www.katabiblon.com

תהילים - Ψαλμοὶ

Tehilim [Psalms] - Psalms

   Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible  CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible1Ps 83:01שִׁ֖יר מִזְמ֣וֹר לְאָסָֽף׃Ps 83:0
¶A song. A Psalm by Asaph.
Ps 82:1Ps 82:1Gr. Psalm 82 (Heb. 83)
ᾠδὴ ψαλμοῦ τῷ Ασαφ
Ps 83:1
A Song of a Psalm for Asaph. O God, who shall be compared to thee? be not silent, neither be still, O God.
Ps 83:0
¶A song. A Psalm by Asaph.
2Ps 83:12אֱלֹהִ֥ים אַל־דֳּמִי־לָ֑ךְ אַל־תֶּחֱרַ֖שׁ וְאַל־תִּשְׁקֹ֣ט אֵֽל׃Ps 83:1
God, don’t keep silent.
Don’t keep silent,
and don’t be still, God.
Ps 82:2Ps 82:2ὁ θεός τίς ὁμοιωθήσεταί σοι μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς ὁ θεός2
Ps 83:1
God, don’t keep silent.
Don’t keep silent,
and don’t be still, God.
3Ps 83:23כִּֽי־הִנֵּ֣ה א֭וֹיְבֶיךָ יֶהֱמָי֑וּן וּ֝מְשַׂנְאֶ֗יךָ נָ֣שְׂאוּ רֹֽאשׁ׃Ps 83:2
For, behold, your enemies are stirred up.
Those who hate you have lifted up their heads.
Ps 82:3Ps 82:3ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν καὶ οἱ μισοῦντές σε ἦραν κεφαλήνPs 83:2
For behold, thine enemies have made a noise; and they that hate thee have lifted up the head.
Ps 83:2
For, behold, your enemies are stirred up.
Those who hate you have lifted up their heads.
4Ps 83:34עַֽל־עַ֭מְּךָ יַעֲרִ֣ימוּ ס֑וֹד וְ֝יִתְיָעֲצ֗וּ עַל־צְפוּנֶֽיךָ׃Ps 83:3
They conspire with cunning against your people.
They plot against your cherished ones.
Ps 82:4Ps 82:4ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σουPs 83:3
Against thy people they have craftily imagined a device, and have taken counsel against thy saints.
Ps 83:3
They conspire with cunning against your people.
They plot against your cherished ones.
5Ps 83:45אָמְר֗וּ לְ֭כוּ וְנַכְחִידֵ֣ם מִגּ֑וֹי וְלֹֽא־יִזָּכֵ֖ר שֵֽׁם־יִשְׂרָאֵ֣ל עֽוֹד׃Ps 83:4
“Come,” they say, “and let’s destroy them as a nation,
that the name of Israel may be remembered no more.”
Ps 82:5Ps 82:5εἶπαν δεῦτε καὶ ἐξολεθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα Ισραηλ ἔτιPs 83:4
They have said, Come, and let us utterly destroy them out of the nation; and let the name of Israel be remembered no more at all.
Ps 83:4
“Come,” they say, “and let’s destroy them as a nation,
that the name of Israel may be remembered no more.”
6Ps 83:56כִּ֤י נוֹעֲצ֣וּ לֵ֣ב יַחְדָּ֑ו עָ֝לֶ֗יךָ בְּרִ֣ית יִכְרֹֽתוּ׃Ps 83:5
For they have conspired together with one mind.
They form an alliance against you.
Ps 82:6Ps 82:6ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντοPs 83:5
For they have taken counsel together with one consent: they have made a confederacy against thee;
Ps 83:5
For they have conspired together with one mind.
They form an alliance against you.
