www.katabiblon.com

Παραλειπομένων Αʹ - דברי הימים א

1 Chronicles - Divrei Yamim A [1 Chronicles]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Chr 14:11καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀγγέλους πρὸς Δαυιδ καὶ ξύλα κέδρινα καὶ οἰκοδόμους τοίχων καὶ τέκτονας ξύλων τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον1Chr 14:1
And Chiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar timbers, and masons, and carpenters, to build a house for him.
1Chr 14:1
¶Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, and masons, and carpenters, to build him a house.
1Chr 14:11Chr 14:1וַ֠יִּשְׁלַח ‏{ חירם חוּרָ֨ם }‏ מֶֽלֶךְ־צֹ֥ר מַלְאָכִים֮ אֶל־דָּוִיד֒ וַעֲצֵ֣י אֲרָזִ֔ים וְחָרָשֵׁ֣י קִ֔יר וְחָרָשֵׁ֖י עֵצִ֑ים לִבְנ֥וֹת ל֖וֹ בָּֽיִת׃
———
Ketib: חירם ⬪ Qere: חוּרָ֨ם
1Chr 14:1
¶Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, and masons, and carpenters, to build him a house.
21Chr 14:22καὶ ἔγνω Δαυιδ ὅτι ἡτοίμησεν αὐτὸν κύριος ἐπὶ Ισραηλ ὅτι ηὐξήθη εἰς ὕψος ἡ βασιλεία αὐτοῦ διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ1Chr 14:2
And David knew that the Lord had designed him to be king over Israel; because his kingdom was highly exalted, on account of his people Israel.
1Chr 14:2
David perceived that Yahweh had established him king over Israel; for his kingdom was exalted on high, for his people Israel’s sake.
1Chr 14:21Chr 14:2וַיֵּ֣דַע דָּוִ֔יד כִּֽי־הֱכִינ֧וֹ יְהוָ֛ה לְמֶ֖לֶךְ עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל כִּֽי־נִשֵּׂ֤את לְמַ֙עְלָה֙ מַלְכוּת֔וֹ בַּעֲב֖וּר עַמּ֥וֹ יִשְׂרָאֵֽל׃ פ 1Chr 14:2
David perceived that Yahweh had established him king over Israel; for his kingdom was exalted on high, for his people Israel’s sake.
31Chr 14:33καὶ ἔλαβεν Δαυιδ ἔτι γυναῖκας ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐτέχθησαν Δαυιδ ἔτι υἱοὶ καὶ θυγατέρες1Chr 14:3
And David took more wives in Jerusalem: and there were born to David more sons and daughters.
1Chr 14:3
David took more wives at Jerusalem; and David became the father of more sons and daughters.
1Chr 14:31Chr 14:3וַיִּקַּ֨ח דָּוִ֥יד ע֛וֹד נָשִׁ֖ים בִּירוּשָׁלִָ֑ם וַיּ֧וֹלֶד דָּוִ֛יד ע֖וֹד בָּנִ֥ים וּבָנֽוֹת׃1Chr 14:3
David took more wives at Jerusalem; and David became the father of more sons and daughters.
41Chr 14:44καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν τεχθέντων οἳ ἦσαν αὐτῷ ἐν Ιερουσαλημ Σαμαα Ισοβααμ Ναθαν Σαλωμων1Chr 14:4
And these are the names of those that were born, who were born to him in Jerusalem; Samaa, Sobab, Nathan, and Solomon,
1Chr 14:4
These are the names of the children whom he had in Jerusalem: Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,
1Chr 14:41Chr 14:4וְאֵ֙לֶּה֙ שְׁמ֣וֹת הַיְלוּדִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הָיוּ־ל֖וֹ בִּירוּשָׁלִָ֑ם שַׁמּ֣וּעַ וְשׁוֹבָ֔ב נָתָ֖ן וּשְׁלֹמֹֽה׃1Chr 14:4
These are the names of the children whom he had in Jerusalem: Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,
51Chr 14:55καὶ Ιβααρ καὶ Ελισαε καὶ Ελιφαλετ1Chr 14:5
and Baar, and Elisa, and Eliphaleth,
1Chr 14:5
and Ibhar, and Elishua, and Elpelet,
1Chr 14:51Chr 14:5וְיִבְחָ֥ר וֶאֱלִישׁ֖וּעַ וְאֶלְפָּֽלֶט׃1Chr 14:5
and Ibhar, and Elishua, and Elpelet,
61Chr 14:66καὶ Ναγε καὶ Ναφαγ καὶ Ιανουου1Chr 14:6
and Nageth, and Naphath, and Japhie,
1Chr 14:6
and Nogah, and Nepheg, and Japhia,
1Chr 14:61Chr 14:6וְנֹ֥גַהּ וְנֶ֖פֶג וְיָפִֽיעַ׃1Chr 14:6
and Nogah, and Nepheg, and Japhia,
71Chr 14:77καὶ Ελισαμαε καὶ Βαλεγδαε καὶ Ελιφαλετ1Chr 14:7
and Elisamae, and Eliade, and Eliphala.
1Chr 14:7
and Elishama, and Beeliada, and Eliphelet.
