www.katabiblon.com

Παραλειπομένων Αʹ - דברי הימים א

1 Chronicles - Divrei Yamim A [1 Chronicles]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Chr 22:11καὶ εἶπεν Δαυιδ οὗτός ἐστιν ὁ οἶκος κυρίου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦτο τὸ θυσιαστήριον εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ Ισραηλ1Chr 22:1
And David said, This is the house of the Lord God, and this is the altar for whole-burnt-offering for Israel.
1Chr 22:1¶Then David said, “This is the house of Yahweh God, and this is the altar of burnt offering for Israel.”and David said "This is the house of the Lord God and this is the altar of burnt offeringª for Israel
———
a ολοκαυτωσιω: transliterated holocaust, refers to burnt offerings beginning in Gen 8:20, 22:3,6,7,8,13
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:11Chr 22:1וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֔יד זֶ֣ה ה֔וּא בֵּ֖ית יְהוָ֣ה הָאֱלֹהִ֑ים וְזֶה־מִּזְבֵּ֥חַ לְעֹלָ֖ה לְיִשְׂרָאֵֽל׃ ס 1Chr 22:1
¶Then David said, “This is the house of Yahweh God, and this is the altar of burnt offering for Israel.”
21Chr 22:22καὶ εἶπεν Δαυιδ συναγαγεῖν πάντας τοὺς προσηλύτους ἐν γῇ Ισραηλ καὶ κατέστησεν λατόμους λατομῆσαι λίθους ξυστοὺς τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ θεῷ1Chr 22:2
And David gave orders to gather all the strangers that were in the land of Israel; and he appointed stone-hewers to hew polished stones to build the house to God.
1Chr 22:2David gave orders to gather together the foreigners who were in the land of Israel; and he set masons to cut worked stones to build the house of God.and David said to gather all the proselytes in the land of Israel and he appointed stone cutters to hew stones to build the colonnades of the House of God
———
a λατομους: noun 2 declension pl acc: stone cutters ξυστους: noun 2nd declension pl acc: a covered colonnade (per Morpheus & Liddell Scott)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:21Chr 22:2וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֔יד לִכְנוֹס֙ אֶת־הַגֵּרִ֔ים אֲשֶׁ֖ר בְּאֶ֣רֶץ יִשְׂרָאֵ֑ל וַיַּעֲמֵ֣ד חֹֽצְבִ֗ים לַחְצוֹב֙ אַבְנֵ֣י גָזִ֔ית לִבְנ֖וֹת בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃1Chr 22:2
David gave orders to gather together the foreigners who were in the land of Israel; and he set masons to cut worked stones to build the house of God.
31Chr 22:33καὶ σίδηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν θυρωμάτων καὶ τῶν πυλῶν καὶ τοὺς στροφεῖς ἡτοίμασεν Δαυιδ καὶ χαλκὸν εἰς πλῆθος οὐκ ἦν σταθμός1Chr 22:3
And David prepared much iron for the nails of the doors and the gate; the hinges also and brass in abundance, there was no weighing of it.
1Chr 22:3David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the couplings; and brass in abundance without weight;and David prepared a lot of iron for the nails of the doorways and of the gates and of the sockets and David prepared bronze in a multitude beyond measure
———
a θυρωματα: neuter noun 3rd declension, plural gen. a room with doors to it a chamber στροφεις noun 3rd declension plural nom sockets σταμθμος noun 2nd declension nom sing standing place for animals, stall, OR weight, excess resulting from the difference of standards (per Morpheus from the Perseus Digital Library at Tufts University. "An Intermediate Greek-English Lexicon" Henry George Liddell, Robert Scott)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:31Chr 22:3וּבַרְזֶ֣ל ׀ לָ֠רֹב לַֽמִּסְמְרִ֞ים לְדַלְת֧וֹת הַשְּׁעָרִ֛ים וְלַֽמְחַבְּר֖וֹת הֵכִ֣ין דָּוִ֑יד וּנְחֹ֥שֶׁת לָרֹ֖ב אֵ֥ין מִשְׁקָֽל׃1Chr 22:3
David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the couplings; and brass in abundance without weight;
41Chr 22:44καὶ ξύλα κέδρινα οὐκ ἦν ἀριθμός ὅτι ἐφέροσαν οἱ Σιδώνιοι καὶ οἱ Τύριοι ξύλα κέδρινα εἰς πλῆθος τῷ Δαυιδ1Chr 22:4
And cedar threes without number: for the Sidonians and the Tyrians brought cedar trees in abundance to David.
