www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible1Ps 66:0-11Gr. Psalm 65 (Heb. 66)
εἰς τὸ τέλος ᾠδὴ ψαλμοῦ ἀναστάσεως ἀλαλάξατε τῷ θεῷ πᾶσα ἡ γῆ
Ps 66:1
For the end, a Song of Psalm of resurrection. Shout unto God, all the earth.
Ps 66:0-1
(0) ¶For the Chief Musician. A song. A Psalm. (1)
Make a joyful shout to God, all the earth!
Ps 66:1Ps 66:1לַ֭מְנַצֵּחַ שִׁ֣יר מִזְמ֑וֹר הָרִ֥יעוּ לֵ֝אלֹהִים כָּל־הָאָֽרֶץ׃Ps 66:0-1
(0) ¶For the Chief Musician. A song. A Psalm. (1)
Make a joyful shout to God, all the earth!
2Ps 66:22ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ δότε δόξαν αἰνέσει αὐτοῦPs 66:2
O sing praises to his name; give glory to his praise.
Ps 66:2
Sing to the glory of his name!
Offer glory and praise!
Ps 66:2Ps 66:2זַמְּר֥וּ כְבֽוֹד־שְׁמ֑וֹ שִׂ֥ימוּ כָ֝ב֗וֹד תְּהִלָּתֽוֹ׃Ps 66:2
Sing to the glory of his name!
Offer glory and praise!
3Ps 66:33εἴπατε τῷ θεῷ ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σουPs 66:3
Say unto God, How awful are thy works! through the greatness of thy power thine enemies shall lie to thee.
Ps 66:3
Tell God, “How awesome are your deeds!
Through the greatness of your power, your enemies submit themselves to you.
Ps 66:3Ps 66:3אִמְר֣וּ לֵ֭אלֹהִים מַה־נּוֹרָ֣א מַעֲשֶׂ֑יךָ בְּרֹ֥ב עֻ֝זְּךָ֗ יְֽכַחֲשׁ֖וּ לְךָ֣ אֹיְבֶֽיךָ׃Ps 66:3
Tell God, “How awesome are your deeds!
Through the greatness of your power, your enemies submit themselves to you.
4Ps 66:44πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι ψαλάτωσαν τῷ ὀνόματί σου διάψαλμαPs 66:4
Let all the earth worship thee, and sing to thee; let them sing to thy name. Pause.
Ps 66:4
All the earth will worship you,
and will sing to you;
they will sing to your name.”
Selah.
Ps 66:4Ps 66:4כָּל־הָאָ֤רֶץ ׀ יִשְׁתַּחֲו֣וּ לְ֭ךָ וִֽיזַמְּרוּ־לָ֑ךְ יְזַמְּר֖וּ שִׁמְךָ֣ סֶֽלָה׃Ps 66:4
All the earth will worship you,
and will sing to you;
they will sing to your name.”
Selah.
5Ps 66:55δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ φοβερὸς ἐν βουλαῖς ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπωνPs 66:5
Come and behold the works of God; he is terrible in his counsels beyond the children of men.
Ps 66:5
Come, and see God’s deeds—
awesome work on behalf of the children of men.
Ps 66:5Ps 66:5לְכ֣וּ וּ֭רְאוּ מִפְעֲל֣וֹת אֱלֹהִ֑ים נוֹרָ֥א עֲ֝לִילָ֗ה עַל־בְּנֵ֥י אָדָֽם׃Ps 66:5
Come, and see God’s deeds—
awesome work on behalf of the children of men.
6Ps 66:66ὁ μεταστρέφων τὴν θάλασσαν εἰς ξηράν ἐν ποταμῷ διελεύσονται ποδί ἐκεῖ εὐφρανθησόμεθα ἐπ’ αὐτῷPs 66:6
Who turns the sea into dry land; they shall go through the river on foot; there shall we rejoice in him,
Ps 66:6
He turned the sea into dry land.
They went through the river on foot.
There, we rejoiced in him.
Ps 66:6Ps 66:6הָ֤פַךְ יָ֨ם ׀ לְֽיַבָּשָׁ֗ה בַּ֭נָּהָר יַֽעַבְר֣וּ בְרָ֑גֶל שָׁ֝֗ם נִשְׂמְחָה־בּֽוֹ׃Ps 66:6
He turned the sea into dry land.
They went through the river on foot.
There, we rejoiced in him.
7Ps 66:77τῷ δεσπόζοντι ἐν τῇ δυναστείᾳ αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἐπιβλέπουσιν οἱ παραπικραίνοντες μὴ ὑψούσθωσαν ἐν ἑαυτοῖς διάψαλμαPs 66:7
who by his power is Lord over the age, his eyes look upon the nations; let not them that provoke him be exalted in themselves. Pause.
Ps 66:7
He rules by his might forever.
His eyes watch the nations.
