www.katabiblon.com

Παραλειπομένων Αʹ - דברי הימים א

1 Chronicles - Divrei Yamim A [1 Chronicles]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Chr 5:11καὶ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ ὅτι οὗτος ὁ πρωτότοκος καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔδωκεν εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ιωσηφ υἱῷ Ισραηλ καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια1Chr 5:1
And the sons of Ruben the first-born of Israel (for he was the first-born; but because of his going up to his father's couch, his father gave his blessing to his son Joseph, even the son of Israel; and he was not reckoned as first-born;
1Chr 5:1
¶The sons of Reuben the firstborn of Israel (for he was the firstborn; but, because he defiled his father’s couch, his birthright was given to the sons of Joseph the son of Israel; and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.
1Chr 5:11Chr 5:1וּבְנֵ֨י רְאוּבֵ֥ן בְּכֽוֹר־יִשְׂרָאֵל֮ כִּ֣י ה֣וּא הַבְּכוֹר֒ וּֽבְחַלְּלוֹ֙ יְצוּעֵ֣י אָבִ֔יו נִתְּנָה֙ בְּכֹ֣רָת֔וֹ לִבְנֵ֥י יוֹסֵ֖ף בֶּן־יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹ֥א לְהִתְיַחֵ֖שׂ לַבְּכֹרָֽה׃1Chr 5:1
¶The sons of Reuben the firstborn of Israel (for he was the firstborn; but, because he defiled his father’s couch, his birthright was given to the sons of Joseph the son of Israel; and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.
21Chr 5:22ὅτι Ιουδας δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ αὐτοῦ καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ιωσηφ1Chr 5:2
for Judas was very mighty even among his brethren, and one was to be a ruler out of him: but the blessing was Joseph's).
1Chr 5:2
For Judah prevailed above his brothers, and of him came the prince; but the birthright was Joseph’s:)
1Chr 5:21Chr 5:2כִּ֤י יְהוּדָה֙ גָּבַ֣ר בְּאֶחָ֔יו וּלְנָגִ֖יד מִמֶּ֑נּוּ וְהַבְּכֹרָ֖ה לְיוֹסֵֽף׃ ס 1Chr 5:2
For Judah prevailed above his brothers, and of him came the prince; but the birthright was Joseph’s:)
31Chr 5:33υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ Ενωχ καὶ Φαλλους Αρσων καὶ Χαρμι1Chr 5:3
The sons of Ruben the first-born of Israel; Enoch, and Phallus, Asrom, and Charmi.
1Chr 5:3
the sons of Reuben the firstborn of Israel: Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.
1Chr 5:31Chr 5:3בְּנֵ֥י רְאוּבֵ֖ן בְּכ֣וֹר יִשְׂרָאֵ֑ל חֲנ֥וֹךְ וּפַלּ֖וּא חֶצְר֥וֹן וְכַרְמִֽי׃1Chr 5:3
the sons of Reuben the firstborn of Israel: Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.
41Chr 5:44υἱοὶ Ιωηλ Σεμεϊ καὶ Βαναια υἱὸς αὐτοῦ καὶ υἱοὶ Γουγ υἱοῦ Σεμεϊ1Chr 5:4
The sons of Joel; Semei, and Banaia his son: and the sons of Gug the son of Semei.
1Chr 5:4
The sons of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,
1Chr 5:41Chr 5:4בְּנֵ֖י יוֹאֵ֑ל שְׁמַֽעְיָ֥ה בְנ֛וֹ גּ֥וֹג בְּנ֖וֹ שִׁמְעִ֥י בְנֽוֹ׃1Chr 5:4
The sons of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,
51Chr 5:55υἱὸς αὐτοῦ Μιχα υἱὸς αὐτοῦ Ρηχα υἱὸς αὐτοῦ Βααλ1Chr 5:5
His son was Micha, his son Recha, his son Joel,
1Chr 5:5
Micah his son, Reaiah his son, Baal his son,
1Chr 5:51Chr 5:5מִיכָ֥ה בְנ֛וֹ רְאָיָ֥ה בְנ֖וֹ בַּ֥עַל בְּנֽוֹ׃1Chr 5:5
Micah his son, Reaiah his son, Baal his son,
61Chr 5:66υἱὸς αὐτοῦ Βεηρα ὃν μετῴκισεν Θαγλαθφαλνασαρ βασιλεὺς Ασσουρ οὗτος ἄρχων τῶν Ρουβην1Chr 5:6
his son Beel, whom Thagla-phallasar king of Assyria carried away captive: he is the chief of the Rubenites.