1Chr 22:4
and cedar trees without number: for the Sidonians and they of Tyre brought cedar trees in abundance to David.
1Chr 22:41Chr 22:4וַעֲצֵ֥י אֲרָזִ֖ים לְאֵ֣ין מִסְפָּ֑ר כִּֽי הֵ֠בִיאוּ הַצִּֽידֹנִ֨ים וְהַצֹּרִ֜ים עֲצֵ֧י אֲרָזִ֛ים לָרֹ֖ב לְדָוִֽיד׃ פ 1Chr 22:4
and cedar trees without number: for the Sidonians and they of Tyre brought cedar trees in abundance to David.
51Chr 22:55καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων ὁ υἱός μου παιδάριον ἁπαλόν καὶ ὁ οἶκος τοῦ οἰκοδομῆσαι τῷ κυρίῳ εἰς μεγαλωσύνην ἄνω εἰς ὄνομα καὶ εἰς δόξαν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἑτοιμάσω αὐτῷ καὶ ἡτοίμασεν Δαυιδ εἰς πλῆθος ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ1Chr 22:5
And David said, My son Solomon is a tender child, and the house for me to build to the Lord is for superior magnificence for a name and for a glory through all the earth: I will make preparation for it. And David prepared abundantly before his death.
1Chr 22:5David said, “Solomon my son is young and tender, and as of the house that is to be built for YahwehThe Lord, must be exceedingly magnificent, of fame and of glory throughout all countriesearth. I will therefore make preparation for it.” So David prepared abundantly before his death.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:51Chr 22:5וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֗יד שְׁלֹמֹ֣ה בְנִי֮ נַ֣עַר וָרָךְ֒ וְהַבַּ֜יִת לִבְנ֣וֹת לַיהוָ֗ה לְהַגְדִּ֨יל ׀ לְמַ֜עְלָה לְשֵׁ֤ם וּלְתִפְאֶ֙רֶת֙ לְכָל־הָ֣אֲרָצ֔וֹת אָכִ֥ינָה נָּ֖א ל֑וֹ וַיָּ֧כֶן דָּוִ֛יד לָרֹ֖ב לִפְנֵ֥י מוֹתֽוֹ׃1Chr 22:5
David said, “Solomon my son is young and tender, and the house that is to be built for Yahweh must be exceedingly magnificent, of fame and of glory throughout all countries. I will therefore make preparation for it.” So David prepared abundantly before his death.
61Chr 22:66καὶ ἐκάλεσεν Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ1Chr 22:6
And he called Solomon his son, and commanded him to build the house for the Lord God of Israel.
1Chr 22:6Then he called for Solomon his son, and commanded him to build a house for YahwehThe Lord, the God of Israel.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:61Chr 22:6וַיִּקְרָ֖א לִשְׁלֹמֹ֣ה בְנ֑וֹ וַיְצַוֵּ֙הוּ֙ לִבְנ֣וֹת בַּ֔יִת לַיהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס 1Chr 22:6
Then he called for Solomon his son, and commanded him to build a house for Yahweh, the God of Israel.
71Chr 22:77καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων τέκνον ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ ψυχῇ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ1Chr 22:7
And David said to Solomon, My child, it was in my heart to build a house to the name of the Lord God.
