www.katabiblon.com

משלי - Παροιμίαι

Mishlei [Proverbs] - Proverbs

   Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible  CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible1Prv 20:11לֵ֣ץ הַ֭יַּין הֹמֶ֣ה שֵׁכָ֑ר וְכָל־שֹׁ֥גֶה בּ֝֗וֹ לֹ֣א יֶחְכָּֽם׃Prv 20:1
Wine is a mocker, and beer is a brawler.
Whoever is led astray by them is not wise.
Prv 20:1Prv 20:1ἀκόλαστον οἶνος καὶ ὑβριστικὸν μέθη πᾶς δὲ ὁ συμμειγνύμενος αὐτῇ οὐκ ἔσται σοφόςPrv 20:1
Wine is an intemperate thing, and strong drink full of violence: but every fool is entangled with them.
Prv 20:1
Wine is a mocker, and beer is a brawler.
Whoever is led astray by them is not wise.
2Prv 20:22נַ֣הַם כַּ֭כְּפִיר אֵ֣ימַת מֶ֑לֶךְ מִ֝תְעַבְּר֗וֹ חוֹטֵ֥א נַפְשֽׁוֹ׃Prv 20:2
The terror of a king is like the roaring of a lion.
He who provokes him to anger forfeits his own life.
Prv 20:2Prv 20:2οὐ διαφέρει ἀπειλὴ βασιλέως θυμοῦ λέοντος ὁ δὲ παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήνPrv 20:2
The threat of a king differs not from the rage of a lion; and he that provokes him sins against his own soul.
Prv 20:2
The terror of a king is like the roaring of a lion.
He who provokes him to anger forfeits his own life.
3Prv 20:33כָּב֣וֹד לָ֭אִישׁ שֶׁ֣בֶת מֵרִ֑יב וְכָל־אֱ֝וִ֗יל יִתְגַּלָּֽע׃Prv 20:3
It is an honor for a man to keep aloof from strife;
but every fool will be quarreling.
Prv 20:3Prv 20:3δόξα ἀνδρὶ ἀποστρέφεσθαι λοιδορίας πᾶς δὲ ἄφρων τοιούτοις συμπλέκεταιPrv 20:3
It is a glory to a man to turn aside from railing; but every fool is entangled with such matters.
Prv 20:3
It is an honor for a man to keep aloof from strife;
but every fool will be quarreling.
4Prv 20:44מֵ֭חֹרֶף עָצֵ֣ל לֹא־יַחֲרֹ֑שׁ ‏{ ישאל וְשָׁאַ֖ל }‏ בַּקָּצִ֣יר וָאָֽיִן׃
———
Ketib: ישאל ⬪ Qere: וְשָׁאַ֖ל
Prv 20:4
The sluggard will not plow by reason of the winter;
therefore he shall beg in harvest, and have nothing.
Prv 20:4Prv 20:4ὀνειδιζόμενος ὀκνηρὸς οὐκ αἰσχύνεται ὡσαύτως καὶ ὁ δανιζόμενος σῖτον ἐν ἀμήτῳPrv 20:4
A sluggard when reproached is not ashamed: so also he who borrows corn in harvest.
Prv 20:4
The sluggard will not plow by reason of the winter;
therefore he shall beg in harvest, and have nothing.
5Prv 20:55מַ֣יִם עֲ֭מֻקִּים עֵצָ֣ה בְלֶב־אִ֑ישׁ וְאִ֖ישׁ תְּבוּנָ֣ה יִדְלֶֽנָּה׃Prv 20:5
Counsel in the heart of man is like deep water;
but a man of understanding will draw it out.
Prv 20:5Prv 20:5ὕδωρ βαθὺ βουλὴ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἐξαντλήσει αὐτήνPrv 20:5
Counsel in a man's heart is deep water; but a prudent man will draw it out.
Prv 20:5
Counsel in the heart of man is like deep water;
but a man of understanding will draw it out.
6Prv 20:66רָב־אָדָ֗ם יִ֭קְרָא אִ֣ישׁ חַסְדּ֑וֹ וְאִ֥ישׁ אֱ֝מוּנִ֗ים מִ֣י יִמְצָֽא׃Prv 20:6
Many men claim to be men of unfailing love,
but who can find a faithful man?