1Chr 5:6
Beerah his son, whom Tilgath Pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
1Chr 5:61Chr 5:6בְּאֵרָ֣ה בְנ֔וֹ אֲשֶׁ֣ר הֶגְלָ֔ה תִּלְּגַ֥ת פִּלְנְאֶ֖סֶר מֶ֣לֶךְ אַשֻּׁ֑ר ה֥וּא נָשִׂ֖יא לָרֽאוּבֵנִֽי׃1Chr 5:6
Beerah his son, whom Tilgath Pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
71Chr 5:77καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τῇ πατριᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς καταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ὁ ἄρχων Ιωηλ καὶ Ζαχαρια1Chr 5:7
And his brethren in his family, in their distribution according to their generations; the chief, Joel, and Zacharia.
1Chr 5:7
His brothers by their families, when the genealogy of their generations was reckoned: the chief, Jeiel, and Zechariah,
1Chr 5:71Chr 5:7וְאֶחָיו֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔יו בְּהִתְיַחֵ֖שׂ לְתֹלְדוֹתָ֑ם הָרֹ֥אשׁ יְעִיאֵ֖ל וּזְכַרְיָֽהוּ׃1Chr 5:7
His brothers by their families, when the genealogy of their generations was reckoned: the chief, Jeiel, and Zechariah,
81Chr 5:88καὶ Βαλεκ υἱὸς Οζουζ υἱὸς Σαμα υἱὸς Ιωηλ οὗτος κατῴκησεν ἐν Αροηρ καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ Βεελμαων1Chr 5:8
And Balec the son of Azuz, the son of Sama, the son of Joel: he dwelt in Aroer, and even to Naban, and Beelmasson.
1Chr 5:8
and Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who lived in Aroer, even to Nebo and Baal Meon:
1Chr 5:81Chr 5:8וּבֶ֙לַע֙ בֶּן־עָזָ֔ז בֶּן־שֶׁ֖מַע בֶּן־יוֹאֵ֑ל ה֚וּא יוֹשֵׁ֣ב בַּעֲרֹעֵ֔ר וְעַד־נְב֖וֹ וּבַ֥עַל מְעֽוֹן׃1Chr 5:8
and Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who lived in Aroer, even to Nebo and Baal Meon:
91Chr 5:99καὶ πρὸς ἀνατολὰς κατῴκησεν ἕως ἐρχομένων τῆς ἐρήμου ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἐν γῇ Γαλααδ1Chr 5:9
And he dwelt eastward to the borders of the wilderness, from the river Euphrates: for they had much cattle in the land of Galaad.
1Chr 5:9
and eastward he lived even to the entrance of the wilderness from the river Euphrates, because their livestock were multiplied in the land of Gilead.
1Chr 5:91Chr 5:9וְלַמִּזְרָ֗ח יָשַׁב֙ עַד־לְב֣וֹא מִדְבָּ֔רָה לְמִן־הַנָּהָ֖ר פְּרָ֑ת כִּ֧י מִקְנֵיהֶ֛ם רָב֖וּ בְּאֶ֥רֶץ גִּלְעָֽד׃1Chr 5:9
and eastward he lived even to the entrance of the wilderness from the river Euphrates, because their livestock were multiplied in the land of Gilead.
101Chr 5:1010καὶ ἐν ἡμέραις Σαουλ ἐποίησαν πόλεμον πρὸς τοὺς παροίκους καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σκηναῖς ἕως πάντες κατ’ ἀνατολὰς τῆς Γαλααδ1Chr 5:10
And in the days of Saul they made war upon the sojourners in the land; and they fell into their hands, all of them dwelling in their tents eastward of Galaad.
1Chr 5:10
In the days of Saul, they made war with the Hagrites, who fell by their hand; and they lived in their tents throughout all the land east of Gilead.
1Chr 5:101Chr 5:10וּבִימֵ֣י שָׁא֗וּל עָשׂ֤וּ מִלְחָמָה֙ עִם־הַֽהַגְרִאִ֔ים וַֽיִּפְּל֖וּ בְּיָדָ֑ם וַיֵּשְׁבוּ֙ בְּאָ֣הֳלֵיהֶ֔ם עַֽל־כָּל־פְּנֵ֖י מִזְרָ֥ח לַגִּלְעָֽד׃ פ 1Chr 5:10
In the days of Saul, they made war with the Hagrites, who fell by their hand; and they lived in their tents throughout all the land east of Gilead.
