www.katabiblon.com

Ἆσμα [Ἆσμάτων] - שיר השירים

Song of Songs - Shir HaShirim [Song of Songs]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Sg 2:11ἐγὼ ἄνθος τοῦ πεδίου κρίνον τῶν κοιλάδωνSg 2:1
I am a flower of the plain, a lily of the valleys.
Sg 2:1
I am a rose of Sharon,
a lily of the valleys.
Lover
Sg 2:1Sg 2:1אֲנִי֙ חֲבַצֶּ֣לֶת הַשָּׁר֔וֹן שֽׁוֹשַׁנַּ֖ת הָעֲמָקִֽים׃Sg 2:1
I am a rose of Sharon,
a lily of the valleys.
Lover
2Sg 2:22ὡς κρίνον ἐν μέσῳ ἀκανθῶν οὕτως ἡ πλησίον μου ἀνὰ μέσον τῶν θυγατέρωνSg 2:2
As a lily among thorns, so is my companion among the daughters.
Sg 2:2
As a lily among thorns,
so is my love among the daughters.
Beloved
Sg 2:2Sg 2:2כְּשֽׁוֹשַׁנָּה֙ בֵּ֣ין הַחוֹחִ֔ים כֵּ֥ן רַעְיָתִ֖י בֵּ֥ין הַבָּנֽוֹת׃Sg 2:2
As a lily among thorns,
so is my love among the daughters.
Beloved
3Sg 2:33ὡς μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ οὕτως ἀδελφιδός μου ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ἐπεθύμησα καὶ ἐκάθισα καὶ καρπὸς αὐτοῦ γλυκὺς ἐν λάρυγγί μουSg 2:3
As the apple among the trees of the wood, so is my kinsman among the sons. I desired his shadow, and sat down, and his fruit was sweet in my throat.
Sg 2:3
As the apple tree among the trees of the wood,
so is my beloved among the sons.
I sat down under his shadow with great delight,
his fruit was sweet to my taste.
Sg 2:3Sg 2:3כְּתַפּ֙וּחַ֙ בַּעֲצֵ֣י הַיַּ֔עַר כֵּ֥ן דּוֹדִ֖י בֵּ֣ין הַבָּנִ֑ים בְּצִלּוֹ֙ חִמַּ֣דְתִּי וְיָשַׁ֔בְתִּי וּפִרְי֖וֹ מָת֥וֹק לְחִכִּֽי׃Sg 2:3
As the apple tree among the trees of the wood,
so is my beloved among the sons.
I sat down under his shadow with great delight,
his fruit was sweet to my taste.
4Sg 2:44εἰσαγάγετέ με εἰς οἶκον τοῦ οἴνου τάξατε ἐπ’ ἐμὲ ἀγάπηνSg 2:4
Bring me into the wine house; set love before me.
Sg 2:4
He brought me to the banquet hall.
His banner over me is love.
Sg 2:4Sg 2:4הֱבִיאַ֙נִי֙ אֶל־בֵּ֣ית הַיָּ֔יִן וְדִגְל֥וֹ עָלַ֖י אַהֲבָֽה׃Sg 2:4
He brought me to the banquet hall.
His banner over me is love.
5Sg 2:55στηρίσατέ με ἐν ἀμόραις στοιβάσατέ με ἐν μήλοις ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώSg 2:5
Strengthen me with perfumes, stay me with apples: for I am wounded with love.
Sg 2:5
Strengthen me with raisins,
refresh me with apples;
For I am faint with love.
Sg 2:5Sg 2:5סַמְּכ֙וּנִי֙ בָּֽאֲשִׁישׁ֔וֹת רַפְּד֖וּנִי בַּתַּפּוּחִ֑ים כִּי־חוֹלַ֥ת אַהֲבָ֖ה אָֽנִי׃Sg 2:5
Strengthen me with raisins,
refresh me with apples;
For I am faint with love.
