corrupted themselves,
as in the days of Gibeah.
He will remember their iniquity.
He will punish them for their sins.
10Hos 9:1010ὡς σταφυλὴν ἐν ἐρήμῳ εὗρον τὸν Ισραηλ καὶ ὡς σκοπὸν ἐν συκῇ πρόιμον εἶδον πατέρας αὐτῶν αὐτοὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν Βεελφεγωρ καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην καὶ ἐγένοντο οἱ ἠγαπημένοι ὡς οἱ ἐβδελυγμένοιHos 9:10
I found Israel as grapes in the wilderness, and I saw their fathers as an early watchman in a fig-tree: they went in to Beel-phegor, and were shamefully estranged, and the abominable became as the beloved.
Hos 9:10
I found Israel like grapes in the wilderness.
I saw your fathers as the first ripe in the fig tree at its first season;
but they came to Baal Peor, and consecrated themselves to the shameful thing,
and became abominable like that which they loved.I found Israel like a grape cluster in the desert and like an early watchman by a fig tree, I beheld their fathers ; they went into Beelphegor and were alienated into shame and the beloved became like the abominable
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:10Hos 9:10כַּעֲנָבִ֣ים בַּמִּדְבָּ֗ר מָצָ֙אתִי֙ יִשְׂרָאֵ֔ל כְּבִכּוּרָ֤ה בִתְאֵנָה֙ בְּרֵ֣אשִׁיתָ֔הּ רָאִ֖יתִי אֲבֽוֹתֵיכֶ֑ם הֵ֜מָּה בָּ֣אוּ בַֽעַל־פְּע֗וֹר וַיִּנָּֽזְרוּ֙ לַבֹּ֔שֶׁת וַיִּהְי֥וּ שִׁקּוּצִ֖ים כְּאָהֳבָֽם׃Hos 9:10
I found Israel like grapes in the wilderness.
I saw your fathers as the first ripe in the fig tree at its first season;
but they came to Baal Peor, and consecrated themselves to the shameful thing,
and became abominable like that which they loved.
11Hos 9:1111Εφραιμ ὡς ὄρνεον ἐξεπετάσθη αἱ δόξαι αὐτῶν ἐκ τόκων καὶ ὠδίνων καὶ συλλήμψεωνHos 9:11
Ephraim has flown away as a bird; their glories from the birth, and the travail, and the conception.
Hos 9:11
As for Ephraim, their glory will fly away like a bird.
There will be no birth, none with child, and no conception.Ephraim was scattered like a bird; their glories from out of birth, travailing and conception.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:11Hos 9:11אֶפְרַ֕יִם כָּע֖וֹף יִתְעוֹפֵ֣ף כְּבוֹדָ֑ם מִלֵּדָ֥ה וּמִבֶּ֖טֶן וּמֵהֵרָיֽוֹן׃Hos 9:11
As for Ephraim, their glory will fly away like a bird.
There will be no birth, none with child, and no conception.
12Hos 9:1212διότι καὶ ἐὰν ἐκθρέψωσιν τὰ τέκνα αὐτῶν ἀτεκνωθήσονται ἐξ ἀνθρώπων διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖς ἐστιν σάρξ μου ἐξ αὐτῶνHos 9:12
For even if they should rear their children, yet shall they be utterly bereaved: wherefore also there is woe to them, though my flesh is of them.
Hos 9:12
Though they bring up their children,
yet I will bereave them, so that not a man shall be left.
Indeed, woe also to them when I depart from them!for though they should nurture theier children, they will be made childless of men, because woe is to them, my flesh is out from them
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:12Hos 9:12כִּ֤י אִם־יְגַדְּלוּ֙ אֶת־בְּנֵיהֶ֔ם וְשִׁכַּלְתִּ֖ים מֵֽאָדָ֑ם כִּֽי־גַם־א֥וֹי לָהֶ֖ם בְּשׂוּרִ֥י מֵהֶֽם׃Hos 9:12
Though they bring up their children,
yet I will bereave them, so that not a man shall be left.
Indeed, woe also to them when I depart from them!
13Hos 9:1313Εφραιμ ὃν τρόπον εἶδον εἰς θήραν παρέστησαν τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ Εφραιμ τοῦ ἐξαγαγεῖν εἰς ἀποκέντησιν τὰ τέκνα αὐτοῦHos 9:13
Ephraim, even as I saw, gave their children for a prey; yea, Ephraim was ready to bring out his children to slaughter.
Hos 9:13
I have seen Ephraim, like Tyre, planted in a pleasant place;
but Ephraim will bring out his children to the murderer.I beheld in what manner Ephraim stood their children into a trap and Ephraim's leading his children into piercing
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:13Hos 9:13אֶפְרַ֛יִם כַּאֲשֶׁר־רָאִ֥יתִי לְצ֖וֹר שְׁתוּלָ֣ה בְנָוֶ֑ה וְאֶפְרַ֕יִם לְהוֹצִ֥יא אֶל־הֹרֵ֖ג בָּנָֽיו׃Hos 9:13
I have seen Ephraim, like Tyre, planted in a pleasant place;
but Ephraim will bring out his children to the murderer.
