www.katabiblon.com

Ὠσηὲ - הושע

Hosea - Hoshea [Hosea]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Hos 11:11διότι νήπιος Ισραηλ καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦHos 11:1
Early in the morning were they cast off, the king of Israel has been cast off: for Israel is a child, and I loved him, and out of Egypt have I called his children.
Hos 11:1When Israel was a child, then I loved him, and called my son out of Egypt.Because Israel was an infant and I loved him, I called his children out of Egypt,
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-31 Editors: 1
Hos 11:1Hos 11:1כִּ֛י נַ֥עַר יִשְׂרָאֵ֖ל וָאֹהֲבֵ֑הוּ וּמִמִּצְרַ֖יִם קָרָ֥אתִי לִבְנִֽי׃Hos 11:1
“When Israel was a child, then I loved him,
and called my son out of Egypt.
2Hos 11:22καθὼς μετεκάλεσα αὐτούς οὕτως ἀπῴχοντο ἐκ προσώπου μου αὐτοὶ τοῖς Βααλιμ ἔθυον καὶ τοῖς γλυπτοῖς ἐθυμίωνHos 11:2
As I called them, so they departed from my presence: they sacrificed to Baalim, and burnt incense to graven images.
Hos 11:2
They called to them, so they went from them.
They sacrificed to the Baals,
and burned incense to engraved images.As accordingly I called them, thus they went away from my face to Baalim, sacrificing and burning incesne to idols
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-31 Editors: 1
Hos 11:2Hos 11:2קָרְא֖וּ לָהֶ֑ם כֵּ֚ן הָלְכ֣וּ מִפְּנֵיהֶ֔ם לַבְּעָלִ֣ים יְזַבֵּ֔חוּ וְלַפְּסִלִ֖ים יְקַטֵּרֽוּן׃Hos 11:2
They called to them, so they went from them.
They sacrificed to the Baals,
and burned incense to engraved images.
3Hos 11:33καὶ ἐγὼ συνεπόδισα τὸν Εφραιμ ἀνέλαβον αὐτὸν ἐπὶ τὸν βραχίονά μου καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἴαμαι αὐτούςHos 11:3
Yet I bound the feet of Ephraim, I took him on my arm; but they knew not that I healed them.
Hos 11:3
Yet I taught Ephraim to walk.
I took them by his arms;
but they didn’t know that I healed them.and I bound Ephriam and took him upon my arm and they did not know that I had healed them.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-31 Editors: 1
Hos 11:3Hos 11:3וְאָנֹכִ֤י תִרְגַּ֙לְתִּי֙ לְאֶפְרַ֔יִם קָחָ֖ם עַל־זְרֽוֹעֹתָ֑יו וְלֹ֥א יָדְע֖וּ כִּ֥י רְפָאתִֽים׃Hos 11:3
Yet I taught Ephraim to walk.
I took them by his arms;
but they didn’t know that I healed them.
4Hos 11:44ἐν διαφθορᾷ ἀνθρώπων ἐξέτεινα αὐτοὺς ἐν δεσμοῖς ἀγαπήσεώς μου καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς ῥαπίζων ἄνθρωπος ἐπὶ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ καὶ ἐπιβλέψομαι πρὸς αὐτόν δυνήσομαι αὐτῷHos 11:4
When men were destroyed, I drew them with the bands of my love: and I will be to them as a man smiting another on his cheek: and I will have respect to him, I will prevail with him.
Hos 11:4
I drew them with cords of a man, with ties of love;
and I was to them like those who lift up the yoke on their necks;
and I bent down to him and I fed him.In the decay of humans I extended them by the restraints of my love and I will be to them like a human slapping his cheek and I will look toward him and I will empower him.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-31 Editors: 1
Hos 11:4Hos 11:4בְּחַבְלֵ֨י אָדָ֤ם אֶמְשְׁכֵם֙ בַּעֲבֹת֣וֹת אַהֲבָ֔ה וָאֶהְיֶ֥ה לָהֶ֛ם כִּמְרִ֥ימֵי עֹ֖ל עַ֣ל לְחֵיהֶ֑ם וְאַ֥ט אֵלָ֖יו אוֹכִֽיל׃Hos 11:4
I drew them with cords of a man, with ties of love;
and I was to them like those who lift up the yoke on their necks;
and I bent down to him and I fed him.
