www.katabiblon.com

Δανιὴλ OG - דניאל

Daniel OG (Old Greek) - Daniyel [Daniel]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1GrDn 3:11ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς διοικῶν πόλεις καὶ χώρας καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ Ινδικῆς ἕως Αἰθιοπίας ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν τὸ ὕψος αὐτῆς πηχῶν ἑξήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πηχῶν ἕξ καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ τοῦ περιβόλου χώρας ΒαβυλωνίαςDn 3:1
In his eighteenth year Nabuchodonosor the king made a golden image, its height was sixty cubits, its breadth six cubits: and he set it up in the plain of Deira, in the province of Babylon.
GrDn 3:1
¶Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was sixty cubits and its breadth six cubits; he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon.
Dn 3:1Dn 3:1נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗א עֲבַד֙ צְלֵ֣ם דִּֽי־דְהַ֔ב רוּמֵהּ֙ אַמִּ֣ין שִׁתִּ֔ין פְּתָיֵ֖הּ אַמִּ֣ין שִׁ֑ת אֲקִימֵהּ֙ בְּבִקְעַ֣ת דּוּרָ֔א בִּמְדִינַ֖ת בָּבֶֽל׃Dn 3:1
¶Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was sixty cubits, and its breadth six cubits: he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon.
2GrDn 3:22καὶ Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς βασιλέων καὶ κυριεύων τῆς οἰκουμένης ὅλης ἀπέστειλεν ἐπισυναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ φυλὰς καὶ γλώσσας σατράπας στρατηγούς τοπάρχας καὶ ὑπάτους διοικητὰς καὶ τοὺς ἐπ’ ἐξουσιῶν κατὰ χώραν καὶ πάντας τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐλθεῖν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος τῆς χρυσῆς ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύςDn 3:2
And he sent forth to gather the governors, and the captains, and the heads of provinces, chiefs, and princes, and those who were in authority, and all the rulers of districts, to come to the dedication of the image.
GrDn 3:2
Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the satraps, the deputies, and the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image, which Nebuchadnezzar the king had set up.
Dn 3:2Dn 3:2וּנְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֡א שְׁלַ֡ח לְמִכְנַ֣שׁ ׀ לַֽאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א סִגְנַיָּ֣א וּֽפַחֲוָתָ֡א אֲדַרְגָּזְרַיָּא֩ גְדָ֨בְרַיָּ֤א דְּתָבְרַיָּא֙ תִּפְתָּיֵ֔א וְכֹ֖ל שִׁלְטֹנֵ֣י מְדִֽינָתָ֑א לְמֵתֵא֙ לַחֲנֻכַּ֣ת צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃Dn 3:2
Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the satraps, the deputies, and the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up.
3GrDn 3:33καὶ ἔστησαν οἱ προγεγραμμένοι κατέναντι τῆς εἰκόνοςDn 3:3
So the heads of provinces, the governors, the captains, the chiefs, the great princes, those who were in authority, and all the rulers of districts, were gathered to the dedication of the image which king Nabuchodonosor had set up; and they stood before the image.
GrDn 3:3
Then the satraps, the deputies, and the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together for the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up; and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up.
Dn 3:3Dn 3:3בֵּאדַ֡יִן מִֽתְכַּנְּשִׁ֡ין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א סִגְנַיָּ֣א וּֽפַחֲוָתָ֡א אֲדַרְגָּזְרַיָּ֣א גְדָבְרַיָּא֩ דְּתָ֨בְרַיָּ֜א תִּפְתָּיֵ֗א וְכֹל֙ שִׁלְטֹנֵ֣י מְדִֽינָתָ֔א לַחֲנֻכַּ֣ת צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֑א ‏{ וקאמין וְקָֽיְמִין֙ }‏ לָקֳבֵ֣ל צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּֽר׃
———
Ketib: וקאמין ⬪ Qere: וְקָֽיְמִין֙
Dn 3:3
Then the satraps, the deputies, and the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, were gathered together to the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up; and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up.
4GrDn 3:44καὶ ὁ κῆρυξ ἐκήρυξε τοῖς ὄχλοις ὑμῖν παραγγέλλεται ἔθνη καὶ χῶραι λαοὶ καὶ γλῶσσαιDn 3:4
Then a herald cried aloud, To you it is commanded, ye peoples, tribes, and languages,
GrDn 3:4
¶Then the herald cried aloud, “To you it is commanded, peoples, nations, and languages,
Dn 3:4Dn 3:4וְכָרוֹזָ֖א קָרֵ֣א בְחָ֑יִל לְכ֤וֹן אָֽמְרִין֙ עַֽמְמַיָּ֔א אֻמַּיָּ֖א וְלִשָּׁנַיָּֽא׃Dn 3:4
Then the herald cried aloud, To you it is commanded, peoples, nations, and languages,
5GrDn 3:55ὅταν ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγος καὶ κιθάρας σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν πεσόντες προσκυνήσατε τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ βασιλεύςDn 3:5
at what hour ye shall hear the sound of the trumpet, and pipe, and harp, and sackbut, and psaltery, and every kind of music, ye shall fall down and worship the golden image which king Nabuchodonosor has set up.
GrDn 3:5
that whenever you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up;
Dn 3:5Dn 3:5בְּעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרוֹקִיתָא ‏{ קיתרוס קַתְר֨וֹס }‏ סַבְּכָ֤א פְּסַנְתֵּרִין֙ סוּמְפֹּ֣נְיָ֔ה וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א תִּפְּל֤וּן וְתִסְגְּדוּן֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃
———
Ketib: קיתרוס ⬪ Qere: קַתְר֨וֹס
Dn 3:5
that whenever you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up;
6GrDn 3:66καὶ πᾶς ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ ἐμβαλοῦσιν αὐτὸν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένηνDn 3:6
And whosoever shall not fall down and worship, in the same hour he shall be cast into the burning fiery furnace.
GrDn 3:6
and whoever doesn’t fall down and worship shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace.”
Dn 3:6Dn 3:6וּמַן־דִּי־לָ֥א יִפֵּ֖ל וְיִסְגֻּ֑ד בַּהּ־שַׁעֲתָ֣א יִתְרְמֵ֔א לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃Dn 3:6
and whoever doesn’t fall down and worship shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace.
7GrDn 3:77καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτε ἤκουσαν πάντα τὰ ἔθνη τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν πίπτοντα πάντα τὰ ἔθνη φυλαὶ καὶ γλῶσσαι προσεκύνησαν τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ κατέναντι τούτουDn 3:7
And it came to pass when the nations heard the sound of the trumpet, and pipe, and harp, and sackbut, and psaltery, and all kinds of music, all the nations, tribes, and languages, fell down and worshipped the golden image which king Nabuchodonosor had set up.
GrDn 3:7
Therefore at that time, when all the peoples heard the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, all the peoples, the nations, and the languages, fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
Dn 3:7Dn 3:7כָּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֡ה בֵּהּ־זִמְנָ֡א כְּדִ֣י שָֽׁמְעִ֣ין כָּֽל־עַמְמַיָּ֡א קָ֣ל קַרְנָא֩ מַשְׁר֨וֹקִיתָ֜א ‏{ קיתרס קַתְר֤וֹס }‏ שַׂבְּכָא֙ פְּסַנְטֵרִ֔ין וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א נָֽפְלִ֨ין כָּֽל־עַֽמְמַיָּ֜א אֻמַיָּ֣א וְלִשָּׁנַיָּ֗א סָֽגְדִין֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃
———
Ketib: קיתרס ⬪ Qere: קַתְר֤וֹס
Dn 3:7
Therefore at that time, when all the peoples heard the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, all the peoples, the nations, and the languages, fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
8GrDn 3:88ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ προσελθόντες ἄνδρες Χαλδαῖοι διέβαλον τοὺς ΙουδαίουςDn 3:8
Then came near certain Chaldeans, and accused the Jews to the king, saying,
GrDn 3:8
¶Therefore at that time certain Chaldeans came near and brought accusation against the Jews.