111Chr 5:1111υἱοὶ Γαδ κατέναντι αὐτῶν κατῴκησαν ἐν τῇ Βασαν ἕως Σελχα1Chr 5:11
The sons of Gad dwelt over against them in the land of Basan even to Sela.
1Chr 5:11
The sons of Gad lived over against them, in the land of Bashan to Salecah:
1Chr 5:111Chr 5:11וּבְנֵי־גָ֣ד לְנֶגְדָּ֗ם יָֽשְׁב֛וּ בְּאֶ֥רֶץ הַבָּשָׁ֖ן עַד־סַלְכָֽה׃1Chr 5:11
The sons of Gad lived over against them, in the land of Bashan to Salecah:
121Chr 5:1212Ιωηλ ὁ πρωτότοκος καὶ Σαφαμ ὁ δεύτερος καὶ Ιανι ὁ γραμματεὺς ἐν Βασαν1Chr 5:12
Joel the first-born, and Sapham the second, and Janin the scribe in Basan.
1Chr 5:12
Joel the chief, and Shapham the second, and Janai, and Shaphat in Bashan.
1Chr 5:121Chr 5:12יוֹאֵ֣ל הָרֹ֔אשׁ וְשָׁפָ֖ם הַמִּשְׁנֶ֑ה וְיַעְנַ֥י וְשָׁפָ֖ט בַּבָּשָֽׁן׃1Chr 5:12
Joel the chief, and Shapham the second, and Janai, and Shaphat in Bashan.
131Chr 5:1313καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν Μιχαηλ Μοσολλαμ καὶ Σεβεε καὶ Ιωρεε καὶ Ιαχαν καὶ Ζουε καὶ Ωβηδ ἑπτά1Chr 5:13
And their brethren according to the houses of their fathers; Michael, Mosollam, and Sebee, and Joree, and Joachan, and Zue, and Obed, seven.
1Chr 5:13
Their brothers of their fathers’ houses: Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jacan, and Zia, and Eber, seven.
1Chr 5:131Chr 5:13וַאֲחֵיהֶ֞ם לְבֵ֣ית אֲבוֹתֵיהֶ֗ם מִֽיכָאֵ֡ל וּמְשֻׁלָּ֡ם וְ֠שֶׁבַע וְיוֹרַ֧י וְיַעְכָּ֛ן וְזִ֥יעַ וָעֵ֖בֶר שִׁבְעָֽה׃ ס 1Chr 5:13
Their brothers of their fathers’ houses: Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jacan, and Zia, and Eber, seven.
141Chr 5:1414οὗτοι υἱοὶ Αβιχαιλ υἱοῦ Ουρι υἱοῦ Ιδαι υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μιχαηλ υἱοῦ Ισαι υἱοῦ Ιουρι υἱοῦ Ζαβουχαμ1Chr 5:14
These are the sons of Abichaia the son of Uri, the son of Idai, the son of Galaad, the son of Michael, the son of Jesai, the son of Jeddai, the son of Buz,
1Chr 5:14
These were the sons of Abihail, the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;
1Chr 5:141Chr 5:14אֵ֣לֶּה ׀ בְּנֵ֣י אֲבִיחַ֗יִל בֶּן־חוּרִ֡י בֶּן־יָ֠רוֹחַ בֶּן־גִּלְעָ֧ד בֶּן־מִיכָאֵ֛ל בֶּן־יְשִׁישַׁ֥י בֶּן־יַחְדּ֖וֹ בֶּן־בּֽוּז׃1Chr 5:14
These were the sons of Abihail, the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;
151Chr 5:1515υἱοῦ Αβδιηλ υἱοῦ Γουνι ἄρχων οἴκου πατριῶν1Chr 5:15
who was the brother of the son of Abdiel, the son of Guni, he was chief of the house of their families.
1Chr 5:15
Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of their fathers’ houses.
1Chr 5:151Chr 5:15אֲחִי֙ בֶּן־עַבְדִּיאֵ֣ל בֶּן־גּוּנִ֔י רֹ֖אשׁ לְבֵ֥ית אֲבוֹתָֽם׃1Chr 5:15
Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of their fathers’ houses.
161Chr 5:1616κατῴκουν ἐν Γαλααδ ἐν Βασαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν καὶ πάντα τὰ περίχωρα Σαρων ἕως ἐξόδου1Chr 5:16
They dwelt in Galaad, in Basan, and in their villages, and in all the country round about Saron to the border.
1Chr 5:16
They lived in Gilead in Bashan, and in its towns, and in all the suburbs of Sharon, as far as their borders.
