www.katabiblon.com

Ὠσηὲ - הושע

Hosea - Hoshea [Hosea]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Hos 10:11ἄμπελος εὐκληματοῦσα Ισραηλ ὁ καρπὸς αὐτῆς εὐθηνῶν κατὰ τὸ πλῆθος τῶν καρπῶν αὐτοῦ ἐπλήθυνεν τὰ θυσιαστήρια κατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν στήλαςHos 10:1
Israel is a vine with goodly branches, her fruit is abundant: according to the multitude of her fruits she has multiplied her altars; according to the wealth of his land, he has set up pillars.
Hos 10:1
Israel is a luxuriant vine that puts forth his fruit.
According to the abundance of his fruit he has multiplied his altars.
As their land has prospered, they have adorned their sacred stones.
Hos 10:1Hos 10:1גֶּ֤פֶן בּוֹקֵק֙ יִשְׂרָאֵ֔ל פְּרִ֖י יְשַׁוֶּה־לּ֑וֹ כְּרֹ֣ב לְפִרְי֗וֹ הִרְבָּה֙ לַֽמִּזְבְּח֔וֹת כְּט֣וֹב לְאַרְצ֔וֹ הֵיטִ֖יבוּ מַצֵּבֽוֹת׃Hos 10:1
Israel is a luxuriant vine that puts forth his fruit.
According to the abundance of his fruit he has multiplied his altars.
As their land has prospered, they have adorned their sacred stones.
2Hos 10:22ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν νῦν ἀφανισθήσονται αὐτὸς κατασκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν ταλαιπωρήσουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶνHos 10:2
They have divided their hearts; now shall they be utterly destroyed: he shall dig down their altars, their pillars shall mourn.
Hos 10:2
Their heart is divided.
Now they will be found guilty.
He will demolish their altars.
He will destroy their sacred stones.
Hos 10:2Hos 10:2חָלַ֥ק לִבָּ֖ם עַתָּ֣ה יֶאְשָׁ֑מוּ ה֚וּא יַעֲרֹ֣ף מִזְבְּחוֹתָ֔ם יְשֹׁדֵ֖ד מַצֵּבוֹתָֽם׃Hos 10:2
Their heart is divided.
Now they will be found guilty.
He will demolish their altars.
He will destroy their sacred stones.
3Hos 10:33διότι νῦν ἐροῦσιν οὐκ ἔστιν βασιλεὺς ἡμῖν ὅτι οὐκ ἐφοβήθημεν τὸν κύριον ὁ δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖνHos 10:3
Because now they shall say, We have no king, because we feared not the Lord:
Hos 10:3
Surely now they will say, “We have no king; for we don’t fear Yahweh;
and the king, what can he do for us?”
Hos 10:3Hos 10:3כִּ֤י עַתָּה֙ יֹֽאמְר֔וּ אֵ֥ין מֶ֖לֶךְ לָ֑נוּ כִּ֣י לֹ֤א יָרֵ֙אנוּ֙ אֶת־יְהוָ֔ה וְהַמֶּ֖לֶךְ מַה־יַּֽעֲשֶׂה־לָּֽנוּ׃Hos 10:3
Surely now they will say, “We have no king; for we don’t fear Yahweh;
and the king, what can he do for us?”
4Hos 10:44λαλῶν ῥήματα προφάσεις ψευδεῖς διαθήσεται διαθήκην ἀνατελεῖ ὡς ἄγρωστις κρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦHos 10:4
and what should a king do for us, speaking false professions as his words? he will make a covenant: judgment shall spring up as a weed on the soil of the field.
Hos 10:4
They make promises, swearing falsely in making covenants.
Therefore judgment springs up like poisonous weeds in the furrows of the field.
Hos 10:4Hos 10:4דִּבְּר֣וּ דְבָרִ֔ים אָל֥וֹת שָׁ֖וְא כָּרֹ֣ת בְּרִ֑ית וּפָרַ֤ח כָּרֹאשׁ֙ מִשְׁפָּ֔ט עַ֖ל תַּלְמֵ֥י שָׂדָֽי׃Hos 10:4
They make promises, swearing falsely in making covenants.
Therefore judgment springs up like poisonous weeds in the furrows of the field.