Don’t let the rebellious rise up against him.
Selah.
Ps 66:7Ps 66:7מֹ֘שֵׁ֤ל בִּגְבוּרָת֨וֹ ׀ עוֹלָ֗ם עֵ֭ינָיו בַּגּוֹיִ֣ם תִּצְפֶּ֑ינָה הַסּוֹרְרִ֓ים ׀ אַל־‏{ ירימו יָר֖וּמוּ }‏ לָ֣מוֹ סֶֽלָה׃
———
Ketib: ירימו ⬪ Qere: יָר֖וּמוּ
Ps 66:7
He rules by his might forever.
His eyes watch the nations.
Don’t let the rebellious rise up against him.
Selah.
8Ps 66:88εὐλογεῖτε ἔθνη τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ ἀκουτίσασθε τὴν φωνὴν τῆς αἰνέσεως αὐτοῦPs 66:8
Bless our God, ye Gentiles, and make the voice of his praise to be heard;
Ps 66:8
Praise our God, you peoples!
Make the sound of his praise heard,
Ps 66:8Ps 66:8בָּרְכ֖וּ עַמִּ֥ים ׀ אֱלֹהֵ֑ינוּ וְ֝הַשְׁמִ֗יעוּ ק֣וֹל תְּהִלָּתֽוֹ׃Ps 66:8
Praise our God, you peoples!
Make the sound of his praise heard,
9Ps 66:99τοῦ θεμένου τὴν ψυχήν μου εἰς ζωὴν καὶ μὴ δόντος εἰς σάλον τοὺς πόδας μουPs 66:9
who quickens my soul in life, and does not suffer my feet to be moved.
Ps 66:9
who preserves our life among the living,
and doesn’t allow our feet to be moved.
Ps 66:9Ps 66:9הַשָּׂ֣ם נַ֭פְשֵׁנוּ בַּֽחַיִּ֑ים וְלֹֽא־נָתַ֖ן לַמּ֣וֹט רַגְלֵֽנוּ׃Ps 66:9
who preserves our life among the living,
and doesn’t allow our feet to be moved.
10Ps 66:1010ὅτι ἐδοκίμασας ἡμᾶς ὁ θεός ἐπύρωσας ἡμᾶς ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριονPs 66:10
For thou, O God, has proved us; thou hast tried us with fire as silver is tried.
Ps 66:10
For you, God, have tested us.
You have refined us, as silver is refined.
Ps 66:10Ps 66:10כִּֽי־בְחַנְתָּ֥נוּ אֱלֹהִ֑ים צְ֝רַפְתָּ֗נוּ כִּצְרָף־כָּֽסֶף׃Ps 66:10
For you, God, have tested us.
You have refined us, as silver is refined.
11Ps 66:1111εἰσήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα ἔθου θλίψεις ἐπὶ τὸν νῶτον ἡμῶνPs 66:11
Thou broughtest us into the snare; thou laidest afflictions on our back.
Ps 66:11
You brought us into prison.a snareª
You laid a burden on our backs.
———
a see Jo 23:13 the snare are the nations Gos would not drive out
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-14 Editors: 1
Ps 66:11Ps 66:11הֲבֵאתָ֥נוּ בַמְּצוּדָ֑ה שַׂ֖מְתָּ מוּעָקָ֣ה בְמָתְנֵֽינוּ׃Ps 66:11
You brought us into prison.
You laid a burden on our backs.
12Ps 66:1212ἐπεβίβασας ἀνθρώπους ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήνPs 66:12
Thou didst mount men upon our heads; we went through the fire and water; but thou broughtest us out into a place of refreshment.
Ps 66:12
You allowed men to ride over our heads.
We went through fire and through water,
but you brought us to the place of abundance.
Ps 66:12Ps 66:12הִרְכַּ֥בְתָּ אֱנ֗וֹשׁ לְרֹ֫אשֵׁ֥נוּ בָּֽאנוּ־בָאֵ֥שׁ וּבַמַּ֑יִם וַ֝תּוֹצִיאֵ֗נוּ לָֽרְוָיָֽה׃Ps 66:12
You allowed men to ride over our heads.
We went through fire and through water,
but you brought us to the place of abundance.
13Ps 66:1313εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου ἐν ὁλοκαυτώμασιν ἀποδώσω σοι τὰς εὐχάς μουPs 66:13
I will go into thine house with whole-burnt-offerings; I will pay thee my vows,
Ps 66:13
I will come into your temple with burnt offerings.
I will pay my vows to you,
Ps 66:13Ps 66:13אָב֣וֹא בֵיתְךָ֣ בְעוֹל֑וֹת אֲשַׁלֵּ֖ם לְךָ֣ נְדָרָֽי׃Ps 66:13
I will come into your temple with burnt offerings.