1Chr 5:161Chr 5:16וַיֵּֽשְׁב֛וּ בַּגִּלְעָ֥ד בַּבָּשָׁ֖ן וּבִבְנֹתֶ֑יהָ וּבְכָֽל־מִגְרְשֵׁ֥י שָׁר֖וֹן עַל־תּוֹצְאוֹתָֽם׃1Chr 5:16
They lived in Gilead in Bashan, and in its towns, and in all the suburbs of Sharon, as far as their borders.
171Chr 5:1717πάντων ὁ καταλοχισμὸς ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ1Chr 5:17
The enumeration of them all took place in the days of Joatham king of Juda, and in the days of Jeroboam king of Israel.
1Chr 5:17
All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.
1Chr 5:171Chr 5:17כֻּלָּם֙ הִתְיַחְשׂ֔וּ בִּימֵ֖י יוֹתָ֣ם מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֑ה וּבִימֵ֖י יָרָבְעָ֥ם מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵֽל׃ פ 1Chr 5:17
All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.
181Chr 5:1818υἱοὶ Ρουβην καὶ Γαδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἐξ υἱῶν δυνάμεως ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν1Chr 5:18
The sons of Ruben and Gad, and the half-tribe of Manasse, of mighty men, bearing shields and sword, and bending the bow, and skilled in war, were forty and four thousand and seven hundred and sixty, going forth to battle.
1Chr 5:18
The sons of Reuben, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skillful in war, were forty-four thousand seven hundred and sixty, that were able to go forth to war.
1Chr 5:181Chr 5:18בְּנֵֽי־רְאוּבֵ֨ן וְגָדִ֜י וַחֲצִ֥י שֵֽׁבֶט־מְנַשֶּׁה֮ מִן־בְּנֵי־חַיִל֒ אֲ֠נָשִׁים נֹשְׂאֵ֨י מָגֵ֤ן וְחֶ֙רֶב֙ וְדֹ֣רְכֵי קֶ֔שֶׁת וּלְמוּדֵ֖י מִלְחָמָ֑ה אַרְבָּעִ֨ים וְאַרְבָּעָ֥ה אֶ֛לֶף וּשְׁבַע־מֵא֥וֹת וְשִׁשִּׁ֖ים יֹצְאֵ֥י צָבָֽא׃1Chr 5:18
The sons of Reuben, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skillful in war, were forty-four thousand seven hundred and sixty, that were able to go forth to war.
191Chr 5:1919καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν Αγαρηνῶν καὶ Ιτουραίων καὶ Ναφισαίων καὶ Ναδαβαίων1Chr 5:19
And they made war with the Agarenes, and Itureans, and Naphiseans, and Nadabeans,
1Chr 5:19
They made war with the Hagrites, with Jetur, and Naphish, and Nodab.
1Chr 5:191Chr 5:19וַיַּעֲשׂ֥וּ מִלְחָמָ֖ה עִם־הַֽהַגְרִיאִ֑ים וִיט֥וּר וְנָפִ֖ישׁ וְנוֹדָֽב׃1Chr 5:19
They made war with the Hagrites, with Jetur, and Naphish, and Nodab.
201Chr 5:2020καὶ κατίσχυσαν ἐπ’ αὐτῶν καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ Αγαραῖοι καὶ πάντα τὰ σκηνώματα αὐτῶν ὅτι πρὸς τὸν θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς ὅτι ἤλπισαν ἐπ’ αὐτόν1Chr 5:20
and they prevailed against them: and the Agaraeans were given into their hands, they and all their tents: for they cried to God in the battle, and he hearkened to them, because they trusted on him.
1Chr 5:20
They were helped against them, and the Hagrites were delivered into their hand, and all who were with them; for they cried to God in the battle, and he was entreated of them, because they put their trust in him.
1Chr 5:201Chr 5:20וַיֵּעָזְר֣וּ עֲלֵיהֶ֔ם וַיִּנָּתְנ֤וּ בְיָדָם֙ הַֽהַגְרִיאִ֔ים וְכֹ֖ל שֶׁ֣עִמָּהֶ֑ם כִּ֠י לֵאלֹהִ֤ים זָעֲקוּ֙ בַּמִּלְחָמָ֔ה וְנַעְתּ֥וֹר לָהֶ֖ם כִּי־בָ֥טְחוּ בֽוֹ׃1Chr 5:20
They were helped against them, and the Hagrites were delivered into their hand, and all who were with them; for they cried to God in the battle, and he was entreated of them, because they put their trust in him.