14Hos 9:1414δὸς αὐτοῖς κύριε τί δώσεις αὐτοῖς δὸς αὐτοῖς μήτραν ἀτεκνοῦσαν καὶ μαστοὺς ξηρούςHos 9:14
Give them, O Lord: what wilt thou give them? a miscarrying womb, and dry breasts.
Hos 9:14
Give them—Yahweh what will you give?
Give them a miscarrying womb and dry breasts.Lord what will you give them? A childlees womb and dry breasts.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:14Hos 9:14תֵּן־לָהֶ֥ם יְהוָ֖ה מַה־תִּתֵּ֑ן תֵּן־לָהֶם֙ רֶ֣חֶם מַשְׁכִּ֔יל וְשָׁדַ֖יִם צֹמְקִֽים׃Hos 9:14
Give them—Yahweh what will you give?
Give them a miscarrying womb and dry breasts.
15Hos 9:1515πᾶσαι αἱ κακίαι αὐτῶν εἰς Γαλγαλ ὅτι ἐκεῖ αὐτοὺς ἐμίσησα διὰ τὰς κακίας τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου μου ἐκβαλῶ αὐτούς οὐ μὴ προσθήσω τοῦ ἀγαπῆσαι αὐτούς πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἀπειθοῦντεςHos 9:15
All their wickedness is in Galgal: for there I hated them: because of the wickedness of their practices, I will cast them out of my house, I will not love them any more: all their princes are disobedient.
Hos 9:15
“All their wickedness is in Gilgal;
for there I hated them.
Because of the wickedness of their deeds I will drive them out of my house!
I will love them no more.
All their princes are rebels.
Hos 9:15Hos 9:15כָּל־רָעָתָ֤ם בַּגִּלְגָּל֙ כִּֽי־שָׁ֣ם שְׂנֵאתִ֔ים עַ֚ל רֹ֣עַ מַֽעַלְלֵיהֶ֔ם מִבֵּיתִ֖י אֲגָרְשֵׁ֑ם לֹ֤א אוֹסֵף֙ אַהֲבָתָ֔ם כָּל־שָׂרֵיהֶ֖ם סֹרְרִֽים׃Hos 9:15
“All their wickedness is in Gilgal;
for there I hated them.
Because of the wickedness of their deeds I will drive them out of my house!
I will love them no more.
All their princes are rebels.
16Hos 9:1616ἐπόνεσεν Εφραιμ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ἐξηράνθη καρπὸν οὐκέτι μὴ ἐνέγκῃ διότι καὶ ἐὰν γεννήσωσιν ἀποκτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα κοιλίας αὐτῶνHos 9:16
Ephraim is sick, he is dried up at his roots, he shall in no wise any more bear fruit: wherefore even if they should beget children, I will kill the desired fruit of their womb.
Hos 9:16
Ephraim is struck.suffered
Their root has dried up.
They will bear no fruitHe shall no longer bear fruit.
Even though they bring forth, yet I will kill the beloved ones of their womb.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:16Hos 9:16הֻכָּ֣ה אֶפְרַ֔יִם שָׁרְשָׁ֥ם יָבֵ֖שׁ פְּרִ֣י ‏{ בלי־ בַֽל־ }‏ יַעֲשׂ֑וּן גַּ֚ם כִּ֣י יֵֽלֵד֔וּן וְהֵמַתִּ֖י מַחֲמַדֵּ֥י בִטְנָֽם׃ ס
———
Ketib: בלי־ ⬪ Qere: בַֽל־
Hos 9:16
Ephraim is struck.
Their root has dried up.
They will bear no fruit.
Even though they bring forth, yet I will kill the beloved ones of their womb.”
17Hos 9:1717ἀπώσεται αὐτοὺς ὁ θεός ὅτι οὐκ εἰσήκουσαν αὐτοῦ καὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσινHos 9:17
God shall reject them, because they have not hearkened to him: and they shall be wanderers among the nations.
Hos 9:17
My God will cast them away, because they did not listen to him;
and they will be wanderers among the nations.
God will reject them because they did not listen to Him and they will be wanderers among the nations.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-12-10 Editors: 1
Hos 9:17Hos 9:17יִמְאָסֵ֣ם אֱלֹהַ֔י כִּ֛י לֹ֥א שָׁמְע֖וּ ל֑וֹ וְיִהְי֥וּ נֹדְדִ֖ים בַּגּוֹיִֽם׃ ס Hos 9:17
My God will cast them away, because they did not listen to him;
and they will be wanderers among the nations.
« Ch 8» Ch 10

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2024 05:51:45 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top