5Hos 10:55τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ων παροικήσουσιν οἱ κατοικοῦντες Σαμάρειαν ὅτι ἐπένθησεν ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν καὶ καθὼς παρεπίκραναν αὐτόν ἐπιχαροῦνται ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ ὅτι μετῳκίσθη ἀπ’ αὐτοῦHos 10:5
The inhabitants of Samaria shall dwell near the calf of the house of On; for the people of it mourned for it: and as they provoked him, they shall rejoice at his glory, because he has departed from them.
Hos 10:5
The inhabitants of Samaria will be in terror for the calves of Beth Aven;
for its people will mourn grieved over it,
Along with its priests who rejoiced over it,
for its glory, because it has departed from it.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-03-08 Editors: 1
Hos 10:5Hos 10:5לְעֶגְלוֹת֙ בֵּ֣ית אָ֔וֶן יָג֖וּרוּ שְׁכַ֣ן שֹֽׁמְר֑וֹן כִּי־אָבַ֨ל עָלָ֜יו עַמּ֗וֹ וּכְמָרָיו֙ עָלָ֣יו יָגִ֔ילוּ עַל־כְּבוֹד֖וֹ כִּֽי־גָלָ֥ה מִמֶּֽנּוּ׃Hos 10:5
The inhabitants of Samaria will be in terror for the calves of Beth Aven;
for its people will mourn over it,
Along with its priests who rejoiced over it,
for its glory, because it has departed from it.
6Hos 10:66καὶ αὐτὸν εἰς Ἀσσυρίους δήσαντες ἀπήνεγκαν ξένια τῷ βασιλεῖ Ιαριμ ἐν δόματι Εφραιμ δέξεται καὶ αἰσχυνθήσεται Ισραηλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦHos 10:6
And having bound it for the Assyrians, they carried it away as presents to king Jarim: Ephraim shall receive a gift, and Israel shall be ashamed of his counsel.
Hos 10:6
It also will be carried to Assyria for a present to a great king.
Ephraim will receive shame,
and Israel will be ashamed of his own counsel.
Hos 10:6Hos 10:6גַּם־אוֹתוֹ֙ לְאַשּׁ֣וּר יוּבָ֔ל מִנְחָ֖ה לְמֶ֣לֶךְ יָרֵ֑ב בָּשְׁנָה֙ אֶפְרַ֣יִם יִקָּ֔ח וְיֵב֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל מֵעֲצָתֽוֹ׃Hos 10:6
It also will be carried to Assyria for a present to a great king.
Ephraim will receive shame,
and Israel will be ashamed of his own counsel.
7Hos 10:77ἀπέρριψεν Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον ἐπὶ προσώπου ὕδατοςHos 10:7
Samaria has cast off her king as a twig on the surface of the water.
Hos 10:7
Samaria and her king float away,
like a twig on the water.
Hos 10:7Hos 10:7נִדְמֶ֥ה שֹׁמְר֖וֹן מַלְכָּ֑הּ כְּקֶ֖צֶף עַל־פְּנֵי־מָֽיִם׃Hos 10:7
Samaria and her king float away,
like a twig on the water.
8Hos 10:88καὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ Ων ἁμαρτήματα τοῦ Ισραηλ ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν καὶ ἐροῦσιν τοῖς ὄρεσιν καλύψατε ἡμᾶς καὶ τοῖς βουνοῖς πέσατε ἐφ’ ἡμᾶςHos 10:8
And the altars of On, the sins of Israel, shall be taken away: thorns and thistles shall come up on their altars; and they shall say to the mountains, Cover us; and to the hills, Fall on us.
Hos 10:8
The high places also of Aven, the sin of Israel, will be destroyed.
The thorn and the thistle will come up on their altars.
They will tell the mountains, “Cover us!” and the hills, “Fall on us!”
Hos 10:8Hos 10:8וְנִשְׁמְד֞וּ בָּמ֣וֹת אָ֗וֶן חַטַּאת֙ יִשְׂרָאֵ֔ל ק֣וֹץ וְדַרְדַּ֔ר יַעֲלֶ֖ה עַל־מִזְבְּחוֹתָ֑ם וְאָמְר֤וּ לֶֽהָרִים֙ כַּסּ֔וּנוּ וְלַגְּבָע֖וֹת נִפְל֥וּ עָלֵֽינוּ׃ ס Hos 10:8
The high places also of Aven, the sin of Israel, will be destroyed.