Dn 3:8Dn 3:8כָּל־קֳבֵ֤ל דְּנָה֙ בֵּהּ־זִמְנָ֔א קְרִ֖בוּ גֻּבְרִ֣ין כַּשְׂדָּאִ֑ין וַאֲכַ֥לוּ קַרְצֵיה֖וֹן דִּ֥י יְהוּדָיֵֽא׃Dn 3:8
Therefore at that time certain Chaldeans came near, and brought accusation against the Jews.
9GrDn 3:99καὶ ὑπολαβόντες εἶπον κύριε βασιλεῦ εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθιDn 3:9
O king, live for ever.
GrDn 3:9
They spoke and said to Nebuchadnezzar the king, “O king, live for ever.
Dn 3:9Dn 3:9עֲנוֹ֙ וְאָ֣מְרִ֔ין לִנְבוּכַדְנֶצַּ֖ר מַלְכָּ֑א מַלְכָּ֖א לְעָלְמִ֥ין חֱיִֽי׃Dn 3:9
They answered Nebuchadnezzar the king, O king, live for ever.
10GrDn 3:1010σύ βασιλεῦ προσέταξας καὶ ἔκρινας ἵνα πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἂν ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν πεσὼν προσκυνήσῃ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇDn 3:10
Thou, O king, has made a decree that every man who shall hear the sound of the trumpet, and pipe, and harp, sackbut, and psaltery, and all kinds of music,
GrDn 3:10
You, O king, have made a decree, that every man who hears the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image;
Dn 3:10Dn 3:10‏{ אנתה אַ֣נְתְּ }‏ מַלְכָּא֮ שָׂ֣מְתָּ טְּעֵם֒ דִּ֣י כָל־אֱנָ֡שׁ דִּֽי־יִשְׁמַ֡ע קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרֹקִיתָא ‏{ קיתרס קַתְר֨וֹס }‏ שַׂבְּכָ֤א פְסַנְתֵּרִין֙ ‏{ וסיפניה וְסוּפֹּ֣נְיָ֔ה }‏ וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א יִפֵּ֥ל וְיִסְגֻּ֖ד לְצֶ֥לֶם דַּהֲבָֽא׃
———
Ketib: אנתה ⬪ Qere: אַ֣נְתְּ
Ketib: קיתרס ⬪ Qere: קַתְר֨וֹס
Ketib: וסיפניה ⬪ Qere: וְסוּפֹּ֣נְיָ֔ה
Dn 3:10
You, O king, have made a decree, that every man that shall hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image;
11GrDn 3:1111καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένηνDn 3:11
and shall not fall down and worship the golden image, shall be cast into the burning fiery furnace.
GrDn 3:11
and whoever doesn’t fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace.
Dn 3:11Dn 3:11וּמַן־דִּי־לָ֥א יִפֵּ֖ל וְיִסְגֻּ֑ד יִתְרְמֵ֕א לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃Dn 3:11
and whoever doesn’t fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace.
12GrDn 3:1212εἰσὶ δέ τινες ἄνδρες Ιουδαῖοι οὓς κατέστησας ἐπὶ τῆς χώρας τῆς Βαβυλωνίας Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οὐκ ἐφοβήθησάν σου τὴν ἐντολὴν καὶ τῷ εἰδώλῳ σου οὐκ ἐλάτρευσαν καὶ τῇ εἰκόνι σου τῇ χρυσῇ ᾗ ἔστησας οὐ προσεκύνησανDn 3:12
There are certain Jews whom thou has appointed over the affairs of the province of Babylon, Sedrach, Misach, and Abdenago, who have not obeyed thy decree, O king: they serve not thy gods, and worship not the golden image which thou hast set up.
GrDn 3:12
There are certain Jews, whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon: Shadrach, Meshach, and Abednego; these men, O king, have disregarded you; they don’t serve your gods, nor worship the golden image which you have set up.”
Dn 3:12Dn 3:12אִיתַ֞י גֻּבְרִ֣ין יְהוּדָאיִ֗ן דִּֽי־מַנִּ֤יתָ יָתְהוֹן֙ עַל־עֲבִידַת֙ מְדִינַ֣ת בָּבֶ֔ל שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ לָא־שָׂ֨מֽוּ ‏{ עליך עֲלָ֤ךְ }‏ מַלְכָּא֙ טְעֵ֔ם ‏{ לאלהיך לֵֽאלָהָךְ֙ }‏ לָ֣א פָלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א סָגְדִֽין׃ ס
———
Ketib: עליך ⬪ Qere: עֲלָ֤ךְ
Ketib: לאלהיך ⬪ Qere: לֵֽאלָהָךְ֙
Dn 3:12
There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon: Shadrach, Meshach, and Abednego; these men, O king, have not respected you. They don’t serve your gods, nor worship the golden image which you have set up.
13GrDn 3:1313τότε Ναβουχοδονοσορ θυμωθεὶς ὀργῇ προσέταξεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω τότε οἱ ἄνθρωποι ἤχθησαν πρὸς τὸν βασιλέαDn 3:13
Then Nabuchodonosor in wrath and anger commanded to bring Sedrach, Misach, and Abdenago: and they were brought before the king.
GrDn 3:13
¶Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king.
Dn 3:13Dn 3:13בֵּאדַ֤יִן נְבוּכַדְנֶצַּר֙ בִּרְגַ֣ז וַחֲמָ֔ה אֲמַר֙ לְהַיְתָיָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ בֵּאדַ֙יִן֙ גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֔ךְ הֵיתָ֖יוּ קֳדָ֥ם מַלְכָּֽא׃Dn 3:13
Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king.
14GrDn 3:1414οὓς καὶ συνιδὼν Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς διὰ τί Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω τοῖς θεοῖς μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ ἣν ἔστησα οὐ προσκυνεῖτεDn 3:14
And Nabuchodonosor answered and said to them, Is it true, Sedrach, Misach, and Abdenago, that ye serve not my gods, and worship not the golden image which I have set up?
GrDn 3:14
Nebuchadnezzar answered them, “Is it on purpose, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you don’t serve my god, nor worship the golden image which I have set up?
Dn 3:14Dn 3:14עָנֵ֤ה נְבֻֽכַדְנֶצַּר֙ וְאָמַ֣ר לְה֔וֹן הַצְדָּ֕א שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ לֵֽאלָהַ֗י לָ֤א אִֽיתֵיכוֹן֙ פָּֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימֶת לָ֥א סָֽגְדִֽין׃Dn 3:14
Nebuchadnezzar answered them, Is it on purpose, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you don’t serve my god, nor worship the golden image which I have set up?
