www.katabiblon.com

Παραλειπομένων Αʹ - דברי הימים א

1 Chronicles - Divrei Yamim A [1 Chronicles]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Chr 25:11καὶ ἔστησεν Δαυιδ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως εἰς τὰ ἔργα τοὺς υἱοὺς Ασαφ καὶ Αιμαν καὶ Ιδιθων τοὺς ἀποφθεγγομένους ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν1Chr 25:1
And king David and the captains of the host appointed to their services the sons of Asaph, and of Aeman, and of Idithun, prophesiers with harps, and lutes, and cymbals: and their number was according to their polls serving in their ministrations.
1Chr 25:1
¶Moreover, David and the captains of the army set apart for the service certain of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with stringed instruments, and with cymbals: and the number of those who did the work according to their service was:
1Chr 25:11Chr 25:1וַיַּבְדֵּ֣ל דָּוִיד֩ וְשָׂרֵ֨י הַצָּבָ֜א לַעֲבֹדָ֗ה לִבְנֵ֤י אָסָף֙ וְהֵימָ֣ן וִֽידוּת֔וּן ‏{ הנביאים הַֽנִּבְּאִ֛ים }‏ בְּכִנֹּר֥וֹת בִּנְבָלִ֖ים וּבִמְצִלְתָּ֑יִם וַֽיְהִי֙ מִסְפָּרָ֔ם אַנְשֵׁ֥י מְלָאכָ֖ה לַעֲבֹדָתָֽם׃
———
Ketib: הנביאים ⬪ Qere: הַֽנִּבְּאִ֛ים
1Chr 25:1
¶Moreover, David and the captains of the army set apart for the service certain of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with stringed instruments, and with cymbals: and the number of those who did the work according to their service was:
21Chr 25:22υἱοὶ Ασαφ Ζακχουρ καὶ Ιωσηφ καὶ Ναθανιας καὶ Εραηλ υἱοὶ Ασαφ ἐχόμενοι Ασαφ τοῦ προφήτου ἐχόμενοι τοῦ βασιλέως1Chr 25:2
The sons of Asaph; Sacchur, Joseph, and Nathanias, and Erael: the sons of Asaph were next the king.
1Chr 25:2
of the sons of Asaph: Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asharelah, the sons of Asaph, under the hand of Asaph, who prophesied after the order of the king.
1Chr 25:21Chr 25:2לִבְנֵ֣י אָסָ֗ף זַכּ֧וּר וְיוֹסֵ֛ף וּנְתַנְיָ֥ה וַאֲשַׂרְאֵ֖לָה בְּנֵ֣י אָסָ֑ף עַ֚ל יַד־אָסָ֔ף הַנִּבָּ֖א עַל־יְדֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃1Chr 25:2
of the sons of Asaph: Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asharelah, the sons of Asaph, under the hand of Asaph, who prophesied after the order of the king.
31Chr 25:33τῷ Ιδιθων υἱοὶ Ιδιθων Γοδολια καὶ Σουρι καὶ Ισαια καὶ Σεμεϊ καὶ Ασαβια καὶ Ματταθιας ἕξ μετὰ τὸν πατέρα αὐτῶν Ιδιθων ἐν κινύρᾳ ἀνακρουόμενοι ἐξομολόγησιν καὶ αἴνεσιν τῷ κυρίῳ1Chr 25:3
To Idithun were reckoned the sons of Idithun, Godolias, and Suri, and Iseas, and Asabias, and Matthathias, six after their father Idithun, sounding loudly on the harp thanksgiving and praise to the Lord.
1Chr 25:3
Of Jeduthun; the sons of Jeduthun: Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun with the harp, who prophesied in giving thanks and praising Yahweh.