7Ps 83:67אָהֳלֵ֣י אֱ֭דוֹם וְיִשְׁמְעֵאלִ֗ים מוֹאָ֥ב וְהַגְרִֽים׃Ps 83:6
The tents of Edom and the Ishmaelites;
Moab, and the Hagrites;
Ps 82:7Ps 82:7τὰ σκηνώματα τῶν Ιδουμαίων καὶ οἱ Ισμαηλῖται Μωαβ καὶ οἱ ΑγαρηνοίPs 83:6
even the tents of the Idumeans, and the Ismaelites; Moab, and the Agarenes;
Ps 83:6
The tents of Edom and the Ishmaelites;
Moab, and the Hagrites;
8Ps 83:78גְּבָ֣ל וְ֭עַמּוֹן וַעֲמָלֵ֑ק פְּ֝לֶ֗שֶׁת עִם־יֹ֥שְׁבֵי צֽוֹר׃Ps 83:7
Gebal, Ammon, and Amalek;
Philistia with the inhabitants of Tyre;
Ps 82:8Ps 82:8Γεβαλ καὶ Αμμων καὶ Αμαληκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων ΤύρονPs 83:7
Gebal, and Ammon, and Amalec; the Philistines also, with them that dwell at Tyre.
Ps 83:7
Gebal, Ammon, and Amalek;
Philistia with the inhabitants of Tyre;
9Ps 83:89גַּם־אַ֭שּׁוּר נִלְוָ֣ה עִמָּ֑ם הָ֤י֥וּ זְר֖וֹעַ לִבְנֵי־ל֣וֹט סֶֽלָה׃Ps 83:8
Assyria also is joined with them.
They have helped the children of Lot.
Selah.
Ps 82:9Ps 82:9καὶ γὰρ καὶ Ασσουρ συμπαρεγένετο μετ’ αὐτῶν ἐγενήθησαν εἰς ἀντίλημψιν τοῖς υἱοῖς Λωτ διάψαλμαPs 83:8
Yea, Assur too is come with them: they have become a help to the children of Lot. Pause.
Ps 83:8
Assyria also is joined with them.
They have helped the children of Lot.
Selah.
10Ps 83:910עֲשֵֽׂה־לָהֶ֥ם כְּמִדְיָ֑ן כְּֽסִֽיסְרָ֥א כְ֝יָבִ֗ין בְּנַ֣חַל קִישֽׁוֹן׃Ps 83:9
Do to them as you did to Midian,
as to Sisera, as to Jabin, at the river Kishon;
Ps 82:10Ps 82:10ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιαμ καὶ τῷ Σισαρα ὡς ὁ Ιαβιν ἐν τῷ χειμάρρῳ ΚισωνPs 83:9
Do thou to them as to Madiam, and to Sisera; as to Jabin at the brook of Kison.
Ps 83:9
Do to them as you did to Midian,
as to Sisera, as to Jabin, at the river Kishon;
11Ps 83:1011נִשְׁמְד֥וּ בְֽעֵין־דֹּ֑אר הָ֥יוּ דֹּ֝֗מֶן לָאֲדָמָֽה׃Ps 83:10
who perished at Endor,
who became as dung for the earth.
Ps 82:11Ps 82:11ἐξωλεθρεύθησαν ἐν Αενδωρ ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇPs 83:10
They were utterly destroyed at Aendor: they became as dung for the earth.
Ps 83:10
who perished at Endor,
who became as dung for the earth.
12Ps 83:1112שִׁיתֵ֣מוֹ נְ֭דִיבֵמוֹ כְּעֹרֵ֣ב וְכִזְאֵ֑ב וּֽכְזֶ֥בַח וּ֝כְצַלְמֻנָּ֗ע כָּל־נְסִיכֵֽמוֹ׃Ps 83:11
Make their nobles like Oreb and Zeeb;
yes, all their princes like Zebah and Zalmunna;
Ps 82:12Ps 82:12θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ωρηβ καὶ Ζηβ καὶ Ζεβεε καὶ Σαλμανα πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶνPs 83:11
Make their princes as Oreb and Zeb, and Zebee and Salmana; even all their princes:
Ps 83:11
Make their nobles like Oreb and Zeeb;
yes, all their princes like Zebah and Zalmunna;
13Ps 83:1213אֲשֶׁ֣ר אָ֭מְרוּ נִ֣ירֲשָׁה לָּ֑נוּ אֵ֝֗ת נְא֣וֹת אֱלֹהִֽים׃Ps 83:12
who said, “Let us take possession of God’s pasturelands.”