The thorn and the thistle will come up on their altars.
They will tell the mountains, “Cover us!” and the hills, “Fall on us!”
9Hos 10:99ἀφ’ οὗ οἱ βουνοί ἥμαρτεν Ισραηλ ἐκεῖ ἔστησαν οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπὶ τὰ τέκνα ἀδικίαςHos 10:9
From the time the hills existed Israel has sinned: there they stood: war waged against the children of iniquity
Hos 10:9
“Israel, you have sinned from the days of Gibeah.
There they remained.
The battle against the children of iniquity doesn’t overtake them in Gibeah.
Hos 10:9Hos 10:9מִימֵי֙ הַגִּבְעָ֔ה חָטָ֖אתָ יִשְׂרָאֵ֑ל שָׁ֣ם עָמָ֔דוּ לֹֽא־תַשִּׂיגֵ֧ם בַּגִּבְעָ֛ה מִלְחָמָ֖ה עַל־בְּנֵ֥י עַֽלְוָֽה׃Hos 10:9
“Israel, you have sinned from the days of Gibeah.
There they remained.
The battle against the children of iniquity doesn’t overtake them in Gibeah.
10Hos 10:1010ἦλθεν παιδεῦσαι αὐτούς καὶ συναχθήσονται ἐπ’ αὐτοὺς λαοὶ ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσὶν ἀδικίαις αὐτῶνHos 10:10
to chastise them shall not overtake them on the hill, the nations shall be gathered against them, when they are chastened for their two sins,
Hos 10:10
When it is my desire, I will chastise them;
and the nations will be gathered against them,
when they are bound to their two transgressions.
Hos 10:10Hos 10:10בְּאַוָּתִ֖י וְאֶסֳּרֵ֑ם וְאֻסְּפ֤וּ עֲלֵיהֶם֙ עַמִּ֔ים בְּאָסְרָ֖ם לִשְׁתֵּ֥י ‏{ עינתם עוֹנֹתָֽם׃ }‏
———
Ketib: עינתם ⬪ Qere: עוֹנֹתָֽם׃
Hos 10:10
When it is my desire, I will chastise them;
and the nations will be gathered against them,
when they are bound to their two transgressions.
11Hos 10:1111Εφραιμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ κάλλιστον τοῦ τραχήλου αὐτῆς ἐπιβιβῶ Εφραιμ καὶ παρασιωπήσομαι Ιουδαν ἐνισχύσει αὐτῷ ΙακωβHos 10:11
Ephraim is a heifer taught to love victory, but I will come upon the fairest part of her neck: I will mount Ephraim; I will pass over Juda in silence; Jacob shall prevail against him.
Hos 10:11
Ephraim is a trained heifer that loves to thresh;
so I will put a yoke on her beautiful neck.
I will set a rider on Ephraim.
Judah will plow.
Jacob will break his clods.
Hos 10:11Hos 10:11וְאֶפְרַ֜יִם עֶגְלָ֤ה מְלֻמָּדָה֙ אֹהַ֣בְתִּי לָד֔וּשׁ וַאֲנִ֣י עָבַ֔רְתִּי עַל־ט֖וּב צַוָּארָ֑הּ אַרְכִּ֤יב אֶפְרַ֙יִם֙ יַחֲר֣וֹשׁ יְהוּדָ֔ה יְשַׂדֶּד־ל֖וֹ יַעֲקֹֽב׃Hos 10:11
Ephraim is a trained heifer that loves to thresh;
so I will put a yoke on her beautiful neck.
I will set a rider on Ephraim.
Judah will plow.
Jacob will break his clods.
12Hos 10:1212σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως ἐκζητήσατε τὸν κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖνHos 10:12
Sow to yourselves for righteousness, gather in for the fruit of life: light ye for yourselves the light of knowledge; seek the Lord till the fruits of righteousness come upon you.
Hos 10:12
Sow to yourselves in righteousness,
reap according to kindness.
Break up your fallow ground;
for it is time to seek Yahweh,
until he comes and rains righteousness on you.