1Chr 25:31Chr 25:3לִידוּת֑וּן בְּנֵ֣י יְדוּת֡וּן גְּדַלְיָ֡הוּ וּצְרִ֡י וִֽ֠ישַׁעְיָהוּ חֲשַׁבְיָ֨הוּ וּמַתִּתְיָ֜הוּ שִׁשָּׁ֗ה עַל֩ יְדֵ֨י אֲבִיהֶ֤ם יְדוּתוּן֙ בַּכִּנּ֔וֹר הַנִּבָּ֕א עַל־הֹד֥וֹת וְהַלֵּ֖ל לַיהוָֽה׃ ס 1Chr 25:3
Of Jeduthun; the sons of Jeduthun: Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun with the harp, who prophesied in giving thanks and praising Yahweh.
41Chr 25:44τῷ Αιμανι υἱοὶ Αιμαν Βουκιας καὶ Μανθανιας καὶ Αζαραηλ καὶ Σουβαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ανανιας καὶ Ανανι καὶ Ηλιαθα καὶ Γοδολλαθι καὶ Ρωμεμθι-ωδ καὶ Ιεσβακασα καὶ Μαλληθι καὶ Ωθηρι καὶ Μεαζωθ1Chr 25:4
To Aeman were reckoned the sons of Aeman, Bukias, and Matthanias, and Oziel, and Subael, and Jerimoth, and Ananias, and Anan, and Heliatha, and Godollathi, and Rometthiezer, and Jesbasaca, and Mallithi, and Otheri, and Meazoth.
1Chr 25:4
Of Heman; the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-Ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
1Chr 25:41Chr 25:4לְהֵימָ֑ן בְּנֵ֣י הֵימָ֡ן בֻּקִּיָּ֡הוּ מַתַּנְיָ֡הוּ עֻ֠זִּיאֵל שְׁבוּאֵ֨ל וִֽירִימ֜וֹת חֲנַנְיָ֣ה חֲנָ֗נִי אֱלִיאָ֤תָה גִדַּ֙לְתִּי֙ וְרֹמַ֣מְתִּי עֶ֔זֶר יָשְׁבְּקָ֣שָׁה מַלּ֔וֹתִי הוֹתִ֖יר מַחֲזִיאֽוֹת׃1Chr 25:4
Of Heman; the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-Ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth.
51Chr 25:55πάντες οὗτοι υἱοὶ τῷ Αιμαν τῷ ἀνακρουομένῳ τῷ βασιλεῖ ἐν λόγοις θεοῦ ὑψῶσαι κέρας καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς τῷ Αιμαν υἱοὺς δέκα τέσσαρας καὶ θυγατέρας τρεῖς1Chr 25:5
All these were the sons of Aeman the king's chief player in the praises of God, to lift up the horn. And God gave to Aeman fourteen sons, and three daughters.
1Chr 25:5
All these were the sons of Heman the king’s seer in the words of God, to lift up the horn. God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
1Chr 25:51Chr 25:5כָּל־אֵ֨לֶּה בָנִ֜ים לְהֵימָ֗ן חֹזֵ֥ה הַמֶּ֛לֶךְ בְּדִבְרֵ֥י הָאֱלֹהִ֖ים לְהָרִ֣ים קָ֑רֶן וַיִּתֵּ֨ן הָאֱלֹהִ֜ים לְהֵימָ֗ן בָּנִ֛ים אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר וּבָנ֥וֹת שָׁלֽוֹשׁ׃1Chr 25:5
All these were the sons of Heman the king’s seer in the words of God, to lift up the horn. God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
61Chr 25:66πάντες οὗτοι μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ὑμνῳδοῦντες ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις ἐχόμενα τοῦ βασιλέως καὶ Ασαφ καὶ Ιδιθων καὶ Αιμανι1Chr 25:6
All these sang hymns with their father in the house of God, with cymbals, and lutes, and harps, for the service of the house of God, near the king, and Asaph, and Idithun, and Aeman.
1Chr 25:6
All these were under the hands of their father for song in the house of Yahweh, with cymbals, stringed instruments, and harps, for the service of the house of God; Asaph, Jeduthun, and Heman being under the order of the king.