211Chr 5:2121καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καμήλους πεντακισχιλίας καὶ προβάτων διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας1Chr 5:21
And they took captive their store; five thousand camels, and two hundred and fifty thousand sheep, two thousand asses, and a hundred thousand men.
1Chr 5:21
They took away their livestock; of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred fifty thousand, and of donkeys two thousand, and of men one hundred thousand.
1Chr 5:211Chr 5:21וַיִּשְׁבּ֣וּ מִקְנֵיהֶ֗ם גְּֽמַלֵּיהֶ֞ם חֲמִשִּׁ֥ים אֶ֙לֶף֙ וְצֹ֗אן מָאתַ֤יִם וַחֲמִשִּׁים֙ אֶ֔לֶף וַחֲמוֹרִ֖ים אַלְפָּ֑יִם וְנֶ֥פֶשׁ אָדָ֖ם מֵ֥אָה אָֽלֶף׃1Chr 5:21
They took away their livestock; of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred fifty thousand, and of donkeys two thousand, and of men one hundred thousand.
221Chr 5:2222ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ὁ πόλεμος καὶ κατῴκησαν ἀντ’ αὐτῶν ἕως τῆς μετοικεσίας1Chr 5:22
For many fell slain, because the war was of God. And they dwelt in their place until the captivity.
1Chr 5:22
For there fell many slain, because the war was of God. They lived in their place until the captivity.
1Chr 5:221Chr 5:22כִּֽי־חֲלָלִ֤ים רַבִּים֙ נָפָ֔לוּ כִּ֥י מֵהָאֱלֹהִ֖ים הַמִּלְחָמָ֑ה וַיֵּשְׁב֥וּ תַחְתֵּיהֶ֖ם עַד־הַגֹּלָֽה׃ פ 1Chr 5:22
For there fell many slain, because the war was of God. They lived in their place until the captivity.
231Chr 5:2323καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ ἀπὸ Βασαν ἕως Βααλερμων καὶ Σανιρ καὶ ὄρος Αερμων καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ αὐτοὶ ἐπλεονάσθησαν1Chr 5:23
And the half-tribe of Manasse dwelt from Basan to Baal, Ermon, and Sanir, and to the mount Aermon: and they increased in Libanus.
1Chr 5:23
The children of the half-tribe of Manasseh lived in the land: they increased from Bashan to Baal Hermon and Senir and Mount Hermon.
1Chr 5:231Chr 5:23וּבְנֵ֗י חֲצִי֙ שֵׁ֣בֶט מְנַשֶּׁ֔ה יָשְׁב֖וּ בָּאָ֑רֶץ מִבָּשָׁ֞ן עַד־בַּ֧עַל חֶרְמ֛וֹן וּשְׂנִ֥יר וְהַר־חֶרְמ֖וֹן הֵ֥מָּה רָבֽוּ׃1Chr 5:23
The children of the half-tribe of Manasseh lived in the land: they increased from Bashan to Baal Hermon and Senir and Mount Hermon.
241Chr 5:2424καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν αὐτῶν Οφερ καὶ Ισεϊ καὶ Ελιηλ καὶ Εσδριηλ καὶ Ιερμια καὶ Ωδουια καὶ Ιεδιηλ ἄνδρες ἰσχυροὶ δυνάμει ἄνδρες ὀνομαστοί ἄρχοντες τῶν οἴκων πατριῶν αὐτῶν1Chr 5:24
And these were the heads of the houses of their families; Opher, and Sei, and Eliel, and Jeremia, and Oduia, and Jediel, mighty men of valour, men of renown, heads of the houses of their families.
1Chr 5:24
These were the heads of their fathers’ houses: even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valor, famous men, heads of their fathers’ houses.
1Chr 5:241Chr 5:24וְאֵ֖לֶּה רָאשֵׁ֣י בֵית־אֲבוֹתָ֑ם וְעֵ֡פֶר וְיִשְׁעִ֡י וֶאֱלִיאֵ֡ל וְ֠עַזְרִיאֵל וְיִרְמְיָ֨ה וְהוֹדַוְיָ֜ה וְיַחְדִּיאֵ֗ל אֲנָשִׁים֙ גִּבּ֣וֹרֵי חַ֔יִל אַנְשֵׁ֣י שֵׁמ֔וֹת רָאשִׁ֖ים לְבֵ֥ית אֲבוֹתָֽם׃1Chr 5:24
These were the heads of their fathers’ houses: even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valor, famous men, heads of their fathers’ houses.