1Chr 14:71Chr 14:7וֶאֱלִישָׁמָ֥ע וּבְעֶלְיָדָ֖ע וֶאֱלִיפָֽלֶט׃1Chr 14:7
and Elishama, and Beeliada, and Eliphelet.
81Chr 14:88καὶ ἤκουσαν ἀλλόφυλοι ὅτι ἐχρίσθη Δαυιδ βασιλεὺς ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ ἀλλόφυλοι ζητῆσαι τὸν Δαυιδ καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς1Chr 14:8
And the Philistines heard that David was anointed king over all Israel: and all the Philistines went up to seek David; and David heard it, and went out to meet them.
1Chr 14:8
When the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David: and David heard of it, and went out against them.
1Chr 14:81Chr 14:8וַיִּשְׁמְע֣וּ פְלִשְׁתִּ֗ים כִּי־נִמְשַׁ֨ח דָּוִ֤יד לְמֶ֙לֶךְ֙ עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל וַיַּעֲל֥וּ כָל־פְּלִשְׁתִּ֖ים לְבַקֵּ֣שׁ אֶת־דָּוִ֑יד וַיִּשְׁמַ֣ע דָּוִ֔יד וַיֵּצֵ֖א לִפְנֵיהֶֽם׃1Chr 14:8
When the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David: and David heard of it, and went out against them.
91Chr 14:99καὶ ἀλλόφυλοι ἦλθον καὶ συνέπεσον ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων1Chr 14:9
And the Philistines came and assembled together in the giants' valley.
1Chr 14:9
Now the Philistines had come and made a raid in the valley of Rephaim.
1Chr 14:91Chr 14:9וּפְלִשְׁתִּ֖ים בָּ֑אוּ וַֽיִּפְשְׁט֖וּ בְּעֵ֥מֶק רְפָאִֽים׃1Chr 14:9
Now the Philistines had come and made a raid in the valley of Rephaim.
101Chr 14:1010καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ θεοῦ λέγων εἰ ἀναβῶ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς μου καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος ἀνάβηθι καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς σου1Chr 14:10
And David enquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? and wilt thou deliver them into my hand? And the Lord said to him, Go up, and I will deliver them into thy hands.
1Chr 14:10
David inquired of God, saying, “Shall I go up against the Philistines? Will you deliver them into my hand?”
¶Yahweh said to him, “Go up; for I will deliver them into your hand.”
1Chr 14:101Chr 14:10וַיִּשְׁאַ֨ל דָּוִ֤יד בֵּאלֹהִים֙ לֵאמֹ֔ר הַאֶֽעֱלֶה֙ עַל־‏{ פלשתיים פְּלִשְׁתִּ֔ים }‏ וּנְתַתָּ֖ם בְּיָדִ֑י וַיֹּ֨אמֶר ל֤וֹ יְהוָה֙ עֲלֵ֔ה וּנְתַתִּ֖ים בְּיָדֶֽךָ׃
———
Ketib: פלשתיים ⬪ Qere: פְּלִשְׁתִּ֔ים
1Chr 14:10
David inquired of God, saying, “Shall I go up against the Philistines? Will you deliver them into my hand?”
¶Yahweh said to him, “Go up; for I will deliver them into your hand.”
111Chr 14:1111καὶ ἀνέβη εἰς Βααλφαρασιν καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐκεῖ Δαυιδ καὶ εἶπεν Δαυιδ διέκοψεν ὁ θεὸς τοὺς ἐχθρούς μου ἐν χειρί μου ὡς διακοπὴν ὕδατος διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Διακοπὴ φαρασιν1Chr 14:11
And he went up to Baal Pharasin, and David smote them there; and David said, God has broken through enemies by my hand like a breach of water: therefore he called the name of that place, the Breach of Pharasin.
1Chr 14:11
¶So they came up to Baal Perazim, and David struck them there; and David said, God has broken my enemies by my hand, like the breach of waters. Therefore they called the name of that place Baal Perazim.
1Chr 14:111Chr 14:11וַיַּעֲל֥וּ בְּבַֽעַל־פְּרָצִים֮ וַיַּכֵּ֣ם שָׁ֣ם דָּוִיד֒ וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֔יד פָּרַ֨ץ הָֽאֱלֹהִ֧ים אֶת־אוֹיְבַ֛י בְּיָדִ֖י כְּפֶ֣רֶץ מָ֑יִם עַל־כֵּ֗ן קָֽרְא֛וּ שֵֽׁם־הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא בַּ֥עַל פְּרָצִֽים׃1Chr 14:11
¶So they came up to Baal Perazim, and David struck them there; and David said, God has broken my enemies by my hand, like the breach of waters. Therefore they called the name of that place Baal Perazim.
121Chr 14:1212καὶ ἐγκατέλιπον ἐκεῖ τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ εἶπεν Δαυιδ κατακαῦσαι αὐτοὺς ἐν πυρί1Chr 14:12
And the Philistines left their gods there; and David gave orders to burn them with fire.
1Chr 14:12
They left their gods there; and David gave commandment, and they were burned with fire.