Ps 82:13Ps 82:13οἵτινες εἶπαν κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦPs 83:12
who said, let us take to ourselves the altar of God as an inheritance.
Ps 83:12
who said, “Let us take possession of God’s pasturelands.”
14Ps 83:1314אֱ‍ֽלֹהַ֗י שִׁיתֵ֥מוֹ כַגַּלְגַּ֑ל כְּ֝קַ֗שׁ לִפְנֵי־רֽוּחַ׃Ps 83:13
My God, make them like tumbleweed;
like chaff before the wind.
Ps 82:14Ps 82:14ὁ θεός μου θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμουPs 83:13
O my God, make them as a wheel; as stubble before the face of the wind.
Ps 83:13
My God, make them like tumbleweed;
like chaff before the wind.
15Ps 83:1415כְּאֵ֥שׁ תִּבְעַר־יָ֑עַר וּ֝כְלֶהָבָ֗ה תְּלַהֵ֥ט הָרִֽים׃Ps 83:14
As the fire that burns the forest,
as the flame that sets the mountains on fire,
Ps 82:15Ps 82:15ὡσεὶ πῦρ ὃ διαφλέξει δρυμόν ὡς εἰ φλὸξ κατακαύσαι ὄρηPs 83:14
As fire which shall burn up a wood, as the flame may consume the mountains;
Ps 83:14
As the fire that burns the forest,
as the flame that sets the mountains on fire,
16Ps 83:1516כֵּ֭ן תִּרְדְּפֵ֣ם בְּסַעֲרֶ֑ךָ וּבְסוּפָתְךָ֥ תְבַהֲלֵֽם׃Ps 83:15
so pursue them with your tempest,
and terrify them with your storm.
Ps 82:16Ps 82:16οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ταράξεις αὐτούςPs 83:15
so shalt thou persecute them with thy tempest, and trouble them in thine anger.
Ps 83:15
so pursue them with your tempest,
and terrify them with your storm.
17Ps 83:1617מַלֵּ֣א פְנֵיהֶ֣ם קָל֑וֹן וִֽיבַקְשׁ֖וּ שִׁמְךָ֣ יְהוָֽה׃Ps 83:16
Fill their faces with confusion,
that they may seek your name, Yahweh.
Ps 82:17Ps 82:17πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας καὶ ζητήσουσιν τὸ ὄνομά σου κύριεPs 83:16
Fill their faces with dishonour; so shall they seek thy name, O Lord.
Ps 83:16
Fill their faces with confusion,
that they may seek your name, Yahweh.Fill their faces of dishonor and they will seek Your name Lord.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-01-22 Editors: 1
18Ps 83:1718יֵבֹ֖שׁוּ וְיִבָּהֲל֥וּ עֲדֵי־עַ֗ד וְֽיַחְפְּר֥וּ וְיֹאבֵֽדוּ׃Ps 83:17
Let them be disappointed and dismayed forever.
Yes, let them be confounded and perish;
Ps 82:18Ps 82:18αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσανPs 83:17
Let them be ashamed and troubled for evermore; yea, let them be confounded and destroyed.
Ps 83:17
Let them be disappointed and dismayed forever.
Yes, let them be confounded and perish;
19Ps 83:1819וְֽיֵדְע֗וּ כִּֽי־אַתָּ֬ה שִׁמְךָ֣ יְהוָ֣ה לְבַדֶּ֑ךָ עֶ֝לְי֗וֹן עַל־כָּל־הָאָֽרֶץ׃Ps 83:18
that they may know that you alone, whose name is Yahweh,
are the Most High over all the earth.
Ps 82:19Ps 82:19καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι κύριος σὺ μόνος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆνPs 83:18
And let them know that thy name is Lord; that thou alone art Most High over all the earth.
Ps 83:18
that they may know that you alone, whose name is Yahweh,
are the Most High over all the earth.
« Ch 82» Ch 84

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Jul-2024 17:47:18 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top