251Chr 5:2525καὶ ἠθέτησαν ἐν θεῷ πατέρων αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν λαῶν τῆς γῆς οὓς ἐξῆρεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν1Chr 5:25
But they rebelled against the God of their fathers, and went a-whoring after the gods of the nations of the land, whom God cast out from before them.
1Chr 5:25
They trespassed against the God of their fathers, and played the prostitute after the gods of the peoples of the land, whom God destroyed before them.
1Chr 5:251Chr 5:25וַיִּֽמְעֲל֔וּ בֵּאלֹהֵ֖י אֲבוֹתֵיהֶ֑ם וַיִּזְנ֗וּ אַחֲרֵי֙ אֱלֹהֵ֣י עַמֵּי־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־הִשְׁמִ֥יד אֱלֹהִ֖ים מִפְּנֵיהֶֽם׃1Chr 5:25
They trespassed against the God of their fathers, and played the prostitute after the gods of the peoples of the land, whom God destroyed before them.
261Chr 5:2626καὶ ἐπήγειρεν ὁ θεὸς Ισραηλ τὸ πνεῦμα Φαλωχ βασιλέως Ασσουρ καὶ τὸ πνεῦμα Θαγλαθφαλνασαρ βασιλέως Ασσουρ καὶ μετῴκισεν τὸν Ρουβην καὶ τὸν Γαδδι καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασση καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Χαλαχ καὶ Χαβωρ καὶ ἐπὶ ποταμὸν Γωζαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης1Chr 5:26
And the God of Israel stirred up the spirit of Phaloch king of Assyria, and the spirit of Thagla-phallasar king of Assyria, and carried away Ruben and Gaddi, and the half-tribe of Manasse, and brought them to Chaach, and Chabor, and to the river Gozan, until this day.
1Chr 5:26
The God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgath Pilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them to Halah, and Habor, and Hara, and to the river of Gozan, to this day.
1Chr 5:261Chr 5:26וַיָּעַר֩ אֱלֹהֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־ר֣וּחַ ׀ פּ֣וּל מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֗וּר וְאֶת־ר֙וּחַ֙ תִּלְּגַ֤ת פִּלְנֶ֙סֶר֙ מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֔וּר וַיַּגְלֵם֙ לָראוּבֵנִ֣י וְלַגָּדִ֔י וְלַחֲצִ֖י שֵׁ֣בֶט מְנַשֶּׁ֑ה וַ֠יְבִיאֵם לַחְלַ֨ח וְחָב֤וֹר וְהָרָא֙ וּנְהַ֣ר גּוֹזָ֔ן עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃ פ 1Chr 5:26
The God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgath Pilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them to Halah, and Habor, and Hara, and to the river of Gozan, to this day.
271Chr 6:127υἱοὶ Λευι Γεδσων Κααθ καὶ Μεραρι1Chr 6:1
The sons of Levi: Gedson, Caath, and Merari.
1Chr 6:1
¶The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.
1Chr 5:271Chr 5:27בְּנֵ֖י לֵוִ֑י גֵּרְשׁ֕וֹן קְהָ֖ת וּמְרָרִֽי׃1Chr 6:1
¶The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.
281Chr 6:228καὶ υἱοὶ Κααθ Αμβραμ καὶ Ισσααρ Χεβρων καὶ Οζιηλ1Chr 6:2
And the sons of Caath; Ambram, and Issaar, Chebron, and Oziel.
1Chr 6:2
The sons of Kohath: Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.
1Chr 5:281Chr 5:28וּבְנֵ֖י קְהָ֑ת עַמְרָ֣ם יִצְהָ֔ר וְחֶבְר֖וֹן וְעֻזִּיאֵֽל׃ ס 1Chr 6:2
The sons of Kohath: Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.
291Chr 6:329καὶ υἱοὶ Αμβραμ Ααρων καὶ Μωυσῆς καὶ Μαριαμ καὶ υἱοὶ Ααρων Ναδαβ καὶ Αβιουδ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ1Chr 6:3
And the sons of Ambram; Aaron, and Moses, and Mariam: and the sons of Aaron; Nadab, and Abiud, Eleazar, and Ithamar.