1Chr 25:61Chr 25:6כָּל־אֵ֣לֶּה עַל־יְדֵי֩ אֲבִיהֶ֨ם בַּשִּׁ֜יר בֵּ֣ית יְהוָ֗ה בִּמְצִלְתַּ֙יִם֙ נְבָלִ֣ים וְכִנֹּר֔וֹת לַעֲבֹדַ֖ת בֵּ֣ית הָאֱלֹהִ֑ים עַ֚ל יְדֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ ס אָסָ֥ף וִידוּת֖וּן וְהֵימָֽן׃1Chr 25:6
All these were under the hands of their father for song in the house of Yahweh, with cymbals, stringed instruments, and harps, for the service of the house of God; Asaph, Jeduthun, and Heman being under the order of the king.
71Chr 25:77καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μετὰ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν δεδιδαγμένοι ᾄδειν κυρίῳ πᾶς συνίων διακόσιοι ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτώ1Chr 25:7
And the number of them after their brethren, those instructed to sing to God, every one that understood singing was two hundred and eighty-eight.
1Chr 25:7
The number of them, with their brothers who were instructed in singing to Yahweh, even all who were skillful, was two hundred eighty-eight.
1Chr 25:71Chr 25:7וַיְהִ֤י מִסְפָּרָם֙ עִם־אֲחֵיהֶ֔ם מְלֻמְּדֵי־שִׁ֖יר לַיהוָ֑ה כָּל־הַ֨מֵּבִ֔ין מָאתַ֖יִם שְׁמוֹנִ֥ים וּשְׁמוֹנָֽה׃1Chr 25:7
The number of them, with their brothers who were instructed in singing to Yahweh, even all who were skillful, was two hundred eighty-eight.
81Chr 25:88καὶ ἔβαλον καὶ αὐτοὶ κλήρους ἐφημεριῶν κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν τελείων καὶ μανθανόντων1Chr 25:8
And they also cast lots for the daily courses, for the great and the small of them, of the perfect ones and the learners.
1Chr 25:8
They cast lots for their offices, all alike, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
1Chr 25:81Chr 25:8וַיַּפִּ֜ילוּ גּוֹרָל֣וֹת מִשְׁמֶ֗רֶת לְעֻמַּת֙ כַּקָּטֹ֣ן כַּגָּד֔וֹל מֵבִ֖ין עִם־תַּלְמִֽיד׃ פ 1Chr 25:8
They cast lots for their offices, all alike, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
91Chr 25:99καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ τῷ Ασαφ τῷ Ιωσηφ Γοδολια ὁ δεύτερος Ηνια ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:9
And the first lot of his sons and of his brethren came forth to Asaph the son of Joseph, namely, Godolias: the second Heneia, his sons and his brethren being twelve.