6Sg 2:66εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ περιλήμψεταί μεSg 2:6
His left hand shall be under my head, and his right hand shall embrace me.
Sg 2:6
His left hand is under my head.
His right hand embraces me.
Sg 2:6Sg 2:6שְׂמֹאלוֹ֙ תַּ֣חַת לְרֹאשִׁ֔י וִימִינ֖וֹ תְּחַבְּקֵֽנִי׃Sg 2:6
His left hand is under my head.
His right hand embraces me.
7Sg 2:77ὥρκισα ὑμᾶς θυγατέρες Ιερουσαλημ ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως οὗ θελήσῃSg 2:7
I have charged you, ye daughters of Jerusalem, by the powers and by the virtues of the field, that ye do not rouse or wake my love, until he please.
Sg 2:7
I adjure you, daughters of Jerusalem,
by the roes, or by the hinds of the field,
that you not stir up, nor awaken love,
until it so desires.
Sg 2:7Sg 2:7הִשְׁבַּ֨עְתִּי אֶתְכֶ֜ם בְּנ֤וֹת יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ בִּצְבָא֔וֹת א֖וֹ בְּאַיְל֣וֹת הַשָּׂדֶ֑ה אִם־תָּעִ֧ירוּ ׀ וְֽאִם־תְּעֽוֹרְר֛וּ אֶת־הָאַהֲבָ֖ה עַ֥ד שֶׁתֶּחְפָּֽץ׃ ס Sg 2:7
I adjure you, daughters of Jerusalem,
by the roes, or by the hinds of the field,
that you not stir up, nor awaken love,
until it so desires.
8Sg 2:88φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου ἰδοὺ οὗτος ἥκει πηδῶν ἐπὶ τὰ ὄρη διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς βουνούςSg 2:8
The voice of my kinsman! behold, he comes leaping over the mountains, bounding over the hills.
Sg 2:8
The voice of my beloved!
Behold, he comes,
leaping on the mountains,
skipping on the hills.
Sg 2:8Sg 2:8ק֣וֹל דּוֹדִ֔י הִנֵּה־זֶ֖ה בָּ֑א מְדַלֵּג֙ עַל־הֶ֣הָרִ֔ים מְקַפֵּ֖ץ עַל־הַגְּבָעֽוֹת׃Sg 2:8
The voice of my beloved!
Behold, he comes,
leaping on the mountains,
skipping on the hills.
9Sg 2:99ὅμοιός ἐστιν ἀδελφιδός μου τῇ δορκάδι ἢ νεβρῷ ἐλάφων ἐπὶ τὰ ὄρη Βαιθηλ ἰδοὺ οὗτος ἕστηκεν ὀπίσω τοῦ τοίχου ἡμῶν παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων ἐκκύπτων διὰ τῶν δικτύωνSg 2:9
My kinsman is like a roe or a young hart on the mountains of Baethel: behold, he is behind our wall, looking through the windows, peeping through the lattices.
Sg 2:9
My beloved is like a roe or a young hart.
Behold, he stands behind our wall!
He looks in at the windows.
He glances through the lattice.
Sg 2:9Sg 2:9דּוֹמֶ֤ה דוֹדִי֙ לִצְבִ֔י א֖וֹ לְעֹ֣פֶר הָֽאַיָּלִ֑ים הִנֵּה־זֶ֤ה עוֹמֵד֙ אַחַ֣ר כָּתְלֵ֔נוּ מַשְׁגִּ֙יחַ֙ מִן־הַֽחֲלֹּנ֔וֹת מֵצִ֖יץ מִן־הַֽחֲרַכִּֽים׃Sg 2:9
My beloved is like a roe or a young hart.
Behold, he stands behind our wall!
He looks in at the windows.
He glances through the lattice.
10Sg 2:1010ἀποκρίνεται ἀδελφιδός μου καὶ λέγει μοι ἀνάστα ἐλθέ ἡ πλησίον μου καλή μου περιστερά μουSg 2:10
My kinsman answers, and says to me, Rise up, come, my companion, my fair one, my dove.