1Chr 6:3
The children of Amram: Aaron, and Moses, and Miriam. The sons of Aaron: Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
1Chr 5:291Chr 5:29וּבְנֵ֣י עַמְרָ֔ם אַהֲרֹ֥ן וּמֹשֶׁ֖ה וּמִרְיָ֑ם ס וּבְנֵ֣י אַהֲרֹ֔ן נָדָב֙ וַאֲבִיה֔וּא אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר׃ ס 1Chr 6:3
The children of Amram: Aaron, and Moses, and Miriam. The sons of Aaron: Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
301Chr 6:430Ελεαζαρ ἐγέννησεν τὸν Φινεες Φινεες ἐγέννησεν τὸν Αβισου1Chr 6:4
Eleazar begot Phinees, Phinees begot Abisu;
1Chr 6:4
Eleazar became the father of Phinehas, Phinehas became the father of Abishua,
1Chr 5:301Chr 5:30אֶלְעָזָר֙ הוֹלִ֣יד אֶת־פִּֽינְחָ֔ס פִּֽינְחָ֖ס הֹלִ֥יד אֶת־אֲבִישֽׁוּעַ׃1Chr 6:4
Eleazar became the father of Phinehas, Phinehas became the father of Abishua,
311Chr 6:531Αβισου ἐγέννησεν τὸν Βωκαι Βωκαι ἐγέννησεν τὸν Οζι1Chr 6:5
Abisu begot Bokki, and Bokki begot Ozi;
1Chr 6:5
and Abishua became the father of Bukki, and Bukki became the father of Uzzi,
1Chr 5:311Chr 5:31וַאֲבִישׁ֙וּעַ֙ הוֹלִ֣יד אֶת־בֻּקִּ֔י וּבֻקִּ֖י הוֹלִ֥יד אֶת־עֻזִּֽי׃1Chr 6:5
and Abishua became the father of Bukki, and Bukki became the father of Uzzi,
321Chr 6:632Οζι ἐγέννησε τὸν Ζαραια Ζαραια ἐγέννησεν τὸν Μαριηλ1Chr 6:6
Ozi begot Zaraia, Zaraia begot Mariel;
1Chr 6:6
and Uzzi became the father of Zerahiah, and Zerahiah became the father of Meraioth,
1Chr 5:321Chr 5:32וְעֻזִּי֙ הוֹלִ֣יד אֶת־זְרַֽחְיָ֔ה וּֽזְרַֽחְיָ֖ה הוֹלִ֥יד אֶת־מְרָיֽוֹת׃1Chr 6:6
and Uzzi became the father of Zerahiah, and Zerahiah became the father of Meraioth,
331Chr 6:733καὶ Μαριηλ ἐγέννησεν τὸν Αμαρια καὶ Αμαρια ἐγέννησεν τὸν Αχιτωβ1Chr 6:7
and Mariel begot Amaria, and Amaria begot Achitob;
1Chr 6:7
Meraioth became the father of Amariah, and Amariah became the father of Ahitub,
1Chr 5:331Chr 5:33מְרָיוֹת֙ הוֹלִ֣יד אֶת־אֲמַרְיָ֔ה וַאֲמַרְיָ֖ה הוֹלִ֥יד אֶת־אֲחִיטֽוּב׃1Chr 6:7
Meraioth became the father of Amariah, and Amariah became the father of Ahitub,
341Chr 6:834καὶ Αχιτωβ ἐγέννησεν τὸν Σαδωκ καὶ Σαδωκ ἐγέννησεν τὸν Αχιμαας1Chr 6:8
and Achitob begot Sadoc, and Sadoc begot Achimaas;
1Chr 6:8
and Ahitub became the father of Zadok, and Zadok became the father of Ahimaaz,
1Chr 5:341Chr 5:34וַאֲחִיטוּב֙ הוֹלִ֣יד אֶת־צָד֔וֹק וְצָד֖וֹק הוֹלִ֥יד אֶת־אֲחִימָֽעַץ׃1Chr 6:8
and Ahitub became the father of Zadok, and Zadok became the father of Ahimaaz,
351Chr 6:935καὶ Αχιμαας ἐγέννησεν τὸν Αζαρια καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Ιωαναν1Chr 6:9
and Achimaas begot Azarias, and Azarias begot Joanan;
1Chr 6:9
and Ahimaaz became the father of Azariah, and Azariah became the father of Johanan,
1Chr 5:351Chr 5:35וַאֲחִימַ֙עַץ֙ הוֹלִ֣יד אֶת־עֲזַרְיָ֔ה וַעֲזַרְיָ֖ה הוֹלִ֥יד אֶת־יוֹחָנָֽן׃1Chr 6:9
and Ahimaaz became the father of Azariah, and Azariah became the father of Johanan,
361Chr 6:1036καὶ Ιωανας ἐγέννησεν τὸν Αζαριαν οὗτος ἱεράτευσεν ἐν τῷ οἴκῳ ᾧ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ἐν Ιερουσαλημ1Chr 6:10
and Joanan begot Azarias: he ministered as priest in the house which Solomon built in Jerusalem.