5Hos 11:55κατῴκησεν Εφραιμ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Ασσουρ αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ ὅτι οὐκ ἠθέλησεν ἐπιστρέψαιHos 11:5
Ephraim dwelt in Egypt; and as for the Assyrian, he was his king, because he would not return.
Hos 11:5
“They won’t return into the land of Egypt;
but the Assyrian will be their king,
because they refused to repent.Ephraim settled down in Egypt and Assour himself was his king because he did not want to turn around.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-07 Editors: 1
Hos 11:5Hos 11:5לֹ֤א יָשׁוּב֙ אֶל־אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וְאַשּׁ֖וּר ה֣וּא מַלְכּ֑וֹ כִּ֥י מֵאֲנ֖וּ לָשֽׁוּב׃Hos 11:5
“They won’t return into the land of Egypt;
but the Assyrian will be their king,
because they refused to repent.
6Hos 11:66καὶ ἠσθένησεν ῥομφαία ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ καὶ κατέπαυσεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ φάγονται ἐκ τῶν διαβουλίων αὐτῶνHos 11:6
And in his cities he prevailed not with the sword, and he ceased to war with his hands: and they shall eat of the fruit of their own devices:
Hos 11:6
The sword will fall on their cities,
and will destroy the bars of their gates,
and will put an end to their plans.and the sword weakened his cities and put an end to his hands and they will be devoured out of their own counsel.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-31 Editors: 1
Hos 11:6Hos 11:6וְחָלָ֥ה חֶ֙רֶב֙ בְּעָרָ֔יו וְכִלְּתָ֥ה בַדָּ֖יו וְאָכָ֑לָה מִֽמֹּעֲצ֖וֹתֵיהֶֽם׃Hos 11:6
The sword will fall on their cities,
and will destroy the bars of their gates,
and will put an end to their plans.
7Hos 11:77καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐπικρεμάμενος ἐκ τῆς κατοικίας αὐτοῦ καὶ ὁ θεὸς ἐπὶ τὰ τίμια αὐτοῦ θυμωθήσεται καὶ οὐ μὴ ὑψώσῃ αὐτόνHos 11:7
and his people shall cleave fondly to their habitation; but God shall be angry with his precious things, and shall not at all exalt him.
Hos 11:7
My people are determined to turn from me.
Though they call to the Most High,
he certainly won’t exalt them.and his people are hung over out of his dwellings and God will be angered over his honor and no one will exalt him.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-31 Editors: 1
Hos 11:7Hos 11:7וְעַמִּ֥י תְלוּאִ֖ים לִמְשֽׁוּבָתִ֑י וְאֶל־עַל֙ יִקְרָאֻ֔הוּ יַ֖חַד לֹ֥א יְרוֹמֵם׃Hos 11:7
My people are determined to turn from me.
Though they call to the Most High,
he certainly won’t exalt them.
8Hos 11:88τί σε διαθῶ Εφραιμ ὑπερασπιῶ σου Ισραηλ τί σε διαθῶ ὡς Αδαμα θήσομαί σε καὶ ὡς Σεβωιμ μετεστράφη ἡ καρδία μου ἐν τῷ αὐτῷ συνεταράχθη ἡ μεταμέλειά μουHos 11:8
How shall I deal with thee, Ephraim? how shall I protect thee, Israel? what shall I do with thee? I will make thee as Adama, and as Seboim; my heart is turned at once, my repentance is powerfully excited.
Hos 11:8
“How can I give you up, Ephraim?
How can I hand you over, Israel?
How can I make you like Admah?
How can I make you like Zeboiim?
My heart is turned within me,
my compassion is aroused.