Sg 2:10
My beloved spoke, and said to me,
“Rise up, my love, my beautiful one, and come away.
Sg 2:10Sg 2:10עָנָ֥ה דוֹדִ֖י וְאָ֣מַר לִ֑י ק֥וּמִי לָ֛ךְ רַעְיָתִ֥י יָפָתִ֖י וּלְכִי־לָֽךְ׃Sg 2:10
My beloved spoke, and said to me,
“Rise up, my love, my beautiful one, and come away.
11Sg 2:1111ὅτι ἰδοὺ ὁ χειμὼν παρῆλθεν ὁ ὑετὸς ἀπῆλθεν ἐπορεύθη ἑαυτῷSg 2:11
For, behold, the winter is past, the rain is gone, it has departed.
Sg 2:11
For, behold, the winter is past.
The rain is over and gone.
Sg 2:11Sg 2:11כִּֽי־הִנֵּ֥ה ‏{ הסתו הַסְּתָ֖יו }‏ עָבָ֑ר הַגֶּ֕שֶׁם חָלַ֖ף הָלַ֥ךְ לֽוֹ׃
———
Ketib: הסתו ⬪ Qere: הַסְּתָ֖יו
Sg 2:11
For, behold, the winter is past.
The rain is over and gone.
12Sg 2:1212τὰ ἄνθη ὤφθη ἐν τῇ γῇ καιρὸς τῆς τομῆς ἔφθακεν φωνὴ τοῦ τρυγόνος ἠκούσθη ἐν τῇ γῇ ἡμῶνSg 2:12
The flowers are seen in the land; the time of pruning has arrived; the voice of the turtle-dove has been heard in our land.
Sg 2:12
The flowers appear on the earth.
The time of the singing has come,
and the voice of the turtledove is heard in our land.
Sg 2:12Sg 2:12הַנִּצָּנִים֙ נִרְא֣וּ בָאָ֔רֶץ עֵ֥ת הַזָּמִ֖יר הִגִּ֑יעַ וְק֥וֹל הַתּ֖וֹר נִשְׁמַ֥ע בְּאַרְצֵֽנוּ׃Sg 2:12
The flowers appear on the earth.
The time of the singing has come,
and the voice of the turtledove is heard in our land.
13Sg 2:1313ἡ συκῆ ἐξήνεγκεν ὀλύνθους αὐτῆς αἱ ἄμπελοι κυπρίζουσιν ἔδωκαν ὀσμήν ἀνάστα ἐλθέ ἡ πλησίον μου καλή μου περιστερά μουSg 2:13
The fig-tree has put forth its young figs, the vines put forth the tender grape, they yield a smell: arise, come, my companion, my fair one, my dove; yea, come.
Sg 2:13
The fig tree ripens her green figs.
The vines are in blossom.
They give forth their fragrance.
Arise, my love, my beautiful one,
and come away.”
Lover
Sg 2:13Sg 2:13הַתְּאֵנָה֙ חָֽנְטָ֣ה פַגֶּ֔יהָ וְהַגְּפָנִ֥ים ׀ סְמָדַ֖ר נָ֣תְנוּ רֵ֑יחַ ק֥וּמִי ‏{ לכי לָ֛ךְ }‏ רַעְיָתִ֥י יָפָתִ֖י וּלְכִי־לָֽךְ׃ ס
———
Ketib: לכי ⬪ Qere: לָ֛ךְ
Sg 2:13
The fig tree ripens her green figs.
The vines are in blossom.
They give forth their fragrance.
Arise, my love, my beautiful one,
and come away.”
Lover
14Sg 2:1414καὶ ἐλθὲ σύ περιστερά μου ἐν σκέπῃ τῆς πέτρας ἐχόμενα τοῦ προτειχίσματος δεῖξόν μοι τὴν ὄψιν σου καὶ ἀκούτισόν με τὴν φωνήν σου ὅτι ἡ φωνή σου ἡδεῖα καὶ ἡ ὄψις σου ὡραίαSg 2:14
Thou art my dove, in the shelter of the rock, near the wall: shew me thy face, and cause me to hear thy voice; for thy voice is sweet, and thy countenance is beautiful.