Hos 10:12Hos 10:12זִרְע֨וּ לָכֶ֤ם לִצְדָקָה֙ קִצְר֣וּ לְפִי־חֶ֔סֶד נִ֥ירוּ לָכֶ֖ם נִ֑יר וְעֵת֙ לִדְר֣וֹשׁ אֶת־יְהוָ֔ה עַד־יָב֕וֹא וְיֹרֶ֥ה צֶ֖דֶק לָכֶֽם׃Hos 10:12
Sow to yourselves in righteousness,
reap according to kindness.
Break up your fallow ground;
for it is time to seek Yahweh,
until he comes and rains righteousness on you.
13Hos 10:1313ἵνα τί παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε ἐφάγετε καρπὸν ψευδῆ ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἅρμασίν σου ἐν πλήθει δυνάμεώς σουHos 10:13
Wherefore have ye passed over ungodliness in silence, and reaped the sins of it? ye have eaten false fruit; for thou has trusted in thy sins, in the abundance of thy power.
Hos 10:13
You have plowed wickedness.
You have reaped iniquity.
You have eaten the fruit of lies,
for you trusted in your way, in the multitude of your mighty men.
Hos 10:13Hos 10:13חֲרַשְׁתֶּם־רֶ֛שַׁע עַוְלָ֥תָה קְצַרְתֶּ֖ם אֲכַלְתֶּ֣ם פְּרִי־כָ֑חַשׁ כִּֽי־בָטַ֥חְתָּ בְדַרְכְּךָ֖ בְּרֹ֥ב גִּבּוֹרֶֽיךָ׃Hos 10:13
You have plowed wickedness.
You have reaped iniquity.
You have eaten the fruit of lies,
for you trusted in your way, in the multitude of your mighty men.
14Hos 10:1414καὶ ἐξαναστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου καὶ πάντα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται ὡς ἄρχων Σαλαμαν ἐκ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ ἐν ἡμέραις πολέμου μητέρα ἐπὶ τέκνοις ἠδάφισανHos 10:14
Therefore shall destruction rise up among thy people, and all thy strong places shall be ruined: as a prince Solomon departed out of the house of Jeroboam, in the days of battle they dashed the mother to the ground upon the children,
Hos 10:14
Therefore a battle roar will arise among your people,
and all your fortresses will be destroyed,
as Shalman destroyed Beth Arbel in the day of battle.
The mother was dashed in pieces with her children.
Hos 10:14Hos 10:14וְקָ֣אם שָׁאוֹן֮ בְּעַמֶּךָ֒ וְכָל־מִבְצָרֶ֣יךָ יוּשַּׁ֔ד כְּשֹׁ֧ד שַֽׁלְמַ֛ן בֵּ֥ית אַֽרְבֵ֖אל בְּי֣וֹם מִלְחָמָ֑ה אֵ֥ם עַל־בָּנִ֖ים רֻטָּֽשָׁה׃Hos 10:14
Therefore a battle roar will arise among your people,
and all your fortresses will be destroyed,
as Shalman destroyed Beth Arbel in the day of battle.
The mother was dashed in pieces with her children.
15Hos 10:1515οὕτως ποιήσω ὑμῖν οἶκος τοῦ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου κακιῶν ὑμῶν ὄρθρου ἀπερρίφησαν ἀπερρίφη βασιλεὺς ΙσραηλHos 10:15
thus will I do to you, O house of Israel, because of the unrighteousness of your sins.
Hos 10:15
So Bethel will do to you because of your great wickedness.
At daybreak the king of Israel will be destroyed.
Thus will I do to you, oh house of Israel,
¶from the dawn of the face of your wickedness was the King of Israel cast away.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-02-04 Editors: 1
Hos 10:15Hos 10:15כָּ֗כָה עָשָׂ֤ה לָכֶם֙ בֵּֽית־אֵ֔ל מִפְּנֵ֖י רָעַ֣ת רָֽעַתְכֶ֑ם בַּשַּׁ֕חַר נִדְמֹ֥ה נִדְמָ֖ה מֶ֥לֶךְ יִשְׂרָאֵֽל׃Hos 10:15
So Bethel will do to you because of your great wickedness.
At daybreak the king of Israel will be destroyed.
« Ch 9» Ch 11

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Jul-2024 04:59:21 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top