Hos 11:8Hos 11:8אֵ֞יךְ אֶתֶּנְךָ֣ אֶפְרַ֗יִם אֲמַגֶּנְךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אֵ֚יךְ אֶתֶּנְךָ֣ כְאַדְמָ֔ה אֲשִֽׂימְךָ֖ כִּצְבֹאיִ֑ם נֶהְפַּ֤ךְ עָלַי֙ לִבִּ֔י יַ֖חַד נִכְמְר֥וּ נִחוּמָֽי׃Hos 11:8
“How can I give you up, Ephraim?
How can I hand you over, Israel?
How can I make you like Admah?
How can I make you like Zeboiim?
My heart is turned within me,
my compassion is aroused.
9Hos 11:99οὐ μὴ ποιήσω κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου οὐ μὴ ἐγκαταλίπω τοῦ ἐξαλειφθῆναι τὸν Εφραιμ διότι θεὸς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἄνθρωπος ἐν σοὶ ἅγιος καὶ οὐκ εἰσελεύσομαι εἰς πόλινHos 11:9
I will not act according to the fury of my wrath, I will not abandon Ephraim to be utterly destroyed: for I am God, and not man; the Holy One within thee: and I will not enter into the city.
Hos 11:9
I will not execute the fierceness of my anger.
I will not return to destroy Ephraim:
for I am God, and not man; the Holy One in the midst of you;
and I will not come in wrath.
Hos 11:9Hos 11:9לֹ֤א אֶֽעֱשֶׂה֙ חֲר֣וֹן אַפִּ֔י לֹ֥א אָשׁ֖וּב לְשַׁחֵ֣ת אֶפְרָ֑יִם כִּ֣י אֵ֤ל אָֽנֹכִי֙ וְלֹא־אִ֔ישׁ בְּקִרְבְּךָ֣ קָד֔וֹשׁ וְלֹ֥א אָב֖וֹא בְּעִֽיר׃Hos 11:9
I will not execute the fierceness of my anger.
I will not return to destroy Ephraim:
for I am God, and not man; the Holy One in the midst of you;
and I will not come in wrath.
10Hos 11:1010ὀπίσω κυρίου πορεύσομαι ὡς λέων ἐρεύξεται ὅτι αὐτὸς ὠρύσεται καὶ ἐκστήσονται τέκνα ὑδάτωνHos 11:10
I will go after the Lord: he shall utter his voice as a lion: for he shall roar, and the children of the waters shall be amazed.
Hos 11:10
They will walk after Yahweh,
who will roar like a lion;
for he will roar, and the children will come trembling from the west.Behind The Lord I will be traveling like a lion to blurt out because He will roar and the children of waters will be astonished.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-31 Editors: 1
Hos 11:10Hos 11:10אַחֲרֵ֧י יְהוָ֛ה יֵלְכ֖וּ כְּאַרְיֵ֣ה יִשְׁאָ֑ג כִּֽי־ה֣וּא יִשְׁאַ֔ג וְיֶחֶרְד֥וּ בָנִ֖ים מִיָּֽם׃Hos 11:10
They will walk after Yahweh,
who will roar like a lion;
for he will roar, and the children will come trembling from the west.
11Hos 11:1111καὶ ἐκστήσονται ὡς ὄρνεον ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὡς περιστερὰ ἐκ γῆς Ἀσσυρίων καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν λέγει κύριοςHos 11:11
They shall be amazed and fly as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of the Assyrians: and I will restore them to their houses, saith the Lord.
Hos 11:11
They will come trembling like a bird out of Egypt,
and like a dove out of the land of Assyria;
and I will settle them in their houses,” says Yahweh.and they will be astonished like a bird out of Egypt and like a pigeon out of the land of Assyria and I will restore them to their house" says The Lord.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-31 Editors: 1
Hos 11:11Hos 11:11יֶחֶרְד֤וּ כְצִפּוֹר֙ מִמִּצְרַ֔יִם וּכְיוֹנָ֖ה מֵאֶ֣רֶץ אַשּׁ֑וּר וְהוֹשַׁבְתִּ֥ים עַל־בָּתֵּיהֶ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃ ס Hos 11:11
They will come trembling like a bird out of Egypt,
and like a dove out of the land of Assyria;
and I will settle them in their houses,” says Yahweh.
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Jul-2024 08:59:44 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top