Prv 20:6Prv 20:6μέγα ἄνθρωπος καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων ἄνδρα δὲ πιστὸν ἔργον εὑρεῖνPrv 20:6
A man is valuable, and a merciful man precious: but it is hard to find a faithful man.
Prv 20:6
Many men claim to be men of unfailing love,
but who can find a faithful man?
7Prv 20:77מִתְהַלֵּ֣ךְ בְּתֻמּ֣וֹ צַדִּ֑יק אַשְׁרֵ֖י בָנָ֣יו אַחֲרָֽיו׃Prv 20:7
A righteous man walks in integrity.
Blessed are his children after him.
Prv 20:7Prv 20:7ὃς ἀναστρέφεται ἄμωμος ἐν δικαιοσύνῃ μακαρίους τοὺς παῖδας αὐτοῦ καταλείψειPrv 20:7
He that walks blameless in justice, shall leave his children blessed.
Prv 20:7
A righteous man walks in integrity.
Blessed are his children after him.
8Prv 20:88מֶ֗לֶךְ יוֹשֵׁ֥ב עַל־כִּסֵּא־דִ֑ין מְזָרֶ֖ה בְעֵינָ֣יו כָּל־רָֽע׃Prv 20:8
A king who sits on the throne of judgment
scatters away all evil with his eyes.
Prv 20:8Prv 20:8ὅταν βασιλεὺς δίκαιος καθίσῃ ἐπὶ θρόνου οὐκ ἐναντιοῦται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶν πονηρόνPrv 20:8
Whenever a righteous king sits on the throne, no evil thing can stand before his presence.
Prv 20:8
A king who sits on the throne of judgment
scatters away all evil with his eyes.
9Prv 20:99מִֽי־יֹ֭אמַר זִכִּ֣יתִי לִבִּ֑י טָ֝הַ֗רְתִּי מֵחַטָּאתִֽי׃Prv 20:9
Who can say, “I have made my heart pure.
I am clean and without sin?”
Prv 20:9Prv 20:9τίς καυχήσεται ἁγνὴν ἔχειν τὴν καρδίαν ἢ τίς παρρησιάσεται καθαρὸς εἶναι ἀπὸ ἁμαρτιῶνPrv 20:9
Who will boast that he has a pure heart? or who will boldly say that he is pure from sins?
Prv 20:9
Who can say, “I have made my heart pure.
I am clean and without sin?”
10Prv 20:1010אֶ֣בֶן וָ֭אֶבֶן אֵיפָ֣ה וְאֵיפָ֑ה תּוֹעֲבַ֥ת יְ֝הוָ֗ה גַּם־שְׁנֵיהֶֽם׃Prv 20:10
Differing weights and differing measures,
both of them alike are an abomination to Yahweh.
Prv 20:10Prv 20:10στάθμιον μέγα καὶ μικρὸν καὶ μέτρα δισσά ἀκάθαρτα ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀμφότεραPrv 20:10
A large and small weight, and divers measures, are even both of them unclean before the Lord; and so is he that makes them.
Prv 20:10
Differing weights and differing measures,
both of them alike are an abomination to Yahweh.
11Prv 20:1111גַּ֣ם בְּ֭מַעֲלָלָיו יִתְנַכֶּר־נָ֑עַר אִם־זַ֖ךְ וְאִם־יָשָׁ֣ר פָּעֳלֽוֹ׃Prv 20:11
Even a child makes himself known by his doings,
whether his work is pure, and whether it is right.
Prv 20:11Prv 20:11καὶ ὁ ποιῶν αὐτὰ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ συμποδισθήσεται νεανίσκος μετὰ ὁσίου καὶ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς αὐτοῦPrv 20:11
A youth when in company with a godly man, will be restrained in his devices, and then his way will be straight.
Prv 20:11
Even a child makes himself known by his doings,
whether his work is pure, and whether it is right.
12Prv 20:1212אֹ֣זֶן שֹׁ֭מַעַת וְעַ֣יִן רֹאָ֑ה יְ֝הוָ֗ה עָשָׂ֥ה גַם־שְׁנֵיהֶֽם׃Prv 20:12
The hearing ear, and the seeing eye,
Yahweh has made even both of them.