15GrDn 3:1515καὶ νῦν εἰ μὲν ἔχετε ἑτοίμως ἅμα τῷ ἀκοῦσαι τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν πεσόντες προσκυνῆσαι τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ ᾗ ἔστησα εἰ δὲ μή γε γινώσκετε ὅτι μὴ προσκυνησάντων ὑμῶν αὐθωρὶ ἐμβληθήσεσθε εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην καὶ ποῖος θεὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μουDn 3:15
Now then if ye be ready, whensoever ye shall hear the sound of the trumpet, and pipe, and harp, and sackbut, and psaltery, and harmony, and every kind of music, to fall down and worship the golden image which I have made; well: but if ye worship not, in the same hour ye shall be cast into the burning fiery furnace; and who is the God that shall deliver you out of my hand?
GrDn 3:15
If you are now ready, whenever you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, to fall down and worship the image which I have made, it is well. But if you don’t worship, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace; and who is that god who shall deliver you out of my hands?”
Dn 3:15Dn 3:15כְּעַ֞ן הֵ֧ן אִֽיתֵיכ֣וֹן עֲתִידִ֗ין דִּ֣י בְעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַשְׁרוֹקִיתָ֣א ‏{ קיתרס קַתְר֣וֹס }‏ שַׂבְּכָ֡א פְּסַנְתֵּרִין֩ וְסוּמְפֹּ֨נְיָ֜ה וְכֹ֣ל ׀ זְנֵ֣י זְמָרָ֗א תִּפְּל֣וּן וְתִסְגְּדוּן֮ לְצַלְמָ֣א דִֽי־עַבְדֵת֒ וְהֵן֙ לָ֣א תִסְגְּד֔וּן בַּהּ־שַׁעֲתָ֣ה תִתְרְמ֔וֹן לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּ֑א וּמַן־ה֣וּא אֱלָ֔הּ דֵּ֥י יְשֵֽׁיזְבִנְכ֖וֹן מִן־יְדָֽי׃
———
Ketib: קיתרס ⬪ Qere: קַתְר֣וֹס
Dn 3:15
Now if you are ready whenever you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music to fall down and worship the image which I have made, well: but if you don’t worship, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace; and who is that god that shall deliver you out of my hands?
16GrDn 3:1616ἀποκριθέντες δὲ Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῦ οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ἐπιταγῇ ταύτῃ ἀποκριθῆναί σοιDn 3:16
Then answered Sedrach, Misach and Abdenago and said to king Nabuchodonosor, We have no need to answer thee concerning this matter.
GrDn 3:16
Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king, “Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter.
Dn 3:16Dn 3:16עֲנ֗וֹ שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ וְאָמְרִ֖ין לְמַלְכָּ֑א נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר לָֽא־חַשְׁחִ֨ין אֲנַ֧חְנָה עַל־דְּנָ֛ה פִּתְגָ֖ם לַהֲתָבוּתָֽךְ׃Dn 3:16
Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king, Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter.
17GrDn 3:1717ἔστι γὰρ θεὸς ἐν οὐρανοῖς εἷς κύριος ἡμῶν ὃν φοβούμεθα ὅς ἐστι δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τοῦ πυρός καὶ ἐκ τῶν χειρῶν σου βασιλεῦ ἐξελεῖται ἡμᾶςDn 3:17
For our God whom we serve is in the heavens, able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will rescue us from thy hands, O king.
GrDn 3:17
If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace; and he will deliver us out of your hand, O king.
Dn 3:17Dn 3:17הֵ֣ן אִיתַ֗י אֱלָהַ֙נָא֙ דִּֽי־אֲנַ֣חְנָא פָֽלְחִ֔ין יָכִ֖ל לְשֵׁיזָבוּתַ֑נָא מִן־אַתּ֨וּן נוּרָ֧א יָקִֽדְתָּ֛א וּמִן־יְדָ֥ךְ מַלְכָּ֖א יְשֵׁיזִֽב׃Dn 3:17
If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace; and he will deliver us out of your hand, O king.
18GrDn 3:1818καὶ τότε φανερόν σοι ἔσται ὅτι οὔτε τῷ εἰδώλῳ σου λατρεύομεν οὔτε τῇ εἰκόνι σου τῇ χρυσῇ ἣν ἔστησας προσκυνοῦμενDn 3:18
But if not, be it known to thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the image which thou hast set up.
GrDn 3:18
But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods, nor worship the golden image which you have set up.”
Dn 3:18Dn 3:18וְהֵ֣ן לָ֔א יְדִ֥יעַ לֶהֱוֵא־לָ֖ךְ מַלְכָּ֑א דִּ֤י לֵֽאלָהָיִךְ֙ לָא־‏{ איתינא אִיתַ֣נָא }‏ פָֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א נִסְגֻּֽד׃ ס
———
Ketib: איתינא ⬪ Qere: אִיתַ֣נָא
Dn 3:18
But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods, nor worship the golden image which you have set up.
19GrDn 3:1919τότε Ναβουχοδονοσορ ἐπλήσθη θυμοῦ καὶ ἡ μορφὴ τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη καὶ ἐπέταξε καῆναι τὴν κάμινον ἑπταπλασίως παρ’ ὃ ἔδει αὐτὴν καῆναιDn 3:19
Then Nabuchodonosor was filled with wrath, and the form of his countenance was changed toward Sedrach, Misach, and Abdenago: and he gave orders to heat the furnace seven times more than usual, until it should burn to the uttermost.
GrDn 3:19¶Then Nebuchadnezzar was full of fury, and the form expression of his appearance face was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spoke and commanded that they should heat the furnace seven times more than it was usually heated.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-05-07 Editors: 1
Dn 3:19Dn 3:19בֵּאדַ֨יִן נְבוּכַדְנֶצַּ֜ר הִתְמְלִ֣י חֱמָ֗א וּצְלֵ֤ם אַנְפּ֙וֹהִי֙ ‏{ אשתנו אֶשְׁתַּנִּ֔י }‏ עַל־שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ עָנֵ֤ה וְאָמַר֙ לְמֵזֵ֣א לְאַתּוּנָ֔א חַ֨ד־שִׁבְעָ֔ה עַ֛ל דִּ֥י חֲזֵ֖ה לְמֵזְיֵֽהּ׃
———
Ketib: אשתנו ⬪ Qere: אֶשְׁתַּנִּ֔י
Dn 3:19
Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his appearance was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego: therefore he spoke, and commanded that they should heat the furnace seven times more than it was usually heated.
20GrDn 3:2020καὶ ἄνδρας ἰσχυροτάτους τῶν ἐν τῇ δυνάμει ἐπέταξε συμποδίσαντας τὸν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ἐμβαλεῖν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένηνDn 3:20
And he commanded mighty men to bind Sedrach, Misach, and Abdenago, and to cast them into the burning fiery furnace.
GrDn 3:20
He commanded certain mighty men, who were in his army, to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace.
Dn 3:20Dn 3:20וּלְגֻבְרִ֤ין גִּבָּֽרֵי־חַ֙יִל֙ דִּ֣י בְחַיְלֵ֔הּ אֲמַר֙ לְכַפָּתָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ לְמִרְמֵ֕א לְאַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃Dn 3:20
He commanded certain mighty men who were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace.
21GrDn 3:2121τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι συνεποδίσθησαν ἔχοντες τὰ ὑποδήματα αὐτῶν καὶ τὰς τιάρας αὐτῶν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν σὺν τῷ ἱματισμῷ αὐτῶν καὶ ἐβλήθησαν εἰς τὴν κάμινονDn 3:21
Then those men were bound with their coats, and caps, and hose, and were cast into the midst of the burning fiery furnace,
GrDn 3:21
Then these men were bound in their pants, their tunics, and their mantles, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace.