1Chr 22:7David said to Solomon his son, “As for me, it was in my heart to build a house to the name of Yahweh my"Child, I had it my soul to build a house to the name of God. the Lord God
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:71Chr 22:7וַיֹּ֥אמֶר דָּוִ֖יד לִשְׁלֹמֹ֑ה ‏{ בנו בְּנִ֕י }‏ אֲנִי֙ הָיָ֣ה עִם־לְבָבִ֔י לִבְנ֣וֹת בַּ֔יִת לְשֵׁ֖ם יְהוָ֥ה אֱלֹהָֽי׃
———
Ketib: בנו ⬪ Qere: בְּנִ֕י
1Chr 22:7
David said to Solomon his son, “As for me, it was in my heart to build a house to the name of Yahweh my God.
81Chr 22:88καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμοὶ λόγος κυρίου λέγων αἷμα εἰς πλῆθος ἐξέχεας καὶ πολέμους μεγάλους ἐποίησας οὐκ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ ὀνόματί μου ὅτι αἵματα πολλὰ ἐξέχεας ἐπὶ τῆς γῆς ἐναντίον μου1Chr 22:8
But the word of the Lord came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast carried on great wars: thou shalt not build a house to my name, because thou hast shed much blood upon the earth before me.
1Chr 22:8But and athe word of Yahwehthe Lord came to upon me, saying, ‘You have shed blood abundantly, and have made great wars. You shall not build a house to my name, because you have shed much blood on the earth in my sight.front of me.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:81Chr 22:8וַיְהִ֨י עָלַ֤י דְּבַר־יְהוָה֙ לֵאמֹ֔ר דָּ֤ם לָרֹב֙ שָׁפַ֔כְתָּ וּמִלְחָמ֥וֹת גְּדֹל֖וֹת עָשִׂ֑יתָ לֹֽא־תִבְנֶ֥ה בַ֙יִת֙ לִשְׁמִ֔י כִּ֚י דָּמִ֣ים רַבִּ֔ים שָׁפַ֥כְתָּ אַ֖רְצָה לְפָנָֽי׃1Chr 22:8
But the word of Yahweh came to me, saying, ‘You have shed blood abundantly, and have made great wars. You shall not build a house to my name, because you have shed much blood on the earth in my sight.
91Chr 22:99ἰδοὺ υἱὸς τίκτεταί σοι οὗτος ἔσται ἀνὴρ ἀναπαύσεως καὶ ἀναπαύσω αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν κυκλόθεν ὅτι Σαλωμων ὄνομα αὐτῷ καὶ εἰρήνην καὶ ἡσυχίαν δώσω ἐπὶ Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ1Chr 22:9
Behold, a son shall be born to thee, he shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness to Israel in his days.
1Chr 22:9Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest. I will give him restª from all his enemies all around; for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness toover Israel in his days.
———
a αναπαυσω: literally "I shall rest" see Matt 11:28
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:91Chr 22:9הִנֵּה־בֵ֞ן נוֹלָ֣ד לָ֗ךְ ה֤וּא יִהְיֶה֙ אִ֣ישׁ מְנוּחָ֔ה וַהֲנִח֥וֹתִי ל֛וֹ מִכָּל־אוֹיְבָ֖יו מִסָּבִ֑יב כִּ֤י שְׁלֹמֹה֙ יִהְיֶ֣ה שְׁמ֔וֹ וְשָׁל֥וֹם וָשֶׁ֛קֶט אֶתֵּ֥ן עַל־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּיָמָֽיו׃1Chr 22:9
Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest. I will give him rest from all his enemies all around; for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness to Israel in his days.
101Chr 22:1010οὗτος οἰκοδομήσει οἶκον τῷ ὀνόματί μου καὶ οὗτος ἔσται μοι εἰς υἱὸν κἀγὼ αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ ἀνορθώσω θρόνον βασιλείας αὐτοῦ ἐν Ισραηλ ἕως αἰῶνος1Chr 22:10
He shall build a house to my name; and he shall be a son to me, and I will be a father to him; and I will establish the throne of his kingdom in Israel for ever.