1Chr 6:10
and Johanan became the father of Azariah, (he it is who executed the priest’s office in the house that Solomon built in Jerusalem),
1Chr 5:361Chr 5:36וְיוֹחָנָ֖ן הוֹלִ֣יד אֶת־עֲזַרְיָ֑ה ה֚וּא אֲשֶׁ֣ר כִּהֵ֔ן בַּבַּ֕יִת אֲשֶׁר־בָּנָ֥ה שְׁלֹמֹ֖ה בִּירוּשָׁלִָֽם׃1Chr 6:10
and Johanan became the father of Azariah, (he it is who executed the priest’s office in the house that Solomon built in Jerusalem),
371Chr 6:1137καὶ ἐγέννησεν Αζαρια τὸν Αμαρια καὶ Αμαρια ἐγέννησεν τὸν Αχιτωβ1Chr 6:11
And Azarias begot Amaria, and Amaria begot Achitob;
1Chr 6:11
and Azariah became the father of Amariah, and Amariah became the father of Ahitub,
1Chr 5:371Chr 5:37וַיּ֥וֹלֶד עֲזַרְיָ֖ה אֶת־אֲמַרְיָ֑ה וַאֲמַרְיָ֖ה הוֹלִ֥יד אֶת־אֲחִיטֽוּב׃1Chr 6:11
and Azariah became the father of Amariah, and Amariah became the father of Ahitub,
381Chr 6:1238καὶ Αχιτωβ ἐγέννησεν τὸν Σαδωκ καὶ Σαδωκ ἐγέννησεν τὸν Σαλωμ1Chr 6:12
and Achitob begot Sadoc, and Sadoc begot Salom;
1Chr 6:12
and Ahitub became the father of Zadok, and Zadok became the father of Shallum,
1Chr 5:381Chr 5:38וַאֲחִיטוּב֙ הוֹלִ֣יד אֶת־צָד֔וֹק וְצָד֖וֹק הוֹלִ֥יד אֶת־שַׁלּֽוּם׃1Chr 6:12
and Ahitub became the father of Zadok, and Zadok became the father of Shallum,
391Chr 6:1339καὶ Σαλωμ ἐγέννησεν τὸν Χελκιαν καὶ Χελκιας ἐγέννησεν τὸν Αζαρια1Chr 6:13
and Salom begot Chelcias, and Chelcias begot Azarias;
1Chr 6:13
and Shallum became the father of Hilkiah, and Hilkiah became the father of Azariah,
1Chr 5:391Chr 5:39וְשַׁלּוּם֙ הוֹלִ֣יד אֶת־חִלְקִיָּ֔ה וְחִלְקִיָּ֖ה הוֹלִ֥יד אֶת־עֲזַרְיָֽה׃1Chr 6:13
and Shallum became the father of Hilkiah, and Hilkiah became the father of Azariah,
401Chr 6:1440καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Σαραια καὶ Σαραιας ἐγέννησεν τὸν Ιωσαδακ1Chr 6:14
and Azarias begot Saraia, and Saraias begot Josadac.
1Chr 6:14
and Azariah became the father of Seraiah, and Seraiah became the father of Jehozadak;
1Chr 5:401Chr 5:40וַעֲזַרְיָה֙ הוֹלִ֣יד אֶת־שְׂרָיָ֔ה וּשְׂרָיָ֖ה הוֹלִ֥יד אֶת־יְהוֹצָדָֽק׃1Chr 6:14
and Azariah became the father of Seraiah, and Seraiah became the father of Jehozadak;
411Chr 6:1541καὶ Ιωσαδακ ἐπορεύθη ἐν τῇ μετοικίᾳ μετὰ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ἐν χειρὶ Ναβουχοδονοσορ1Chr 6:15
And Josadac went into captivity with Juda and Jerusalem under Nabuchodonosor.
1Chr 6:15
Jehozadak went into captivity, when Yahweh carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
1Chr 5:411Chr 5:41וִיהוֹצָדָ֣ק הָלַ֔ךְ בְּהַגְל֣וֹת יְהוָ֔ה אֶת־יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלִָ֑ם בְּיַ֖ד נְבֻכַדְנֶאצַּֽר׃ ס 1Chr 6:15
Jehozadak went into captivity, when Yahweh carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
« Ch 4» Ch 6

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Jul-2024 04:39:48 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top