Dn 3:21Dn 3:21בֵּאדַ֜יִן גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ כְּפִ֙תוּ֙ בְּסַרְבָּלֵיהוֹן֙ ‏{ פטישיהון פַּטְּשֵׁיה֔וֹן }‏ וְכַרְבְּלָתְה֖וֹן וּלְבֻשֵׁיה֑וֹן וּרְמִ֕יו לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃
———
Ketib: פטישיהון ⬪ Qere: פַּטְּשֵׁיה֔וֹן
Dn 3:21
Then these men were bound in their pants, their tunics, and their mantles, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace.
22GrDn 3:2222ἐπειδὴ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ἤπειγεν καὶ ἡ κάμινος ἐξεκαύθη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπταπλασίως καὶ οἱ ἄνδρες οἱ προχειρισθέντες συμποδίσαντες αὐτοὺς καὶ προσαγαγόντες τῇ καμίνῳ ἐνεβάλοσαν εἰς αὐτήνDn 3:22
forasmuch as the king's word prevailed; and the furnace was made exceeding hot.
GrDn 3:22
Therefore, because the king’s commandment was urgent and the furnace exceeding hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego.
Dn 3:22Dn 3:22כָּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֗ה מִן־דִּ֞י מִלַּ֤ת מַלְכָּא֙ מַחְצְפָ֔ה וְאַתּוּנָ֖א אֵזֵ֣ה יַתִּ֑ירָא גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ דִּ֤י הַסִּ֙קוּ֙ לְשַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ קַטִּ֣ל הִמּ֔וֹן שְׁבִיבָ֖א דִּ֥י נוּרָֽא׃Dn 3:22
Therefore because the king’s commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego.
23GrDn 3:2323τοὺς μὲν οὖν ἄνδρας τοὺς συμποδίσαντας τοὺς περὶ τὸν Αζαριαν ἐξελθοῦσα ἡ φλὸξ ἐκ τῆς καμίνου ἐνεπύρισε καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὶ δὲ συνετηρήθησανDn 3:23
Then these three men, Sedrach, Misach, and Abdenago, fell bound into the midst of the burning furnace, and walked in the midst of the flame, singing praise to God, and blessing the Lord.
GrDn 3:23
These three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace.
Dn 3:23Dn 3:23וְגֻבְרַיָּ֤א אִלֵּךְ֙ תְּלָ֣תֵּה֔וֹן שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ נְפַ֛לוּ לְגֽוֹא־אַתּוּן־נוּרָ֥א יָֽקִדְתָּ֖א מְכַפְּתִֽין׃ פ Dn 3:23
These three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace.
24GrDn 3:2424οὕτως οὖν προσηύξατο Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ καὶ ὕμνησαν τῷ κυρίῳ ὅτε αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς προσέταξεν ἐμβληθῆναι εἰς τὴν κάμινον24
GrDn 3:24
¶And they walked in the midst of the fire, praising God and blessing the Lord.
Dn 3:24Dn 3:24אֱדַ֙יִן֙ נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֔א תְּוַ֖הּ וְקָ֣ם בְּהִתְבְּהָלָ֑ה עָנֵ֨ה וְאָמַ֜ר לְהַדָּֽבְר֗וֹהִי הֲלָא֩ גֻבְרִ֨ין תְּלָתָ֜א רְמֵ֤ינָא לְגוֹא־נוּרָא֙ מְכַפְּתִ֔ין עָנַ֤יִן וְאָמְרִין֙ לְמַלְכָּ֔א יַצִּיבָ֖א מַלְכָּֽא׃Dn 3:24
Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste: he spoke and said to his counselors, Didn’t we cast three men bound into the midst of the fire? They answered the king, True, O king.
25GrDn 3:2525στὰς δὲ Αζαριας προσηύξατο οὕτως καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐξωμολογεῖτο τῷ κυρίῳ ἅμα τοῖς συνεταίροις αὐτοῦ ἐν μέσῳ τῷ πυρὶ ὑποκαιομένης τῆς καμίνου ὑπὸ τῶν Χαλδαίων σφόδρα καὶ εἶπανSgThree 1:1
Then Azarias stood up, and prayed on this manner; and opening his mouth in the midst of the fire said,
GrDn 3:25
Then Azariah stood up and prayed in this way; and opening his mouth in the midst of the fire, he said,
Dn 3:25Dn 3:25עָנֵ֣ה וְאָמַ֗ר הָֽא־אֲנָ֨ה חָזֵ֜ה גֻּבְרִ֣ין אַרְבְּעָ֗ה שְׁרַ֙יִן֙ מַהְלְכִ֣ין בְּגֽוֹא־נוּרָ֔א וַחֲבָ֖ל לָא־אִיתַ֣י בְּה֑וֹן וְרֵוֵהּ֙ דִּ֣י ‏{ רביעיא רְֽבִיעָאָ֔ה }‏ דָּמֵ֖ה לְבַר־אֱלָהִֽין׃ ס
———
Ketib: רביעיא ⬪ Qere: רְֽבִיעָאָ֔ה
Dn 3:25
He answered, Look, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they are unharmed; and the aspect of the fourth is like a son of the gods.
26GrDn 3:2626Prayer of Azariah (3:26–45)
εὐλογητὸς εἶ κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας
SgThree 1:2
Blessed art thou, O Lord God of our fathers: thy name is worthy to be praised and glorified for evermore:
GrDn 3:26
“Blessed are you, O Lord God of our fathers; your name is worthy to be praised and glorified for evermore:
Dn 3:26Dn 3:26בֵּאדַ֜יִן קְרֵ֣ב נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר לִתְרַע֮ אַתּ֣וּן נוּרָ֣א יָקִֽדְתָּא֒ עָנֵ֣ה וְאָמַ֗ר שַׁדְרַ֨ךְ מֵישַׁ֧ךְ וַעֲבֵד־נְג֛וֹ עַבְד֛וֹהִי דִּֽי־אֱלָהָ֥א ‏{ עליא עִלָּאָ֖ה }‏ פֻּ֣קוּ וֶאֱת֑וֹ בֵּאדַ֣יִן נָֽפְקִ֗ין שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֛ךְ וַעֲבֵ֥ד נְג֖וֹ מִן־גּ֥וֹא נוּרָֽא׃
———
Ketib: עליא ⬪ Qere: עִלָּאָ֖ה
Dn 3:26
Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace: he spoke and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, you servants of the Most High God, come forth, and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth out of the midst of the fire.
27GrDn 3:2727ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας ἡμῖν καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά καὶ αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀληθιναίSgThree 1:3
For thou art righteous in all the things that thou hast done to us: yea, true are all thy works, thy ways are right, and all thy judgments truth.
GrDn 3:27
For you are righteous in all the things which you have done to us; yes, true are all your works, your ways are right, and all your judgments are truth.
Dn 3:27Dn 3:27וּ֠מִֽתְכַּנְּשִׁין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֞א סִגְנַיָּ֣א וּפַחֲוָתָא֮ וְהַדָּבְרֵ֣י מַלְכָּא֒ חָזַ֣יִן לְגֻבְרַיָּ֣א אִלֵּ֡ךְ דִּי֩ לָֽא־שְׁלֵ֨ט נוּרָ֜א בְּגֶשְׁמְה֗וֹן וּשְׂעַ֤ר רֵֽאשְׁהוֹן֙ לָ֣א הִתְחָרַ֔ךְ וְסָרְבָּלֵיה֖וֹן לָ֣א שְׁנ֑וֹ וְרֵ֣יחַ נ֔וּר לָ֥א עֲדָ֖ת בְּהֽוֹן׃Dn 3:27
The satraps, the deputies, and the governors, and the king’s counselors, being gathered together, saw these men, that the fire had no power on their bodies, nor was the hair of their head singed, neither were their pants changed, nor had the smell of fire passed on them.