1Chr 22:10
He shall build a house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.’
1Chr 22:101Chr 22:10הֽוּא־יִבְנֶ֥ה בַ֙יִת֙ לִשְׁמִ֔י וְהוּא֙ יִהְיֶה־לִּ֣י לְבֵ֔ן וַאֲנִי־ל֖וֹ לְאָ֑ב וַהֲכִ֨ינוֹתִ֜י כִּסֵּ֧א מַלְכוּת֛וֹ עַל־יִשְׂרָאֵ֖ל עַד־עוֹלָֽם׃1Chr 22:10
He shall build a house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.’
111Chr 22:1111καὶ νῦν υἱέ μου ἔσται μετὰ σοῦ κύριος καὶ εὐοδώσει καὶ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ σου ὡς ἐλάλησεν περὶ σοῦ1Chr 22:11
And now, my son, the Lord shall be with thee, and prosper thee; and thou shalt build a house to the Lord thy God, as he spoke concerning thee.
1Chr 22:11Now, my son, may Yahwehthe Lord be with you and prosper you, and build the house of Yahweh your God, as he has spoken concerning you.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:111Chr 22:11עַתָּ֣ה בְנִ֔י יְהִ֥י יְהוָ֖ה עִמָּ֑ךְ וְהִצְלַחְתָּ֗ וּבָנִ֙יתָ֙ בֵּ֚ית יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר עָלֶֽיךָ׃1Chr 22:11
Now, my son, may Yahweh be with you and prosper you, and build the house of Yahweh your God, as he has spoken concerning you.
121Chr 22:1212ἀλλ’ ἢ δῴη σοι σοφίαν καὶ σύνεσιν κύριος καὶ κατισχύσαι σε ἐπὶ Ισραηλ καὶ τοῦ φυλάσσεσθαι καὶ τοῦ ποιεῖν τὸν νόμον κυρίου τοῦ θεοῦ σου1Chr 22:12
Only may the Lord give thee wisdom and prudence, and strengthen thee over Israel, both to keep and to do the law of the Lord thy God.
1Chr 22:12May YahwehThe Lord give you discretionwisdom and understandingdiscernment, and put you in charge ofstrengthen you over Israel to guard and do the law of the Lord your God; that so you may keep the law of Yahweh your God.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:121Chr 22:12אַ֣ךְ יִֽתֶּן־לְּךָ֤ יְהוָה֙ שֵׂ֣כֶל וּבִינָ֔ה וִֽיצַוְּךָ֖ עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל וְלִשְׁמ֕וֹר אֶת־תּוֹרַ֖ת יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃1Chr 22:12
May Yahweh give you discretion and understanding, and put you in charge of Israel; that so you may keep the law of Yahweh your God.
131Chr 22:1313τότε εὐοδώσει ἐὰν φυλάξῃς τοῦ ποιεῖν τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα ἃ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ ἐπὶ Ισραηλ ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς1Chr 22:13
Then will he prosper thee, if thou take heed to do the commandments and judgments which the Lord commanded Moses for Israel: be courageous and strong; fear not, nor be terrified.
1Chr 22:13Then you will prosper, if you observeguard to do the statutes and the ordinances which Yahwehjudgments the Lord gave Moses concerningover Israel. Man up and bBe strong, and courageous. Don’t be afraid, neither be dismayed. do not fear neither be terrified
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:131Chr 22:13אָ֣ז תַּצְלִ֔יחַ אִם־תִּשְׁמ֗וֹר לַעֲשׂוֹת֙ אֶת־הַֽחֻקִּ֣ים וְאֶת־הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֧ה יְהוָ֛ה אֶת־מֹשֶׁ֖ה עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל חֲזַ֣ק וֶאֱמָ֔ץ אַל־תִּירָ֖א וְאַל־תֵּחָֽת׃1Chr 22:13
Then you will prosper, if you observe to do the statutes and the ordinances which Yahweh gave Moses concerning Israel. Be strong, and courageous. Don’t be afraid, neither be dismayed.