Prv 20:12Prv 20:12οὖς ἀκούει καὶ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ κυρίου ἔργα καὶ ἀμφότεραPrv 20:12
The ear hears, and the eye sees: even both of them are the Lord's work.
Prv 20:12
The hearing ear, and the seeing eye,
Yahweh has made even both of them.
13Prv 20:1313אַל־תֶּֽאֱהַ֣ב שֵׁ֭נָה פֶּן־תִּוָּרֵ֑שׁ פְּקַ֖ח עֵינֶ֣יךָ שְֽׂבַֽע־לָֽחֶם׃Prv 20:13
Don’t love sleep, lest you come to poverty.
Open your eyes, and you shall be satisfied with bread.
Prv 20:13Prv 20:13μὴ ἀγάπα καταλαλεῖν ἵνα μὴ ἐξαρθῇς διάνοιξον τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἐμπλήσθητι ἄρτωνPrv 20:13
Love not to speak ill, lest thou be cut off: open thine eyes, and be filled with bread.
Prv 20:13
Don’t love sleep, lest you come to poverty.
Open your eyes, and you shall be satisfied with bread.
14Prv 20:1414רַ֣ע רַ֭ע יֹאמַ֣ר הַקּוֹנֶ֑ה וְאֹזֵ֥ל ל֝֗וֹ אָ֣ז יִתְהַלָּֽל׃Prv 20:14
“It’s no good, it’s no good,” says the buyer;
but when he is gone his way, then he boasts.
Prv 20:14Prv 20:14LXX Omits Heb. Proverbs 20:14–19
14
Prv 20:14
“It’s no good, it’s no good,” says the buyer;
but when he is gone his way, then he boasts.
15Prv 20:1515יֵ֣שׁ זָ֭הָב וְרָב־פְּנִינִ֑ים וּכְלִ֥י יְ֝קָ֗ר שִׂפְתֵי־דָֽעַת׃Prv 20:15
There is gold and abundance of rubies;
but the lips of knowledge are a rare jewel.
Prv 20:15Prv 20:1515
Prv 20:15
There is gold and abundance of rubies;
but the lips of knowledge are a rare jewel.
16Prv 20:1616לְֽקַח־בִּ֭גְדוֹ כִּי־עָ֣רַב זָ֑ר וּבְעַ֖ד ‏{ נכרים נָכְרִיָּ֣ה }‏ חַבְלֵֽהוּ׃
———
Ketib: נכרים ⬪ Qere: נָכְרִיָּ֣ה
Prv 20:16
Take the garment of one who puts up collateral for a stranger;
and hold him in pledge for a wayward woman.
Prv 20:16Prv 20:1616
Prv 20:16
Take the garment of one who puts up collateral for a stranger;
and hold him in pledge for a wayward woman.
17Prv 20:1717עָרֵ֣ב לָ֭אִישׁ לֶ֣חֶם שָׁ֑קֶר וְ֝אַחַ֗ר יִמָּֽלֵא־פִ֥יהוּ חָצָֽץ׃Prv 20:17
Fraudulent food is sweet to a man,
but afterwards his mouth is filled with gravel.
Prv 20:17Prv 20:1717
Prv 20:17
Fraudulent food is sweet to a man,
but afterwards his mouth is filled with gravel.
18Prv 20:1818מַ֭חֲשָׁבוֹת בְּעֵצָ֣ה תִכּ֑וֹן וּ֝בְתַחְבֻּל֗וֹת עֲשֵׂ֣ה מִלְחָמָֽה׃Prv 20:18
Plans are established by advice;
by wise guidance you wage war!
Prv 20:18Prv 20:1818
Prv 20:18
Plans are established by advice;
by wise guidance you wage war!
19Prv 20:1919גּֽוֹלֶה־סּ֭וֹד הוֹלֵ֣ךְ רָכִ֑יל וּלְפֹתֶ֥ה שְׂ֝פָתָ֗יו לֹ֣א תִתְעָרָֽב׃Prv 20:19
He who goes about as a tale-bearer reveals secrets;
therefore don’t keep company with him who opens wide his lips.