28GrDn 3:2828καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν σου τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ιερουσαλημ διότι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐποίησας πάντα ταῦτα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶνSgThree 1:4
In all the things that thou hast brought upon us, and upon the holy city of our fathers, even Jerusalem, thou hast executed true judgment: for according to truth and judgment didst thou bring all these things upon us because of our sins.
GrDn 3:28
In all the things which you have brought upon us and upon the holy city of our fathers, even Jerusalem, you have executed true judgment; for according to truth and judgment you brought all these things upon us because of our sins.
Dn 3:28Dn 3:28עָנֵ֨ה נְבֽוּכַדְנֶצַּ֜ר וְאָמַ֗ר בְּרִ֤יךְ אֱלָהֲהוֹן֙ דִּֽי־שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ דִּֽי־שְׁלַ֤ח מַלְאֲכֵהּ֙ וְשֵׁיזִ֣ב לְעַבְד֔וֹהִי דִּ֥י הִתְרְחִ֖צוּ עֲל֑וֹהִי וּמִלַּ֤ת מַלְכָּא֙ שַׁנִּ֔יו וִיהַ֣בוּ ‏{ גשמיהון גֶשְׁמְה֗וֹן }‏ דִּ֠י לָֽא־יִפְלְח֤וּן וְלָֽא־יִסְגְּדוּן֙ לְכָל־אֱלָ֔הּ לָהֵ֖ן לֵאלָֽהֲהֽוֹן׃
———
Ketib: גשמיהון ⬪ Qere: גֶשְׁמְה֗וֹן
Dn 3:28
Nebuchadnezzar spoke and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel, and delivered his servants who trusted in him, and have changed the king’s word, and have yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God.
29GrDn 3:2929ὅτι ἡμάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ νόμου σου οὐχ ὑπηκούσαμενSgThree 1:5
For we have sinned and committed iniquity, departing from thee.
GrDn 3:29
For we have sinned and committed iniquity, departing from you.
Dn 3:29Dn 3:29וּמִנִּי֮ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּי֩ כָל־עַ֨ם אֻמָּ֜ה וְלִשָּׁ֗ן דִּֽי־יֵאמַ֤ר ‏{ שלה שָׁלוּ֙ }‏ עַ֣ל אֱלָהֲה֗וֹן דִּֽי־שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹא הַדָּמִ֣ין יִתְעֲבֵ֔ד וּבַיְתֵ֖הּ נְוָלִ֣י יִשְׁתַּוֵּ֑ה כָּל־קֳבֵ֗ל דִּ֣י לָ֤א אִיתַי֙ אֱלָ֣ה אָחֳרָ֔ן דִּֽי־יִכֻּ֥ל לְהַצָּלָ֖ה כִּדְנָֽה׃
———
Ketib: שלה ⬪ Qere: שָׁלוּ֙
Dn 3:29
Therefore I make a decree, that every people, nation, and language, which speak anything evil against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill; because there is no other god who is able to deliver after this sort.
30GrDn 3:3030οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν ἵνα εὖ ἡμῖν γένηταιSgThree 1:6
In all things have we trespassed, and not obeyed thy commandments, nor kept them, neither done as thou hast commanded us, that it might go well with us.
GrDn 3:30
In all things have we trespassed and not obeyed your commandments, nor kept them, neither have we done as you have commanded us, so that it might go well with us.
Dn 3:30Dn 3:30בֵּאדַ֣יִן מַלְכָּ֗א הַצְלַ֛ח לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֛ךְ וַעֲבֵ֥ד נְג֖וֹ בִּמְדִינַ֥ת בָּבֶֽל׃ פ Dn 3:30
Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon.
31GrDn 3:3131καὶ νῦν πάντα ὅσα ἡμῖν ἐπήγαγες καὶ πάντα ὅσα ἐποίησας ἡμῖν ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησαςSgThree 1:7
Wherefore all that thou hast brought upon us, and every thing that thou hast done to us, thou hast done in true judgment.
GrDn 3:31
Therefore all that you have brought upon us and everything which you have done to us, you have done in true judgment.
Dn 3:31Dn 3:31נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗א לְֽכָל־עַֽמְמַיָּ֞א אֻמַיָּ֧א וְלִשָּׁנַיָּ֛א דִּֽי־‏{ דארין דָיְרִ֥ין }‏ בְּכָל־אַרְעָ֖א שְׁלָמְכ֥וֹן יִשְׂגֵּֽא׃
———
Ketib: דארין ⬪ Qere: דָיְרִ֥ין
31
32GrDn 3:3232καὶ παρέδωκας ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν ἡμῶν ἀνόμων καὶ ἐχθίστων ἀποστατῶν καὶ βασιλεῖ ἀδίκῳ καὶ πονηροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆνSgThree 1:8
And thou didst deliver us into the hands of lawless enemies, most hateful forsakers of God, and to an unjust king, and the most wicked in all the world.
GrDn 3:32
And you delivered us into the hands of lawless enemies, most hateful forsakers of God, and to an unjust king, the most wicked in all the world.
Dn 3:32Dn 3:32אָֽתַיָּא֙ וְתִמְהַיָּ֔א דִּ֚י עֲבַ֣ד עִמִּ֔י אֱלָהָ֖א ‏{ עליא עִלָּאָ֑ה }‏ שְׁפַ֥ר קָֽדָמַ֖י לְהַחֲוָיָֽה׃
———
Ketib: עליא ⬪ Qere: עִלָּאָ֑ה
32
33GrDn 3:3333καὶ νῦν οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖξαι τὸ στόμα αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐγενήθη τοῖς δούλοις σου καὶ τοῖς σεβομένοις σεSgThree 1:9
And now we cannot open our mouths, we are become a shame and reproach to thy servants; and to them that worship thee.
GrDn 3:33
And now we cannot open our mouths; we have become a shame and a reproach to your servants and to those who worship you.
Dn 3:33Dn 3:33אָת֙וֹהִי֙ כְּמָ֣ה רַבְרְבִ֔ין וְתִמְה֖וֹהִי כְּמָ֣ה תַקִּיפִ֑ין מַלְכוּתֵהּ֙ מַלְכ֣וּת עָלַ֔ם וְשָׁלְטָנֵ֖הּ עִם־דָּ֥ר וְדָֽר׃33
34GrDn 3:3434μὴ παραδῷς ἡμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ ὄνομά σου καὶ μὴ διασκεδάσῃς σου τὴν διαθήκηνSgThree 1:10
Yet deliver us not up wholly, for thy name's sake, neither disannul thou thy covenant:
GrDn 3:34
Yet do not deliver us up completely, for your name’s sake, nor completely annul your covenant.
---
35GrDn 3:3535καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ’ ἡμῶν διὰ Αβρααμ τὸν ἠγαπημένον ὑπὸ σοῦ καὶ διὰ Ισαακ τὸν δοῦλόν σου καὶ Ισραηλ τὸν ἅγιόν σουSgThree 1:11
And cause not thy mercy to depart from us, for thy beloved Abraham's sake, for thy servant Isaac's sake, and for thy holy Israel's sake;
GrDn 3:35
And do not cause your mercy to depart from us, for your beloved Abraham’s sake, for your servant Isaac’s sake, and for your holy Israel’s sake,
---
36GrDn 3:3636ὡς ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πληθῦναι τὸ σπέρμα αὐτῶν ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσηςSgThree 1:12
To whom thou hast spoken and promised, that thou wouldest multiply their seed as the stars of heaven, and as the sand that lieth upon the seashore.