1Chr 14:121Chr 14:12וַיַּעַזְבוּ־שָׁ֖ם אֶת־אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֔יד וַיִּשָּׂרְפ֖וּ בָּאֵֽשׁ׃ פ 1Chr 14:12
They left their gods there; and David gave commandment, and they were burned with fire.
131Chr 14:1313καὶ προσέθεντο ἔτι ἀλλόφυλοι καὶ συνέπεσαν ἔτι ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων1Chr 14:13
And the Philistines once more assembled themselves in the giants' valley.
1Chr 14:13
The Philistines yet again made a raid in the valley.
1Chr 14:131Chr 14:13וַיֹּסִ֤יפוּ עוֹד֙ פְּלִשְׁתִּ֔ים וַֽיִּפְשְׁט֖וּ בָּעֵֽמֶק׃1Chr 14:13
The Philistines yet again made a raid in the valley.
141Chr 14:1414καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ ἔτι ἐν θεῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός οὐ πορεύσῃ ὀπίσω αὐτῶν ἀποστρέφου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέσῃ αὐτοῖς πλησίον τῶν ἀπίων1Chr 14:14
And David enquired of God again; and God said to him, Thou shalt not go after them; turn away from them, and thou shalt come upon them near the pear trees.
1Chr 14:14
David inquired again of God; and God said to him, “You shall not go up after them. Turn away from them, and come on them over against the mulberry trees.
1Chr 14:141Chr 14:14וַיִּשְׁאַ֨ל ע֤וֹד דָּוִיד֙ בֵּֽאלֹהִ֔ים וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ הָֽאֱלֹהִ֔ים לֹ֥א תַֽעֲלֶ֖ה אַֽחֲרֵיהֶ֑ם הָסֵב֙ מֵֽעֲלֵיהֶ֔ם וּבָ֥אתָ לָהֶ֖ם מִמּ֥וּל הַבְּכָאִֽים׃1Chr 14:14
David inquired again of God; and God said to him, “You shall not go up after them. Turn away from them, and come on them over against the mulberry trees.
151Chr 14:1515καὶ ἔσται ἐν τῷ ἀκοῦσαί σε τὴν φωνὴν τοῦ συσσεισμοῦ τῶν ἄκρων τῶν ἀπίων τότε ἐξελεύσῃ εἰς τὸν πόλεμον ὅτι ἐξῆλθεν ὁ θεὸς ἔμπροσθέν σου τοῦ πατάξαι τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων1Chr 14:15
And it shall be, when thou shalt hear the sound of their tumult in the tops of the pear trees, then thou shalt go into the battle: for God has gone out before thee to smite the army of the Philistines.
1Chr 14:15
It shall be, when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry trees, that then you shall go out to battle; for God has gone out before you to strike the army of the Philistines.”
1Chr 14:151Chr 14:15וִ֠יהִי כְּֽשָׁמְעֲךָ֞ אֶת־ק֤וֹל הַצְּעָדָה֙ בְּרָאשֵׁ֣י הַבְּכָאִ֔ים אָ֖ז תֵּצֵ֣א בַמִּלְחָמָ֑ה כִּֽי־יָצָ֤א הָֽאֱלֹהִים֙ לְפָנֶ֔יךָ לְהַכּ֖וֹת אֶת־מַחֲנֵ֥ה פְלִשְׁתִּֽים׃1Chr 14:15
It shall be, when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry trees, that then you shall go out to battle; for God has gone out before you to strike the army of the Philistines.”
161Chr 14:1616καὶ ἐποίησεν καθὼς ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ θεός καὶ ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἀπὸ Γαβαων ἕως Γαζαρα1Chr 14:16
And he did as God commanded him: and he smote the army of the Philistines from Gabaon to Gazera.
1Chr 14:16
¶David did as God commanded him: and they struck the army of the Philistines from Gibeon even to Gezer.
1Chr 14:161Chr 14:16וַיַּ֣עַשׂ דָּוִ֔יד כַּֽאֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖הוּ הָֽאֱלֹהִ֑ים וַיַּכּוּ֙ אֶת־מַחֲנֵ֣ה פְלִשְׁתִּ֔ים מִגִּבְע֖וֹן וְעַד־גָּֽזְרָה׃1Chr 14:16
¶David did as God commanded him: and they struck the army of the Philistines from Gibeon even to Gezer.
171Chr 14:1717καὶ ἐγένετο ὄνομα Δαυιδ ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ κύριος ἔδωκεν τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη1Chr 14:17
And the name of David was famous in all the land; and the Lord put the terror of him on all the nations.
1Chr 14:17
The fame of David went out into all lands; and Yahweh brought the fear of him on all nations.
1Chr 14:171Chr 14:17וַיֵּצֵ֥א שֵׁם־דָּוִ֖יד בְּכָל־הָֽאֲרָצ֑וֹת וַֽיהוָ֛ה נָתַ֥ן אֶת־פַּחְדּ֖וֹ עַל־כָּל־הַגּוֹיִֽם׃1Chr 14:17
The fame of David went out into all lands; and Yahweh brought the fear of him on all nations.
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 08:46:23 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top