I will pay my vows to you,
14Ps 66:1414ἃς διέστειλεν τὰ χείλη μου καὶ ἐλάλησεν τὸ στόμα μου ἐν τῇ θλίψει μουPs 66:14
which my lips framed, and my mouth uttered in my affliction.
Ps 66:14
which my lips promised,
and my mouth spoke, when I was in distress.
Ps 66:14Ps 66:14אֲשֶׁר־פָּצ֥וּ שְׂפָתָ֑י וְדִבֶּר־פִּ֝֗י בַּצַּר־לִֽי׃Ps 66:14
which my lips promised,
and my mouth spoke, when I was in distress.
15Ps 66:1515ὁλοκαυτώματα μεμυαλωμένα ἀνοίσω σοι μετὰ θυμιάματος καὶ κριῶν ποιήσω σοι βόας μετὰ χιμάρων διάψαλμαPs 66:15
I will offer to thee whole-burnt-sacrifices full of marrow, with incense and rams; I will sacrifice to thee oxen with goats. Pause.
Ps 66:15
I will offer to you burnt offerings of fat animals,
with the offering of rams,
I will offer bulls with goats.
Selah.
Ps 66:15Ps 66:15עֹ֘ל֤וֹת מֵחִ֣ים אַעֲלֶה־לָּ֭ךְ עִם־קְטֹ֣רֶת אֵילִ֑ים אֶ֥עֱשֶֽׂה בָקָ֖ר עִם־עַתּוּדִ֣ים סֶֽלָה׃Ps 66:15
I will offer to you burnt offerings of fat animals,
with the offering of rams,
I will offer bulls with goats.
Selah.
16Ps 66:1616δεῦτε ἀκούσατε καὶ διηγήσομαι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν ὅσα ἐποίησεν τῇ ψυχῇ μουPs 66:16
Come, hear, and I will tell, all ye that fear God, how great things he has done for my soul.
Ps 66:16
Come, and hear, all you who fear God.
I will declare what he has done for my soul.
Ps 66:16Ps 66:16לְכֽוּ־שִׁמְע֣וּ וַ֭אֲסַפְּרָה כָּל־יִרְאֵ֣י אֱלֹהִ֑ים אֲשֶׁ֖ר עָשָׂ֣ה לְנַפְשִֽׁי׃Ps 66:16
Come, and hear, all you who fear God.
I will declare what he has done for my soul.
17Ps 66:1717πρὸς αὐτὸν τῷ στόματί μου ἐκέκραξα καὶ ὕψωσα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν μουPs 66:17
I cried to him with my mouth, and exalted him with my tongue.
Ps 66:17
I cried to him with my mouth.
He was extolled with my tongue.
Ps 66:17Ps 66:17אֵלָ֥יו פִּֽי־קָרָ֑אתִי וְ֝רוֹמַ֗ם תַּ֣חַת לְשׁוֹנִֽי׃Ps 66:17
I cried to him with my mouth.
He was extolled with my tongue.
18Ps 66:1818ἀδικίαν εἰ ἐθεώρουν ἐν καρδίᾳ μου μὴ εἰσακουσάτω κύριοςPs 66:18
If I have regarded iniquity in my heart, let not the Lord hearken to me.
Ps 66:18
If I cherished sin in my heart,
the Lord wouldn’t have listened.
Ps 66:18Ps 66:18אָ֭וֶן אִם־רָאִ֣יתִי בְלִבִּ֑י לֹ֖א יִשְׁמַ֣ע ׀ אֲדֹנָֽי׃Ps 66:18
If I cherished sin in my heart,
the Lord wouldn’t have listened.
19Ps 66:1919διὰ τοῦτο εἰσήκουσέν μου ὁ θεός προσέσχεν τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μουPs 66:19
Therefore God has hearkened to me; he has attended to the voice of my prayer.
Ps 66:19
But most certainly, God has listened.
He has heard the voice of my prayer.
Ps 66:19Ps 66:19אָ֭כֵן שָׁמַ֣ע אֱלֹהִ֑ים הִ֝קְשִׁ֗יב בְּק֣וֹל תְּפִלָּתִֽי׃Ps 66:19
But most certainly, God has listened.
He has heard the voice of my prayer.
20Ps 66:2020εὐλογητὸς ὁ θεός ὃς οὐκ ἀπέστησεν τὴν προσευχήν μου καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦPs 66:20
Blessed be God, who has not turned away my prayer, nor his mercy from me.
Ps 66:20
Blessed be God, who has not turned away my prayer,
nor his loving kindness from me.
Ps 66:20Ps 66:20בָּר֥וּךְ אֱלֹהִ֑ים אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־הֵסִ֘יר תְּפִלָּתִ֥י וְ֝חַסְדּ֗וֹ מֵאִתִּֽי׃Ps 66:20
Blessed be God, who has not turned away my prayer,
nor his loving kindness from me.
« Ch 64» Ch 66

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 18:05:40 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top