GrDn 3:36
to whom you have spoken and promised that you would multiply their seed as the stars of heaven and as the sand which lies upon the seashore.
---
37GrDn 3:3737ὅτι δέσποτα ἐσμικρύνθημεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καί ἐσμεν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶνSgThree 1:13
For we, O Lord, are become less than any nation, and be kept under this day in all the world because of our sins.
GrDn 3:37
For we, O Lord, have become less than any nation and are oppressed this day in all the world because of our sins.
---
38GrDn 3:3838καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων καὶ προφήτης οὐδὲ ἡγούμενος οὐδὲ ὁλοκαύτωσις οὐδὲ θυσία οὐδὲ προσφορὰ οὐδὲ θυμίαμα οὐδὲ τόπος τοῦ καρπῶσαι ἐνώπιόν σου καὶ εὑρεῖν ἔλεοςSgThree 1:14
Neither is there at this time prince, or prophet, or leader, or burnt offering, or sacrifice, or oblation, or incense, or place to sacrifice before thee, and to find mercy.
GrDn 3:38
Neither is there at this time any prince, or prophet, or leader, or burnt offering, or sacrifice, or oblation, or incense, or place, to sacrifice before you in order to find mercy.
---
39GrDn 3:3939ἀλλ’ ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι τεταπεινωμένῳ προσδεχθείημεν ὡς ἐν ὁλοκαυτώμασι κριῶν καὶ ταύρων καὶ ὡς ἐν μυριάσιν ἀρνῶν πιόνωνSgThree 1:15
Nevertheless in a contrite heart and an humble spirit let us be accepted.
GrDn 3:39
Nevertheless, with a contrite heart and a humble spirit, let us be accepted.
---
40GrDn 3:4040οὕτω γενέσθω ἡμῶν ἡ θυσία ἐνώπιόν σου σήμερον καὶ ἐξιλάσαι ὄπισθέν σου ὅτι οὐκ ἔστιν αἰσχύνη τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ σοί καὶ τελειώσαι ὄπισθέν σουSgThree 1:16
Like as in the burnt offerings of rams and bullocks, and like as in ten thousands of fat lambs: so let our sacrifice be in thy sight this day, and grant that we may wholly go after thee: for they shall not be confounded that put their trust in thee.
GrDn 3:40
Just as in the burnt offerings of rams and bullocks, and just as in ten thousands of fat lambs, so let it be with our sacrifice in your sight on this day; and grant that we may completely follow you, for those who put their trust in you shall not be confounded.
---
41GrDn 3:4141καὶ νῦν ἐξακολουθοῦμεν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ φοβούμεθά σε καὶ ζητοῦμεν τὸ πρόσωπόν σου μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶςSgThree 1:17
And now we follow thee with all our heart, we fear thee, and seek thy face.
GrDn 3:41
And now we follow you with all our heart; we fear you and seek your face.
---
42GrDn 3:4242ἀλλὰ ποίησον μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σουSgThree 1:18
Put us not to shame: but deal with us after thy lovingkindness, and according to the multitude of thy mercies.
GrDn 3:42
Do not put us to shame, but deal with us according to your loving kindness and according to the multitude of your mercies.
---
43GrDn 3:4343καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς κατὰ τὰ θαυμάσιά σου καὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί σου κύριεSgThree 1:19
Deliver us also according to thy marvellous works, and give glory to thy name, O Lord: and let all them that do thy servants hurt be ashamed;
GrDn 3:43
Deliver us also according to your marvelous works and give glory to your name, O Lord; and let all those who do harm to your servants be ashamed;
---
44GrDn 3:4444καὶ ἐντραπείησαν πάντες οἱ ἐνδεικνύμενοι τοῖς δούλοις σου κακὰ καὶ καταισχυνθείησαν ἀπὸ πάσης δυναστείας καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συντριβείηSgThree 1:20
And let them be confounded in all their power and might, and let their strength be broken;
GrDn 3:44
and let them be confounded in all their power and might, and let their strength be broken;
---
45GrDn 3:4545γνώτωσαν ὅτι σὺ εἶ μόνος κύριος ὁ θεὸς καὶ ἔνδοξος ἐφ’ ὅλην τὴν οἰκουμένηνSgThree 1:21
And let them know that thou art God, the only God, and glorious over the whole world.
GrDn 3:45
and let them know that you are God, the only God, and glorious over the whole world.”
---
46GrDn 3:4646καὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμβάλλοντες αὐτοὺς ὑπηρέται τοῦ βασιλέως καίοντες τὴν κάμινον καὶ ἡνίκα ἐνεβάλοσαν τοὺς τρεῖς εἰς ἅπαξ εἰς τὴν κάμινον καὶ ἡ κάμινος ἦν διάπυρος κατὰ τὴν θερμασίαν αὐτῆς ἑπταπλασίως καὶ ὅτε αὐτοὺς ἐνεβάλοσαν οἱ μὲν ἐμβάλλοντες αὐτοὺς ἦσαν ὑπεράνω αὐτῶν οἱ δὲ ὑπέκαιον ὑποκάτωθεν αὐτῶν νάφθαν καὶ στιππύον καὶ πίσσαν καὶ κληματίδαSgThree 1:22
And the king's servants, that put them in, ceased not to make the oven hot with rosin, pitch, tow, and small wood;
GrDn 3:46
¶And the king’s servants, who put them in, continued to make the oven hot with resin, pitch, tow, and small wood,
---
47GrDn 3:4747καὶ διεχεῖτο ἡ φλὸξ ἐπάνω τῆς καμίνου ἐπὶ πήχεις τεσσαράκοντα ἐννέαSgThree 1:23
So that the flame streamed forth above the furnace forty and nine cubits.
GrDn 3:47
so that the flame streamed forth above the furnace for forty nine cubits.
---
48GrDn 3:4848καὶ διεξώδευσε καὶ ἐνεπύρισεν οὓς εὗρε περὶ τὴν κάμινον τῶν ΧαλδαίωνSgThree 1:24
And it passed through, and burned those Chaldeans it found about the furnace.
GrDn 3:48
And it passed through and burned those Chaldeans it found around the furnace.
---
49GrDn 3:4949ἄγγελος δὲ κυρίου συγκατέβη ἅμα τοῖς περὶ τὸν Αζαριαν εἰς τὴν κάμινον καὶ ἐξετίναξε τὴν φλόγα τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς καμίνουSgThree 1:25
But the angel of the Lord came down into the oven together with Azarias and his fellows, and smote the flame of the fire out of the oven;
GrDn 3:49
But the angel of the Lord came down into the oven, together with Azariah and his peers, and drove the flame of the fire out of the oven,
---
50GrDn 3:5050καὶ ἐποίησε τὸ μέσον τῆς καμίνου ὡσεὶ πνεῦμα δρόσου διασυρίζον καὶ οὐχ ἥψατο αὐτῶν καθόλου τὸ πῦρ καὶ οὐκ ἐλύπησε καὶ οὐ παρηνώχλησεν αὐτούςSgThree 1:26
And made the midst of the furnace as it had been a moist whistling wind, so that the fire touched them not at all, neither hurt nor troubled them.