Prv 20:19Prv 20:1919
Prv 20:19
He who goes about as a tale-bearer reveals secrets;
therefore don’t keep company with him who opens wide his lips.
20Prv 20:2020מְ֭קַלֵּל אָבִ֣יו וְאִמּ֑וֹ יִֽדְעַ֥ךְ נֵ֝ר֗וֹ ‏{ באישון בֶּאֱשׁ֥וּן }‏ חֹֽשֶׁךְ׃
———
Ketib: באישון ⬪ Qere: בֶּאֱשׁ֥וּן
Prv 20:20
Whoever curses his father or his mother,
his lamp shall be put out in blackness of darkness.
Prv 20:9aPrv 20:9aLXX Relocates Heb. Proverbs 20:20–22 To LXX 20:9a–9c
κακολογοῦντος πατέρα ἢ μητέρα σβεσθήσεται λαμπτήρ αἱ δὲ κόραι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὄψονται σκότος
Prv 20:20
The lamp of him that reviles father or mother shall be put out, and his eyeballs shall see darkness.
Prv 20:20
Whoever curses his father or his mother,
his lamp shall be put out in blackness of darkness.
21Prv 20:2121נַ֭חֲלָה ‏{ מבחלת מְבֹהֶ֣לֶת }‏ בָּרִאשֹׁנָ֑ה וְ֝אַחֲרִיתָ֗הּ לֹ֣א תְבֹרָֽךְ׃
———
Ketib: מבחלת ⬪ Qere: מְבֹהֶ֣לֶת
Prv 20:21
An inheritance quickly gained at the beginning,
won’t be blessed in the end.
Prv 20:9bPrv 20:9bμερὶς ἐπισπουδαζομένη ἐν πρώτοις ἐν τοῖς τελευταίοις οὐκ εὐλογηθήσεταιPrv 20:21
A portion hastily gotten at first shall not be blessed in the end.
Prv 20:21
An inheritance quickly gained at the beginning,
won’t be blessed in the end.
22Prv 20:2222אַל־תֹּאמַ֥ר אֲשַׁלְּמָה־רָ֑ע קַוֵּ֥ה לַֽ֝יהוָ֗ה וְיֹ֣שַֽׁע לָֽךְ׃Prv 20:22
Don’t say, “I will pay back evil.”
Wait for Yahweh, and he will save you.
Prv 20:9cPrv 20:9cμὴ εἴπῃς τείσομαι τὸν ἐχθρόν ἀλλὰ ὑπόμεινον τὸν κύριον ἵνα σοι βοηθήσῃPrv 20:22
Say not, I will avenge myself on my enemy; but wait on the Lord, that he may help thee.
Prv 20:22
Don’t say, “I will pay back evil.”
Wait for Yahweh, and he will save you.
23Prv 20:2323תּוֹעֲבַ֣ת יְ֭הוָה אֶ֣בֶן וָאָ֑בֶן וּמֹאזְנֵ֖י מִרְמָ֣ה לֹא־טֽוֹב׃Prv 20:23
Yahweh detests differing weights,
and dishonest scales are not pleasing.
Prv 20:23Prv 20:23βδέλυγμα κυρίῳ δισσὸν στάθμιον καὶ ζυγὸς δόλιος οὐ καλὸν ἐνώπιον αὐτοῦPrv 20:23
A double weight is an abomination to the Lord; and a deceitful balance is not good in his sight.
Prv 20:23
Yahweh detests differing weights,
and dishonest scales are not pleasing.
24Prv 20:2424מֵיְהוָ֥ה מִצְעֲדֵי־גָ֑בֶר וְ֝אָדָ֗ם מַה־יָּבִ֥ין דַּרְכּֽוֹ׃Prv 20:24
A man’s steps are from Yahweh;
how then can man understand his way?
Prv 20:24Prv 20:24παρὰ κυρίου εὐθύνεται τὰ διαβήματα ἀνδρί θνητὸς δὲ πῶς ἂν νοήσαι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦPrv 20:24
A man's goings are directed of the Lord: how then can a mortal understand his ways?
Prv 20:24
A man’s steps are from Yahweh;
how then can man understand his way?