141Chr 22:1414καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κατὰ τὴν πτωχείαν μου ἡτοίμασα εἰς οἶκον κυρίου χρυσίου ταλάντων ἑκατὸν χιλιάδας καὶ ἀργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον οὗ οὐκ ἔστιν σταθμός ὅτι εἰς πλῆθός ἐστιν καὶ ξύλα καὶ λίθους ἡτοίμασα καὶ πρὸς ταῦτα πρόσθες1Chr 22:14
And, behold, I according to my poverty have prepared for the house of the Lord a hundred thousand talents of gold, and a million talents of silver, and brass and iron without measure; for it is abundant; and I have prepared timber and stones; and do thou add to these.
1Chr 22:14Now, behold, in my afflictionpovertyª I have prepared for the house of Yahwehthe Lord one hundred thousand talents of gold, one million talents of silver, and brass and iron without weight; for it is in abundance. I have also prepared timber and stone; and you may add to them.
———
a πτωχειαω 1st declension fem acc singular mendicity beggary
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:141Chr 22:14וְהִנֵּ֨ה בְעָנְיִ֜י הֲכִינ֣וֹתִי לְבֵית־יְהוָ֗ה זָהָ֞ב כִּכָּרִ֤ים מֵֽאָה־אֶ֙לֶף֙ וְכֶ֗סֶף אֶ֤לֶף אֲלָפִים֙ כִּכָּרִ֔ים וְלַנְּחֹ֤שֶׁת וְלַבַּרְזֶל֙ אֵ֣ין מִשְׁקָ֔ל כִּ֥י לָרֹ֖ב הָיָ֑ה וְעֵצִ֤ים וַאֲבָנִים֙ הֲכִינ֔וֹתִי וַעֲלֵיהֶ֖ם תּוֹסִֽיף׃1Chr 22:14
Now, behold, in my affliction I have prepared for the house of Yahweh one hundred thousand talents of gold, one million talents of silver, and brass and iron without weight; for it is in abundance. I have also prepared timber and stone; and you may add to them.
151Chr 22:1515καὶ μετὰ σοῦ εἰς πλῆθος ποιούντων ἔργα τεχνῖται καὶ οἰκοδόμοι λίθων καὶ τέκτονες ξύλων καὶ πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ ἔργῳ1Chr 22:15
And of them that are with thee do thou add to the multitude of workmen; let there be artificers and masons, and carpenters, and every skilful workman in every work;
1Chr 22:15
There are also workmen with you in abundance, cutters and workers of stone and timber, and all kinds of men who are skillful in every kind of work:
1Chr 22:151Chr 22:15וְעִמְּךָ֤ לָרֹב֙ עֹשֵׂ֣י מְלָאכָ֔ה חֹצְבִ֕ים וְחָרָשֵׁ֥י אֶ֖בֶן וָעֵ֑ץ וְכָל־חָכָ֖ם בְּכָל־מְלָאכָֽה׃1Chr 22:15
There are also workmen with you in abundance, cutters and workers of stone and timber, and all kinds of men who are skillful in every kind of work:
161Chr 22:1616ἐν χρυσίῳ ἐν ἀργυρίῳ ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ οὐκ ἔστιν ἀριθμός ἀνάστηθι καὶ ποίει καὶ κύριος μετὰ σοῦ1Chr 22:16
in gold and silver, brass and iron, of which there is no number. Arise and do, and the Lord be with thee.
1Chr 22:16of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise and be doing, and may Yahwehthe Lord be with you.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:161Chr 22:16לַזָּהָ֥ב לַכֶּ֛סֶף וְלַנְּחֹ֥שֶׁת וְלַבַּרְזֶ֖ל אֵ֣ין מִסְפָּ֑ר ק֣וּם וַעֲשֵׂ֔ה וִיהִ֥י יְהוָ֖ה עִמָּֽךְ׃1Chr 22:16
of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise and be doing, and may Yahweh be with you.”