GrDn 3:50
and made the middle of the furnace like a moist whistling wind, so that the fire did not touch them at all and neither hurt nor troubled them.
---
51GrDn 3:5151ἀναλαβόντες δὲ οἱ τρεῖς ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος ὕμνουν καὶ ἐδόξαζον καὶ εὐλόγουν καὶ ἐξύψουν τὸν θεὸν ἐν τῇ καμίνῳ λέγοντεςSgThree 1:27
Then the three, as out of one mouth, praised, glorified, and blessed, God in the furnace, saying,
GrDn 3:51
Then the three, as out of one mouth, praised, glorified, and blessed God in the furnace, saying:
---
52GrDn 3:5252Song of the Three Young Men (3:52–88)
εὐλογητὸς εἶ κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ αἰνετὸς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς δόξης σου τὸ ἅγιον καὶ ὑπεραινετὸν καὶ ὑπερυψωμένον εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας
SgThree 1:28-29
(28) Blessed art thou, O Lord God of our fathers: and to be praised and exalted above all for ever. (29) And blessed is thy glorious and holy name: and to be praised and exalted above all for ever.
GrDn 3:52
“Blessed are you, O Lord God of our fathers;
and praised and exalted above all for ever.
And blessed is your glorious and holy name;
and praised and exalted above all for ever.
---
53GrDn 3:5353εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας δόξης σου καὶ ὑπερυμνητὸς καὶ ὑπερένδοξος εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:30
Blessed art thou in the temple of thine holy glory: and to be praised and glorified above all for ever.
GrDn 3:53
Blessed are you in the temple of your holy glory;
and praised and glorified above all for ever.
---
54GrDn 3:5454εὐλογητὸς εἶ ἐπὶ θρόνου τῆς βασιλείας σου καὶ ὑμνητὸς καὶ ὑπερυψωμένος εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:32
Blessed art thou on the glorious throne of thy kingdom: and to be praised and glorified above all for ever.
GrDn 3:54
Blessed are you on the glorious throne of your kingdom;
and praised and glorified above all for ever.
---
55GrDn 3:5555εὐλογητὸς εἶ ὁ βλέπων ἀβύσσους καθήμενος ἐπὶ χερουβιμ καὶ αἰνετὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:31
Blessed art thou that beholdest the depths, and sittest upon the cherubims: and to be praised and exalted above all for ever.
GrDn 3:55
Blessed are you, who beholds the abyss while sitting upon the cherubims;
and praised and exalted above all for ever.
---
56GrDn 3:5656εὐλογητὸς εἶ ἐν τῷ στερεώματι καὶ ὑμνητὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:33
Blessed art thou in the firmament of heaven: and above all to be praised and glorified for ever.
GrDn 3:56
Blessed are you in the firmament of heaven;
and above all praised and glorified for ever.
---
57GrDn 3:5757εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τοῦ κυρίου τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:34
O all ye works of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever,
GrDn 3:57
All works of the Lord, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
58GrDn 3:5858εὐλογεῖτε ἄγγελοι κυρίου τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:35
O ye heavens, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:58
Heavens, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
59GrDn 3:5959εὐλογεῖτε οὐρανοί τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:36
O ye angels of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:59
Angels of the Lord, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
60GrDn 3:6060εὐλογεῖτε ὕδατα πάντα τὰ ἐπάνω τοῦ οὐρανοῦ τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:37
O all ye waters that be above the heaven, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:60
All waters above the sky, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
61GrDn 3:6161εὐλογεῖτε πᾶσαι αἱ δυνάμεις κυρίου τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:38
O all ye powers of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:61
All powers of the Lord, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
62GrDn 3:6262εὐλογεῖτε ἥλιος καὶ σελήνη τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:39
O ye sun and moon, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:62
Sun and moon, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
63GrDn 3:6363εὐλογεῖτε ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:40
O ye stars of heaven, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:63
Stars of heaven, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
64GrDn 3:6464εὐλογεῖτε πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:41
O every shower and dew, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:64
Every shower and dew, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
65GrDn 3:6565εὐλογεῖτε πάντα τὰ πνεύματα τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:42
O all ye winds, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever,
GrDn 3:65
All winds, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
66GrDn 3:6666εὐλογεῖτε πῦρ καὶ καῦμα τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:43
O ye fire and heat, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:66
Fire and heat, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
67GrDn 3:6767εὐλογεῖτε ῥῖγος καὶ ψῦχος τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:44
O ye winter and summer, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:67
Winter and summer, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
68GrDn 3:6868εὐλογεῖτε δρόσοι καὶ νιφετοί τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:45
O ye dews and storms of snow, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:68
Dews and storms of snow, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
69GrDn 3:6969εὐλογεῖτε πάγοι καὶ ψῦχος τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:48
O ye ice and cold, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:69
Ice and cold, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
70GrDn 3:7070εὐλογεῖτε πάχναι καὶ χιόνες τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:49
O ye frost and snow, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:70
Frost and snow, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
71GrDn 3:7171εὐλογεῖτε νύκτες καὶ ἡμέραι τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:46
O ye nights and days, bless ye the Lord: bless and exalt him above all for ever.
GrDn 3:71
Nights and days, bless the Lord;
bless and exalt him above all for ever.
---
72GrDn 3:7272εὐλογεῖτε φῶς καὶ σκότος τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:47
O ye light and darkness, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:72
Light and darkness, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
73GrDn 3:7373εὐλογεῖτε ἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:50
O ye lightnings and clouds, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:73
Lightnings and clouds, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
74GrDn 3:7474εὐλογείτω ἡ γῆ τὸν κύριον ὑμνείτω καὶ ὑπερυψούτω αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:51
O let the earth bless the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:74
Let the earth bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
75GrDn 3:7575εὐλογεῖτε ὄρη καὶ βουνοί τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:52
O ye mountains and little hills, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:75
Mountains and little hills, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
76GrDn 3:7676εὐλογεῖτε πάντα τὰ φυόμενα ἐπὶ τῆς γῆς τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:53
O all ye things that grow in the earth, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:76
All things which grow upon the earth, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
77GrDn 3:7877εὐλογεῖτε αἱ πηγαί τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:54
O ye mountains, bless ye the Lord: Praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:78
Fountains, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
78GrDn 3:7778εὐλογεῖτε θάλασσαι καὶ ποταμοί τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:55
O ye seas and rivers, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:77
Seas and rivers, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
79GrDn 3:7979εὐλογεῖτε κήτη καὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:56
O ye whales, and all that move in the waters, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:79
Whales and all that moves in the waters, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
80GrDn 3:8080εὐλογεῖτε πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:57
O all ye fowls of the air, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:80
All fowls of the air, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
81GrDn 3:8181εὐλογεῖτε τετράποδα καὶ θηρία τῆς γῆς τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:58
O all ye beasts and cattle, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:81
All beasts and cattle, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
82GrDn 3:8282εὐλογεῖτε οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:59
O ye children of men, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:82
Children of men, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
83GrDn 3:8383εὐλογεῖτε Ισραηλ τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:60
O Israel, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:83
Israel, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
84GrDn 3:8484εὐλογεῖτε ἱερεῖς τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:61
O ye priests of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:84
Priests of the Lord, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
85GrDn 3:8585εὐλογεῖτε δοῦλοι τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:62
O ye servants of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:85
Servants of the Lord, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
86GrDn 3:8686εὐλογεῖτε πνεύματα καὶ ψυχαὶ δικαίων τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:63
O ye spirits and souls of the righteous, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:86
Spirits and souls of the righteous, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
87GrDn 3:8787εὐλογεῖτε ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ καρδίᾳ τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶναςSgThree 1:64
O ye holy and humble men of heart, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
GrDn 3:87
Holy and humble men of heart, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
---
88GrDn 3:8888εὐλογεῖτε Ανανια Αζαρια Μισαηλ τὸν κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας ὅτι ἐξείλετο ἡμᾶς ἐξ ᾅδου καὶ ἔσωσεν ἡμᾶς ἐκ χειρὸς θανάτου καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ μέσου καιομένης φλογὸς καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐλυτρώσατο ἡμᾶςSgThree 1:65
O Ananias, Azarias, and Misael, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever: for he hath delivered us from hell, and saved us from the hand of death, and delivered us out of the midst of the furnace and burning flame: even out of the midst of the fire hath he delivered us.