Sg 2:14
My dove in the clefts of the rock,
In the hiding places of the mountainside,
Let me see your face.
Let me hear your voice;
for your voice is sweet, and your face is lovely.
Sg 2:14Sg 2:14יוֹנָתִ֞י בְּחַגְוֵ֣י הַסֶּ֗לַע בְּסֵ֙תֶר֙ הַמַּדְרֵגָ֔ה הַרְאִ֙ינִי֙ אֶת־מַרְאַ֔יִךְ הַשְׁמִיעִ֖ינִי אֶת־קוֹלֵ֑ךְ כִּי־קוֹלֵ֥ךְ עָרֵ֖ב וּמַרְאֵ֥יךְ נָאוֶֽה׃ ס Sg 2:14
My dove in the clefts of the rock,
In the hiding places of the mountainside,
Let me see your face.
Let me hear your voice;
for your voice is sweet, and your face is lovely.
15Sg 2:1515πιάσατε ἡμῖν ἀλώπεκας μικροὺς ἀφανίζοντας ἀμπελῶνας καὶ αἱ ἄμπελοι ἡμῶν κυπρίζουσινSg 2:15
Take us the little foxes that spoil the vines: for our vines put forth tender grapes.
Sg 2:15
Catch for us the foxes,
the little foxes that spoil the vineyards;
for our vineyards are in blossom.
Beloved
Sg 2:15Sg 2:15אֶֽחֱזוּ־לָ֙נוּ֙ שֽׁוּעָלִ֔ים שֽׁוּעָלִ֥ים קְטַנִּ֖ים מְחַבְּלִ֣ים כְּרָמִ֑ים וּכְרָמֵ֖ינוּ סְמָדַֽר׃Sg 2:15
Catch for us the foxes,
the little foxes that spoil the vineyards;
for our vineyards are in blossom.
Beloved
16Sg 2:1616ἀδελφιδός μου ἐμοί κἀγὼ αὐτῷ ὁ ποιμαίνων ἐν τοῖς κρίνοιςSg 2:16
My kinsman is mine, and I am his: he feeds his flock among the lilies.
Sg 2:16
My beloved is mine, and I am his.
He browses among the lilies.
Sg 2:16Sg 2:16דּוֹדִ֥י לִי֙ וַאֲנִ֣י ל֔וֹ הָרֹעֶ֖ה בַּשּׁוֹשַׁנִּֽים׃Sg 2:16
My beloved is mine, and I am his.
He browses among the lilies.
17Sg 2:1717ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡ ἡμέρα καὶ κινηθῶσιν αἱ σκιαί ἀπόστρεψον ὁμοιώθητι σύ ἀδελφιδέ μου τῷ δόρκωνι ἢ νεβρῷ ἐλάφων ἐπὶ ὄρη κοιλωμάτωνSg 2:17
Until the day dawn, and the shadows depart, turn, my kinsman, be thou like to a roe or young hart on the mountains of the ravines.
Sg 2:17
Until the day is cool, and the shadows flee away,
turn, my beloved,
and be like a roe or a young hart on the mountains of Bether.
Sg 2:17Sg 2:17עַ֤ד שֶׁיָּפ֙וּחַ֙ הַיּ֔וֹם וְנָ֖סוּ הַצְּלָלִ֑ים סֹב֩ דְּמֵה־לְךָ֨ דוֹדִ֜י לִצְבִ֗י א֛וֹ לְעֹ֥פֶר הָאַיָּלִ֖ים עַל־הָ֥רֵי בָֽתֶר׃ ס Sg 2:17
Until the day is cool, and the shadows flee away,
turn, my beloved,
and be like a roe or a young hart on the mountains of Bether.
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 05:28:54 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top