1Chr 25:9
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah; he and his brothers and sons were twelve:
1Chr 25:91Chr 25:9וַיֵּצֵ֞א הַגּוֹרָ֧ל הָרִאשׁ֛וֹן לְאָסָ֖ף לְיוֹסֵ֑ף גְּדַלְיָ֙הוּ֙ הַשֵּׁנִ֔י הֽוּא־וְאֶחָ֥יו וּבָנָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:9
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah; he and his brothers and sons were twelve:
101Chr 25:1010ὁ τρίτος Ζακχουρ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:10
The third Zacchur, his sons and his brethren were twelve:
1Chr 25:10
the third to Zaccur, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:101Chr 25:10הַשְּׁלִשִׁ֣י זַכּ֔וּר בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:10
the third to Zaccur, his sons and his brothers, twelve:
111Chr 25:1111ὁ τέταρτος Ιεσδρι υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:11
the fourth Jesri, his sons and his brethren were twelve:
1Chr 25:11
the fourth to Izri, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:111Chr 25:11הָרְבִיעִי֙ לַיִּצְרִ֔י בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:11
the fourth to Izri, his sons and his brothers, twelve:
121Chr 25:1212ὁ πέμπτος Ναθανιας υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:12
the fifth Nathan, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:12
the fifth to Nethaniah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:121Chr 25:12הַחֲמִישִׁ֣י נְתַנְיָ֔הוּ בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:12
the fifth to Nethaniah, his sons and his brothers, twelve:
131Chr 25:1313ὁ ἕκτος Βουκιας υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:13
the sixth Bukias, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:13
the sixth to Bukkiah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:131Chr 25:13הַשִּׁשִּׁ֣י בֻקִּיָּ֔הוּ בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:13
the sixth to Bukkiah, his sons and his brothers, twelve:
141Chr 25:1414ὁ ἕβδομος Ισεριηλ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:14
the seventh Iseriel, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:14
the seventh to Jesharelah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:141Chr 25:14הַשְּׁבִעִ֣י יְשַׂרְאֵ֔לָה בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:14
the seventh to Jesharelah, his sons and his brothers, twelve:
151Chr 25:1515ὁ ὄγδοος Ιωσια υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:15
the eighth Josia, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:15
the eighth to Jeshaiah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:151Chr 25:15הַשְּׁמִינִ֣י יְשַֽׁעְיָ֔הוּ בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:15
the eighth to Jeshaiah, his sons and his brothers, twelve:
161Chr 25:1616ὁ ἔνατος Μανθανιας υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:16
the ninth Matthanias, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:16
the ninth to Mattaniah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:161Chr 25:16הַתְּשִׁיעִ֣י מַתַּנְיָ֔הוּ בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:16
the ninth to Mattaniah, his sons and his brothers, twelve:
171Chr 25:1717ὁ δέκατος Σεμεϊ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:17
the tenth Semeia, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:17
the tenth to Shimei, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:171Chr 25:17הָעֲשִׂירִ֣י שִׁמְעִ֔י בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:17
the tenth to Shimei, his sons and his brothers, twelve:
181Chr 25:1818ὁ ἑνδέκατος Αζαρια υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:18
the eleventh Asriel, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:18
the eleventh to Azarel, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:181Chr 25:18עַשְׁתֵּֽי־עָשָׂ֣ר עֲזַרְאֵ֔ל בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:18
the eleventh to Azarel, his sons and his brothers, twelve:
191Chr 25:1919ὁ δωδέκατος Ασαβια υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:19
the twelfth Asabia, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:19
the twelfth to Hashabiah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:191Chr 25:19הַשְּׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ לַחֲשַׁבְיָ֔ה בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:19
the twelfth to Hashabiah, his sons and his brothers, twelve:
201Chr 25:2020ὁ τρισκαιδέκατος Σουβαηλ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:20
the thirteenth Subael, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:20
for the thirteenth, Shubael, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:201Chr 25:20לִשְׁלֹשָׁ֤ה עָשָׂר֙ שֽׁוּבָאֵ֔ל בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:20
for the thirteenth, Shubael, his sons and his brothers, twelve:
211Chr 25:2121ὁ τεσσαρεσκαιδέκατος Ματταθιας υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:21