25Prv 20:2525מוֹקֵ֣שׁ אָ֭דָם יָ֣לַע קֹ֑דֶשׁ וְאַחַ֖ר נְדָרִ֣ים לְבַקֵּֽר׃Prv 20:25
It is a snare to a man to make a rash dedication,
then later to consider his vows.
Prv 20:25Prv 20:25παγὶς ἀνδρὶ ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι μετὰ γὰρ τὸ εὔξασθαι μετανοεῖν γίνεταιPrv 20:25
It is a snare to a man hastily to consecrate some of his own property: for in that case repentance comes after vowing.
Prv 20:25
It is a snare to a man to make a rash dedication,
then later to consider his vows.
26Prv 20:2626מְזָרֶ֣ה רְ֭שָׁעִים מֶ֣לֶךְ חָכָ֑ם וַיָּ֖שֶׁב עֲלֵיהֶ֣ם אוֹפָֽן׃Prv 20:26
A wise king winnows out the wicked,
and drives the threshing wheel over them.
Prv 20:26Prv 20:26λικμήτωρ ἀσεβῶν βασιλεὺς σοφὸς καὶ ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς τροχόνPrv 20:26
A wise king utterly crushes the ungodly, and will bring a wheel upon them.
Prv 20:26
A wise king winnows out the wicked,
and drives the threshing wheel over them.
27Prv 20:2727נֵ֣ר יְ֭הוָה נִשְׁמַ֣ת אָדָ֑ם חֹ֝פֵ֗שׂ כָּל־חַדְרֵי־בָֽטֶן׃Prv 20:27
The spirit of man is Yahweh’s lamp,
searching all his innermost parts.
Prv 20:27Prv 20:27φῶς κυρίου πνοὴ ἀνθρώπων ὃς ἐρευνᾷ ταμίεια κοιλίαςPrv 20:27
The spirit of man is a light of the Lord, who searches the inmost parts of the belly.
Prv 20:27
The spirit of man is Yahweh’s lamp,
searching all his innermost parts.
28Prv 20:2828חֶ֣סֶד וֶ֭אֱמֶת יִצְּרוּ־מֶ֑לֶךְ וְסָעַ֖ד בַּחֶ֣סֶד כִּסְאֽוֹ׃Prv 20:28
Love and faithfulness keep the king safe.
His throne is sustained by love.
Prv 20:28Prv 20:28ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια φυλακὴ βασιλεῖ καὶ περικυκλώσουσιν ἐν δικαιοσύνῃ τὸν θρόνον αὐτοῦPrv 20:28
Mercy and truth are a guard to a king, and will surround his throne with righteousness.
Prv 20:28
Love and faithfulness keep the king safe.
His throne is sustained by love.
29Prv 20:2929תִּפְאֶ֣רֶת בַּחוּרִ֣ים כֹּחָ֑ם וַהֲדַ֖ר זְקֵנִ֣ים שֵׂיבָֽה׃Prv 20:29
The glory of young men is their strength.
The splendor of old men is their gray hair.
Prv 20:29Prv 20:29κόσμος νεανίαις σοφία δόξα δὲ πρεσβυτέρων πολιαίPrv 20:29
Wisdom is an ornament to young men; and grey hairs are the glory of old men.
Prv 20:29
The glory of young men is their strength.
The splendor of old men is their gray hair.
30Prv 20:3030חַבֻּר֣וֹת פֶּ֭צַע ‏{ תמריק תַּמְר֣וּק }‏ בְּרָ֑ע וּ֝מַכּ֗וֹת חַדְרֵי־בָֽטֶן׃
———
Ketib: תמריק ⬪ Qere: תַּמְר֣וּק
Prv 20:30
Wounding blows cleanse away evil,
and beatings purge the innermost parts.
Prv 20:30Prv 20:30ὑπώπια καὶ συντρίμματα συναντᾷ κακοῖς πληγαὶ δὲ εἰς ταμίεια κοιλίαςPrv 20:30
Bruises and contusions befall bad men; and plagues shall come in the inward parts of their belly.
Prv 20:30
Wounding blows cleanse away evil,
and beatings purge the innermost parts.
« Ch 19» Ch 21

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Jul-2024 09:07:25 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top