GrDn 3:88
Hananiah, Azariah, and Mishael, bless the Lord;
praise and exalt him above all for ever.
He has delivered us far from hell,
and saved us from the hand of death,
and delivered us out of the midst of the furnace and burning flame;
even out of the midst of the fire he has delivered us.
---
89GrDn 3:8989ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦSgThree 1:66
O give thanks unto the Lord, because he is gracious: for his mercy endureth for ever.
GrDn 3:89
Give thanks to the Lord, for he is gracious,
for his mercy endures for ever.
---
90GrDn 3:9090εὐλογεῖτε πάντες οἱ σεβόμενοι τὸν θεὸν τῶν θεῶν ὑμνεῖτε καὶ ἐξομολογεῖσθε ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνωνSgThree 1:67
O all ye that worship the Lord, bless the God of gods, praise him, and give him thanks: for his mercy endureth for ever.
GrDn 3:90
All you who worship the Lord, bless the God of gods,
praise him and give him thanks,
for his mercy endures for ever.”
---
91GrDn 3:9191καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα ὑμνούντων αὐτῶν καὶ ἑστὼς ἐθεώρει αὐτοὺς ζῶντας τότε Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς ἐθαύμασε καὶ ἀνέστη σπεύσας καὶ εἶπεν τοῖς φίλοις αὐτοῦDn 3:24
And Nabuchodonosor heard them singing praises; and he wondered, and rose up in haste, and said to his nobles, Did we not cast three men bound into the midst of the fire? and they said to the king, Yes, O king.
GrDn 3:91
¶Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste. He spoke and said to his counselors, “Didn’t we cast three men bound into the midst of the fire?” They answered the king, “True, O king.”
---
92GrDn 3:9292ἰδοὺ ἐγὼ ὁρῶ ἄνδρας τέσσαρας λελυμένους περιπατοῦντας ἐν τῷ πυρί καὶ φθορὰ οὐδεμία ἐγενήθη ἐν αὐτοῖς καὶ ἡ ὅρασις τοῦ τετάρτου ὁμοίωμα ἀγγέλου θεοῦDn 3:25
And the king said, But I see four men loose, and walking in the midst of the fire, and there has no harm happened to them; and the appearance of the fourth is like the Son of God.
GrDn 3:92
He answered, “Look, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they are unharmed; and the aspect of the fourth is like a son of god!”
---
93GrDn 3:9393καὶ προσελθὼν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν θύραν τῆς καμίνου τῆς καιομένης τῷ πυρὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς ἐξ ὀνόματος Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω οἱ παῖδες τοῦ θεοῦ τῶν θεῶν τοῦ ὑψίστου ἐξέλθετε ἐκ τοῦ πυρός οὕτως οὖν ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες ἐκ μέσου τοῦ πυρόςDn 3:26
Then Nabuchodonosor drew near to the door of the burning fiery furnace, and said, Sedrach, Misach, and Abdenago, ye servants of the most high God, proceed forth, and come hither. So Sedrach, Misach, and Abdenago, came forth out of the midst of the fire.
GrDn 3:93
Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace. He spoke and said, “Shadrach, Meshach, and Abednego, you servants of the Most High God, come forth and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth out of the midst of the fire.”
---
94GrDn 3:9494καὶ συνήχθησαν οἱ ὕπατοι τοπάρχαι καὶ ἀρχιπατριῶται καὶ οἱ φίλοι τοῦ βασιλέως καὶ ἐθεώρουν τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ὅτι οὐχ ἥψατο τὸ πῦρ τοῦ σώματος αὐτῶν καὶ αἱ τρίχες αὐτῶν οὐ κατεκάησαν καὶ τὰ σαράβαρα αὐτῶν οὐκ ἠλλοιώθησαν οὐδὲ ὀσμὴ τοῦ πυρὸς ἦν ἐν αὐτοῖςDn 3:27
Then were assembled the satraps, and captains, and heads of provinces, and the royal princes; and they saw the men, and perceived that the fire had not had power against their bodies, and the hair of their head was not burnt, and their coats were not scorched, nor was the smell of fire upon them.
GrDn 3:94
¶The satraps, the deputies, and the governors, and the king’s counselors, who were gathered together, saw these men, that the fire had no power on their bodies, nor was the hair of their head singed, neither were their pants changed, nor had the smell of fire passed onto them.
---
95GrDn 3:9595ὑπολαβὼν δὲ Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ὃς ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἔσωσε τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐλπίσαντας ἐπ’ αὐτόν τὴν γὰρ προσταγὴν τοῦ βασιλέως ἠθέτησαν καὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν εἰς ἐμπυρισμόν ἵνα μὴ λατρεύσωσι μηδὲ προσκυνήσωσι θεῷ ἑτέρῳ ἀλλ’ ἢ τῷ θεῷ αὐτῶνDn 3:28
And king Nabuchodonosor answered and said, Blessed be the God of Sedrach, Misach, and Abdenago, who has sent his angel, and delivered his servants, because they trusted in him; and they have changed the king's word, and delivered their bodies to be burnt, that they might not serve nor worship any god, except their own God.
GrDn 3:95
Nebuchadnezzar spoke and said, “Blessed is the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants who trusted in him and have changed the king’s word and have yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God.
---
96GrDn 3:9696καὶ νῦν ἐγὼ κρίνω ἵνα πᾶν ἔθνος καὶ πᾶσαι φυλαὶ καὶ πᾶσαι γλῶσσαι ὃς ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸν κύριον τὸν θεὸν Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω διαμελισθήσεται καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ δημευθήσεται διότι οὐκ ἔστιν θεὸς ἕτερος ὃς δυνήσεται ἐξελέσθαι οὕτωςDn 3:29
Wherefore I publish a decree: Every people, tribe, or language, that shall speak reproachfully against the God of Sedrach, Misach, and Abdenago shall be destroyed, and their houses shall be plundered: because there is no other God who shall be able to deliver thus.
GrDn 3:96
Therefore I make a decree: that every people, nation, and language, who speaks anything evil against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, shall be cut in pieces and their houses shall be made a dunghill, because there is no other god who is able to deliver in this way.”
---
97GrDn 3:9797οὕτως οὖν ὁ βασιλεὺς τῷ Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω ἐξουσίαν δοὺς ἐφ’ ὅλης τῆς χώρας κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχονταςDn 3:30
Then the king promoted Sedrach, Misach, and Abdenago, in the province of Babylon, and advanced them, and gave them authority to rule over all the Jews who were in his kingdom.
GrDn 3:97
Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Jul-2024 03:12:51 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top