the fourteenth Matthathias, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:21
for the fourteenth, Mattithiah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:211Chr 25:21לְאַרְבָּעָ֤ה עָשָׂר֙ מַתִּתְיָ֔הוּ בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:21
for the fourteenth, Mattithiah, his sons and his brothers, twelve:
221Chr 25:2222ὁ πεντεκαιδέκατος Ιεριμωθ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:22
the fifteenth Jerimoth, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:22
for the fifteenth to Jeremoth, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:221Chr 25:22לַחֲמִשָּׁ֤ה עָשָׂר֙ לִֽירֵמ֔וֹת בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:22
for the fifteenth to Jeremoth, his sons and his brothers, twelve:
231Chr 25:2323ὁ ἑκκαιδέκατος Ανανιας υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:23
the sixteenth Anania, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:23
for the sixteenth to Hananiah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:231Chr 25:23לְשִׁשָּׁ֤ה עָשָׂר֙ לַחֲנַנְיָ֔הוּ בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:23
for the sixteenth to Hananiah, his sons and his brothers, twelve:
241Chr 25:2424ὁ ἑπτακαιδέκατος Ιεσβακασα υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:24
the seventeenth Jesbasaca, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:24
for the seventeenth to Joshbekashah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:241Chr 25:24לְשִׁבְעָ֤ה עָשָׂר֙ לְיָשְׁבְּקָ֔שָׁה בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:24
for the seventeenth to Joshbekashah, his sons and his brothers, twelve:
251Chr 25:2525ὁ ὀκτωκαιδέκατος Ανανι υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:25
the eighteenth Ananias, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:25
for the eighteenth to Hanani, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:251Chr 25:25לִשְׁמוֹנָ֤ה עָשָׂר֙ לַחֲנָ֔נִי בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:25
for the eighteenth to Hanani, his sons and his brothers, twelve:
261Chr 25:2626ὁ ἐννεακαιδέκατος Μελληθι υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:26
the nineteenth Mallithi, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:26
for the nineteenth to Mallothi, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:261Chr 25:26לְתִשְׁעָ֤ה עָשָׂר֙ לְמַלּ֔וֹתִי בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:26
for the nineteenth to Mallothi, his sons and his brothers, twelve:
271Chr 25:2727ὁ εἰκοστὸς Ελιαθα υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:27
the twentieth Heliatha, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:27
for the twentieth to Eliathah, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:271Chr 25:27לְעֶשְׂרִים֙ לֶֽאֱלִיָּ֔תָה בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:27
for the twentieth to Eliathah, his sons and his brothers, twelve:
281Chr 25:2828ὁ εἰκοστὸς πρῶτος Ηθιρ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:28
the twenty-first Otheri, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:28
for the one and twentieth to Hothir, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:281Chr 25:28לְאֶחָ֤ד וְעֶשְׂרִים֙ לְהוֹתִ֔יר בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:28
for the one and twentieth to Hothir, his sons and his brothers, twelve:
291Chr 25:2929ὁ εἰκοστὸς δεύτερος Γοδολλαθι υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:29
the twenty-second Godollathi, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:29
for the two and twentieth to Giddalti, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:291Chr 25:29לִשְׁנַ֤יִם וְעֶשְׂרִים֙ לְגִדַּ֔לְתִּי בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:29
for the two and twentieth to Giddalti, his sons and his brothers, twelve:
301Chr 25:3030ὁ τρίτος καὶ εἰκοστὸς Μεαζωθ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:30
the twenty-third Meazoth, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:30
for the three and twentieth to Mahazioth, his sons and his brothers, twelve:
1Chr 25:301Chr 25:30לִשְׁלֹשָׁ֤ה וְעֶשְׂרִים֙ לְמַ֣חֲזִיא֔וֹת בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃1Chr 25:30
for the three and twentieth to Mahazioth, his sons and his brothers, twelve:
311Chr 25:3131ὁ τέταρτος καὶ εἰκοστὸς Ρωμεμθι-ωδ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δέκα δύο1Chr 25:31
the twenty-fourth Rometthiezer, his sons and his brethren, twelve:
1Chr 25:31
for the four and twentieth to Romamti-Ezer, his sons and his brothers, twelve.
1Chr 25:311Chr 25:31לְאַרְבָּעָ֤ה וְעֶשְׂרִים֙ לְרוֹמַ֣מְתִּי עָ֔זֶר בָּנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃ פ 1Chr 25:31
for the four and twentieth to Romamti-Ezer, his sons and his brothers, twelve.
« Ch 24» Ch 26

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Jul-2024 15:31:32 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top