171Chr 22:1717καὶ ἐνετείλατο Δαυιδ τοῖς πᾶσιν ἄρχουσιν Ισραηλ ἀντιλαβέσθαι τῷ Σαλωμων υἱῷ αὐτοῦ1Chr 22:17
And David charged all the chief men of Israel to help Solomon his son, saying,
1Chr 22:17
¶David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying,
1Chr 22:171Chr 22:17וַיְצַ֤ו דָּוִיד֙ לְכָל־שָׂרֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לַעְזֹ֖ר לִשְׁלֹמֹ֥ה בְנֽוֹ׃1Chr 22:17
¶David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying,
181Chr 22:1818οὐχὶ κύριος μεθ’ ὑμῶν καὶ ἀνέπαυσεν ὑμᾶς κυκλόθεν ὅτι ἔδωκεν ἐν χερσὶν τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν καὶ ὑπετάγη ἡ γῆ ἐναντίον κυρίου καὶ ἐναντίον λαοῦ αὐτοῦ1Chr 22:18
Is not the Lord with you? and he has given you rest round about, for he has given into your hands the inhabitants of the land; and the land is subdued before the Lord, and before his people.
1Chr 22:18“Isn’t Yahweh your Godthe Lord with you? Hasn’t Hhe given you rest on every side? For Hhe has delivered the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before Yahwehthe Lord, and before Hhis people?.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:181Chr 22:18הֲלֹ֨א יְהוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ עִמָּכֶ֔ם וְהֵנִ֥יחַ לָכֶ֖ם מִסָּבִ֑יב כִּ֣י ׀ נָתַ֣ן בְּיָדִ֗י אֵ֚ת יֹשְׁבֵ֣י הָאָ֔רֶץ וְנִכְבְּשָׁ֥ה הָאָ֛רֶץ לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה וְלִפְנֵ֥י עַמּֽוֹ׃1Chr 22:18
“Isn’t Yahweh your God with you? Hasn’t he given you rest on every side? For he has delivered the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before Yahweh, and before his people.
191Chr 22:1919νῦν δότε καρδίας ὑμῶν καὶ ψυχὰς ὑμῶν τοῦ ζητῆσαι τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ ἐγέρθητε καὶ οἰκοδομήσατε ἁγίασμα κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν τοῦ εἰσενέγκαι τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου καὶ σκεύη τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ εἰς οἶκον τὸν οἰκοδομούμενον τῷ ὀνόματι κυρίου1Chr 22:19
Now set your hearts and souls to seek after the Lord your God: and rise, and build a sanctuary to your God to carry in the ark of the covenant of the Lord, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the Lord.
1Chr 22:19Now set give your heart and your soul to seek after Yahwehto the Lord your God. Arise therefore, and build the sanctuary of Yahwehthe Lord your God, to bring the ark of the covenant of Yahwehthe Lord, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of Yahwehthe Lord.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-12-28 Editors: 1
1Chr 22:191Chr 22:19עַתָּ֗ה תְּנ֤וּ לְבַבְכֶם֙ וְנַפְשְׁכֶ֔ם לִדְר֖וֹשׁ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם וְק֗וּמוּ וּבְנוּ֙ אֶת־מִקְדַּשׁ֙ יְהוָ֣ה הָֽאֱלֹהִ֔ים לְהָבִ֞יא אֶת־אֲר֣וֹן בְּרִית־יְהוָ֗ה וּכְלֵי֙ קֹ֣דֶשׁ הָֽאֱלֹהִ֔ים לַבַּ֖יִת הַנִּבְנֶ֥ה לְשֵׁם־יְהוָֽה׃ פ 1Chr 22:19
Now set your heart and your soul to seek after Yahweh your God. Arise therefore, and build the sanctuary of Yahweh God, to bring the ark of the covenant of Yahweh, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of Yahweh.”
« Ch 21» Ch 23

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 04:58:40 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top